Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στα πλαίσια εργασιών τοποθέτησης οπτικών ινών στη Βέροια

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στα πλαίσια εργασιών τοποθέτησης οπτικών ινών στη Βέροια

Η Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας, αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών τοποθέτησης οπτικών ινών της «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» στην πόλη της Βέροιας, αποφάσισε:

Άρθρο 1ο

Από 11-02-2019 έως και 05-03-2019:

α) τον αποκλεισμό των οδών, καθότι δεν επαρκεί το εναπομείναν πλάτος για αμφίδρομη ή εναλλάξ κυκλοφορία:

- Κ. Καμπίτη, από τη συμβολή της με την οδό Παπάγου έως τη συμβολή της με την οδό Πιερίων,

- Μ. Αλεξάνδρου, από τη συμβολή της με την οδό Παύλου Μελά έως τη συμβολή της με την οδό Εμμ. Ζάχου, καθώς και στο τμήμα μεταξύ των οδών Βενιζέλου και Εδέσσης.

β) την εναλλάξ κυκλοφορία με τη βοήθεια σηματωρών και για τις δυο κατευθύνσειςαπό το εναπομείναν πλάτος του οδοστρώματος, καθώς θα πραγματοποιηθεί στένωση των οδών:

- Παλαιολόγου, στένωση από την αριστερή πλευρά με κατεύθυνση προς την οδό Άρεως, από τη συμβολή της με την οδό Πιερίων έως τη συμβολή της με την οδό Άρεως,

- Ανοίξεως, στένωση από την δεξιά πλευρά με κατεύθυνση προς την οδό Μπιζανίου, από τη συμβολή της με την οδό Κονίτσης έως τη συμβολή της με την οδό Μπιζανίου,

- Αριστείδου, στένωση από τη δεξιά πλευρά με κατεύθυνση προς την οδό Μακεδόνα, από τη συμβολή της με την οδό Φιλιππουπόλεως έως τη συμβολή της μς την οδό Μακεδόνα.

γ) τη στένωση της λωρίδας κυκλοφορίας στην οδό Πιερίων, από τη συμβολή της με την οδό Κ. Καμπίτη έως τη συμβολή της με την οδό Κασομούλη, από τη δεξιά πλευρά της οδού (κατεύθυνση προς την οδό Κασομούλη) και από τη συμβολή της με την οδό Ηφαίστου έως τη συμβολή της με την οδό Παλαιολόγου, από την αριστερή πλευρά της οδού (κατεύθυνση προς την οδό Παλαιολόγου). Σε κάθε περίπτωση, η κυκλοφορία θα διεξάγεται αμφίδρομα, από το εναπομείναν πλάτος του οδοστρώματος που θα είναι 10.00 m.

δ) τη στένωση των οδών, ενώ η κυκλοφορία θα διεξάγεται από το εναπομείναν πλάτος του οδοστρώματος:

- Μακεδόνα, από τη δεξιά πλευρά με κατεύθυνση προς την οδό Αριστείδου, από τη

συμβολή της με την οδό Αριστείδου έως τη συμβολή της με την οδό Παπάγου. Επιπλέον

από τη δεξιά πλευρά με κατεύθυνση την οδό Νίκης, από τη συμβολή της με την οδό Νίκης έως τη συμβολή της με την οδό Βάρνας,

- Παπάγου, από τη δεξιά πλευρά με κατεύθυνση προς οδό Βάρνας, από τη συμβολή της με την οδό Βάρνας έως τη συμβολή της με την οδό Κ.Καμπίτη,

- Κεντρικής, από την αριστερή πλευρά με κατεύθυνση της οδό Κονίτσης, από τη συμβολή της με την οδό Λυκούργου έως και τη συμβολή της με την οδό Κονίτσης,

- Κονίτσης, από την αριστερή πλευρά με κατεύθυνση την οδό Αγίου Αντωνίου, από τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής έως τη συμβολή της με την οδό Αγίου Αντωνίου, από την δεξιά πλευρά με κατεύθυνση την οδό Ανοίξεως, από τη συμβολή της με την οδό Π. Μελά έως τη συμβολή της με την οδό Ανοίξεως και από την αριστερή πλευρά με κατεύθυνση την οδό Εμμ. Ζάχου, από τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου, έως τη συμβολή της με την οδό Εμμ. Ζάχου,

- Αγίου Αντωνίου, από τη δεξιά πλευρά με κατεύθυνση την οδό Καρατάσου, από τη

συμβολή της με την οδό Κονίτσης έως τη συμβολή της με την οδό Καρατάσου.

