Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας με 16 θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας με 16 θέματα

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς με αποστελλόμενο έγγραφο από τους δημοτικούς συμβούλους από 10:00π.μ. έως 11:00π.μ. την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παροχή γνώμης δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

2. 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (σχετική απόφαση αριθμ. 163/2020 Οικονομικής Επιτροπής) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

3. Υποβολή έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2020 (σχετική η αριθμ. 155/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για την χρήση τριών (3) τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών (P.O.S.). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (Β΄ κατανομή) έτους 2020.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για:
Α. τη σύναψη ή μη Προγραμματικής Σύμβασης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Νόμου 3852/2010 όπως ισχύει, με το “Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης” (ΕΚΕΤΑ), για τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU και την έγκριση του συνημμένου Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης,
Β. τον ορισμό δύο εκπροσώπων του Δήμου, με τους αναπληρωτές τους, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης,
Γ. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη καταβολής των τελών κυκλοφορίας και των αντίστοιχων προστίμων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής αυτών για απορριμματοφόρο όχημα.  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του θέματος «Υποβολή αιτήματος προς την Διεύθυνση Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για παραχώρηση της χρήσης έκτασης του αρ. οικοπέδου 272, Ο.Τ.40, του συνοικισμού Πλατάνου, Τοπικής Κοινότητας Πλατάνου, για κοινωφελή σκοπό». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του θέματος «Υποβολή αιτήματος προς την Διεύθυνση Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για παραχώρηση της χρήσης έκτασης του τεμαχίου με αρ.634, αγροκτήματος Αλεξάνδρειας, Αναδασμού έτους 1961-1962, με την ένδειξη Νεκροταφείο κοινόν, για κοινωφελή σκοπό». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: “Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια ανταλλακτικών(ΟΜΑΔΕΣ:Α.1.7, Β.1.7) ”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: “Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια ανταλλακτικών(ΟΜΑΔΕΣ:Α.1.1, Α.1.2, Α.1.3, Α.1.4, Α.1.5)”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

12. Εκλογή σε αντικατάσταση, υδρονομέα άρδευσης έτους 2020 και καθορισμός της αμοιβής του μετά από παραίτηση. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

13. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα για τρία (3) διασκευασμένα τραπέζια εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» του Λαφαζάνη Δημητρίου του Αντωνίου που βρίσκεται στην Αλεξάνδρεια επί της οδού Βετσοπούλου 32. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

14. Α. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Εκπόνηση απαραίτητων τεχνικών μελετών για την κατασκευή Πράσινου Σημείου στο Δήμο Αλεξάνδρειας» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Β. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή και υποβολή του τεχνικού δελτίου της ως άνω πρότασης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

15. Λήψη απόφασης για την:
Α)Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με το άρθρο 43 της Π.Ν.Π. 75/30-03-2020, ποσού 865.000 € πλέον ΦΠΑ.
Β)Υποβολή ή μη σχετικού αιτήματος στο ΥΠ.ΕΣ. για την έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των Κ.Α.Π.
Γ)Υποβολή ή μη αιτήματος στο ΥΠ.ΕΣ. για την αύξηση των δόσεων παρακράτησης.
Δ)Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υποβολή των αιτημάτων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

16. Α. Λήψη απόφασης για την υποβολή προς χρηματοδότηση πρότασης πράξης με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας στη ΔΚ Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.
Β. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή και υποβολή του τεχνικού δελτίου της ως άνω πρότασης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανακοίνωση της κατασκήνωσης «Σκούρας» Χαλκιδικής για το κρούσμα κορονοϊού

Ανακοίνωση της κατασκήνωσης «Σκούρας» Χαλκιδικής για...

 Σε παιδική κατασκήνωση στη Χαλκιδική έκανε διακοπές...

Διαβάστε αύριο στην εφημερίδα ΒΕΡΟΙΑ (13/7)

Διαβάστε αύριο στην εφημερίδα ΒΕΡΟΙΑ (13/7)

Διαβάστε αύριο στην εφημερίδα ΒΕΡΟΙΑ

Αστυνομικές δράσεις για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στην Κεντρική Μακεδονία

Αστυνομικές δράσεις για την καταπολέμηση της...

 Πραγματοποιήθηκαν 2.844 έλεγχοι οχημάτων και 3.343...

Βέροια: Ιχνηλατούνται  οι επαφές του ανήλικου κοριτσιού σε κατασκήνωση της Χαλκιδικής

Βέροια: Ιχνηλατούνται οι επαφές του ανήλικου...

Σε  παιδική κατασκήνωση στην περιοχή της Χαλκιδικής, ...

Κυβέρνηση: Αποστάσεις ή τέλος τα γλέντια!

Κυβέρνηση: Αποστάσεις ή τέλος τα γλέντια!

Ορατό το ενδεχόμενο να μπει φρένο στα πανηγύρια εάν...

Eισήγηση του Δημάρχου Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα  για την Αγιά Σοφιά

Eισήγηση του Δημάρχου Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα για...

Η Αγιά Σοφιά έχει τεράστια ιστορική και...

Αφαίρεσε πορτοφόλι με 1000 ευρώ, προσπάθησε να αρπάξει άλλα δύο... και συνελήφθη!

Αφαίρεσε πορτοφόλι με 1000 ευρώ, προσπάθησε να αρπάξει...

Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας σχηματίσθηκε...

 Βέροια: Νεώτερες εξελίξεις για τα κρούσματα κορονοϊού

Βέροια: Νεώτερες εξελίξεις για τα κρούσματα κορονοϊού...

Στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, μεταφέρθηκαν τα τρία...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Στον χάρτη με τους νομούς που άρχισαν να παρουσιάζουν κρούσματα κορονοιού στο πλαίσιο της έξαρσης ενός δεύτερου κύματος μετά την χαλάρωση των μέτρων, βρίσκεται αυτές τις μέρες η Ημαθία.@@ads-307@@Σύμφωνα με ...

-«Το νομοσχέδιο δεν θα περάσει…θα μείνει στα χαρτιά», το σύνθημα των συλλαλητηρίωνΜε δύο συλλαλητήρια ταυτόχρονα, το ένα στην Πλατεία Εληάς και το άλλο στην πλατεία Δημαρχείου, διαμαρτυρήθηκαν αντίστοιχα...

Κοινή διαπίστωση και της χθεσινής σύσκεψης για το συμπύρηνο ροδάκινο, ήταν το γνωστό: μία από τα ίδια, αφού κάθε χρόνο και σε κάθε συνάντηση φορέων ακούγονται μόνο αιτήματα, προβλήματα, ανησυχίες, αγωνίες,...

Η κοινωνία της Νάουσας αποδεικνύει περίτρανα για άλλη μια φορά ότι είναι ευαισθητοποιημένη σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης και στήριξης των συνανθρώπων μας, που βρίσκονται σε ανάγκη. Στον δύσκολο αγώνα...