Σε ανασύνταξη και αναδιοργάνωση του αγροτικού συνεταιριστικού κινήματος οδηγείται η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών

Σε ανασύνταξη και αναδιοργάνωση του αγροτικού συνεταιριστικού κινήματος οδηγείται η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών

-Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΘΕΑΣ - Β΄Αντιπρόεδρος, ο Χρήστος Γιαννακάκης

Στην κατεύθυνση της αναδιοργάνωσης του συνεταιριστικού κινήματος για την επίλυση των προβλημάτων των αγροτών που ολοένα και διογκώνονται οδηγείται η ΕΘΕΑΣ, (Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών), όπως προέκυψε από το συνέδριο και την Γενική Συνέλευση της Εθνικής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Απριλίου 2022, κατά την οποία αναδείχθηκε και συγκροτήθηκε σε Σώμα και το νέο προεδρείο της ΕΘΕΑΣ, που έχει ως εξής:

Πρόεδρος, Παύλος Σατολιάς

Α’ Αντιπρόεδρος, Ανδρέας Δημητρίου

Β’ Αντιπρόεδρος, Χρήστος Γιαννακάκης (προσωρινός πρόεδρος μέχρι πρότινος)

Γραμματέας, Θωμάς Κουτσουπιάς

Ταμίας, Διαμάντω Κρητικού

Χρ. Γιαννακάκης: Επόμενα σχέδια και ενέργειες

«Είναι μία μεγάλη στιγμή για το συνεταιριστικό κίνημα της χώρας μας, γιατί σηματοδοτεί, το τέλος μιας καθοδικής πορείας αποδιοργάνωσης και την έναρξη μιας νέας αρχής, μιας νέας πορείας, ανασύνταξης και αναδιοργάνωσης», είπε εισηγητικά ο απερχόμενος πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ Χρήστος Γιαννακάκης, που αναφέρθηκε διεξοδικά και στα επόμενα σχέδια και τις ενέργειες στις οποίες θα προχωρήσει το νέο ΔΣ της ΕΘΕΑΣ, όπως:

• Συγκρότηση των παραρτημάτων της ΕΘΕΑΣ σε κάθε περιφερειακή ενότητα, με ορισμό προσωρινών διοικητικών συμβουλίων, τα οποία θα εγγράψουν ως μέλη όλους τους εγκεκριμένους συνεταιρισμούς οι οποίοι θα εκλέξουν ακολούθως τα δικά τους όργανα. Ταυτόχρονα θα προχωρήσουν στην σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Μικρών Συνεταιρισμών που έχουν κύκλο εργασιών κάτω των 500.000 ευρώ, έτσι ώστε να αποτελούν ενεργό τμήμα της ΕΘΕΑΣ , να βοηθηθούν για να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και να αποκτήσουν εμπορική δύναμη ισχυρή, για να υπηρετήσουν τα συμφέροντα των αγροτών μελών τους .


• Σύσταση των εθνικών επιτροπών προϊόντων, έτσι ώστε οι συνεταιρισμοί που παράγουν τις συγκεκριμένες κατηγορίες , να συνεργάζονται μεταξύ τους, να εκπροσωπούνται στις Διεπαγγελματικές οργανώσεις και στα όργανα διαλόγου της χώρας και της ευρωπαϊκής ένωσης.

• Αποκατάσταση της συνεργατικής σχέσης με τα αντίστοιχα ερευνητικά ιδρύματα και τα πανεπιστήμια , έτσι ώστε η γνώση να έχει εφαρμογή και διάχυση σε όλο τον παραγωγικό μηχανισμό της χώρας.

• Σύσταση εμπορικών εταιρικών σχημάτων έτσι ώστε να δημιουργηθούν τα κρίσιμα ποσοτικά μεγέθη αλλά και η ποικιλία ειδών, για να γίνουν συνομιλητές και εμπορικοί συνεργάτες των αλυσίδων σουπερμάρκετ κυρίως στο εξωτερικό.

• Πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των συνεταιριστικών οργανώσεων έτσι ώστε να μπορούν να διαπραγματευτούν με τις εταιρείες φαρμάκων και λιπασμάτων, καλύτερους οικονομικούς όρους για την προμήθεια των γεωργικών εφοδίων.

• Οργάνωση συστήματος ανταλλαγής πληροφορίας και διακίνησης των εργατών γης, έτσι ώστε να διαμορφώσουν σε συνεργασία με το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και τα άλλα συναρμόδια υπουργεία, διαδικασίες εύρεσης εργατών και μετακίνησής τους ανά περιοχές, ανάλογα με τις ανάγκες των συνεταιρισμένων αγροτών και της παραγωγής.

