Νέος κύκλος σεμιναρίων από το Επιμελητήριο και την Εταιρία Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (ΕΤ.ΕΠ.Α.) Ημαθίας

Νέος κύκλος σεμιναρίων από το Επιμελητήριο και την Εταιρία Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (ΕΤ.ΕΠ.Α.) Ημαθίας

Με δύο webinar ξεκινά ο νέος κύκλος σεμιναρίων “Προσαρμογή και Ανάπτυξη στις νέες συνθήκες” που διοργανώνουν το Επιμελητήριο Ημαθίας και η Εταιρία Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (ΕΤ.ΕΠ.Α.) Ημαθίας. Πιο συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το webinar με θέμα «Χρηματοδοτικά Εργαλεία (Νέος Αναπτυξιακός Νόμος – Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας) για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων» και την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 με θέμα «Η νέα πλατφόρμα “myDATA – Ηλεκτρονικά Βιβλία” της ΑΑΔΕ και οι αλλαγές που φέρνει στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων». Αναλυτικά:

 Χρηματοδοτικά Εργαλεία (Νέος Αναπτυξιακός Νόμος – Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας) για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021, ώρα: 17:30-20:00. Εισηγητής: Καπλάνης Αντώνιος.

 Συνοπτική περιγραφή

Παρουσίαση των ευκαιριών χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων μέσα από τον Νέο «Αναπτυξιακό Νόμο – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη», ο οποίος τέθηκε σε διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στο Δεκέμβρη, καθώς και επενδύσεων μέσω του «Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RFF)», το οποίο αναμένεται η ενεργοποίησή του μέχρι το τέλος του χρόνου.

 Λίγα λόγια για τον ομιλητή

Καπλάνης  Αντώνιος – Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ): Πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Μ.Β.Α.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα διατριβής τις λειτουργίες του marketing σε περίοδο επιχειρησιακής κρίσης. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Μ.Α.) (Work Based Learning) στην Διοικητική Συμβουλευτική  με θέμα διατριβής Ανάπτυξη Συμβουλευτικών μεθοδολογιών στην Ελληνική Τουριστική Αγορά.

Έχει διατελέσει εισηγητής σε σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης του ΚΕΚ ΣΕΒΕ – ΣΒΒΕ – ΔΕΘ σε γνωστικά αντικείμενα όπως  Διοίκηση Ολικής ποιότητας, Marketing, Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Στρατηγικός σχεδιασμός. Υπήρξε αξιολογητής επενδυτικών σχεδίων του Ν. 2234  άρθρο 23 α & β. Έχει εκπονήσει μελέτες για ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και αναδιοργάνωσης επιχειρησιακών διαδικασιών με έμφαση στην οικονομική βιωσιμότητα επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και σειρά επιχειρησιακών σχεδίων & σχεδίων Marketing.

Οικονομολόγος – Μελετητής σε πληθώρα χρηματοδοτικών μέσων και αναλυτής μεγάλων επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων και οργανισμών για την εκμετάλλευση επενδυτικών κινήτρων με πάνω από 20 έτη εμπειρία.

Επίσης έχει ασχοληθεί με το Προγραμματισμό, Οργάνωση, Διοίκηση, Έλεγχο, Συντονισμό Πολιτικών και Πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαρθρωτικών μέτρων.

Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και του συλλόγου MBA ALUMNI του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου & Γενικός Διευθυντής της εταιρείας NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

 2.    Η νέα πλατφόρμα “myDATA – Ηλεκτρονικά Βιβλία” της ΑΑΔΕ και οι αλλαγές που φέρνει στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων

Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021, ώρα: 17:30-20:00. Εισηγητής: Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος.


Συνοπτική περιγραφή

·       Χρονοδιάγραμμα Πρώτης Εφαρμογής έτους 2021 (Διαβίβαση στην myDATA και στο ESend – Ταμειακές Μηχανές).

·       Τα «βήματα» κατά την πρώτη εφαρμογή

·       Τι πρέπει να κάνουν οι Επιχειρήσεις

·       Πίνακας Ενεργειών ανά επιχείρηση (Υπόδειγμα) 

·       Το Νομοθετικό Πλαίσιο της Πλατφόρμας «myData»

·       Έννοιες στην «myDATA».

