Δημοτικές εκλογές 2019  - Αποτελέσματα ανά εκλογικό κέντρο

Δημοτικές εκλογές 2019 - Αποτελέσματα ανά εκλογικό κέντρο

ΔΗ­ΜΟΣ 

Α­ΛΕ­ΞΑΝ­ΔΡΕΙ­ΑΣ

1ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 306

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 16

Έ­γκυ­ρα 290

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 77

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 39

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 98

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 13

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 63


2ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν:

Α­κυ­ρα-Λευ­κά:

Έ­γκυ­ρα

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.


3ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 350

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 22

Έ­γκυ­ρα 328

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 106

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 28

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 93

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 13

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 88


4ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν:

Α­κυ­ρα-Λευ­κά:

Έ­γκυ­ρα

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.


5ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν:

Α­κυ­ρα-Λευ­κά:

Έ­γκυ­ρα

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.


6ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 319

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 29

Έ­γκυ­ρα 290

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 76

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 38

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 98

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 24

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 54


7ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν:

Α­κυ­ρα-Λευ­κά:

Έ­γκυ­ρα

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.


8ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 311

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13

Έ­γκυ­ρα 298

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 75

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 28

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 112

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 20

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 63


9ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 345

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13

Έ­γκυ­ρα 332

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 89

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 40

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 126

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 13

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 64


10ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 314

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 35

Έ­γκυ­ρα 279

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 88

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 43

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 67

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 8

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 73


11ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 315

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 24

Έ­γκυ­ρα 291

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 90

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 44

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 76

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 12

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 69


12ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν:

Α­κυ­ρα-Λευ­κά:

Έ­γκυ­ρα

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.


13ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 330

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 322

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 121

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 31

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 82

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 23

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 65


14ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 346

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 337

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 88

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 45

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 135

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 11

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 58


15ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν:

Α­κυ­ρα-Λευ­κά:

Έ­γκυ­ρα

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.


16ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 323

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7

Έ­γκυ­ρα 316

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 103

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 45

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 99

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 10

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 59


17ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 301

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 15

Έ­γκυ­ρα 286

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 100

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 30

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 75

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 14

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 67


18ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 285

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 26

Έ­γκυ­ρα 259

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 70

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 38

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 66

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 7

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 78


19ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν:

Α­κυ­ρα-Λευ­κά:

Έ­γκυ­ρα

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.


20ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν:

Α­κυ­ρα-Λευ­κά:

Έ­γκυ­ρα

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.


21ο (Καψόχωρα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 295

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 18

Έ­γκυ­ρα 277

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 113

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 28

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 62

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 5

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 69


22ο (Καψόχωρα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 359

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 22

Έ­γκυ­ρα 337

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 141

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 33

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 76

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 7

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 80


23ο (Νησέλι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 251

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11

Έ­γκυ­ρα 240

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 46

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 67

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 57

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 3

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 67


24ο (Νησέλι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν:

Α­κυ­ρα-Λευ­κά:

Έ­γκυ­ρα

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.


25ο (Σχοινάς)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 312

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13

Έ­γκυ­ρα 299

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 127

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 22

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 89

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 5

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 56


26ο (Βρυσάκι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 279

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 15

Έ­γκυ­ρα 264

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 94

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 36

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 49

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 10

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 75


27ο (Βρυσάκι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 246

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13

Έ­γκυ­ρα 233

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 77

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 17

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 33

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 6

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 100


28ο (Καμποχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν:

Α­κυ­ρα-Λευ­κά:

Έ­γκυ­ρα

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.


29ο (Καμποχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν:

Α­κυ­ρα-Λευ­κά:

Έ­γκυ­ρα

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.


30ο (Λουτρό)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν:

Α­κυ­ρα-Λευ­κά:

Έ­γκυ­ρα

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.


31ο (Λουτρό)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 379

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 16

Έ­γκυ­ρα 363

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 99

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 51

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 122

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 3

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 88


32ο (Λουτρό)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 351

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 16

Έ­γκυ­ρα 335

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 95

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 78

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 77

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 2

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 83


33ο (Νεοχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 256

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 15

Έ­γκυ­ρα 241

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 128

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 29

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 39

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 0

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 45


34ο (Νεοχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν:

Α­κυ­ρα-Λευ­κά:

Έ­γκυ­ρα

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.


35ο (Νησί)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν:

Α­κυ­ρα-Λευ­κά:

Έ­γκυ­ρα

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.