- Καρατάσου, από τη δεξιά πλευρά με κατεύθυνση την οδό Π.Μελά, από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Αντωνίου έως τη συμβολή της με την οδό Π.Μελά,

- Π. Μελά, από την αριστερή πλευρά με κατεύθυνση την οδό Κονίτσης, από τη συμβολή της με την οδό Καρατάσου έως τη συμβολή της με την οδό Κονίτσης και από την αριστερή πλευρά με κατεύθυνση την οδό Μ. Αλεξάνδρου από τη συμβολή της με την οδό Μπιζανίου έως τη συμβολή της με την οδό Μ.Αλεξάνδρου,

- Μπιζανίου, από την αριστερή πλευρά με κατεύθυνση την οδό Εμμ. Ζάχου, από τη

συμβολή της με την οδό Ανοίξεως έως τη συμβολή της με την οδό Π. Μελά,

- Μ. Αλεξάνδρου, από την αριστερή πλευρά με κατεύθυνση την οδό Βενιζέλου, από τη συμβολή της με την οδό Π. Τσαλδάρη έως τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου,

- Εμμ Ζάχου, από την δεξιά πλευρά με κατεύθυνση την οδό Κονίτσης, από την συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως τη συμβολή της με την οδό Κονίτσης,

- Μαλακούση, από την αριστερή πλευρά με κατεύθυνση την οδό Βενιζέλου, από την

συμβολή της με την οδό Ήρας έως τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου,

- Ήρας, από την αριστερή πλευρά με κατεύθυνση την οδό Μαλακούση, από τη συμβολή της με την οδό Εδέσσης έως τη συμβολή της με την οδό Μαλακούση,

- Εδέσσης, από τη δεξιά πλευρά με κατεύθυνση την οδό Ήρας, από τη συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως τη συμβολή της με την οδό Ήρας.

ε) την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, σε όλο το μήκος των τμημάτων των προαναφερόμενων οδών, από την προηγούμενη μέρα των εργασιών.

Άρθρο 2ο

α) Στις κάτωθι διασταυρώσεις όπου το πλάτος των οδών δεν επαρκεί για τμηματικό

αποκλεισμό και ταυτόχρονη αμφίδρομη ή εναλλάξ κυκλοφορία, θα πραγματοποιείται αποκλεισμός της πρόσβασης των εν λόγω οδών και η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παράλληλες οδούς σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια.

- διασταύρωση Ξενοκράτη και Αριστείδου,

- διασταύρωση Σόλωνος και Αριστείδου,

- διασταύρωση Νίκης και Παπάγου,

- διασταύρωση Ιππολύτης και Παπάγου,

- διασταύρωση Παπαλαζάρου και Παπάγου,

- διασταύρωση Χρυσ. Σμύρνης και Κ. Καμπίτη,

- διασταύρωση Τροίας και Πιερίων,

- διασταύρωση Τρεμπεσίνας και Κονίτσης,

- διασταύρωση Φέρωνος και Παλαιολόγου,

- διασταύρωση Κρήτης και Κονίτσης,

- διασταύρωση Αγ. Πατάπιου και Μαλακούση,

- διασταύρωση Αγ. Αντωνιάδη και Εδέσσης,

- διασταύρωση στην παράκαμψη της Κ. Καμπίτη.

Οι οδοί στις οποίες θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας είναι οι

παρακάτω: Ξενοκράτη, Σόλωνος, Νίκης, Ιππολύτης, Παπαλαζάρου, Παράκαμψη Κ. Καμπίτη, Χρυσ. Σμύρνης, Τροίας, Φέρωνος, Κρήτης, Τρεμπεσίνας, Αγ. Πατάπιου, Αγ. Αντωνιάδη.

