Ενισχύονται διαρκώς με νέο προσωπικό  οι Υγειονομικές Μονάδες Βέροιας και Νάουσας

Ενισχύονται διαρκώς με νέο προσωπικό οι Υγειονομικές Μονάδες Βέροιας και Νάουσας

    Στο πλαίσιο της θωράκισης και ενίσχυσης του ΕΣΥ με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που υλοποιεί το Υπουργείο Υγείας σε συντονισμό με την 3η ΥΠΕ, οι Μονάδες Υγείας Βέροιας και Νάουσας ενισχύονται περαιτέρω.

   Από τα τέλη Ιουνίου όποτε και ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης  για την τακτική πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών,  το δυναμικό των Μονάδων Υγείας του Γ.Ν Ημαθίας ενδυναμώθηκε σε πρωτόγνωρο βαθμό. Από 1/9/2019 και εν μέσω πανδημίας,  τους πρώτους επτά μήνες του 2020 έως και σήμερα η ενίσχυση σε υγειονομικό προσωπικό αποτυπώνεται ως εξής:

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ  - ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ   ΑΠΟ 01/09/2019  ΕΩΣ  27/8/2020

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΟΥ  Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ  -  ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ  ΕΔΡΑΣ   ΒΕΡΟΙΑ

 

•              ΣΟΧ  2/2019:   26  ΥΕ   ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 

•              ΣΟΧ  1/2019:   14  ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 

                                           1  ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ    

 

•              ΕΙΔΙΚΟΙ  ΙΑΤΡΟΙ - ΚΛΑΔΟΥ  ΕΣΥ:    2  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄    &    1  ΦΥΣΙΚΗΣ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΕΒ΄.

 

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ  ΙΑΤΡΟΙ          ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ   ΙΑΤΡΟΙ                ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ  ΜΕ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΛΟΓΩ  COVID  -  4  ΙΑΤΡΟΙ                        

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ   5             ΠΕ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - COVID        1

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ     3             ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - COVID               1

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ    4             ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ                 1

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ   3             ΠΕ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ           1

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ     1                            ΠΕ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ      1

Ω.Ρ.Λ.    2                                           ΠΕ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ               1

ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ     3             ΣΥΝΟΛΟ              6

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ       1                            

ΣΥΝΟΛΟ              22                 

                 

    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  -  COVID

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ          1

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ     10

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ       7

ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ      6

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡ.ΕΡΓΑΣΤ.    1

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ       1

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ      2

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ       1

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ      2

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ         1

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ     1

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ           5

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ        1

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ   1

ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ       1

ΔΕ ΚΛΙΒΑΝΕΩΝ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ               1

ΣΥΝΟΛΟ:             42

 

                       ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                 1

ΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ            1

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ                   1

ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ               1

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ         1

ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝ/ΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ           1

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ       2

ΔΕ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ      2

ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ       1

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ     2

ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ      1

ΣΥΝΟΛΟ              14

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

ΕΝΑΣ  (1) ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑ  ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ  &  ΜΙΑ (1) ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥΣ.

 

  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΜΕ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΟΑΕΔ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ).

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ               1

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ          2

ΤΕ ΜΑΙΩΝ           1

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ           6

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    1

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ          5

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ        2

ΔΕ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ             1

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ        1

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ-ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ       1

ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 3

ΥΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ             2

ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ      6

ΣΥΝΟΛΟ              32

Η αρ.πρωτ.2177/11-02-2020 Απόφαση - Προκήρυξη Πλήρωσης θέσεων του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ.

•              ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄ - 2 ΘΕΣΕΙΣ.

•              ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄ - 1 ΘΕΣΗ,  ο φάκελος του ιατρού έχει σταλεί στο Υπουργείο για διορισμό.

•              ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄ - 1 ΘΕΣΗ, επαναξιολόγηση από τους επιλαχόντες.

•              ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΒ΄ -  1  ΘΕΣΗ,  ο φάκελος του ιατρού έχει σταλεί στο Υπουργείο για διορισμό.

Με το αρ.πρωτ.10613/04-08-2020 έγγραφο μας υποβλήθηκαν αιτήματα για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στην 3η ΥΠΕ Μακεδονίας μετά το υπ΄πρωτ.38101/03-08-2020 έγγραφο της, οι οποίες είναι οι εξής:

•              2  ΘΕΣΕΙΣ  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄

•              3  ΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ  (1 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, 2 ΕΒ΄)

•              1  ΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΕΒ΄

•              1  ΘΕΣΗ  ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ  ΕΒ΄

•              2  ΘΕΣΕΙΣ  ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄

•              1  ΘΕΣΗ  ΩΡΛ  ΕΒ΄

•              1  ΘΕΣΗ  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄

•              1  ΘΕΣΗ  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄

Επίσης, σύμφωνα με το αρ.πρωτ.Γ4β/Γ.Π.4634/24-01-2020 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας σας παραθέτουμε πίνακα με τις θέσεις της Οργανικής Μονάδας Έδρας Βέροια που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη 6Κ/2020.

                ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ     ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ   ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ   1

ΠΕ   ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ        1

ΤΕ    ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ       3

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ        1

Επιπλέον, 1 θέση ΤΕ Νοσηλευτικής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2643/98 ΑΜΕΑ ΦΕΚ 5054/31-12-2019.