36ο (Νησί)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν:

Α­κυ­ρα-Λευ­κά:

Έ­γκυ­ρα

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.


37ο (Νησί)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν:

Α­κυ­ρα-Λευ­κά:

Έ­γκυ­ρα

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.


38ο (Νησί)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν:

Α­κυ­ρα-Λευ­κά:

Έ­γκυ­ρα

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.


ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 172

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7

Έ­γκυ­ρα 165

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 20

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 29

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 43

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 5

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 68


40ο (Επισκοπή)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 251

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13

Έ­γκυ­ρα 238

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 29

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 62

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 67

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 5

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 75


41ο (Επισκοπή-Καλοχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν:

Α­κυ­ρα-Λευ­κά:

Έ­γκυ­ρα

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.


42ο (Καβάσιλα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 237

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 12

Έ­γκυ­ρα 225

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 61

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 16

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 48

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 5

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 95


43ο (Καβάσιλα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 254

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10

Έ­γκυ­ρα 244

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 59

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 15

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 62

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 6

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 102


44ο (Κεφαλοχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν:

Α­κυ­ρα-Λευ­κά:

Έ­γκυ­ρα

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.


45ο (Κεφαλοχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν:

Α­κυ­ρα-Λευ­κά:

Έ­γκυ­ρα

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.


46ο (Κεφαλοχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 198

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 16

Έ­γκυ­ρα 182

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 43

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 39

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 31

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 1

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 68


47ο (Ξεχασμένη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 180

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 172

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 65

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 43

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 20

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 8

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 36


48ο (Ξεχασμένη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 170

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13

Έ­γκυ­ρα 157

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 50

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 32

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 11

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 3

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 61


49ο (Ξεχασμένη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 195

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 189

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 84

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 33

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 23

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 16

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 33


50ο (Ξεχασμένη-

Ραψωμανίκη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 162

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 20

Έ­γκυ­ρα 142

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 67

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 16

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 17

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 1

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 41


51ο (Π. Σκυλίτσι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 192

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 14

Έ­γκυ­ρα 178

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 45

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 19

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 30

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 8

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 76


52ο (Π. Σκυλίτσι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 287

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 14

Έ­γκυ­ρα 273

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 81

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 23

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 40

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 4

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 125


53ο (Σταυρός)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν:

Α­κυ­ρα-Λευ­κά:

Έ­γκυ­ρα

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.


54ο (Σταυρός)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν:

Α­κυ­ρα-Λευ­κά:

Έ­γκυ­ρα

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.


55ο (Σταυρός)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν:

Α­κυ­ρα-Λευ­κά:

Έ­γκυ­ρα

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.


56ο (Μελίκη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν:

Α­κυ­ρα-Λευ­κά:

Έ­γκυ­ρα

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.


57ο (Μελίκη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν:

Α­κυ­ρα-Λευ­κά:

Έ­γκυ­ρα

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.


58ο (Μελίκη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 331

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 17

Έ­γκυ­ρα 314

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 37

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 158

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 34

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 4

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 81


59ο (Μελίκη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 324

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 12

Έ­γκυ­ρα 312

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 31

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 151

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 60

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 16

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 54


60ο (Μελίκη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 307

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11

Έ­γκυ­ρα 296

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 35

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 132

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 55

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 7

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 67


61ο (Μελίκη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 288

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11

Έ­γκυ­ρα 277

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 38

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 102

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 47

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 14

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 76


62ο (Μελίκη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 328

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 15

Έ­γκυ­ρα 308

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 46

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 142

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 42

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 6

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 72


63ο (Νεόκαστρο)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν:

Α­κυ­ρα-Λευ­κά:

Έ­γκυ­ρα

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.


64ο (Νεόκαστρο)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 296

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 15

Έ­γκυ­ρα 281ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 25
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 26
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 121
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 1
ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 108

65ο (Αγκαθιά)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.
ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.

66ο (Αγκαθιά)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.
ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.

67ο (Αγκαθιά)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.
ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.

68ο (Αγκαθιά)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 261
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 15
Έ­γκυ­ρα 246
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 89
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 64
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 39
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 1
ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 53

69ο (Κυψέλη)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 195
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13
Έ­γκυ­ρα 182
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 40
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 77
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 14
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 0
ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 51

70ο (Κυψέλη)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 175
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10
Έ­γκυ­ρα 165
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 28
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 85
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 5
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 1
ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 46

71ο (Προδρόμου)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.
ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.

