ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Του

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΒΑΣΙΑΔΗ

Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι η πρόσφατη υγειονομική κρίση που βίωσε η κοινωνία, οδήγησε το Σύστημα Υγείας γενικώς, πέραν των ορίων αντοχής του. Είναι επομένως αναμενόμενο εν όψει των επικείμενων εθνικών εκλογών, οι πολιτικοί σχηματισμοί πέραν των διακηρύξεων και των προεκλογικών τους προγραμμάτων, να αφιερώνουν ειδικές αναφορές στους σχεδιασμούς τους για την ανάταξη της Υγείας, που αποτελεί πρώτιστο αγαθό για τους πολίτες και τις κοινωνίες.

Η Ελληνική Ιατρική Κοινότητα με τους Φορείς της, μετά από τις σχετικές επεξεργασίες και εγκρίσεις από τα θεσμοθετημένα Όργανα τους, έχει υποβάλλει κατ επανάληψη τις λεπτομερείς εισηγήσεις της, στους έχοντες την ευθύνη των πολιτικών αποφάσεων. Πέραν της τρέχουσας προεκλογικής συγκυρίας στην χώρα μας, κατά την οποία πλην άλλων προβάλλονται και τα θέματα της Υγείας, το όλο ζήτημα αποτελεί αντικείμενο συνεχούς διαλόγου στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αποτελούντων αυτήν κρατών μελών. Κατόπιν των συνεχών διεργασιών των Εθνικών Ιατρικών Φορέων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαμορφώθηκε ένα μανιφέστο κοινής αποδοχής, εν όψει των εθνικών εκλογικών αναμετρήσεων και των ευρωεκλογών, προκειμένου να αποτελέσει αντικείμενο προβληματισμού και διαλόγου μεταξύ των κοινωνιών και των πολιτικών σχηματισμών που συμμετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες.

Η Ελληνική Ιατρική Κοινότητα συμμετείχε σε αυτές τις διεργασίες καταθέτοντας τις πάγιες θέσεις της, όπως αυτές έχουν κατ εξακολούθηση ψηφιστεί και επικυρωθεί από τους Ιατρικούς Φορείς. Αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας ήταν η διαμόρφωση του Μανιφέστου για την Υγεία, από την Ευρωπαϊκή Ιατρική Κοινότητα, στα πλαίσια των εκλογικών αναμετρήσεων στα κράτη μέλη όπως περιγράφεται στην συνέχεια και όπως έγινε αποδεκτό από τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Η ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ

Η Ευρωπαϊκή Ιατρική Κοινότητα ζητά σθεναρά να υπάρξουν προγραμματικές δεσμεύσεις στις θέσεις όλων των πολιτικών φορέων, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η διατομεακή ευαισθητοποίηση και δράση πάνω στους καθοριστικούς παράγοντες για την υγειονομική περίθαλψη, την πρόληψη ασθενειών και την προαγωγή της καλής υγείας σε ολόκληρη την κοινωνία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Οι περικοπές των δαπανών για την Υγεία στους Προϋπολογισμούς, επιδεινώνουν γενικά το επίπεδο της υγειονομικής περίθαλψης των πολιτών. Περιορίζουν δραματικά την ευχέρεια πρόσβασης στην περίθαλψη, την χρήση των συγχρόνων τεχνολογιών της υγείας, την αξιοποίηση των καινοτομιών και την στελεχιακή ανανέωση, προκαλώντας έτσι διαρθρωτικές ανισότητες.

Οι προβαλλόμενες ως αναγκαίες, περικοπές στον τομέα της Υγείας πρέπει να περιορίζονται, μετά από προσεκτική αξιολόγηση των σοβαρών συνεπειών που συνεπάγονται. Η Ευρωπαϊκή Ιατρική Κοινότητα διακηρύσσει ότι «οι δαπάνες για την πρόληψη των ασθενειών, είναι κατά πολύ χαμηλότερες από τις οικονομικές επιβαρύνσεις που συνοδεύουν την αντιμετώπιση τους».

