Δυο θέσεις εργασίας (ψυχολόγου και πληροφορικής) στο Κ.Δ.Η.Φ. Αλεξάνδρειας

Δυο θέσεις εργασίας (ψυχολόγου και πληροφορικής) στο Κ.Δ.Η.Φ. Αλεξάνδρειας "Τα παιδιά της άνοιξης"

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ προκηρύσσει μία θέση Πληροφορικής ΠΕ/ΤΕ/IEK με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου που θα καλύψει τις ανάγκες του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης & Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα παιδιά της Άνοιξης» στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Για την πλήρωση της θέσης:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

-       Πτυχίο Πληροφορικής ή Τεχνικού Δικτύων ή Τεχνικού Η/Υ ή άλλο πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ΙΕΚ σχετικής ειδικότητας, της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

-       Εκπαίδευση/προϋπηρεσία στην Ειδική Αγωγή ή την Ψυχική Υγεία.

-       Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια 

-       Γνώσεις προγραμμάτων σχεδιασμού (π.χ. COREL, Photoshop)

-       Άριστη γνώση Αγγλικών

-       Βασικές γνώσεις δικτύων και ανοιχτού λογισμικού 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

-       Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο 

-       Ευχέρεια στην  υλοποίηση  προγραμμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του Κέντρου

-       Εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων

-       Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

-       Δίπλωμα οδήγησης 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

-       Βιογραφικό σημείωμα

-       Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

-       Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών

-       Αποδεικτικό επαγγελματικής εμπειρίας και συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν)

-       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Επίσης,  προκηρύσσει μία θέση Ψυχολογίας ΠΕ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου που θα καλύψει τις ανάγκες του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης & Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα παιδιά της Άνοιξης» στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Για την πλήρωση της θέσης του ψυχολόγου:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

-       Πτυχίο Ψυχολογίας Ανώτατης Πανεπιστημιακής Σχολής, της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

-       Εκπαίδευση/προϋπηρεσία στην Ειδική Αγωγή ή την Ψυχική Υγεία.

-       Μεταπτυχιακές σπουδές

-       Ευχέρεια στην  υλοποίηση  προγραμμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του Κέντρου

-       Καλή γνώση Αγγλικών

-       Γνώση Χειρισμού Η/Υ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

-       Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο

-       Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

-       Εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων

-       Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

-       Δίπλωμα οδήγησης

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

-       Βιογραφικό σημείωμα

-       Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

-       Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών

-       Αποδεικτικό επαγγελματικής εμπειρίας και συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν)

-       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης (υπάρχει στην ιστοσελίδα του συλλόγου: https://tapaidiatisanoixis.gr ) και τα συνοδευτικά έγγραφά της, από την Τετάρτη 11.05.2022 έως και την Παρασκευή 20.05.2022 και ώρα 14:00 ηλεκτρονικά  στην διεύθυνση  hr@tapaidiatisanoixis.gr με θέμα:  Για την θέση εργασίας Ψυχολόγου.

Η αίτηση πρόσληψης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8  του Ν.1599/1986. Η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να έχουν αναγνωριστεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Η προϋπηρεσία θα αποδεικνύεται με επικυρωμένη βεβαίωση του εργοδότη ή/και με τα αντίστοιχα ένσημα ασφάλισης.

Ενθαρρύνονται ιδιαιτέρως υποψήφιοι με αναπηρίες καθώς και υποψήφιοι με άτομο με νοητική υστέρηση στην οικογένειά τους. 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί, πριν από την πρόσληψή του, θα κληθεί να καταθέσει αντίγραφο ποινικού μητρώου και επικυρωμένα όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι πληροί τις προϋποθέσεις πρόσληψης βάσει του από 26.10.2021 νέου σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διευκρινίζεται ότι η επιλογή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή μετά από συνέντευξη των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσληψης.

Όλοι οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν αίτηση πρόσληψης θα λάβουν απαντητική ενημερωτική επιστολή.

Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικά.

Για πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την γραμματεία του Κέντρου, τηλ.:  23330 27212 καθημερινά από τις 10.30 π.μ. μέχρι τις 2.00 μ.μ..


 


Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η εταιρεία ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ SECURITY βράβευσε τους καλύτερους του 2021! (φωτογραφίες)

Η εταιρεία ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ SECURITY βράβευσε τους καλύτερους...

Έχει ιδιαίτερη σημασία και σπανίζει την δύσκολη...

«Σάρωσε» τις δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου της Αλεξάνδρειας ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης

«Σάρωσε» τις δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου της...

Επίσκεψη στο Δημαρχείο και στο σύνολο των υπηρεσιών...

Πυροσβεστική Υπηρεσία Ημαθίας: Απαγορεύεται η φωτιά σε ύπαιθρο και δάση - Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας

Πυροσβεστική Υπηρεσία Ημαθίας: Απαγορεύεται η φωτιά...

1. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Ημαθίας...

Σεμινάρια digital marketing από το Επιμελητήριο Ημαθίας και το ΚΕΒΙΔΙΜ του ΑΠΘ

Σεμινάρια digital marketing από το Επιμελητήριο Ημαθίας και το...

 Η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας...

Δήμος Αλεξάνδρειας - Υπογράφηκε η σύμβαση για την “Προμήθεια συστημάτων έξυπνης πόλης και Βιώσιμης κινητικότητας”

Δήμος Αλεξάνδρειας - Υπογράφηκε η σύμβαση για την...

Υπογράφηκε στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας η σύμβαση για...

Μαγικό ταξίδι στον Πόντο για μαθητές και εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Κουλούρας

Μαγικό ταξίδι στον Πόντο για μαθητές και...

… ΕΤΥΧΕ ΝΑΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ … ΠΟΝΤΟ για μαθητές (9) και...

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας για την επικύρωση της Συνθήκης Απαγόρευσης Πυρηνικών Όπλων

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας για την...

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με την αρ. 112/2022 απόφασή...

Σε ετοιμότητα η Ημαθία για την αντιμετώπιση πυρκαγιών

Σε ετοιμότητα η Ημαθία για την αντιμετώπιση πυρκαγιών

• «Η περσινή χρονιά έκλεισε χωρίς προβλήματα κι αυτός...

ΑΚΟΥ 99.6FM

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας ενημερώνει τους συναδέλφους εμπόρους- καταστηματάρχες και καταναλωτές ότι η ενδιάμεση εαρινή εκπτωτική περίοδο θα διαρκέσει δεκαπέντε ημερολογιακές...

Ανοίγει αύριο (26/4), Τρίτη του Πάσχα, η πλατφόρμα για το επίδομα βενζίνης στο gov.gr, όπου θα μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλλουν αιτήσεις ανάλογα με το ΑΦΜ τους, πώς θα κάνετε αίτηση.Πιο αναλυτικά, αύριο Τρίτη του...

Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι πέντε μαθητές δημοτικού σχολείου θα έφερναν στο φως ένα αρχαιολογικό εύρημα κατά την διάρκεια του καθημερινού παιχνιδιού τους; Αυτό συνέβη το μεσημέρι της Μ. Τετάρτης στις...

Ένα 13 χρονο κορίτσι απο την περιοχή της Βέροιας είναι το θύμα του θανατηφόρου  τροχαίου που συνέβη μετά τη 1 το μεσημέρι , στο ύψος της Κουλούρας, στην λωρίδα με κατεύθυνση προς Αλεξάνδρεια - Θεσσαλονίκη. Σε...