72ο (Προδρόμου)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.
ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.

73ο (Ν. Πρόδρομος)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.
ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.

74ο (Προδρόμου-
γ. Τριάδα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.
ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.

75ο (Πλατύ)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.
ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.

76ο (Πλατύ)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 304
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 21
Έ­γκυ­ρα 283
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 73
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 41
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 91
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 13
ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 65

77ο (Πλατύ)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.
ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.

78ο (Πλατύ)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.
ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.

79ο (Πλατύ)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 288
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 28
Έ­γκυ­ρα 260
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 65
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 34
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 79
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 16
ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 66

80ο (Άραχος)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.
ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.

81ο (Άραχος)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 189
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7
Έ­γκυ­ρα 182
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 32
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 46
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 32
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 22
ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 50

82ο (Κλειδί)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 336
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 17
Έ­γκυ­ρα 319
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 102
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 56
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 53
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 7
ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 101

83ο (Κλειδί)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 322
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 20
Έ­γκυ­ρα 302
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 85
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 62
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 58
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 3
ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 94

84ο (Κλειδί)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.
ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.

85ο (Κορυφή)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 264
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11
Έ­γκυ­ρα 253
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 98
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 45
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 51
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 5
ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 54

86ο (Κορυφή)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 265
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 18
Έ­γκυ­ρα 247
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 84
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 78
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 43
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 0
ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 42

87ο (Κορυφή)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 311
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 17
Έ­γκυ­ρα 294
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 116
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 87
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 37
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 1
ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 53

88ο (Κορυφή)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 311
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 17
Έ­γκυ­ρα 294
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 116
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 87
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 37
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 1
ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 53

89ο (Λιανοβέργι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.
ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.

90ο (Λιανοβέργι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.
ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.

91ο (Λιανοβέργι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.
ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.

92ο (Λιανοβέργι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 293
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 29
Έ­γκυ­ρα 264
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 50
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 38
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 73
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 7
ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 96

93ο (Πλάτανος)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.
ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.

94ο (Πλάτανος)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ.
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ.
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ.
ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π.

95ο (Πλάτανος)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 210
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 17
Έ­γκυ­ρα 193
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 70
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 26
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 46
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 3
ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 48

96ο (Πρασινάδα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 279
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 14
Έ­γκυ­ρα 265
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 72
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 28
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 49
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 1
ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 115

97ο (Πρασινάδα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 248
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 23
Έ­γκυ­ρα 225
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 41
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 28
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 33
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 7
ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 116

98ο (Τρίκαλα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 284
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 17
Έ­γκυ­ρα 267
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 106
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 53
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 60
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 6
ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 42

99ο (Τρίκαλα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 287
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11
Έ­γκυ­ρα 276
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 109
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 56
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 59
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 9
ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 43

100ο (Τρίκαλα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 289
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7
Έ­γκυ­ρα 282
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 105
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 78
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 59
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 8
ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 32

101ο (Τρίκαλα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 284
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11
Έ­γκυ­ρα 273
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 104
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 61
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 57
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 9
ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 42
ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
102 (Διαβατό)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

103 (Διαβατό)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

104 (Διαβατό)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

105 (Διαβατό)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

106 (Κουλούρα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

107 (Κουλούρα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

108 (Λυκογιάννη)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

109 (Λυκογιάννη)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

110 (Μακροχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 307
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 12
Έ­γκυ­ρα 295
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 96
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 43
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 66
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 56
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 27
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 7

111 (Μακροχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 332
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 29
Έ­γκυ­ρα 303
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 110
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 20
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 82
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 49
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 40
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 2

112 (Μακροχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

113 (Μακροχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 281
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 12
Έ­γκυ­ρα 269
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 99
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 28
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 50
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 57
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 29
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 6

114 (Μακροχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

115 (Μακροχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

116 (Μακροχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 282
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 15
Έ­γκυ­ρα 267
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 122
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 24
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 55
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 55
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 9
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 2

117 (Μακροχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

118 (Μακροχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

119 (Μακροχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

120 (Νικομήδεια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

121 (Νικομήδεια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

122 (Νικομήδεια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

123 (Βεργίνα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 333
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9
Έ­γκυ­ρα 324
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 122
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 25
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 40
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 115
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 12
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 10

124 (Βεργίνα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 354
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6
Έ­γκυ­ρα 348
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 107
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 22
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 81
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 101
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 25
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 12

125 (Βεργίνα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 341
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 19
Έ­γκυ­ρα 322ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 150
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 13
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 37
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 95
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 15
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 12

