ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Ημαθίας: Προτάσεις για τα αγροτικά προβλήματα

Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Ημαθίας: Προτάσεις για τα αγροτικά προβλήματα

                          Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών Ο.Π. Ημαθίας  την 27η  Αυγούστου και εξέτασε την συνολική κατάσταση που αντιμετωπίζει ο Αγροτικός Κόσμος της περιοχής μας καθώς και τα τεράστια προβλήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη.  Επισημαίνει δε ότι η  σημερινή κρίση, αποτελεί την σοβαρότερη προειδοποίηση  για επιδείνωση της κατάστασης, εάν δεν παρθούν έγκαιρα  μέτρα, τα οποία πρέπει να είναι άμεσα και ριζοσπαστικά.

 Το Διοικητικό Συμβούλιο  κάνοντας μία πρώτη αξιολόγηση και ιεράρχηση των θεμάτων και ανοίγοντας την συζήτηση για περεταίρω διάλογο με τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις, τις Αγροτικές Συλλογικότητες και τα Πολιτικά Όργανα, παραθέτει κατωτέρω τις απόψεις του και ταυτόχρονα καλεί την Κυβέρνηση για λήψη άμεσων μέτρων .

 

Α-    Μέτρα που πρέπει να πάρει  η Κυβέρνηση άμεσα και κατά

προτεραιότητα

1)      Να καταγραφούν άμεσα από τον ΕΛΓΑ, όλες οι ζημίες τις οποίες υπέστησαν οι καλλιέργειες ανά είδος, ποικιλία και περιοχή, από τις βροχοπτώσεις( καρπόπτωση , ποιοτική υποβάθμιση, κλπ  ) να συνταχθεί και να υποβληθεί η σχετική έκθεση στην Διοίκηση του ΕΛΓΑ, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων .

2)      Να δοθεί εισοδηματική ενίσχυση από το de minimis, των ειδών και των ποικιλιών που επλήγησαν από τις ανωτέρω αιτίες  , με βάση την εν λόγω  έκθεση του ΕΛΓΑ  και σύμφωνα με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ των αγροτών.

3)      Να γίνει άμεση καταγραφή των ποσοτήτων που είναι αποθηκευμένες στα ψυγεία των Συνεταιρισμών περισσότερο από  10 ημέρες , έχουν υποβαθμιστεί από μονίλιες λόγω των βροχοπτώσεων  και δεν μπορούν να προωθηθούν στην αγορά. Στην συνέχεια  να προωθηθούν  για κομποστοποίηση – λιπασματοποίηση   σε αδειοδοτημένες εταιρείες .

4)      Να αποζημιωθούν οι   κομποστοποιημένες– λιπασματοποιημένες ποσότητες, από τα κονδύλια των του de minimis των Εταιρειών , με βάση τις τιμές που  καθορίζονται από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς .

5)      Να επιλυθεί  το   πρόβλημα εξαγωγής αγροτικών προιόντων στην Αίγυπτο που προέκυψε .

 

Β -    Μέτρα μεσοπρόθεσμου Χαρακτήρα

1)      Χρηματοδότηση από τον ΕΛΓΑ της « Ερευνητικής Πρότασης»  του Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δέντρων της Νάουσας (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ),  που υπεβλήθη στον Ασφαλιστικό Οργανισμό , μετά από αίτηση της Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών  Ο.Π. της  Ημαθίας,  για την αντιμετώπιση με ενεργητικά καλλιεργητικά μέτρα, των ζημιών που προκαλούνται από τις άκαιρες και έντονες βροχοπτώσεις.

2)      Επέκταση σε νέες περιοχές της εναέριας χαλαζικής προστασίας που ήδη  εφαρμόζεται από τον ΕΛΓΑ και ενδυνάμωσή της με πρόσθετα πτητικά μέσα για αύξηση της αποτελεσματικότητας.

3)      Συμπληρωματική εφαρμογή των συστημάτων επίγειας χαλαζικής προστασίας με σταθμούς εδάφους που εκτοξεύουν ιωδιούχο  άργυρο σύμφωνα με έρευνα που έχει κάνει ο ΕΛΓΑ .