β) Στις κάτωθι διασταυρώσεις, που η συμβάλλουσα οδός είναι αμφίδρομης κυκλοφορίας και το πλάτος δεν επαρκεί για τμηματική στένωση σε δύο φάσεις και ταυτόχρονα αμφίδρομη κυκλοφορία, θα πραγματοποιείται τμηματική στένωση της πρόσβασης (σε δύο φάσεις) και η κυκλοφορία για τις δύο κατευθύνσεις θα πραγματοποιείται εναλλάξ, σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια:

- διασταύρωση Αριστείδου – Μακεδόνα,

- διασταύρωση Ανθοπούλου– Μακεδόνα,

- διασταύρωση Βασ. Ιωαννίδη – Μακεδόνα,

- διασταύρωση Βενιζέλου – Καρατάσου,

- διασταύρωση Ανοίξεως – Μπιζανίου,

- διασταύρωση Α. Αντωνιάδη – Παύλου Μελά,

- διασταύρωση Α. Αντωνιάδη – Εμμ. Ζάχου,

- διασταύρωση Βενιζέλου – Κονίτσης,

- διασταύρωση Πίνδου – Κονίτσης,

- διασταύρωση Βενιζέλου – Μ. Αλεξάνδρου.

γ) Στη διασταύρωση Πιερίων – Κ. Καμπίτη, όπου η συμβάλλουσα οδός είναι αμφίδρομης κυκλοφορίας και το πλάτος επαρκεί για ταυτόχρονα αμφίδρομη κυκλοφορία, θα πραγματοποιείται τμηματικός αποκλεισμός σε δύο φάσεις και η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται από το εναπομείναν πλάτος της οδού που θα είναι τουλάχιστον 5,5μ σε κάθε φάση σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια.

δ) Στις διασταυρώσεις, όπου η συμβάλλουσα οδός είναι μονόδρομης κυκλοφορίας, θα πραγματοποιηθεί τμηματική στένωση της οδού σε δύο φάσεις και η κυκλοφορία θα διεξάγεται από το ελεύθερο τμήμα της οδού που θα είναι τουλάχιστον 2,75μ σε κάθε φάση, σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια:

- διασταύρωση Κεντρικής – Κονίτσης,

- διασταύρωση Λυκούργου – Κεντρικής,

- διασταύρωση Πίνδου – Καρατάσου,

- διασταύρωση Τρεμπεσίνας – Καρατάσου,

- διασταύρωση Παύλου Μελά – Σκρα,

- διασταύρωση Κονίτσης – Παύλου Μελά,

- διασταύρωση Παύλου Μελά – Μπιζανίου,

- διασταύρωση Παύλου Μελά – Μ. Αλεξάνδρου,

- διασταύρωση Κονίτσης – Γράμμου,

- διασταύρωση Κονίτσης – Εμμ. Ζάχου,

- διασταύρωση Εδέσσης – Ήρας,

- διασταύρωση Εδέσσης – Μ. Αλεξάνδρου.

ε) Στις οδούς Μακεδόνα και Παπάγου στις θέσεις όπου θα πραγματοποιηθεί κατά πλάτος εκσκαφή, θα πραγματοποιηθεί τμηματικός αποκλεισμός σε τρεις φάσεις:

- Στην πρώτη φάση αποκλεισμού θα πραγματοποιηθεί στένωση της οδού Μακεδόνα από τη μία πλευρά και η κυκλοφορία θα διεξάγεται εναλλάξ από το ελεύθερο τμήμα της οδού, το οποίο θα είναι τουλάχιστον 2,75μ.

- Στη δεύτερη φάση αποκλεισμού θα πραγματοποιηθεί στένωση της απέναντι πλευράς της οδού Μακεδόνα και η κυκλοφορία θα διεξάγεται εναλλάξ από το ελεύθερο τμήμα της οδού, το οποίο θα είναι τουλάχιστον 2,75μ και ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθεί στένωση του μισού τμήματος της οδού Παπάγου και η κυκλοφορία θα διεξάγεται από το ελεύθερο τμήμα της οδού, το οποίο θα είναι τουλάχιστον 2,75μ.

- Στην τρίτη φάση θα πραγματοποιηθεί στένωση του υπόλοιπου τμήματος της οδού Παπάγου και η κυκλοφορία θα διεξάγεται από το ελεύθερο τμήμα της οδού, το οποίο θα είναι τουλάχιστον 2,75μ.