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Ιατρική Κοινότητα προωθεί το υψηλότερο επίπεδο ιατρικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και άσκησης, την ασφαλή κινητικότητα ιατρών και ασθενών, τις νόμιμες και θετικές συνθήκες εργασίας για τους ιατρούς και την παροχή τεκμηριωμένων, ηθικών και ισότιμων υπηρεσιών περίθαλψης, προκειμένου να επιτευχθεί η υψηλότερη ποιότητα στην περίθαλψη όλων των ασθενών στην Ευρώπη.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Ιατρική Κοινότητα διεκδικεί την επίσημη αναγνώριση της επαγγελματικής αυτονομίας, δηλαδή την ανεξαρτησία των ιατρών στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης προς το συμφέρον των ασθενών, πράγμα που αποτελεί δικαίωμα των πολιτών. Η επαγγελματική ιατρική αυτονομία αποτελεί ζωτικής σημασίας μέσο, για την επίτευξη υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η Ευρωπαϊκή Ιατρική Κοινότητα προωθεί την έννοια της ασφάλειας των ασθενών σε όλα τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενθαρρύνεται η καθιέρωση ενός συστήματος μελέτης των ανεπιθύμητων συμβαμάτων, σε μια προσπάθεια να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι ανθρώπινοι παράγοντες, οι ιατρικοί εξοπλισμοί, οι Δομές Υγείας, τα φαρμακευτικά προϊόντα, κλπ., αλληλοεπιδρούν στη διαμόρφωση ασφαλών συνθηκών στον τομέα της Υγείας. Υποστηρίζονται επίσης τα ασφαλέστερα πρότυπα στην ιατρική πρακτική, προκειμένου να επιτευχθεί η υψηλότερη ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης για όλους τους ασθενείς στην Ευρώπη.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Η ιατρική έρευνα είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των νέων θεραπειών και των νέων φαρμάκων. Η Ευρωπαϊκή Ιατρική Κοινότητα καλεί τους φορείς λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίξουν την ιατρική έρευνα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας, τηρώντας τα πρότυπα δεοντολογίας και το υψηλότερο επίπεδο προστασίας για τους ασθενείς που συμμετέχουν στην έρευνα.

ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Οι ανισότητες στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και στις επιλογές της περίθαλψης υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών αλλά και στα επιμέρους κράτη μέλη.

Η Ευρωπαϊκή Ιατρική Κοινότητα πιστεύει ότι αυτές οι ανισότητες όχι μόνο είναι κοινωνικά άδικες, αλλά και λανθασμένες από πλευράς ηθικής. Παραβιάζουν το θεμελιώδες δικαίωμα των ασθενών στην υγεία.

Η Ευρωπαϊκή Ιατρική Κοινότητα ζητά να μελετηθούν αυτοί οι συγκεκριμένοι νομικοί και κοινωνικοί παράγοντες της υγείας.

Οι Ευρωπαίοι Ιατροί εν όψει των εκλογικών αναμετρήσεων απευθύνονται προς τους πολιτικούς σχηματισμούς που συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία και προς τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τους οποίους ζητούν :

Να υποστηρίξουν την επαγγελματική αυτονομία των ιατρών για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην υγειονομική περίθαλψη

Να θεσπίσουν ένα αποτελεσματικό κοινό πλαίσιο για την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα της περίθαλψης

Να αναλάβουν διατομεακή δράση, προκειμένου να κλείσει το χάσμα των ανισοτήτων στον τομέα της Υγείας.

Οι εκλογικές αναμετρήσεις δεν αποτελούν αποκλειστικό προνόμιο των Πολιτικών Σχηματισμών, οι οποίοι αντιπαραθέτουν τις δικές τους προεκλογικές δεσμεύσεις και διακηρύξεις.

Αποτελούν επίσης ένα κυρίαρχο πεδίο διαλόγου στο οποίο δικαιούνται και οφείλουν να συμμετάσχουν οι Κοινωνικοί Φορείς και οι ενεργοί πολίτες.