4)      Αύξηση των κονδυλίων του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), για αντιχαλαζικά δίχτυα, αντιβρόχινα καλύμματα και αντιπαγετικά συστήματα. Επιτάχυνση του τρόπου αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων των  εν  λόγω προγραμμάτων όπως στον αναπτυξιακό νόμο.

5)      Ενεργοποίηση του μέτρου  17 στο νέο ΠΑΑ και υλοποίηση της δοκιμαστικής πρότασης που ήδη διαμορφώθηκε σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα και την Κοινοπραξία  Συνεταιρισμών Ο.Π. της  Ημαθίας, για την κάλυψη των απωλειών εισοδήματος στην ροδακινοκαλλιέργεια.

6)      Εύρεση τρόπου χρηματοδότησης του ΕΛΓΑ για τροποποίηση του Κανονισμού με σκοπό την  αύξηση των ασφαλιστικών καλύψεων αλλά και ταμειακή ενίσχυση των ήδη υφιστάμενων αποζημιώσεων , λόγω των αυξημένων ζημιών από την κλιματική αλλαγή.

 

 

Γ-      Εργασιακά Θέματα   -  Εργάτες  Γής

 

Η έλλειψη εργατικού δυναμικού ήδη έχει γίνει έντονη την φετινή  χρονιά και η αύξηση του κόστους εργασίας είναι η πρώτη συνέπεια . Η επόμενη συνέπεια θα είναι ότι όσο και να  αυξηθεί το ημερομίσθιο  δεν θα είναι επαρκής ο αριθμός των εργατών για την κάλυψη των αναγκών  στις καλλιέργειες  αλλά και στα εργοστάσια και διαλογητήρια . Προτείνουμε την  έναρξη διαλόγου  μεταξύ Συνεταιρισμών, Συλλόγων, Εργοδοτικών φορέων και Πολιτείας  και από την πλευρά μας  προτείνουμε προς συζήτηση τα κατωτέρω μέτρα .

1)      Την σύσταση «Ομάδας Εργασίας» σε ανώτατο Κυβερνητικό επίπεδο, για να γίνουν, συντονισμένες και αποτελεσματικές ενέργειες  και να αντιμετωπιστεί άμεσα , το εξαιρετικά επικίνδυνο πλέον φαινόμενο , της  έλλειψης  εργατικού δυναμικού . 

2)      Να εξαντληθεί  κάθε προσπάθεια  για την  απασχόληση Ελληνικού εργατικού δυναμικού με οποιοδήποτε επιδοματικό τρόπ ,  τροποποιώντας  τις  προϋποθέσεις  χορήγησης των Κοινωνικών Επιδομάτων και θέσπιση υποχρεωτικότητας πραγματοποίησης ενός ελάχιστου αριθμού  ημερομισθίων ετησίως, στον πρωτογενή τομέα ή στην τυποποίηση – μεταποίηση, εφόσον δεν συντρέχουν αποδεδειγμένα λόγοι υγείας και εφόσον υπάρχει προσφορά εργασίας. Συνέχιση  χορήγησης των επιδομάτων και φορολογική αντιμετώπιση  των ποσών που θα προκύψουν από την αμοιβή της εργασίας κατά τρόπο που θα είναι αφορολόγητα και δεν θα οδηγήσουν στην απώλεια του Κοινωνικού Επιδόματος. Στόχος μας είναι  μόνο  η ενίσχυση της προσφοράς εργασίας. 

3)      Καθορισμός των χωρών εκείνων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μπορούν να αποτελέσουν νέες μελλοντικές πηγές εύρεσης εργατικού δυναμικού με νόμιμη διαδικασία  .

4)      ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ ότι εφέτος λήγουν οι κατ΄ εξαίρεση διατάξεις για την πρόσκληση εργατών κυρίως από την Αλβανία. Την νέα χρονιά πρέπει να έρθουν με την νόμιμη διαδικασία , δηλαδή πρόσθετα δικαιολογητικά και συνέντευξη  από τα Προξενεία ,  ούτως ώστε  να απασχοληθούν με Βίζα έως πέντε χρόνια , με  ενιάμηνο  χρόνο παραμονής  και άδεια εργασίας .