·       Τα 5  «Κανάλια» Επικοινωνίας με την Πλατφόρμα myDATA (Λογιστικό Πρόγραμμα, Τιμολογιέρα (timologio), Ειδική φόρμα καταχώρησης, Ταμειακές Μηχανες (Φ.Η.Μ), Πάροχοι Ηλεκτρονικής τιμολόγησης )

·       Η «εγγραφή» της επιχείρησης στην πλατφόρμα myDATA (Λογισμικό (ERP), τιμολογιέρα, «Ειδική φόρμα καταχώρησης».

·       Η «Ειδική φόρμα καταχώρησης» : Τι είναι, πως λειτουργεί και ποιοι μπορούν να την χρησιμοποιήσουν.

·       Η «τιμολογιέρα/timologio»: Τι είναι, πως λειτουργεί και ποιοι μπορούν να την χρησιμοποιήσουν.

·       Ροή διαδικασίας: Έκδοση Παραστατικών – Λογιστικές Εγγραφές – Πλατφόρμα «myDATA» - Συμφωνία

·       Προθεσμίες διαβίβασης των δεδομένων στην Πλατφόρμα myDATA

·       «Συμφωνίες» Λογιστικών Βιβλίων και Φορολογικών Δηλώσεων με τα «Ηλεκτρονικά Βιβλία» - Φορολογικοί Έλεγχοι.

·       Οι Ποινές και τα Πρόστιμα, που επιβάλλονται σε περιπτώσεις «ασυνεπειών» και «Αποκλίσεων»

 Λίγα λόγια για τον ομιλητή

Ο Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής,  Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», καθώς και Αντιπρόεδρος της εταιρείας  «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες είναι εταιρείες  ορκωτών ελεγκτών λογιστών και συμβούλων επιχειρήσεων.

Είναι επιστημονικός συνεργάτης και αρθρογράφος στην φορολογική και λογιστική πύλη - ιστοσελίδα ενημέρωσης www.taxheaven.gr (από το 2008 έως σήμερα), μέλος της Συντακτικής Επιτροπής και αρθρογράφος του τριμηνιαίου Οικονομικού Περιοδικού «ACCOUNTANCY GREECE» (από το 2010 έως σήμερα), αρθρογράφος πολλών άρθρων, τα οποία έχουν δημοσιευτεί σε διάφορες οικονομικές εφημερίδες και  περιοδικά.

Είναι συγγραφέας των βιβλίων:

α) «Φορολογικός και Λογιστικός Σύμβουλος του αγρότη» (2017) και (2018),

β) «Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing)-Θεωρία και Πράξη (2019)

γ) «Οδηγός Φορολογικών Ελέγχων -«Παραδοσιακές» και «Έμμεσες» Μέθοδοι Ελέγχου - Θεωρία και Πράξη» (2020 )

δ) «Η Φορολογική μου Δήλωση» Συλλογικό έργο και

δ) «Οδηγός myDATA»

Είναι εισηγητής σεμιναρίων (Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εισηγητών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και στο Μητρώο Εισηγητών του ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ) σε θέματα Φορολογίας Εισοδήματος,  Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας myDATA και Εταιρικού Δικαίου και Διδάσκων στο ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ, στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση Επαγγελματιών στη Λογιστική και Φορολογία: Πρακτική προσέγγιση» και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Λογιστική και Ελεγκτική» (Διατμηματικό: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).

 

Το πρόγραμμα των webinar είναι δωρεάν για το κοινό, ενώ παρέχεται η δυνατότητα ερωτοπαντήσεων Q&A. Περισσότερες πληροφορίες για τα webinar, τους ομιλητές και ηλεκτρονικές προσκλήσεις και το Link παρακολούθησης θα σταλούν με email σε όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου και παράλληλα θα είναι διαθέσιμα μέσω της σελίδας του Επιμελητηρίου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (facebook.com/imathiachamber).

