«Άξονας 1ος: Δημιουργία Φιλικού Επενδυτικού Περιβάλλοντος»

«Άξονας 1ος: Δημιουργία Φιλικού Επενδυτικού Περιβάλλοντος»

Από το γραφείο Τύπου του Υπ. Δημάρχου Βέροιας Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη αποστέλλεται αναλυτικά ο 1ος από τους οκτώ άξονες του προγράμματος του συνδυασμού του για τη νέα δημοτική περίοδο

«Άξονας 1ος: Δημιουργία Φιλικού Επενδυτικού Περιβάλλοντος»

Το Πρόγραμμα του Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη για την επόμενη πενταετία (2024-2028)

H «Δημιουργία φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος» σημαίνει πριν και πάνω απ’ όλα ένας αξιόπιστος, οικονομικά υγιείς και λειτουργικός δήμος που παράγει υψηλή προστιθέμενη αξία για την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, σημαίνει ότι ο δήμος είναι ένας αξιόπιστος συνομιλητής μεγάλων και μικρών επενδυτών που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην περιοχή μας ενώ προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής και προετοιμάζεται ώστε να είναι ανθεκτικός στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Είναι βέβαιο ότι η δημιουργία ενός φιλικού οικονομικού και επενδυτικού περιβάλλοντος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη βελτίωση των οικονομικών, της διοικητικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας του Δήμου με σχετικές επενδύσεις στον τομέα των υποδομών, της πολιτικής προστασίας, της ψηφιακής μετάβασης και της καινοτομίας.

Ως εκ τούτου πάντα πιστεύαμε ότι θεμελιώδης ρόλος του Δήμου είναι η δημιουργία ενός φιλικού οικονομικού και επενδυτικού περιβάλλοντος και για να το επιτύχουμε αυτό καταρχάς επιδιώξαμε και εξασφαλίσαμε ένα δήμο εύρωστο και οικονομικά υγιή.

Τι καταφέραμε μέχρι σήμερα:

• Αυξήσαμε τον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας από 42.297.935€ το 2019 σε 64.441.477€ το 2023 που αντιστοιχεί σε μια αύξηση άνω του 50% σε μια μόλις τετραετία.

• Αυξήσαμε τον προϋπολογισμό του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου από 7.710.691€ το 2018 σε 28.328.080€ το 2023, αντιστοιχώντας σε τετραπλασιασμό σχεδόν των προβλεπόμενων έργων.

• Καταφέραμε να μειώσαμε κατά 4.800.000€ τις δανειακές υποχρεώσεις του Δήμου από το 2014 χωρίς να λάβουμε ούτε ένα νέο δάνειο.

• Μειώσαμε τις ετήσιες αποπληρωμές δανείων κατά 800.000€, χρήματα που δαπανώνται πλέον σε δράσεις υποδομών, παιδείας, κοινωνικής πολιτικής και πολιτισμού.

• Αυξήσαμε κατά πολύ τις επενδυτικές δαπάνες του Δήμου, έχοντας ολοκληρώσει ή υλοποιώντας σημαντικά έργα υποδομών κοινωνικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και επενδυτικού χαρακτήρα.

• Συνολικά, αναζητήσαμε 100.000.000€ από χρηματοδοτήσεις εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων εκ των οποίων υλοποιήσαμε ή υλοποιούμε έργα άνω των 70.000.000€.

• υλοποιήσαμε ή υλοποιούμε με ίδιους πόρους έργα ύψους τουλάχιστον 15.000.000€.

Επιπλέον:

• Ενισχύσαμε την επιχειρησιακή δυνατότητα του δήμου με την προμήθεια 16 νέων οχημάτων αξίας 2.242.100€ ενώ υποβάλαμε πρόταση για την προμήθεια επιπλέον 10 ηλεκτροκίνητων οχημάτων αξίας 1.631.344€

• Επενδύσαμε στη Ψηφιακή Μετάβαση και στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Δήμου για αποτελεσματικότερες και πιο ευέλικτες υπηρεσίες προς τους πολίτες καθώς και την καλύτερη εσωτερική οργάνωση του Δήμου.

• Δημιουργήσαμε συνολικά 10 νέες ψηφιακές υπηρεσίες που συγκεντρώνονται στη σελίδα eservices.veria.gr, διευκολύνοντας τις συναλλαγές του δημότη με τις υπηρεσίες του δήμου.

• Εφαρμόσαμε προαιρετικά από τους πρώτους Δήμους της χώρας την ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων, υιοθετώντας το Πληροφοριακό Σύστημα Ίριδα του Υπουργείου Εσωτερικών, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα των υπηρεσιών του δήμου.