 Και απευθύνουμε το ερώτημα : Μπορούν τα Προξενεία μας στην Αλβανία να εξυπηρετήσουν τις αιτήσεις για περισσότερους από 15.000 χιλιάδες εργάτες, σε συγκεκριμένο  μικρό χρονικό διάστημα ;   ΑΣΦΑΛΩΣ  ΟΧΙ. Άρα θα έρθουν οι περισσότεροι με τουριστική βίζα,  χωρίς άδεια εργασίας, μόνο για τρείς μήνες και δεν θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε ένα υφιστάμενο και έμπειρο εργατικό δυναμικό  για περισσότερο χρονικό διάστημα , προτρέποντάς το έμμεσα να αναζητήσει εργασία σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που επιτρέπουν περισσότερο χρόνο απασχόλησης και μάλιστα με υψηλότερες αποδοχές .   ΑΥΤΟ  ΘΕΛΟΥΜΕ ;

5)      Εξασφάλιση πρόσθετου προσωπικού που θα στελεχώσει  τα Προξενεία του ενδιαφέροντός μας  για την έκδοση βίζας για όσο διάστημα θα απαιτείται.

6)      Εύρεση συνεργαζομένων γραφείων σε κάθε χώρα που θα βρίσκουν θα  αξιολογούν και θα προτείνουν στους ενδιαφερόμενους εργοδότες,  την καταλληλόλητα των υποψηφίων εργαζομένων και θα προετοιμάζουν τους φακέλους των  δικαιολογητικών  .

Καθορισμός των όρων αμοιβής και συνεργασίας των εν  λόγω γραφείων  για να αποφευχθούν περιπτώσεις υπερεκμετάλλευσης .

7)      Ανάθεση υποστήριξης των Προξενικών αρχών σε «Εξωτερικούς Παρόχους» όπως προβλέπει και παρέχει την δυνατότητα  η Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

8)      Να προβλεφθούν ειδικές συμφωνίες μεταφοράς των εργατών , από μακρινές χώρες , με αεροπορικές εταιρείες ή άλλα μεταφορικά μέσα.

9)      Να διερευνηθεί κατά πόσο μπορεί να γίνει ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση των διατάξεων  του Κώδικα Μετανάστευσης , έτσι ώστε να διευκολυνθεί η έλευση αλλά και η αύξηση του χρόνου  παραμονής των ξένων εργατών.

10)   Να γίνει  ένταξη  σε όλους τους Επενδυτικούς Νόμους, διατάξεων που θα  επιδοτούν την εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων για την  αξιοπρεπή και οργανωμένη φιλοξενία των αλλοδαπών εργατών .

11)   Να γίνει βελτίωση  των ειδικών πολεοδομικών διατάξεων που ήδη ισχύουν με τον Νόμο 4258/14  άρθρο 24  ,  για τα προσωρινά καταλύματα εργατών και αύξηση του συντελεστή  κάλυψης  στο  10% , για τις Συνεταιριστικές και Ιδιωτικές επιχειρήσεις που επιθυμούν  να υλοποιήσουν σχετικές  εγκαταστάσεις .

12)    Να μελετηθεί στις περιοχές αγροτικού ενδιαφέροντος,  η δυνατότητα μετακίνησης  από τα υφιστάμενα   κέντρα φιλοξενίας μεταναστών  που έχουν χαμηλή πληρότητα κάλυψης , σε άλλα πλησίον κέντρα, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν σαν χώροι φιλοξενίας εργατών  ή ακόμη και η παράλληλη χρήση ταυτόχρονα και από μετανάστες και από ξένους εργάτες, με κατάλληλη διαρρύθμιση .

13)   Να διερευνηθεί η παραχώρηση για εκμίσθωση με μικρό μίσθωμα στρατιωτικών εγκαταστάσεων που δεν χρησιμοποιούνται σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις, για την αξιοποίηση και διαμόρφωσή  τους, με σκοπό την φιλοξενία εργατών.

14)    Να υποστηριχθεί η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων σε συνεργασία με την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών  (ΕΘΕΑΣ)  , για την καταχώριση  των  ζητήσεων  σε εργάτες που υπάρχουν από τις Αγροτικές Οργανώσεις αλλά και  άλλες επιχειρήσεις  , έτσι ώστε να είναι δυνατή η μετακίνηση των ξένων εργατών που ήρθαν στη χώρα νόμιμα ,    στις περιοχές όπου υπάρχει απασχόληση έτσι ώστε η έλευση τους  στην χώρα μας,   να τους παρέχει τον μέγιστο δυνατό χρόνο απασχόλησης και να συμφέρει η προσέλευση τους στην Ελλάδα.