126 (Μετόχι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

127 (Παλατίτσια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

128 (Παλατίτσια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 304
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 24
Έ­γκυ­ρα 280
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 82
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 11
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 35
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 73
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 49
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 30

129 (Συκιά)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

130 (Συκιά)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

131 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

132 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 307
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9
Έ­γκυ­ρα 298
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 114
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 16
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 56
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 53
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 40
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 19

133 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

134 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 330
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 17
Έ­γκυ­ρα 313
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 116
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 25
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 47
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 63
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 41
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 21

135 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 285
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8
Έ­γκυ­ρα 277
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 85
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 29
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 42
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 68
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 38
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 15

136 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 320
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 21
Έ­γκυ­ρα 299
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 112
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 22
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 48
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 50
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 50
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 17

137 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

138 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 301
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10
Έ­γκυ­ρα 291
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 111
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 15
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 46
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 65
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 33
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 21

139 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

140 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

141 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 290
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 18
Έ­γκυ­ρα 272
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 100
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 24
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 45
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 46
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 48
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 9

142 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

143 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

144 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 298
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 17
Έ­γκυ­ρα 281
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 100
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 38
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 59
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 39
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 29
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 16

145 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

146 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 270
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 12
Έ­γκυ­ρα 258
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 90
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 33
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 38
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 30
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 47
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 20

147 (Μέσης)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 310
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 23
Έ­γκυ­ρα 287
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 80
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 18
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 43
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 124
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 12
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 10

148 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 331
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 14
Έ­γκυ­ρα 317
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 116
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 23
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 61
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 54
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 54
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 9

149 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 313
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11
Έ­γκυ­ρα 302
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 121
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 33
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 50
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 50
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 35
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 13

150 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

151 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 300
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8
Έ­γκυ­ρα 292
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 111
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 42
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 54
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 38
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 42
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 5

152 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 305
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 20
Έ­γκυ­ρα 285
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 103
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 25
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 52
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 58
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 36
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 11

153 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 310
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10
Έ­γκυ­ρα 300
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 100
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 17
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 69
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 47
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 45
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 22

154 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

155 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 330
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9
Έ­γκυ­ρα 321
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 108
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 26
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 69
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 60
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 45
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 13

156 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 292
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8
Έ­γκυ­ρα 284
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 94
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 18
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 63
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 63
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 38
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 8

157 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

158 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

159 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 312
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13
Έ­γκυ­ρα 299
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 112
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 24
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 57
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 59
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 37
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 10

160 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 317
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 20
Έ­γκυ­ρα 297
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 98
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 27
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 53
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 53
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 56
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 10

161 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

162 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 321
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6
Έ­γκυ­ρα 315
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 111
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 24
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 74
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 48
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 51
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 7

163 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 368
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 19
Έ­γκυ­ρα 349
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 143
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 28
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 63
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 54
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 56
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 5

164 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 339
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9
Έ­γκυ­ρα 330
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 111
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 32
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 67
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 70
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 40
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 10

165 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

166 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

167 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 325
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8
Έ­γκυ­ρα 317
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 118
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 30
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 72
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 58
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 58
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 9

168 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

169 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

170 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

171 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 329
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 18
Έ­γκυ­ρα 311
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 119
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 27
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 70
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 56
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 27
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 12

172 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 349
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8
Έ­γκυ­ρα 341
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 121
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 31
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 52
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 64
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 58
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 15

173 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

174 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

175 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

176 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 341
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5
Έ­γκυ­ρα 336
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 114
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 36
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 58
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 54
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 62
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 12

177 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 301
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 14
Έ­γκυ­ρα 287
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 96
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 25
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 59
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 50
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 44
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 13

178 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 293
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 12
Έ­γκυ­ρα 281
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 92
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 33
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 60
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 60
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 23
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 13

179 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 317
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6
Έ­γκυ­ρα 311
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 103
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 19
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 68
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 69
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 41
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 11

180 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 288
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13
Έ­γκυ­ρα 275
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 114
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 15
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 38
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 62
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 23
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 23

181 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

182 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α..
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

183 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π.

ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 184 (Βέροια) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: 256 Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10 Έ­γκυ­ρα 246 ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 90 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 27 ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 35 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 62 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 20 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 12 185 (Βέροια) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: 278 Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 19 Έ­γκυ­ρα 259 ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 91 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 28 ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 54 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 51 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 23 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 12 186 (Βέροια) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: 267 Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 12 Έ­γκυ­ρα 255 ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 101 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 31 ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 36 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 43 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 38 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 6 187 (Βέροια) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: Α­κυ­ρα-Λευ­κά: Έ­γκυ­ρα ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 188 (Βέροια) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: Α­κυ­ρα-Λευ­κά: Έ­γκυ­ρα ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 189 (Βέροια) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: Α­κυ­ρα-Λευ­κά: Έ­γκυ­ρα ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 190 (Βέροια) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: Α­κυ­ρα-Λευ­κά: Έ­γκυ­ρα ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 191 (Λαζοχώρι) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: 93 Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 0 Έ­γκυ­ρα 93 ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 30 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 19 ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 16 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 11 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 16 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 1 192 (Ταγαροχώρι) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: Α­κυ­ρα-Λευ­κά: Έ­γκυ­ρα ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 193 (Αγ. Βαρβάρα) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: 202 Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 19 Έ­γκυ­ρα 183 ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 74 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 31 ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 30 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 23 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 22 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 3 194 (Αγ. Βαρβάρα) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: Α­κυ­ρα-Λευ­κά: Έ­γκυ­ρα ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 195 (Αγ. Βαρβάρα) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: 213 Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9 Έ­γκυ­ρα 204 ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 81 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 37 ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 31 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 23 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 29 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 3 196 (Άμμος) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: 140 Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5 Έ­γκυ­ρα 135 ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 39 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 24 ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 34 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 33 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 5 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 0 197 (Ασωμάτων) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: Α­κυ­ρα-Λευ­κά: Έ­γκυ­ρα ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 198 (Ασωμάτων) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: 256 Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10 Έ­γκυ­ρα 246 ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 84 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 23 ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 40 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 66 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 18 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 15 199 (Γεωργιανών) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: Α­κυ­ρα-Λευ­κά: Έ­γκυ­ρα ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 200 (Λευκόπετρα) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: 63 Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6 Έ­γκυ­ρα 57 ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 19 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 5 ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 9 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 6 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 8 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 10 201 (Καστανιά) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: Α­κυ­ρα-Λευ­κά: Έ­γκυ­ρα ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 202 (Μ. Σάντα) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: 105 Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 1 Έ­γκυ­ρα 104 ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 48 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 7 ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 9 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 28 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 8 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 4 203 (Κ. Βέρμιο) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: Α­κυ­ρα-Λευ­κά: Έ­γκυ­ρα ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 204 (Κ. Βέρμιο) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: 269 Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 19 Έ­γκυ­ρα 250 ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 81 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 12 ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 65 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 48 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 39 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 5 205 (Κ. Βέρμιο) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: 275 Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10 Έ­γκυ­ρα 265 ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 96 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 14 ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 70 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 53 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 29 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 3 206 (Κ. Βέρμιο) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: Α­κυ­ρα-Λευ­κά: Έ­γκυ­ρα ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 207 (Κουμαριά) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: Α­κυ­ρα-Λευ­κά: Έ­γκυ­ρα ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 208 (Ράχης) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: Α­κυ­ρα-Λευ­κά: Έ­γκυ­ρα ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 209 (Ράχης) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: 256 Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7 Έ­γκυ­ρα 249 ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 99 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 29 ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 32 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 53 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 25 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 11 210 (Τριποτάμου) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: Α­κυ­ρα-Λευ­κά: Έ­γκυ­ρα ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 211 (Τριποτάμου) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: 222 Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11 Έ­γκυ­ρα 211 ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 91 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 7 ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 19 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 40 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 41 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 13 212 (Τριποτάμου) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: Α­κυ­ρα-Λευ­κά: Έ­γκυ­ρα ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 213 (Αγ. Μαρίνα) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: 312 Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 20 Έ­γκυ­ρα 292 ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 135 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 58 ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 47 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 21 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 29 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 2 214 (Αγ. Μαρίνα) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: Α­κυ­ρα-Λευ­κά: Έ­γκυ­ρα ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 215 (Αγ. Γεώργιος) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: 331 Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 18 Έ­γκυ­ρα 313 ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 122 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 43 ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 42 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 38 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 63 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 5 216 (Αγ. Γεώργιος) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: 307 Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10 Έ­γκυ­ρα 297 ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 114 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 43 ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 40 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 44 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 53 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 3 217 (Αγ. Γεώργιος) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: Α­κυ­ρα-Λευ­κά: Έ­γκυ­ρα ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 218 (Αγ. Γεώργιος) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: 262 Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13 Έ­γκυ­ρα 249 ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 83 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 61 ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 28 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 50 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 21 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 6 219 (Πατρίδα) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: Α­κυ­ρα-Λευ­κά: Έ­γκυ­ρα ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 220 (Πατρίδα) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: Α­κυ­ρα-Λευ­κά: Έ­γκυ­ρα ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 221 (Πατρίδα) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: Α­κυ­ρα-Λευ­κά: Έ­γκυ­ρα ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 222 (Τρίλοφος) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: 295 Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 29 Έ­γκυ­ρα 266 ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 100 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 17 ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 48 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 39 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 40 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 22 223 (Τρίλοφος) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: 265 Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11 Έ­γκυ­ρα 254 ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 75 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 24 ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 87 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 35 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 26 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 7 224 (Φυτειά) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: 349 Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 18 Έ­γκυ­ρα 331 ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 108 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 30 ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 27 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 111 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 46 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 9 225 (Φυτειά) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: 399 Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11 Έ­γκυ­ρα 388 ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 130 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 25 ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 56 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 96 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 70 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 11 226 (Ριζώματα) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: 343 Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 26 Έ­γκυ­ρα 317 ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 94 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 15 ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 107 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 32 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 46 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 23 227 (Ριζώματα) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: 318 Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 24 Έ­γκυ­ρα 294 ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 80 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 11 ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 118 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 19 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 32 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 34 228 (Ριζώματα) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: 284 Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 20 Έ­γκυ­ρα 264 ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 83 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 4 ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 85 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 21 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 37 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 34 229 (Δάσκιο) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: 188 Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10 Έ­γκυ­ρα 178 ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 45 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 9 ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 35 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 49 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 31 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 9 230 (Δάσκιο) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: 184 Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 22 Έ­γκυ­ρα 162 ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 59 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 7 ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 17 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 61 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 16 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 2 231 (Πολυδένδρι) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: Α­κυ­ρα-Λευ­κά: Έ­γκυ­ρα ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 232 (Πολυδένδρι- Χαράδρα-Ελαφίνα) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: Α­κυ­ρα-Λευ­κά: Έ­γκυ­ρα ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 233 (Σφηκιά) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: Α­κυ­ρα-Λευ­κά: Έ­γκυ­ρα ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 234 (Σφηκιά) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: Α­κυ­ρα-Λευ­κά: Έ­γκυ­ρα ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 235 (Κοπανός) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: 345 Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7 Έ­γκυ­ρα 338 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 14 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 142 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 155 ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 14 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 13 236 (Κοπανός) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: Α­κυ­ρα-Λευ­κά: Έ­γκυ­ρα ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 237 (Κοπανός) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: Α­κυ­ρα-Λευ­κά: Έ­γκυ­ρα ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 238 (Κοπανός) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: Α­κυ­ρα-Λευ­κά: Έ­γκυ­ρα ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 239 (Επισκοπή) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: Α­κυ­ρα-Λευ­κά: Έ­γκυ­ρα ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 240 (Επισκοπή) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: Α­κυ­ρα-Λευ­κά: Έ­γκυ­ρα ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 241 (Επισκοπή) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ψή­φι­σαν: Α­κυ­ρα-Λευ­κά: Έ­γκυ­ρα ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 242 (Επισκοπή) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ.
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν..
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν.
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ...  