Το κεφάλαιο της Υγείας πρέπει και επιβάλλεται να είναι αντικείμενο συνεχούς και εμπεριστατωμένης ενασχόλησης ολόκληρου του κοινωνικού ιστού, με ανοικτές και τεκμηριωμένες εισηγήσεις και παρεμβάσεις των Φορέων και των πολιτών.

Το Μανιφέστο της Ευρωπαϊκής Ιατρικής Κοινότητας για την Υγεία, αναδεικνύει τα βασικά ζητήματα τα οποία σχετίζονται άμεσα με την περίθαλψη των πολιτών και επικαιροποιούνται εν όψει των Εθνικών Εκλογών.

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ - Παγκόσμια Ημέρα Φαρμακοποιού

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ - Παγκόσμια Ημέρα...

Η 25η Σεπτεμβρίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα...

Ο Επισκέπτης Υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Ο Επισκέπτης Υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Με πρωτοβουλία των Επισκεπτών Υγείας του Κέντρου...

Νοσοκομειακοί Γιατροί Ημαθίας: «Αυθαίρετες οι μετακινήσεις γιατρών των Μονάδων Βέροιας και Νάουσας σε άλλα  νοσοκομεία από αυτά  που είναι διορισμένοι»

Νοσοκομειακοί Γιατροί Ημαθίας: «Αυθαίρετες οι...

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ...

Παγκόσμια Ημέρα Ηπατίτιδας σήμερα  με σχεδόν 8.000 νέες λοιμώξεις κάθε μέρα

Παγκόσμια Ημέρα Ηπατίτιδας σήμερα με σχεδόν 8.000 νέες...

-Στην Ελλάδα, υπολογίζεται ότι περίπου 70.000 άτομα είναι...

Υπουργείο Υγείας: Συστάσεις και μέτρα για τον καύσωνα, προς πολίτες και εργαζόμενους

Υπουργείο Υγείας: Συστάσεις και μέτρα για τον καύσωνα,...

Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού είναι μπροστά μας...

Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ...

Του Αναστάσιου ΒασιάδηΜε την έντονη μετεκλογική...

«Πότε άραγε τελειώνει το άγχος των πανελλήνιων εξετάσεων…»

«Πότε άραγε τελειώνει το άγχος των πανελλήνιων...

Γράφει ηδρ. Ειρήνη Αναγνώστου ΚελεπούρηΕξελικτική και...

Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας για κρούσματα στρεπτόκοκκου:

Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας για κρούσματα...

Οι φαρμακοποιοί του Ν. Ημαθίας συνιστούμε στους...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

 1.     Πότε πρέπει να χορηγείται το αντιγριπικό εμβόλιοΤο αντιγριπικό εμβόλιο πρέπει να χορηγείται έγκαιρα και πριν την έναρξη της συνήθους περιόδου εμφάνισης της έξαρσης των κρουσμάτων γρίπης, δεδομένου...

Η εποχική γρίπη είναι μία νόσος του αναπνευστικού που προκαλείται από τον ιό της γρίπης και είναι μεταδοτική. Προσβάλλει τα άτομα όλων των ηλικιών, αλλά κινδυνεύουν περισσότερο από τις σοβαρές επιπλοκές της...

Βρετανοί επιστήμονες ανακάλυψαν ένα είδος ανοσοποιητικού κυττάρου, που μπορεί να εξοντώνει σχεδόν όλα τα καρκινικά κύτταρα, μια ανακάλυψη που μπορεί να αποδειχθεί ιστορική για τη θεραπεία.Ένα νέο είδος...

Κύμα λοιμώξεων του ανωτέρου αναπνευστικού (ιγμορίτιδα – ρινοκολπίτιδα) σαρώνει τη χώρα μας με την έλευση του νέου χρόνου και πλήττει κυρίως τα μικρά παιδιά, χωρίς… φυσικά να κάνει εξαίρεση και σε...