ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Τι  σημαίνει  η  λέξη κίνδυνος

ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Τι σημαίνει η λέξη κίνδυνος

Ο κίνδυνος είναι μια πιθανή στιγμή όπου μπορεί να δημιουργηθεί κάποια πιθανή βλάβη από ένα η περισσότερα οποιαδήποτε σφάλματα . Στην ουσία διάφορα γεγονότα και καταστάσεις γύρω μας μπορεί να εγκυμονούν κινδύνους , όταν από τη φύση τους θα μπορούσαν έστω και θεωρητικά μόνο , να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία , τη ζωή , την περιουσία ή οτιδήποτε άλλο έχει αξία και ενδιαφέρει κάποιο άτομο .

Η πιθανότητα να πραγματοποιηθούν μία ή περισσότερες βλάβες σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό , σε συνδυασμό με το ενδεχόμενο μέγεθός της βλάβης , είναι αρκετά μεγάλη . Ο κίνδυνος πάντοτε καραδοκεί και συχνά γίνεται αντιληπτός ως όρος και χρησιμοποιείται στην καθημερινότητά μας .

Πολλοί μπορούν να αντιληφθούν έναν η περισσότερους κίνδυνους και άλλοι πάλι όχι και τόσο , γιαυτό και ο ορισμός 'ΑΓΝΟΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ' έχει μεγάλη έννοια για συζήτηση και κυρίως για αυτούς που νομίζουν ότι γνωρίζουν από κινδύνους , αλλά στην ουσία απλά τους αγνοούν . Ο ορισμός ως κίνδυνος χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει μια ενδεχομένως επιβλαβή κατάσταση που πρόκειται να επέλθει και πρέπει εμείς να έχουμε την ικανότητα να αντιληφθούμε γρήγορα πριν δημιουργηθεί ένα γεγονός . Το επιβλαβές γεγονός μόλις αρχίσει , ταξινομείται ως έκτακτη ανάγκη ή ένα περιστατικό .

Υπάρχουν διάφορες καταστάσεις ενός ή περισσοτέρων κινδύνων , οι οποίες περιλαμβάνουν :

• Έντονος : είναι μία κατάσταση που έχει τη δυνατότητα να γίνει γρήγορα επικίνδυνη και πρόκειται να επηρεάσει έναν άνθρωπο , μία ιδιοκτησία ή το περιβάλλον του γύρω από αυτόν . Παράδειγμα , υπάρχει η πιθανότητα να μας προκαλέσει κάποιος ή κάτι μία ζημία στην εικόνα μας , την οικογένειά μας , την υγεία μας , ή την δουλειά μας , σαφώς πρέπει να πάρουμε δραστικά μέτρα αποφυγής των κινδύνων που ελλοχεύουν , γιατί θα μπορούσε να επηρεαστεί η ζωή μας για να προκληθεί από εμάς μία ποιό σοβαρή ζημία από τα μέτρα που θα λάβουμε απέναντι σε αυτόν ή αυτούς που θα τολμήσουν να βάλουν σε κίνδυνο τον κόσμο μας .

• Ανενεργός : είναι μία κατάσταση που έχει τη δυνατότητα να γίνει γρήγορα ποιό επικίνδυνη , αλλά δεν πρόκειται να επηρεάσει κανέναν άνθρωπο , ιδιοκτησία ή περιβάλλον . Για παράδειγμα , υπάρχει η πιθανότητα μίας κατολίσθησης σε μία ασταθή βουνοπλαγιά , όμως δεν υπάρχει τίποτα κάτω από αυτή που θα μπορούσε να επηρεαστεί για να προκαλέσει μία πιθανή σοβαρή ζημία .

• Πιθανός : είναι μια κατάσταση όπου ο κίνδυνος μπορεί να έχει επιπτώσεις σε πρόσωπα , καταστάσεις , ιδιοκτησία ή περιβάλλον . Αυτού του είδους ως τύπος κινδύνου , είναι πολύ πιθανό να απαιτήσει την περαιτερω αξιολόγηση κινδύνου σε μία κατάσταση .

• Ενεργός : είναι ο κίνδυνος που είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα προκαλέσει κάποια ζημιά και είναι δεδομένο ότι θα συμβεί ως γεγονός .

• Μετριασμένος : είναι ένας πιθανός κίνδυνος που έχει προσδιοριστεί ως βλάβη , αλλά έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι δεν θα εξελιχθεί σε περιστατικό με δυναμική ανάπτυξης . Αυτό μπορεί να μην αποτελεί απόλυτη εγγύηση εξάλειψης του κινδύνου , είναι όμως πιθανό να μειώσει σημαντικά τις συνέπειες ενός μεγαλύτερου κινδύνου .

Από τη φύση του , ένας κίνδυνος περιλαμβάνει κάτι που θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι επιβλαβές στη ζωή , την υγεία και την ιδιοκτησία ενός προσώπου ή το περιβάλλον γύρω του . Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι ταξινόμησης ενός κινδύνου , όμως τα περισσότερα συστήματα στην ζωή μας , χρησιμοποιούν κάποια παραλλαγή των παραγόντων της πιθανότητας ενός κινδύνου να μετατραπεί σε ένα συμβάν και τη σοβαρότητα του συμβάντος εάν αυτό επρόκειτο να εμφανιστεί .

 Υπάρχουν πολλές αιτίες των κινδύνων :

• Φυσικός : οι φυσικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν οτιδήποτε προκαλείται από μια φυσική διαδικασία και μπορούν να περιλάβουν από τους προφανείς κινδύνους , π.χ. ( ηφαίστεια ) μέχρι τους κινδύνους μικρότερης κλίμακας π.χ. ( χαλαροί βράχοι σε μια βουνοπλαγιά ).