243 (Λευκάδια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ.
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν..
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν.
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ...  

244 (Λευκάδια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ.
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν..
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν.
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ...  

245 (Μαρίνα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ.
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν..
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν.
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ...  

246 (Μαρίνα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ.
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν..
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν.
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ...  

247 (Μαρίνα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ.
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν..
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν.
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ...  

248 (Πολλών Νερών)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ.
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν..
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν.
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ...  

249 (Μονόσπιτα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ.
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν..
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν.
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ...  

250 (Μονόσπιτα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ.
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν..
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν.
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ...  

251 (Χαρίεσσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ.
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν..
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν.
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ...  

252 (Χαρίεσσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ.
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν..
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν.
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ...  

253 (Αγγελοχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 328
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 29
Έ­γκυ­ρα 299
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 23
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 151
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 104
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 9
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 12 

254 (Αγγελοχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 331
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 17
Έ­γκυ­ρα 314
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 38
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 137
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 123
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 7
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ...

255 (Αγγελοχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 312
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 27
Έ­γκυ­ρα 285
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 33
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 143
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 93
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 9
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ...

256 (Αγγελοχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 306
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 19
Έ­γκυ­ρα 287
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 29
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 146
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 91
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 10
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 11 

257 (Ζερβοχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 234
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 23
Έ­γκυ­ρα 211
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 5
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 81
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 95
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 5
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 25 

258 (Ζερβοχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 311
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9
Έ­γκυ­ρα 302
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 17
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 110
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 149
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 4
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 22 

259 (Ζερβοχώρι-
Αρχάγγελος)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 247
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 19
Έ­γκυ­ρα 228
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 3
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 103
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 103
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 16
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ...

260 (Π. Ζερβοχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 278
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 15
Έ­γκυ­ρα 263
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 7
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 203
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 51
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 1
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ...

261 (Πολυπλάτανος)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 266
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 26
Έ­γκυ­ρα 240
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 13
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 83
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 112
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 6
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 26 

262 (Πολυπλάτανος)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 349
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 23
Έ­γκυ­ρα 326
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 31
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 133
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 122
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 9
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 31 

263 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 341
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10
Έ­γκυ­ρα 331
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 44
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 89
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 105
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 37
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 56 

264 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 332
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 19
Έ­γκυ­ρα 313
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 37
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 81
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 116
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 35
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 44 

265 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 330
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 14
Έ­γκυ­ρα 316
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 41
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 83
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 102
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 39
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 51 

266 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 293
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9
Έ­γκυ­ρα 284
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 40
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 83
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 58
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 35
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 68 

267 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 298
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 16
Έ­γκυ­ρα 282
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 64
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 74
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 69
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 27
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 48 

268 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 272
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9
Έ­γκυ­ρα 262
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 37
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 67
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 84
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 31
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 43 

269 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 308
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11
Έ­γκυ­ρα 297
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 39
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 72
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 85
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 41
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 60 

270 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 301
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 16
Έ­γκυ­ρα 285
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 32
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 56
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 98
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 37
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 62 

271 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ.
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν..
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν.
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ...  

272 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ.
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν..
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν.
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ...  

273 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ.
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν..
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν.
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ...  

274 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ.
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν..
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν.
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ...  

275 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 314
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9
Έ­γκυ­ρα 305
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 32
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 58
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 86
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 49
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 80 

276 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ.
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν..
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν.
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ...  

277 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ.
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν..
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν.
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ...  

278 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 327
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11
Έ­γκυ­ρα 316
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 34
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 86
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 84
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 48
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 64 

279 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 330
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8
Έ­γκυ­ρα 322
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 48
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 77
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 101
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 40
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 56 

280 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 340
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 15
Έ­γκυ­ρα 325
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 37
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 100
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 94
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 31
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 63 

281 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 309
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6
Έ­γκυ­ρα 303
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 51
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 80
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 109
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 27
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 36 

282 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 320
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13
Έ­γκυ­ρα 307
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 32
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 71
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 97
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 32
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 75 

283 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 324
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10
Έ­γκυ­ρα 314
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 48
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 92
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 88
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 42
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 44 

284 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 353
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13
Έ­γκυ­ρα 340
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 41
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 99
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 108
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 39
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 53 

285 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 323
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 14
Έ­γκυ­ρα 309
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 47
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 69
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 100
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 46
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 47 

286 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 309
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 4
Έ­γκυ­ρα 305
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 23
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 75
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 134
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 28
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 45 

287 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 305
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 19
Έ­γκυ­ρα 286
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 34
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 74
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 85
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 46
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 47 

288 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 308
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7
Έ­γκυ­ρα 301
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 34
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 97
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 84
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 39
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 47 

289 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 324
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11
Έ­γκυ­ρα 313
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 44
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 80
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 103
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 36
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 50 

290 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 316
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 18
Έ­γκυ­ρα 298
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 33
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 86
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 88
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 42
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 49 

291 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 296
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5
Έ­γκυ­ρα 291
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 44
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 55
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 105
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 43
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 44 

292 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 293
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8
Έ­γκυ­ρα 285
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 20
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 101
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 79
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 44
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 41 

293 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 297
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 17
Έ­γκυ­ρα 280
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 41
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 72
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 87
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 27
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 53 

294 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 322
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13
Έ­γκυ­ρα 309
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 30
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 101
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 93
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 45
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 40 

295 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 321
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 22
Έ­γκυ­ρα 299
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 39
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 72
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 113
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 33
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 42 

296 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 295
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8
Έ­γκυ­ρα 287
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 34
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 70
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 103
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 32
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 48 

297 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 307
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10
Έ­γκυ­ρα 297
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 30
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 75
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 94
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 44
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 54 

298 (Αρκοχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ.
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν..
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν.
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ...  

