Απ. Τζιτζικώστας: Διασφαλίζουμε τη συνέχιση λειτουργίας 12 Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία στην Κεντρική Μακεδονία -Στην Ημαθία συνεχίζεται κανονικά η χρηματοδότηση των «Παιδιών της Άνοιξης» και του ΚΕΜΑΕΔ Βέροιας

Απ. Τζιτζικώστας: Διασφαλίζουμε τη συνέχιση λειτουργίας 12 Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία στην Κεντρική Μακεδονία -Στην Ημαθία συνεχίζεται κανονικά η χρηματοδότηση των «Παιδιών της Άνοιξης» και του ΚΕΜΑΕΔ Βέροιας

Δώδεκα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία της Κεντρικής Μακεδονίας θα μπορέσουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, μέσα από την πρόσκληση, που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας, με την οποία εξασφαλίζεται η συνέχιση της χρηματοδότησής τους από την Περιφέρεια.

Τα 12 ΚΔΗΦ Ατόμων με Αναπηρία θα πρέπει να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν μέσω των πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και να συνεχίσουν έτσι απρόσκοπτα να παρέχουν πολύτιμες υπηρεσίες σε εκατοντάδες άτομα με αναπηρία στην Κεντρική Μακεδονία.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, “η κοινωνική πολιτική είναι βασικός πυλώνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι δομές που δημιουργήσαμε σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της περιοχής μας, ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο στις σύγχρονες ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, παρέχοντας πολύτιμες υπηρεσίες, με στόχο την ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες, αλλά και την εφαρμογή μέτρων για την αναβαθμισμένη παροχή υπηρεσιών φροντίδας, οι οποίες βασίζονται στην οικογένεια και την τοπική κοινότητα. Διασφαλίζουμε τη συνέχιση λειτουργίας των 12 κοινωνικών δομών, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες ζωής σε 450 συμπολίτες μας, αντιμετωπίζοντας τον αποκλεισμό και τις ανισότητες, δημιουργώντας μια κοινωνία σύγχρονη και ανθρώπινη. Βελτιώνουμε τους όρους διαβίωσης των συμπολιτών μας με αναπηρίες, ενισχύουμε την κοινωνική συνοχή και έχουμε πάντα σε απόλυτη προτεραιότητα την αλληλεγγύη ως κυρίαρχο στοιχείο της διοίκησής μας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Για εμάς, οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας έχουν απόλυτη προτεραιότητα στην πράξη κι όχι στα λόγια. Στόχος μας μέσα από τη νέα πρόσκληση για τη διασφάλιση της συνέχισης λειτουργίας των ΚΔΗΦ Ατόμων με Αναπηρία είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού και βέβαια η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών. Χτίζουμε σταθερά μια πιο δίκαιη, πιο ισότιμη, πιο πολιτισμένη, πιο ανθρώπινη Κεντρική Μακεδονία μέρα με τη μέρα”.

Τα 12 ΚΔΗΦ Ατόμων με Αναπηρία, τα οποία εντάσσονται στη σχετική πρόσκληση είναι:

-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ.

-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΚΙΛΚΙΣ «ΒΗΜΑΤΙΖΩ».

-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ.

-ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.

-ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑΜΕΑ) «Ο ΣΩΤΗΡ».

-ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (Η ΖΩΗ).

-ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΗΜΑΘΙΑΣ.

-ΣΥΖΩΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.

-ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ.

-ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

-ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ».

-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΜΕΑ ΚΙΛΚΙΣ.

Με την υποβολή και έγκριση των προτάσεών τους οι 12 κοινωνικές δομές αποκτούν διασφαλισμένη συνέχιση της λειτουργίας τους έως το τέλος του 2025, οπότε και θα επανεξεταστεί η συνέχιση της χρηματοδότησής τους για την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα με αναπηρίες.