• Ανθρώπινος : είναι οι κίνδυνοι που δημιουργήθηκαν από τους ανθρώπους ως αιτία και περιλαμβάνουν μια τεράστια λίστα πιθανοτήτων , περιλαμβάνει μακροπρόθεσμους ( και μερικές φορές αμφισβητούμενους ) κινδύνους , όπως για παράδειγμα η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου.

• Σχετικοί με μια δραστηριότητα : μερικοί κίνδυνοι δημιουργούνται από την ανάληψη μιας ορισμένης δραστηριότητας και η διακοπή της δραστηριότητας αυτής παύει τον κίνδυνο .

Ένας φυσικός κίνδυνος είναι μια κατάσταση που έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα γεγονός το οποίο θα έχει επίδραση στους ανθρώπους , όπως και στο περιβάλλον γύρω από αυτούς . Προκύπτουν από τις φυσικές διαδικασίες του περιβάλλοντος , ενώ οι φυσικοί κίνδυνοι μπορεί συσχετίζονται μεταξύ τους ή και να προέρχονται από άλλους κινδύνους ( οι σεισμοί για παράδειγμα μπορούν να οδηγήσουν σε Τσουνάμι ) .

Οι φυσικοί κίνδυνοι , είναι ανάλογα με τις αιτίες που τους προκαλούν , διακρίνονται σε Γεωλογικούς , Υδρολογικούς , Κλιματικούς , Διαστημικούς , τις Πυρκαγιές και τους σχετικούς με την Υγεία και τις διάφορες Ασθένειες .

Ο Κίνδυνος αγοράς , είναι ο κίνδυνος μείωσης της αξίας μιας επένδυσης εξαιτίας αλλαγών στους παράγοντες που διαμορφώνουν την αξία της αγοράς και διακρίνεται σε χρηματιστηριακός , νομισματικός , κίνδυνος επιτοκίου και κίνδυνος εμπορευμάτων .

Ως Οικονομικός κίνδυνος , ορίζεται η μεταβλητότητα των δυνητικών αποτελεσμάτων μιας επένδυσης γύρω από την αναμενόμενη τιμή ή τον αριθμητικό τους μέσο.

ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ   Σ.   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Καθηγητής Ενηλίκων - Σύμβουλος Ασφαλείας - Εκπαιδευτής της

Ελληνικής Αστυνομίας των Σχολών Δοκίμων Αστυφυλάκων & των

Σωμάτων Ασφαλείας - Εκπαιδευτής ( Ι.Δ.Α.Φ.Κ. ) - Ινστιτούτο Διαχείρισης

Ανθρωπογενών Φυσικών Καταστροφών - ( Π.ΔΙΚ.Π.Π.Δ.Κ.) , Πανελλαδικό

Δίκτυο Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων Ελλάδος .

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΑ

Γράφει ο Κώστας ΜίζαςΕπιμελητής Ανηλίκων...

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο πρώτος κύκλος του προγράμματος «Γνωρίζω την πόλη μου Περπατώντας»

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο πρώτος κύκλος του...

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος ετήσιος...

Η αλαζονεία του πλούτου και η επιδημία των ανισοτήτων

Η αλαζονεία του πλούτου και η επιδημία των ανισοτήτων

Του ιερέωςΠαναγιώτου Σ. ΧαλκιάΚάπου, ανάμεσα στις...

Οι ανάγκες της χώρας και τα συνέδρια των κομμάτων

Οι ανάγκες της χώρας και τα συνέδρια των κομμάτων

* του Γιάννη ΜαγκριώτηΤα τελευταία χρόνια, σε όλο τον...

Μητροπολίτης Παντελεήμων από την Παναγία Σουμελά: Άλλοι κοπίασαν καί εμείς καλούμεθα να συνεχίσουμε και να αναδείξουμε τό έργο τους

Μητροπολίτης Παντελεήμων από την Παναγία Σουμελά:...

Στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά...

ΕΠΙΣΜΗΝΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΣΜΗΝΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΚ ΤΩΝ...

Του Δημητρίου Π. ΤόλιουΌλα τα πράγματα σε αυτόν τον...

ΚΑΡΝΤΑΣΙΑΝ ή ΚΑΡΝΤΑΣΙ!

ΚΑΡΝΤΑΣΙΑΝ ή ΚΑΡΝΤΑΣΙ!

Ιωάννης Ιασ. ΒελέντζαςΔιπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ...

ΚΑΤΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΗΚΑ…

ΚΑΤΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΗΚΑ…

Μέρα εύθυμης αδιακρισίας.Τι ωραία!Τα καλοκαίρια...

ΑΚΟΥ 99.6FM

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Του Δημητρίου Π. ΤόλιουΌλα τα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο έχουν μια τελεολογική εξήγηση. Όπως σχολιάσθηκε σε προηγούμενο δημοσίευμα, η άνετη φιλοξενία και προβολή κάθε προσκοπικού κειμένου στην εφημερίδα...

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 25 Μαΐου 2022 στην Εγνατία Οδό. Συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος των ΣΕΑ Πλατάνου, οδηγός Ι.Χ. αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του...

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας ενημερώνει τους συναδέλφους εμπόρους- καταστηματάρχες και καταναλωτές ότι η ενδιάμεση εαρινή εκπτωτική περίοδο θα διαρκέσει δεκαπέντε ημερολογιακές...

Ανοίγει αύριο (26/4), Τρίτη του Πάσχα, η πλατφόρμα για το επίδομα βενζίνης στο gov.gr, όπου θα μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλλουν αιτήσεις ανάλογα με το ΑΦΜ τους, πώς θα κάνετε αίτηση.Πιο αναλυτικά, αύριο Τρίτη του...