Συνεδριάζει την Δευτέρα (29/11/2021) η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας

Συνεδριάζει την Δευτέρα (29/11/2021) η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας θα γίνει την Δευτέρα 29/11/2021 από ώρα 09:00 έως 10:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεων τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021.

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση Απολογισμού έτους 2020 και Προέλεγχος Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικονομικής διαχείρισης έτους 2020 του Δήμου Βέροιας και υποβολή του στο Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 3ο Αποδοχή ή μη χρηματοδότησης από το Ταμείο Αλληλεγγύης του άρθρου 196 Ν.4662/2020 του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Σχολικού Συγκροτήματος Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση ή μη επέκτασης του Α΄ Κύκλου (2021), του Προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση ή μη απασχόλησης δύο (2) επιπλέον ανέργων μέσω του Προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.

ΘΕΜΑ 6ο Τροποποίηση ή μη της αριθμ. 379/2021 απόφασης Ο.Ε. «Έγκριση εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για προμήθεια επίπλων του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για προμήθεια Η/Υ για το Κοινωνικό Παντοπωλείο & Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για προμήθεια Η/Υ για το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για την υπηρεσία «Διαχείριση επικίνδυνων υλικών» για την Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικίνδυνων αναγκών Διεύθυνσης Π.Κ.Π.Π.

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για την υπηρεσία «Διαχείριση Αποβλήτων-Στρώματα» για την Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικίνδυνων αναγκών Διεύθυνσης Π.Κ.Π.Π.

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για οικονομική ενίσχυση του Αθλητικού Σωματείου «Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑ 2017».

ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για οικονομική ενίσχυση του Αθλητικού Σωματείου «ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ».

ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση ή μη μετακίνησης Αντιδημάρχου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιακής Πολιτικής και Καινοτομίας στην Λάρισα και στην Αθήνα.

ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση ή μη της αριθμ. 180/2021 απόφασης του Ν.Π. Δήμου Βεροίας «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π. & Π.Α.» με το δ.τ. «ΚΑΠΑ», περί έγκρισης ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης, προσαρτήματος και έκθεσης ελέγχου του, έτους 2020.

ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση ή μη της αριθμ. 192/2021 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π. & Π.Α.» Δήμου Βέροιας με το δ.τ. «ΚΑΠΑ», περί αναμόρφωσης (4ης) του προϋπ/σμού του έτους 2021.

ΘΕΜΑ 16ο Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την Εκποίηση τμήματος του αριθμ. 1255 αγροτεμαχίου, εμβαδού 444,13 τ.μ. του αγροκτήματος Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου.

ΘΕΜΑ 17ο Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση στέγης, ψευδοροφών και χρωματισμών Δημοτικού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας Δ.Ε. Βέροιας και συντήρηση αμφιθεάτρου 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)».

ΘΕΜΑ 18ο Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου & 13ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 19ο Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενδοδημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (ΑΜ:67/2020)».

ΘΕΜΑ 20ο Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (ΑΜ:68/2020)».

ΘΕΜΑ 21ο Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη για την άρση επικινδυνότητας πρανών στην περιοχή Λευκόπετρας».

ΘΕΜΑ 22ο Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης της υπηρεσίας «Υποστήριξη του Δήμου Βέροιας ως ενδιάμεσου φορέα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βέροιας».

ΘΕΜΑ 23ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων Φιλίππειου Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 24ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση-αποκατάσταση στεγών Σχολικών-Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βέροιας».

ΘΕΜΑ 25ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Βελτίωση αστικής κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων».

ΘΕΜΑ 26ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου».

ΘΕΜΑ 27ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων ΔΕ Απ.Παύλου, ΔΕ Βεργίνας, ΔΕ Δοβρά και ΔΕ Μακεδονίδος».

ΘΕΜΑ 28ο Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Αντικατάσταση του ελαστικού συνθετικού τάπητα του στίβου στο δημοτικό γυμναστήριο «Δ.Βικέλας’’».

ΘΕΜΑ 29ο Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης ή μη απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας» (ΑΜ:85/2019).

ΘΕΜΑ 30ο Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης ή μη απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας» (ΑΜ:68/2020).

ΘΕΜΑ 31ο Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., διάθεσης απροβλέπτων δαπανών, Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και μείωση της συμβατικής δαπάνης του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικινδύνων καταστάσεων (Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης τμήματος οδού & πεζοδρομίου στην οδό Μενελάου)».

ΘΕΜΑ 32ο Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρομίου στον κεντρικό δρόμο Σφηκιάς».

ΘΕΜΑ 33ο Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάδειξη οικισμού Σελίου».

ΘΕΜΑ 34ο Παράταση ή μη απόδοσης λογαριασμού δαπανών Εντάλματος Προπληρωμής από την υπάλληλο του Δήμου Χρ.Παραθυρά.

ΘΕΜΑ 35ο Εξουσιοδότηση ή μη εκπροσώπου του Δήμου Βέροιας στο Δ/κό Εφετείο Θεσσαλονίκης, κατά τη συζήτηση ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς από αγωγή Α.Τσέγγου (αρ.αγωγής ΑΓ65/23-2-2021).

ΘΕΜΑ 36ο Ορισμός ή μη δικηγόρου Θεσσαλονίκης για πραγματοποίηση έρευνας ακινήτου στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑ 37ο Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 20/ΕΡ-ΔΙ/2021 απόφασης του Mον. Πρωτοδικείου Βέροιας.