Άρθρο 3ο

α) Οι εν θέματι εργασίες θα πραγματοποιούνται από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, έκαστη ημέρα και η εργοταξιακή σήμανση θα εφαρμόζεται κυλιόμενα, κατά μήκος κάθε θέσης επέμβασης, με μέγιστο κάθε φορά μήκος εργοταξιακής ζώνης 300 μέτρων στη δεξιά ή αριστερή πλευρά του οδοστρώματος, καταλαμβάνοντας πλάτος από 90 εκατοστά έως και 2 μέτρα. Συγχρόνως, σε όλη τη διάρκεια των εργασιών, θα υπάρχουν σηματωροί, εκατέρωθεν του εργοταξίου. Η εκσκαφή της τάφρου θα πραγματοποιείται είτε επί του οδοστρώματος, σε απόσταση έως 90 εκατοστά από το υφιστάμενο πεζοδρόμιο, είτε επί του πεζοδρομίου. Η σήμανση θα είναι σύμφωνη με τα τυπικά σχέδια για Αστικές Οδούς / Εργοτάξια μακράς Διάρκειας, βασισμένη στα συνημμένα σχέδια της ανωτέρω με α/α 5 εργοταξιακής μελέτηςπροσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες της οδού και του εκπονούντος έργου, σήμανση η οποία θα παραμένει και μετά το πέρας των εργασιών, έκαστης ημέρας.

β) Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από παρακείμενες οδούς, όπου απαιτείται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έξυπνες Λύσεις για τη «Βέροια-Πρωτεύουσα πόλη»

Έξυπνες Λύσεις για τη «Βέροια-Πρωτεύουσα πόλη»

Ο απλός δημότης πέρα από υποσχέσεις ή μακροπρόθεσμα...

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΑΤΣΕΑΣ!

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΑΤΣΕΑΣ!

Του Ιωάννη Βελέντζα Διπλ. Ηλεκτρολόγος...

Ω ΓΛΥΚΥ ΜΟΥ ΕΑΡ

Ω ΓΛΥΚΥ ΜΟΥ ΕΑΡ

Γράφει η  Ευδοξία Δαβόρα  μουσικοπαιδαγωγός-...

Σήμερα διανυκτερεύει το ποίημα - Ακριβές μου μνήμες…

Σήμερα διανυκτερεύει το ποίημα - Ακριβές μου μνήμες…

Εκκλησάκι ερημικό και φτωχικόόπου εκκλησιάζονται  οι...

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας κατά τη διεξαγωγή αγώνων αυτοκινήτων του 25ου «RALLY SPRINT ΦΙΛΙΠΠΟΣ»

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας κατά τη διεξαγωγή...

Η Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας, αποβλέποντες στην...

Σύσκεψη φορέων για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κουνουπιών

Σύσκεψη φορέων για την αντιμετώπιση του προβλήματος...

Τη Μεγάλη Τετάρτη στις 10:00π.μ. στην αίθουσα του...

Με τον Γιώργο Σοφιανίδη συναντήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις ΔΕΥΑ

Με τον Γιώργο Σοφιανίδη συναντήθηκε το νέο Διοικητικό...

 Με τον αναπληρωτή Δημάρχου Βέροιας (ο Δήμαρχος ...

 Κώστας Βοργιαζίδης:  «Ίδιες ευκαιρίες και δικαιώματα σε κάθε γωνιά του δήμου»

Κώστας Βοργιαζίδης: «Ίδιες ευκαιρίες και δικαιώματα...

Το μήνυμα του κ. Βοργιαζίδη από τους Γεωργιανούς, τη...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

    Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου ενημερώνει ότι είναι για το σαββατοκύριακο 12-13 Ιανουαρίου είναι σε πλήρη λειτουργία όλες οι πίστες και οι αναβατήρες...

Εκτροχιασμός τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Πλατύ Ημαθίας.Σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ η αμαξοστοιχία 1591 εκτροχιάστηκε...

Ο απλός δημότης πέρα από υποσχέσεις ή μακροπρόθεσμα σχέδια έχει σίγουρα ανάγκη από άμεσες και χειροπιαστές λύσεις που θα αλλάξουν από την επόμενη μέρα την καθημερινότητα του. Κάθε υποψήφιος οφείλει να...

Του Ιωάννη Βελέντζα Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, Τυμβωθηρία φίλοι μου, μάλλον ο Αλέκσης είχε στο μυαλό του ότι πρώτα θα επισκεφθεί τον τύμβο Καστά και στη συνέχεια θα πάει στη...