A. Βελτίωση της Διοικητικής Αποτελεσματικότητας του Δήμου

Προς ένα ψηφιακό Δήμο του μέλλοντος

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Βέροιας αποτελεί τα τελευταία χρόνια κορυφαία προτεραιότητά μας προκειμένου ο δήμος να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες του προς τους δημότες και τις τοπικές επιχειρήσεις. Η απλούστευση και η επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης εγγράφων, η μείωση της γραφειοκρατίας και η εν γένει βελτίωση του διοικητικού περιβάλλοντος μέσω της συστηματικής ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του δήμου γίνεται καθημερινά πράξη κι αναμένεται να κορυφωθεί τα επόμενα χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, εξασφαλίσαμε τη συνέχεια του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Βέροιας στο πλαίσιο του Προγράμματος «Έξυπνες Πόλεις» με πρόταση ύψους 1.859.834,85€ που υποβλήθηκε στο ΕΣΠΑ και εστιάζει στους παρακάτω άξονες:

• Βιώσιμη Μετακίνηση

• Εξοικονόμηση Ενέργειας

• Βελτίωση Εξυπηρέτησης Πολίτη και Επιχειρήσεων

• Βελτίωση Ποιότητας Ζωής

• Ενίσχυση Τοπικής Δημοκρατίας, Διαβούλευσης και Διαφάνειας

Παράλληλα, για την επόμενη δημοτική θητεία σχεδιάζουμε πολιτικές και δράσεις που θα διατηρήσουν τη Βέροια στην πρωτοπορία των ψηφιακών πόλεων όπως:

• Έξυπνες διαβάσεις πεζών και φιλικές προς ΑΜΕΑ

• Πλατφόρμα διαχείρισης παιδικών σταθμών, ενημέρωσης γονέων με smart εφαρμογή

• Έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων

• Έξυπνοι κάδοι απορριμμάτων

• Kit ρομποτικής σε σχολεία του Δήμου Βέροιας

• Ψηφιακή Γεωργία

• Δημοτικό γραφείο Καινοτομίας

Β. Επενδύσεις σε Υποδομές

Όπως μαρτυρά ο προϋπολογισμός του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οι επενδυτικές δαπάνες έχουν αυξηθεί σημαντικά κατά την τελευταία τετραετία, έχοντας παράξει υψηλή προστιθέμενη αξία για την τοπική οικονομία. Οι επενδύσεις από πλευράς δήμου αποτελούν μοχλό οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και δημιουργούν τις συνθήκες για επιπλέον ιδιωτικές επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Για το λόγο αυτό, ο σχεδιασμός μας για τα επόμενα χρόνια περιλαμβάνει νέα μεγάλα έργα μέσα από τη συστηματική αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ πολλών άλλων, το σχέδιο μας περιλαμβάνει:

Αστικό Περιβάλλον - Τουρισμός – Πολιτισμός – Αθλητισμός

• Κατασκευή νέου υπερσύγχρονου κλειστού γυμναστηρίου στην είσοδο της πόλης από Εγνατία

• Ανάπλαση και ενοποίηση της περιοχής του Βήματος Απ. Παύλου με τη διατηρητέα συνοικία της Μπαρμπούτας

• Ανάπλαση της Πλατείας Πλατάνων και της οδού Κεντρικής

• Ολοκληρωμένη αστική παρέμβαση στον οικισμό της Βεργίνας

• Κατασκευή κολυμβητηρίου εντός αστικού ιστού, εφόσον υπάρξει χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

• Κατασκευή γυμναστηρίου ρυθμικής γυμναστικής κάτω από το πάρκο Εληάς

• Αναβάθμιση και αξιοποίηση κτηρίου Παλαιών Δικαστηρίων

• Παραχώρηση 3ου & 14ου στην Ι.Μ. Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας για τη δημιουργία ενιαίου χώρου σε Βήμα Απ. Παύλου και Τζαμί, με εκμετάλλευση υποδομών/χώρου σχολείου (τουαλέτες, παρκινγκ λεωφορείων, χώροι με καταστήματα τουριστικής προβολής, κυλικείο κτλ). Μεταφορά των μαθητών στο επισκευασμένο κτίριο των εκπαιδευτηρίων Τσαλέρα.

Περιβάλλον και Ενέργεια

• Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτηρίων

• Ενεργειακή αναβάθμιση όλων των κτηρίων πολιτισμού

• Κατασκευή φράγματος στη θέση Βράνα-Πέτρα

• Αντικατάσταση οδοφωτισμού με λαμπτήρες τύπου LED

Γ. Ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας

Προς έναν ανθεκτικό δήμο στην κλιματική αλλαγή

• Δημιουργία κέντρου ελέγχου πολιτικής προστασίας για την παρακολούθηση εκτάκτων καταστάσεων όπως χιόνια, πλημμύρες, πυρκαγιές.