ΘΕΜΑ 38ο Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. Α436/2021 απόφασης του Δ/κού Πρωτοδικείου Βέροιας.

ΘΕΜΑ 39ο Άσκηση ή μη αγωγής για διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής στο με ΚΑΕΚ 160081232001 τεμάχιο Δήμου Βέροιας (ΠΑΡΚΟ ΕΛΙΑΣ) και εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 40ο Διαγραφή ή μη βεβαιωθέντων οφειλών του Π.Καλαϊτζή από Χρηματικούς Καταλόγους παρελθόντων ετών, λόγω υπαγωγής στον Ν.4495/2017.

ΘΕΜΑ 41ο Διαγραφή ή μη προστίμων Κ.Ο.Κ. από Χρηματικούς Καταλόγους παρελθόντων ετών και σύνταξη νέου Χρηματικού Καταλόγου.

ΘΕΜΑ 42ο Διαγραφή ή μη προστίμων Κ.Ο.Κ. του Ν.Τσιάμη από Χρηματικούς Καταλόγους παρελθόντων ετών και σύνταξη νέου Χρηματικού Καταλόγου.

ΘΕΜΑ 43ο Διαγραφή ή μη προστίμου Κ.Ο.Κ. της «Κόγιας Γεώργιος Α.Ε.» από Χρηματικό Κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξη νέου Χρηματικού Καταλόγου.

ΘΕΜΑ 44ο Διαγραφή ή μη προστίμου Κ.Ο.Κ. της Χ.Περηφανοπούλου από Χρηματικό Κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξη νέου Χρηματικού Καταλόγου.

ΘΕΜΑ 45ο Διαγραφή ή μη προστίμου Κ.Ο.Κ. του Κ.Δελημάνη από Χρηματικό Κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξη νέου Χρηματικού Καταλόγου.

ΘΕΜΑ 46ο Διαγραφή ή μη προστίμου Κ.Ο.Κ. της Δ.Λιολιοπούλου από Χρηματικό Κατάλογο τρέχοντος έτους.

ΘΕΜΑ 47ο Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 48ο Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 49ο Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 50ο Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.

Συνεδριάζει την Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πανελλήνια ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ: Η Χώρα δεν μπορεί να είναι ανοχύρωτη στον πρώτο χιονιά

Πανελλήνια ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ: Η Χώρα δεν μπορεί να...

Οι δραματικές εικόνες πολιτικής ανικανότητας και...

Την αναβολή της υποχρέωσης εισαγωγής ηλεκτρονικού συμβολαίου μίσθωσης αγροτεμαχίων τουλάχιστον ως τις δηλώσεις ΟΣΔΕ του 2023 ζητάει ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης

Την αναβολή της υποχρέωσης εισαγωγής ηλεκτρονικού...

Να αναβληθεί η υποχρέωση εισαγωγής ηλεκτρονικού...

Αγρυπνία για την μνήμη των Τριών ιεραρχών στον Ιερό Ναό της Υπαπαντής του Χριστού Βέροιας

Αγρυπνία για την μνήμη των Τριών ιεραρχών στον Ιερό...

Το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022, από  8ης μ.μ. ΕΩΣ 12ης μ.μ θα...

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ...

Την αίτησή τους, από την Τρίτη 1  Φεβρουαρίου 2022 έως και...

Μήνυμα του Δημάρχου Βέροιας για την Διεθνή Ημέρα Μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος και Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων

Μήνυμα του Δημάρχου Βέροιας για την Διεθνή Ημέρα...

Ο Δήμαρχος Βέροιας για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης Θυμάτων...

Επίσημη επίσκεψη Τζιτζικώστα, στη Ρώμη

Επίσημη επίσκεψη Τζιτζικώστα, στη Ρώμη

Συναντήσεις με Περιφερειάρχες, Δημάρχους και...

Για τον τελικό σχεδιασμό του Open Mall συναντήθηκαν ο Δήμαρχος Νάουσας και ο Εμπορικός Σύλλογος

Για τον τελικό σχεδιασμό του Open Mall συναντήθηκαν ο...

Συνάντηση με τον Εμπορικό Σύλλογο πραγματοποιήθηκε το...

Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση στο Σύλλογο Μικρασιατών Ν. Ημαθίας

Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση στο Σύλλογο...

Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ημαθίας, βάσει του άρθρου 35...

ΑΚΟΥ 99.6FM

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας, ενόψει της νέας κακοκαιρίας, ενημερώνει τους δημότες για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό. Ο...

Πέρασε μια εβδομάδα από την κακοκαιρία που άφησε 1-1,5 μέτρο βαρύ, υγρό χιόνι στο Σέλι. Μια κακοκαιρία που άφησε το Σέλι δυο ημέρες χωρίς ρεύμα και εδώ και μια εβδομάδα αφήνει χωρίς νερό ένα πολύ μεγάλο τμήμα της...

Υπεγράφη η σύμβαση μακροχρόνιας εκμίσθωσης του Χιονοδρομικού Κέντρου «3-5 Πηγάδια» μεταξύ του Δήμου Νάουσας και της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας  «Ορεινός Τουρισμός»Υπεγράφη σήμερα Πέμπτη (20.01.2022) η...

Με πανό και συνθήματα αντιπροσωπεία του σωματείου εργαζομένων της κλωστοϋφαντουργίας «Βαρβαρέσος» βρέθηκε χθες το πρωί(Τρίτη 18/01) στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Βέροιας και διαδήλωσαν για περίπου μία...