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ  - ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ 01/09/2019  ΕΩΣ  27/8/2020

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΟΥ  Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ  -  ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

•              ΣΟΧ  2/2019: 16  ΥΕ   ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

•              ΣΟΧ  1/2019: 9  ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 

 

•              ΠΕ Ακτινοφυσικών:  τακτική πλήρωση 1  άτομο

 

•              ΕΙΔΙΚΟΙ  ΙΑΤΡΟΙ - ΚΛΑΔΟΥ  ΕΣΥ:  

  1  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄

  1  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΒ΄

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ  ΙΑΤΡΟΙ                                                               ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ   ΙΑΤΡΟΙ

 ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ             1                                                                         

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ     1

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ   1

    ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΗ       2

ΣΥΝΟΛΟ              5

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ     4

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ    2

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ   1

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ  1

ΟΦΘΑΛΟΜΟΛΟΓΙΑΣ      3

ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ          3

ΣΥΝΟΛΟ              14

 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  -  COVID

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ           4

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ         4

ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓΕΙΟΝ. ΠΡΟΣ.              4

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡ.ΕΡΓΑΣΤ.    1

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ- ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ     2

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ  5

ΔΕ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ               1

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2

ΣΥΝΟΛΟ:             23

 

 

 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ        1

ΣΥΝΟΛΟ              1

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ)

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ            1

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ         8

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ           3

ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓΕΙΟΝ. ΠΡΟΣ/ΚΟ        8

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ      2

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ          1

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ- ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ     1

ΣΥΝΟΛΟ              24

 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ :                                              

Σε διαδικασία πρόσληψης είναι :                                                                             

 -  (1) ΕΒ' Ορθοπαιδικής.              

 -  (1) ΕΒ΄Οφθαλμολογίας.

- (1) ΕΒ΄Μ/Γυναικολογίας.                                                                          

 -  ( 1 ) Αναισθησιολογίας.                           

(1) Ακτινοδιαγνωστικής .             

Εγκρίθηκε 1 θέση επιμελητή Β' Εσωτερικής Παθολογίας.

Εγκρίθηκε λόγω covid-19 οι παρακάτω ειδικότητες Επικουρικών Ιατρών.  

 - Μία ( 1 ) Οφθαλμολογίας            Η πρόσληψη έγινε.                                                                                     

 

 

Προκηρύχθηκαν μέσω ΑΣΕΠ στην  6Κ/2020 προκήρυξη

                ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ     ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 3

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΣΤΗ              1

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡ/ΤΗ              1

 

 

 

 

                                                                                                             Ο Διοικητής του Γ.Ν Ημαθίας

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μήνυμα της Αντιδημάρχου Ισότητας Φύλων και Προέδρου της επιτροπής Ισότητας Φύλων Δήμου Βέροιας για τη Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Μήνυμα της Αντιδημάρχου Ισότητας Φύλων και Προέδρου...

Εκπροσωπώντας όλα τα μέλη της Επιτροπής Ισότητας του...

Κοντά στους σεισμόπληκτους της Ελασσόνας ο Σύλλογος Νεφροπαθών Ημαθίας

Κοντά στους σεισμόπληκτους της Ελασσόνας ο Σύλλογος...

Ο Σύλλογος Νεφροπαθών Νομού Ημαθίας συνδράμει πάντα...

Με 136 μηχανήματα εξοπλίζονται Κέντρα Υγείας και Ιατρεία της 3ης ΥΠΕ - Μεταξύ αυτών της Βέροιας, της Νάουσας και της Αλεξάνδρειας

Με 136 μηχανήματα εξοπλίζονται Κέντρα Υγείας και...

Με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό προμηθεύει...

Σύλλογος Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό:

Σύλλογος Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό: "Βοήθησε και εσύ...

Η Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό με έδρα τη Βέροια Ημαθίας,...

Προκατασκευασμένους οικίσκους στα νοσοκομεία Βέροιας και Νάουσας παρέδωσε ο Κώστας Καλαϊτζίδης

Προκατασκευασμένους οικίσκους στα νοσοκομεία Βέροιας...

Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, υλοποιώντας σχετική...

Μήνυμα Δημάρχου Βέροιας για την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων της Γυναίκας

Μήνυμα Δημάρχου Βέροιας για την Παγκόσμια Ημέρα...

Η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων της Γυναίκας ...

Διαβάστε αύριο στην εφημερίδα ΒΕΡΟΙΑ (8/3/2021)

Διαβάστε αύριο στην εφημερίδα ΒΕΡΟΙΑ (8/3/2021)

Διαβάστε αύριο στην εφημερίδα ΒΕΡΟΙΑ (8/3/2021)

Δήμος Βέροιας: Κλειστή η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας την Δευτέρα λόγω κρούσματος κορωνοϊού

Δήμος Βέροιας: Κλειστή η Διεύθυνση Κοινωνικής...

Ο Δήμος Βέροιας ενημερώνει ότι, μετά τον εντοπισμό...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 από το Υπουργείο Εσωτερικών, το Νομοσχέδιο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών», η οποία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 18 Μαρτίου.Ο νέος εκλογικός νόμος...

Φωτό: Οι πρώτοι εγκαταστημένοι «αστοί» πρόσφυγες στη (μετέπειτα επονομασθείσα) συνοικία «Έξω Παναγιά», μπροστά στο σπίτι της οικογένειας Αριστείδη Αμοιρίδη (3ος από αριστερά όρθιος). Αρχείο Γέρσης ...

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 49 ετών η φιλόλογος Σταυρούλα Αντ. Γιουρούκη. Με τον σύζυγό της Γιάννη, απέκτησαν  δύο παιδιά(ένα κορίτσι στο λύκειο και ένα αγόρι στο γυμνάσιο), ενώ ήταν άνθρωπος χαμηλών τόνων, που...

Στην τοποθέτησή του στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας, ο εντεταλμένος σύμβουλος στην Δημοτική Αστυνομία Στάθης Κελεσίδης παρουσίασε τον αγώνα μιας οικογένειας στο Μακροχώρι να στηρίξει το...