 LINK WEBINAR

https://us02web.zoom.us/j/3554711579?pwd=cmtyaDNPdEd6Rkt2REZoL1lBVU5BUT09

 

Meeting ID: 355 471 1579

Passcode: webinar21

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια  μπορείτε να επικοινωνείτε στα

τηλέφωνα: 2331024734 και 2331029774.

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διοικητής Νοσοκομείου Βέροιας: Δημοπρατείται η μελέτη κατασκευής του έργου «Ενεργειακής Αναβάθμισης», ύψους 5 εκ. ευρώ

Διοικητής Νοσοκομείου Βέροιας: Δημοπρατείται η μελέτη...

Δημοπρατείται η μελέτη κατασκευής του έργου...

«Καμπανάκι» του Θανάση Δέλλα για την τεράστια αύξηση του ρεύματος στα σχολεία

«Καμπανάκι» του Θανάση Δέλλα για την τεράστια αύξηση...

Ο πρόεδρος της Α/βαθμια σχολικής επιτροπής Θανάσης...

Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας: Κώστας Ρίζος και Θεόφιλος Κορωνάς για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στη Βέροια

Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας: Κώστας Ρίζος και Θεόφιλος...

Ο πρόεδρος της ΚΕΠΑ Κώστας Ρίζος απάντησε σε ερώτημα...

Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας: Αναφορά του Δημήτρη Πυρινού για τουριστικές διαδρομές στο Δήμο και την παράσταση «5 Σιωπές»

Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας: Αναφορά του Δημήτρη...

Ο πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ Δημήτρης Πυρινός έκανε αναφορά...

Αλ. Τσαχουρίδης για σχολικά κτήρια:

Αλ. Τσαχουρίδης για σχολικά κτήρια: "Πρώτη...

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Αλέξης Τσαχουρίδης,...

Απάντηση της πρ. Δημάρχου Χαρ. Ουσουλτζόγλου Γεωργιάδη στον Γ. Μιχαηλίδη περί διεκδίκησης αποζημιώσεων

Απάντηση της πρ. Δημάρχου Χαρ. Ουσουλτζόγλου Γεωργιάδη...

Με επιστολή προς την εφημερίδας μας, η πρώην Δήμαρχος...

Π. Παυλίδης: Ανάγκη δημιουργίας κυκλικών κόμβων σε «δύσκολα» σημεία της πόλης - Τι απάντησε ο Δήμαρχος

Π. Παυλίδης: Ανάγκη δημιουργίας κυκλικών κόμβων σε...

Ο επικεφαλής των «ΣΥΝΔΗΜΟΤΩΝ» Παύλος Παυλίδης...

"ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ – ΨΩΝΙΖΩ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΖΩ¨ στην...

             Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας ανέλαβε...

ΑΚΟΥ 99.6FM

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Με επιστολή προς την εφημερίδας μας, η πρώην Δήμαρχος Χαρίκλεια Ουσουλτζογλου-Γεωργιάδη διαψεύδει κατηγορηματικά τα λεγόμενα του Γ. Μιχαηλίδη στο Δημτικό Συμβούλιο Βέροιας (διαβάστε εδώ) και μιλα΄ για...

Σαράντα μέρες από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά και σε λίγες μέρες, στις 5 Δεκεμβρίου, εκλέγεται ο διάδοχός της στην προεδρία του ΚΙΝΑΛ –ΠΑΣΟΚ.…Ήταν αρχές Δεκεμβρίου του 2003, 18 χρόνια πριν, που η Ημαθία...

Η 20η Νοεμβρίου είναι η ημερομηνία κατά την οποία το 1959 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Είναι επίσης η ημερομηνία της υπογραφής της Διεθνούς σύμβασης...

Το 40% του προσωπικού στο ΚΑΠΑ ανεμβολίαστοι με 2 αναστολές εργασίαςΣτην συνεδρίαση της Δευτέρας 15 Νοεμβρίου, ο πρόεδρος του ΚΑΠΑ δήμου Βέροιας Λεωνίδας Ακριβόπουλος ενημέρωσε το δημοτικό συμβούλιο και...