 

Δ -  Αναδιαρθρώσεις Καλλιεργειών -   Μείωση Πλεονασματικών

Ποσοτήτων

 

1)      Ενόψει της έναρξης του προγράμματος αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών να προχωρήσει άμεσα και να στηριχθεί στις Βρυξέλλες το αίτημα της  ΕΘΕΑΣ ,  για αύξηση του ποσού επιχορήγησης  ανά Συλλογική οντότητα από τις 500.000  ευρώ στα 3.000.000 ευρώ, για να είναι αποτελεσματικό το μέτρο και να μπορέσουν να απορροφηθούν τα διατιθέμενα κονδύλια. Επίσης να καθυστερήσει η έναρξη υποβολής αιτήσεων του εν λόγω  μέτρου  μέχρι την έγκριση του αιτήματος  από τις Βρυξέλλες  για την  αύξηση των κονδυλίων,  διότι οι παραγγελίες των προς φύτευση ειδών θα γίνουν το ερχόμενο καλοκαίρι  και οι φυτεύσεις τον επόμενο χειμώνα .  

2)      Με την καθοδήγηση της ΕΘΕΑΣ να συσταθούν νέες νομικές οντότητες ανά περιοχές ,  από μη  ενταγμένους αγρότες τους Συνεταιρισμούς, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί  να εκμεταλλευτούν το μέτρο της αναδιάρθρωσης και να αποσυμφορηθεί η προσφορά πλεονασματικών ποσοτήτων αγροτικών προϊόντων για να ισορροπήσει η προσφορά με την ζήτηση.

 

Ε -  Προστασία  του  Αγροτικού  Εισοδήματος  από Αθέμιτες Εμπορικές

Πρακτικές

1)      Να νομοθετηθεί η υποχρεωτική κατάθεση πρό της έναρξης της συγκομιδής και παράδοσηςόλων των συμφωνητικών πώλησης-αγοράς αγροτικών προϊόντων στο TAXIS για να αναγνωρίζεται ως δαπάνη  φορολογικά εκπιπτέα, το κόστος αγοράς  αγροτικών προϊόντων ανεξάρτητα από το εάν θα συμπεριληφθούν ή όχι στις προϋποθέσεις του νόμου για την απαλλαγή της φορολόγησης κατά 50% που ψηφίστηκε πρόσφατα .

2)      Να επαναφερθούν οι διατάξεις για παραπομπή σε διαιτησία από τις ΔΑΟΚ,  όταν ένα φορτίο προϊόντων κριθεί ότι έχει ακατάλληλο προϊόν άνω του 10% και υπάρχει διαφωνία,  όπως γινόταν παλαιότερα  .

 

ΣΤ -  Προσαρμογή στις Σύγχρονες Απαιτήσεις του Διεθνούς Εμπορίου  -

Δημιουργία  Μεγάλων Εμπορικών Μεγεθών

Η  φετινή άσχημη εξέλιξη της εμπορίας των αγροτικών μας προϊόντων όταν μάλιστα απουσίαζε από την αγορά  ο μεγαλύτερος  ανταγωνιστής  μας η Ισπανία , πρέπει άμεσα να μας προβληματίσει και να μας κινητοποιήσει .

Θα πρέπει άμεσα να υποστηριχθεί με κίνητρα, η σύσταση μεγάλων εμπορικών εξαγωγικών  επιχειρήσεων  όπως  στην Ισπανία, Ιταλία,  Νέα Ζηλανδία και άλλες χώρες,  για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε το κρίσιμο μέγεθος και να γίνουμε αποδεκτοί προμηθευτές  στις μεγάλες αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ  των Διεθνών αγορών,  από τις οποίες απουσιάζουμε. Είναι ο μόνος τρόπος να αυξήσουμε  τις εξαγωγές μαςνα δώσουμε διέξοδο στα πλεονασματικά μας προϊόντα , να διασφαλίσουμε τις πληρωμές μας και να πετύχουμε υψηλότερες τιμές .