299 (Αρκοχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 237
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8
Έ­γκυ­ρα 229
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 24
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 71
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 82
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 20
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 32 

300 (Γιαννακοχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ.
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν..
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν.
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ...  

301 (Γιαννακοχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ.
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν..
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν.
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ...  

302 (Ροδοχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 233
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 15
Έ­γκυ­ρα 218
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 10
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 90
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 5
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 22
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 30 

303 (Ροδοχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 242
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6
Έ­γκυ­ρα 236
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 6
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 96
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 73
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 13
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 48 

304 (Στενήμαχος)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ.
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν..
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν.
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ...  

305 (Στενήμαχος)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν:
Α­κυ­ρα-Λευ­κά:
Έ­γκυ­ρα
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ.
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν..
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν.
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ...  

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ Οδυσσέας Ελύτης “Άξιον εστι” Η ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΠΟΡΕΙΑ ΠΟΙΑ;
Νέο Δ.Σ στο Σωματείο Αρτοποιών Βέροιας και Περιχώρων  - Εκ νέου πρόεδρος  ο Δημήτρης Κόγιας  – Ποιοι εκλέχθηκαν στο διοικητικό συμβούλιο

Νέο Δ.Σ στο Σωματείο Αρτοποιών Βέροιας και Περιχώρων -...

Νέο διοικητικό συμβούλιο ανέδειξε το Σωματείο...

Συνεχίζει ακάθεκτη η Ημαθία να χτυπάει «κόκκινο» σε κρούσματα και δείκτη θετικότητας -Απαραίτητη όσο ποτέ στη σημερινή επέτειο, η τήρηση των μέτρων από όλους

Συνεχίζει ακάθεκτη η Ημαθία να χτυπάει «κόκκινο» σε...

Δεν λέει να πέσει ο αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού...

Το Ηρώο της Βέροιας *Του Μάκη Δημητράκη

Το Ηρώο της Βέροιας *Του Μάκη Δημητράκη

Εθνικές γιορτές, δοξολογίες, καταθέσεις και...

"ΚΑΠΟΥ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ", ΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ...

To λογοτεχνικό έργο του Φώτη Σιμόπουλου, ‘Κάπου στη...

Μήνυμα του Δημάρχου Αλεξάνδρειας Παναγιώτη Γκυρίνη για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου

Μήνυμα του Δημάρχου Αλεξάνδρειας Παναγιώτη Γκυρίνη...

Φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης αποτίει σήμερα το...

Μήνυμα του Δημάρχου Νάουσας, Νικόλα Καρανικόλα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Μήνυμα του Δημάρχου Νάουσας, Νικόλα Καρανικόλα για την...

«Η 28η Οκτωβρίου αποτελεί ημέρα τιμής και μνήμης, για...

Μήνυμα Τάσου Μπαρτζώκα για την 28η Οκτωβρίου: Η φλόγα της ελεύθερης ζωής παραμένει άσβεστη, ακόμα και αν χρειάζεται να περάσει «μέσα από την κόψη του σπαθιού την τρομερή!»

Μήνυμα Τάσου Μπαρτζώκα για την 28η Οκτωβρίου: Η φλόγα...

Το αλησμόνητο Έπος του 1940 ξαναζωντανεύει σε κάθε...

ΑΚΟΥ 99.6FM

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Μεταξύ 1947-1949 χτίζοντας το Δημοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας (Αρχείο Ισαακίδη Σούλη)Ένα παλιό κατασκονισμένο υπηρεσιακό βιβλίο τράβηξε την προσοχή του δασκάλου και των μαθητών της Στ’ Τάξης του ενοποιημένου...

Του Μάκη ΔημητράκηΣυχνά-πυκνά ακούγεται και γράφεται ότι «ο τουρισμός αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της χώρας μας» διαπίστωση που με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Άλλωστε με το θέμα «τουρισμός» και τα αξιοθέατα...

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝΝα μη διεξαχθούν παρελάσεις στην Ημαθία για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940...

Κάνε το καλύτερο για την πόλη σου απέναντι στα ζητήματα καθημερινότηταςΣε ένα ακόμα βήμα με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του διαύλου επικοινωνίας μεταξύ Δήμου και Δημοτών προχωρά ο Δήμος Βέροιας. Τα...