• Προμήθεια DRONE, Κάμερες, αισθητήρες, μετεωρολογικούς σταθμούς, για παρακολούθηση μέσω του κέντρου ελέγχου κρίσιμων και απομακρυσμένων σημείων σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών

• Online παρακολούθηση στόλου οχημάτων, αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης οχημάτων (διαβίβαση εντολών μέσω tablet),

• Εγκατάσταση συστήματος έγκαιρης προειδοποίηση πολιτών για έκτακτες καταστάσεις (σειρήνες συναγερμού, μηνύματα σε κινητά)

• Εγκατάσταση συστήματος αυτόματης ανίχνευσης πυρκαγιάς και πυρόσβεσης στο Άλσος Παπάγου και Βικέλα.

#συνεχίζουμε_ακόμα_πιο_ψηλά

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι τρεις άξονες για έναν αυτάρκη Δήμο Νάουσας που ακμάζει

Οι τρεις άξονες για έναν αυτάρκη Δήμο Νάουσας που...

Η Νάουσα και τα χωριά της πρέπει να ακμάσουν ξανά για...

«Άξονας 7ος: Βελτιώνουμε την καθημερινότητα του πολίτη»

«Άξονας 7ος: Βελτιώνουμε την καθημερινότητα του...

Από το γραφείο Τύπου του Υπ. Δημάρχου Δ. Βέροιας Κ....

Το αποτύπωμα του  Κώστα Καλαϊτζίδη στην Ημαθία των έργων και της ανάπτυξης

Το αποτύπωμα του Κώστα Καλαϊτζίδη στην Ημαθία των...

Όταν λέμε ότι δίνουμε λύσεις στα προβλήματα της...

Νάουσα: Μεγάλη συγκέντρωση γυναικών για την υποστήριξη του Κώστα Καλαϊτζίδη

Νάουσα: Μεγάλη συγκέντρωση γυναικών για την...

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η ανταπόκριση των γυναικών...

Στην αυτοδιοικητική ημερίδα της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α, «Ακίνητη περιουσία και Τοπική Αυτοδιοίκηση», η Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Βέροιας Ιφιγένεια Βλαχογιάννη

Στην αυτοδιοικητική ημερίδα της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α, «Ακίνητη...

Με μεγάλη επιτυχία και παρουσία πλήθους υποψήφιων...

Ασφαλής αποκομιδή  των μολυσματικών αποβλήτων από τα φαρμακεία της Ημαθίας

Ασφαλής αποκομιδή των μολυσματικών αποβλήτων από τα...

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας, για ακόμα μια...

Η «Πρωτοβουλία για το Παιδί» στο 5ο Φεστιβάλ KIDOT στη Θεσσαλονίκη

Η «Πρωτοβουλία για το Παιδί» στο 5ο Φεστιβάλ KIDOT στη...

Μια μοναδική συμμετοχή είχε η «Πρωτοβουλία για το...

«Έφυγε» στα 73 του  ο Παύλος Γεωργιάδης

«Έφυγε» στα 73 του ο Παύλος Γεωργιάδης

Έφυγε από τη ζωή την περασμένη εβδομάδα σε ηλικία 73...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Ο χαρακτηριστικός ήχος και το προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 ελήφθη πριν λίγο(απόγευμα Δευτέρας 04/9) από τους κατοίκους σε όλη την Ημαθία. Το «καμπανάκι» από την Πολιτική Προστασία χτύπησε λόγω της...

Παρουσίαση: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ Στις ανατολικές παρυφές του Γράμμου σε ύψος 1240 μέτρων και μια ανάσα από την αλβανική μεθόριο, βρίσκεται το χωριό Πληκάτι στο οποίο γεννήθηκε το 1937 και έζησε τα πρώτα παιδικά...

-Ε.Σ.Υ., μικρομεσαίοι, ακρίβεια, EΛΓΑ και πρώτη κατοικία, στις προτεραιότητας του κόμματοςΣτα πλαίσια της περιοδείας του στην Ημαθία και Πέλλα το προηγούμενο Σάββατο(17/6), ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης...

-Στ. Κύρτσιος και Ν. Κακαφίκας στο ΛΑΟ: Μας κάνουν πόλεμο, στηρίζουν τα σούπερ μάρκετ, παρεμβαίνουν στις τιμές…Στα «κάγκελα» βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα, που αντιδρούν στο ενδεχόμενο ένταξης των...