 

                                          ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Ο.Π.  ΗΜΑΘΙΑΣ

 

 

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σχέδιο καταγραφής των παράτυπων μεταναστών, για να καλυφθούν νόμιμα οι ελλείψεις εργατών στη γεωργία, τις κατασκευές και τον τουρισμό

Σχέδιο καταγραφής των παράτυπων μεταναστών, για να...

Επιβεβαίωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου,...

Αυγενάκης: Η γνώση το ισχυρότερο όπλο για τους αγρότες μας -Συνεργασία του ΥΠΑΑΤ και του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ με το ΑΠΘ

Αυγενάκης: Η γνώση το ισχυρότερο όπλο για τους αγρότες...

Με στόχο την ενίσχυση της γνώσης, που αποτελεί το...

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σε αγρότες: Δεν είστε μόνοι. Η κυβέρνηση είναι στο πλευρό σας, υπηρετώντας το σύνολο των παραγωγών - Συσκέψεις Αυγενάκη με εκπροσώπους γεωργικών και κτηνοτροφικών συλλόγων της Κεντρικής Μακεδονίας

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σε αγρότες: Δεν είστε...

Τα προβλήματα και οι προοπτικές της ζωικής και φυτικής...

Ανακοίνωση για την έναρξη συγκομιδής ακτινιδίων

Ανακοίνωση για την έναρξη συγκομιδής ακτινιδίων

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και...

Λ. Αυγενάκης: Αρχές του 2024 θα τεθεί σε λειτουργία ο νέος κανονισμός του ΕΛΓΑ - Περιοδεία του ΥπΑΑΤ, στην Κεντρική Μακεδονία

Λ. Αυγενάκης: Αρχές του 2024 θα τεθεί σε λειτουργία ο νέος...

Αρχές του 2024 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ο νέος...

Παρέμβαση ΕΔΟΑ στο ΥΠΑΑΤ και στην ΑΑΔΕ για ελέγχους στην πρόωρη συγκομιδή και παράνομη διακίνηση ατυποποίητων ακτινιδίων

Παρέμβαση ΕΔΟΑ στο ΥΠΑΑΤ και στην ΑΑΔΕ για ελέγχους...

Το απαράδεκτο φαινόμενο που για μία ακόμη χρονιά φέτος...

Στη Γενική Συνέλευση του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας:  Προτάθηκε τριήμερη διακοπή συγκομιδής και παραλαβών

Στη Γενική Συνέλευση του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας: ...

-Καταγγείλουν την Βιομηχανία για τις χαμηλές τιμές της...

Για την τιμή του συμπύρηνου…  Εθνική Επιτροπή Βιομηχανικού Ροδάκινου προς ΕΚΕ: «Μοναδική επιλογή πλέον,  η άμεση εκρίζωση της καλλιέργειας»

Για την τιμή του συμπύρηνου… Εθνική Επιτροπή...

Σε τιμές ανάλογες της περιόδου του 2021, εμμένει η Εθνική...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

-Τι λένε στο «Λαό», Αποστόλου, Γιαννακάκης, ΑποστολίδηςΜία από τις παράπλευρες επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, που αφορά την αγροτική παραγωγή, μεταποίηση και τις εξαγωγές κομπόστας, ροδακίνων και...

Άγνωστος προσποιούμενος υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ (αγροτικές ενισχύσεις), τηλεφώνησε σε γεωργική παραγωγό στην Ημαθία, με το πρόσχημα ότι δήθεν δικαιούται χρήματα και στη συνέχεια απέσπασε τα τραπεζικά της...

Σε σημερινή σύσκεψη του Δ.Σ. του ΕΛΓΑ αποφασίστηκε ο τρόπος καταβολής των προκαταβολών των αποζημιώσεων για τους ανοιξιάτικους παγετούς, που αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με...

Aποζημιώσεις ύψους 34.856.466 ευρώ, καταβάλλονται σήμερα Παρασκευή στους αγρότες  για καταστροφές σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο.Πρόκειται για ζημιές που αφορούν το έτος 2019 και θα δοθούν σε 15.778 δικαιούχους,...