• Συμμετοχή εκπροσώπων Συνεταιρισμών στις διοικήσεις των οργανισμών που υπάγονται στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και επίσης σε κάθε επιτροπή που προβλέπεται από τη νομοθεσία.

• Θεσμοθέτηση και οργάνωση συστήματος οικονομικού ελέγχου αλλά και συμβουλευτικής των συνεταιρισμών έτσι ώστε να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια στην διαχείριση των συνεταιρισμών αλλά και οικονομοτεχνική βοήθεια για την αποφυγή λανθασμένων επενδυτικών σχεδίων

• Επέκταση του Ευρωπαϊκού θεσμού των οργανώσεων παραγωγών και των Ομάδων Παραγωγών σε όλες τις Αγροτικές Συλλογικότητες, για αύξηση της εισροής πρόσθετων ευρωπαϊκών πόρων μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των συνεταιρισμών, την προβολή και προώθηση των προϊόντων τους και την χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων.

• Διαπραγμάτευση με το τραπεζικό σύστημα, σε συνεργασία με την κυβέρνηση, για τις συνεταιριστικές αγροτικές υποδομές που βρίσκονται στους εκκαθαριστές.

• Αλλαγή και βελτίωση του φορολογικού συστήματος για την αποκατάσταση της δίκαιης αντιμετώπισης των συνεταιρισμένων αγροτών σε σχέση με τρίτους, έτσι ώστε να σταματήσει το φαινόμενο της μαύρης διακίνησης.

• Συνεργασία με το ΥπΑΑΤ για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νέου προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, στο οποίο θα μπορούν να παρέμβουν με προτάσεις σε κάθε Εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα.


• Επαναδραστηριοποίηση της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Οργανώσεων σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και τις Πανεπιστημιακές σχολές.

• Εξασφάλιση των χρηματοδοτήσεων προς την ΕΘΕΑΣ και οι κατάλληλοι πόροι όπως γίνεται για τα εμπορικά επιμελητήρια, τη ΓΣΕΕ, τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών και τις άλλες εθνικές επαγγελματικές οργανώσεις.

- Γ. Γεωργαντάς: Απαιτείται συνέπεια, ρεαλισμός, ενότητα, και προώθηση της επιχειρηματικότητας

Σε παρέμβασή του, μέσω διαδικτύου, στη Γενική συνέλευση της ΕΘΕΑΣ, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργος Γεωργαντάς, τόνισε ότι «το συνέδριο σηματοδοτεί την αναγέννηση και ανασυγκρότηση του αγροτικού συνεταιρισμού και αποτελεί την την αρχή της λειτουργίας του νέου πρότυπου συλλογικότητας και συνεργατισμού, του νέου υποδείγματος συνεταιρισμού», δίνοντας έμφαση στην επιχειρηματικότητα του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα και στην ανάγκη έντονης και στέρεας αναπτυξιακής προοπτικής, κάτι που αποτυπώνεται και στο θετικό εμπορικό ισοζύγιο των δύο τελευταίων ετών, κατά περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως.

Ο ΥπΑΑΤ υπενθύμισε ότι η παθολογία του παρελθόντος με τις αναίτιες κρατικές παρεμβάσεις και τους κομματικούς εναγκαλισμούς, είχε ως αποτέλεσμα τη μειωμένη ικανότητα διαπραγμάτευσης και μειωμένη ισχύ προσφοράς, την απομόνωση από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και τις δυναμικές αγορές και τελικά την κατάρρευση του συνεταιριστικού κινήματος στη χώρα μας.

Ο Νόμος 4673/11.3.2020, ήταν, όπως σημείωσε, η αφετηρία για τη διαδικασία μετασχηματισμού του Αγροτικού Συνεταιρισμού σε ένα εκσυγχρονιστικό, ανταγωνιστικό, δυναμικό, επιχειρηματικό, λειτουργικό, επικερδές πλαίσιο και περιεχόμενο.

Ο μετασχηματισμός του Αγροτικού Συνεταιρισμού μπορεί να ήταν πάντοτε μια αναγκαιότητα λόγω της παγκοσμιοποίησης, αλλά σήμερα η αναγκαιότητα αυτή έχει ενισχυθεί λόγω των συνεπειών της ενεργειακής, γεωπολιτικής και της κλιματικής κρίσης, τόνισε ο κ. Γεωργαντάς, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η ΕΘΕΑΣ θα υπηρετήσει το αξιακό σύστημα που το συνεταιριστικό κίνημα εκφράζει, χωρίς τη σκιά της ηθικής απαξίωσης του παρελθόντος.

Ο υπουργός τόνισε ότι το ΥπΑΑΤ θα βρίσκεται στο πλευρό της ΕΘΕΑΣ ως συνεργάτης, συνομιλητής και συνοδοιπόρος για την επιτυχία του κοινού σκοπού και πρόσθεσε: «Η ύπαιθρος έχει ανάγκη από εμπιστοσύνη, συνέπεια, ρεαλισμό, νέα δυναμική και ουσιαστική κοινωνική συνοχή, οικονομική ανάπτυξη και απτά αποτελέσματα που το νέο συνεταιριστικό πλαίσιο και λειτουργία εγγυώνται. Ο αγροδιατροφικός τομέας στη χώρα μας έχει ανάγκη από ανανέωση και από νέους αγρότες, που θα υπηρετήσουν το αγροτικό επάγγελμα και επιχειρηματικότητα αισιόδοξα και ως αποτέλεσμα συνειδητής επιλογής. Χρειάζονται πρωτοβουλίες, χρειάζεται διαφάνεια, χρειάζεται εσωτερική λειτουργική και οργανωτική ευελιξία, χρειάζεται εξωστρέφεια. Όλες οι προϋποθέσεις πλέον υπάρχουν».

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πληρωμή αποζημιώσεων  ύψους 70 εκ. € από τον ΕΛ.Γ.Α., για ζημίες έτους 2023

Πληρωμή αποζημιώσεων ύψους 70 εκ. € από τον ΕΛ.Γ.Α., για...

Την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024 σύμφωνα με τις εξαγγελίες...

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΡΟΔΑΚΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:  Επίσκεψη στον ΥΦΑΑΤ κ. Σταμενίτη για τα καίρια ζητήματα που τους απασχολούν

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΡΟΔΑΚΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ: ...

Με πρωτοβουλία  της   η  επιτροπή  ...

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ: Κατεπειγόντως νέες άδειες φύτευσης  ζητά ο Σύνδεσμος Αμπελουργών & Οινοποιών

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ: Κατεπειγόντως νέες άδειες φύτευσης ...

Ο επιμερισμός αδειών φύτευσης αμπελώνων είναι το θέμα...

Εκατοντάδες τρακτέρ παραλύουν από χθες την Βελγική πρωτεύουσα Στις Βρυξέλλες η μεγάλη συζήτηση για την ΚΑΠ και το μέλλον της αγροτικής παραγωγής -19 προτάσεις Αυγενάκη -Απεγνωσμένο μήνυμα στέλνουν και οι Έλληνες γεωργοί

Εκατοντάδες τρακτέρ παραλύουν από χθες την Βελγική...

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την συνάντηση του...

Πορίσματα επανεκτίμησης ζημιών από τον παγετό στον Λουτρό

Πορίσματα επανεκτίμησης ζημιών από τον παγετό στον...

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, στις 23/02/2024, τον...

Στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου  ο Τάσος Μπαρτζώκας, για τους εργάτες γης

Στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου ο Τάσος...

Πραγματοποιήθηκε προχθές συνάντηση ανάμεσα στον Τάσο...

Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Δήμου Αλεξάνδρειας: «Οι σημαίες του αγώνα μας δεν υποστέλλονται» -Συμμετοχή στο συλλαλητήριο της Δευτέρας στο Τελωνείο ΕΥΖΩΝΩΝ

Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Δήμου Αλεξάνδρειας: «Οι...

Από τον Αγροτικό Σύλλογο γεωργών δήμου Αλεξάνδρειας,...

Ανακοίνωση για την νέα αρδευτική περίοδο στην Ειρηνούπολη

Ανακοίνωση για την νέα αρδευτική περίοδο στην...

Εν όψει της νέας αρδευτικής περιόδου έτους 2024 και...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

-Τι λένε στο «Λαό», Αποστόλου, Γιαννακάκης, ΑποστολίδηςΜία από τις παράπλευρες επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, που αφορά την αγροτική παραγωγή, μεταποίηση και τις εξαγωγές κομπόστας, ροδακίνων και...

Άγνωστος προσποιούμενος υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ (αγροτικές ενισχύσεις), τηλεφώνησε σε γεωργική παραγωγό στην Ημαθία, με το πρόσχημα ότι δήθεν δικαιούται χρήματα και στη συνέχεια απέσπασε τα τραπεζικά της...

Σε σημερινή σύσκεψη του Δ.Σ. του ΕΛΓΑ αποφασίστηκε ο τρόπος καταβολής των προκαταβολών των αποζημιώσεων για τους ανοιξιάτικους παγετούς, που αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με...

Aποζημιώσεις ύψους 34.856.466 ευρώ, καταβάλλονται σήμερα Παρασκευή στους αγρότες  για καταστροφές σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο.Πρόκειται για ζημιές που αφορούν το έτος 2019 και θα δοθούν σε 15.778 δικαιούχους,...