Ανάμεσα στις υπηρεσίες που παρέχουν τα ΚΔΗΦ Ατόμων με Αναπηρία περιλαμβάνονται εκτίμηση αναγκών, εκπόνηση και εφαρμογή εξατομικευμένου πλάνου εκπαίδευσης, φροντίδας και αποκατάστασης, μεταξύ των οποίων υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης, εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες και σε δεξιότητες καθημερινής ζωής, με ιδιαίτερη αναφορά σε εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας, στην υποστηριζόμενη λήψη απόφασης και σε προγράμματα σεξουαλικής αγωγής και υγείας, καθώς και στην προετοιμασία για την αυτόνομη ή υποστηριζόμενη διαβίωση, ανάπτυξη και προαγωγή των επαγγελματικών/εργασιακών δεξιοτήτων, μεταξύ των οποίων επαγγελματικός προσανατολισμός και προ-επαγγελματική κατάρτιση. Επίσης, προώθηση στην απασχόληση και εργασιακή ένταξη, με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων, υποστηρικτικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, παρασκευή γευμάτων και εστίαση των ωφελούμενων, ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, προγράμματα εκπαίδευσης, υποστήριξης και συμβουλευτικής των οικογενειών ή/και των φροντιστών, προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης της κοινότητας για θέματα που αφορούν την αναπηρία, την καταπολέμηση σχετικών προκαταλήψεων και την υιοθέτηση σύγχρονων αντιλήψεων για αυτήν, προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης για το προσωπικό και τους εθελοντές, καταγραφή και συνεχής αξιολόγηση των δραστηριοτήτων, μεταφορά από και προς το κέντρο.

Επίσης, τα ΚΔΗΦ υλοποιούν δράσεις δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς και φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, τα Κέντρα Κοινότητας, άλλες δομές παροχής παρεμφερών υπηρεσιών και την τοπική κοινότητα γενικότερα.

Η δράση είναι συμβατή με την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ) που έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία θέτει τις προτεραιότητες την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης της της Ελληνικής Πολιτείας για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και με τη Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βέροια: Χάριν Τέχνης και Μνήμης, «άνοιξαν» τα κλειστά μαγαζιά της οδού Κεντρικής, με έργα 40 καλλιτεχνών (φωτο)

Βέροια: Χάριν Τέχνης και Μνήμης, «άνοιξαν» τα κλειστά...

Μια μικρής διάρκειας ζωή, μπροστά στις επι χρόνια...

Διαβάστε αύριο στις εφημερίδες ΒΕΡΟΙΑ - ΚΕΡΚΙΔΑ (4/12/2023)

Διαβάστε αύριο στις εφημερίδες ΒΕΡΟΙΑ - ΚΕΡΚΙΔΑ (4/12/2023)

Διαβάστε αύριο στις εφημερίδες ΒΕΡΟΙΑ - ΚΕΡΚΙΔΑ (4/12/2023)

Με την συμμετοχή της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το 9ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Τροφίμων

Με την συμμετοχή της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης...

Στο 9ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Τροφίμων – με τίτλο...

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στην περιοχή της Πιερίων Βέροιας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στην περιοχή της...

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ...

Δήμος Αλεξάνδρειας: Ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου για τις γιορτές

Δήμος Αλεξάνδρειας: Ενίσχυση του Κοινωνικού...

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο της Διεύθυνσης Κοινωνικής...

Πώς είναι η ζωή

Πώς είναι η ζωή

Τον περπάτησα,τον δρόμο μου, μέχρι εδώ.Και ίσως,να έχω...

Ποια είναι η ανώτερη ποιότητα ζωής;

Ποια είναι η ανώτερη ποιότητα ζωής;

Του ιερέωςΠαναγιώτου Σ. ΧαλκιάΕυτυχώς, φίλοι...

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΤΕΛΙΒΕΡΙ!

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΤΕΛΙΒΕΡΙ!

του Ιωάννη Ιασ. ΒελέντζαΔιπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας, ανακοινώνεται ότι επικαιροποιήθηκε από την ΕΜΥ, το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, το οποίο για την περιοχή μας,...

Ο χαρακτηριστικός ήχος και το προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 ελήφθη πριν λίγο(απόγευμα Δευτέρας 04/9) από τους κατοίκους σε όλη την Ημαθία. Το «καμπανάκι» από την Πολιτική Προστασία χτύπησε λόγω της...

Παρουσίαση: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ Στις ανατολικές παρυφές του Γράμμου σε ύψος 1240 μέτρων και μια ανάσα από την αλβανική μεθόριο, βρίσκεται το χωριό Πληκάτι στο οποίο γεννήθηκε το 1937 και έζησε τα πρώτα παιδικά...

-Ε.Σ.Υ., μικρομεσαίοι, ακρίβεια, EΛΓΑ και πρώτη κατοικία, στις προτεραιότητας του κόμματοςΣτα πλαίσια της περιοδείας του στην Ημαθία και Πέλλα το προηγούμενο Σάββατο(17/6), ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης...