Ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Κοτίδη για την πληρωμή των δικαστικά δικαιωμένων απολυμένων από την «ΤΡΙΚΟΛΑΝ Α.Ε. - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

Ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Κοτίδη για την πληρωμή των δικαστικά δικαιωμένων απολυμένων από την «ΤΡΙΚΟΛΑΝ Α.Ε. - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

Ερώτηση προς την κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατέθεσε ο Βουλευτής  Ν. Ημαθίας ,Βασίλειος Κοτίδης, με θέμα: «Υλοποίηση πληρωμής των δικαστικά δικαιωμένων απολυμένων από την «ΤΡΙΚΟΛΑΝ Α.Ε.» με έδρα τη Νάουσα Ημαθίας». Στην Ερώτηση αναφέρονται τα εξής:

«Κυρία Υπουργέ,

Στις 6/10/2004 ο όμιλος «ΕΝ ΚΛΩ» (Λαναράς), ανακοίνωσε το κλείσιμο του πρώτου εργοστασίου στη Νάουσα (ΤΡΙΚΟΛΑΝ-FANCO) και κοινοποίησε στους εβδομήντα έξι  (76) εργαζόμενους την απόλυσή τους. Οι απολυμένοι μέσα από ένα δικαστικό μαραθώνιο οκτώ (8) ετών, όπου διεκδικούσαν την ακύρωση των απολύσεών τους και μισθούς υπερημερίας, δικαιώθηκαν. Συγκεκριμένα με την πρώτη δικαστική απόφαση (13/ΕΡ-ΔΙ/2008) του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, σε συνέχεια με την 953/2009 απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης και τέλος με την αμετάκλητη-τελεσίδικη δικαστική απόφαση 1941/2011 του Αρείου Πάγου. Παρά τη δικαστική δικαίωση των απολυμένων, ο εργοδότης δεν τους επαναπροσέλαβε, ούτε κατέβαλε μισούς υπερημερίας. Τον Ιούλιο του 2012 ο όμιλος πτώχευσε, ορίσθηκε σύνδικος και οι απαιτήσεις των απολυμένων αναγγέλθηκαν στην πτωχευτική διαδικασία νομότυπα. Η σύνδικος στις 11- 12-2019 στο Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτές τις απαιτήσεις των απολυμένων που ανέρχονται σε χιλιάδες ευρώ για τον καθένα τους. Παρ’ όλα αυτά οι απολυμένοι της «ΤΡΙΚΟΛΑΝ Α.Ε.», μετά από τόσα χρόνια από τη δικαίωσή τους και ενώ έχουν προπληρώσει τους αναλογούντες φόρους για τα ποσά που αναγγέλθηκαν στην πτωχευτική διαδικασία, δεν έχουν λάβει μέχρι και σήμερα ούτε ένα ευρώ από τα δικαιούμενά τους. Επίσης, οι απολυμένοι προτείνουν την κάλυψη των ποσών και δικαιωμάτων τους που απορρέουν από την δικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου από το Κράτος και κατόπιν παραχώρηση των δικαιωμάτων τους στο Κράτος.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβείτε, ώστε οι συγκεκριμένοι απολυμένοι να λάβουν επιτέλους τα οφειλόμενα προς αυτούς;

2. Τίθεται θέμα υιοθέτησης της πρότασης των απολυμένων περί κάλυψης ποσών και δικαιωμάτων τους από το Κράτος με ταυτόχρονη παραχώρηση αυτών στο Κράτος, ώστε να επιλυθεί άμεσα η εκκρεμότητα;».

Απαντήσεις Υπουργείων

Στην Ερώτηση απάντησε η υπουργός Εργασίας Δόμνα Μηχαηλίδου παραπέμποντας σε έγγραφα που υπογράφει ο ειδικος γραμματέας Κωνσταντίνος Πανταζής αλλά και ο Διοικητής Γεώργιος Τζιλιβάκης, 

ως εξής:

«Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Βασίλειο Κοτίδη, σχετικά με την καταβολή των οφειλόμενων στους απολυμένους από την πτωχεύσασα επιχείρηση «Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία Α.Ε.» του ομίλου Λαναρά οι οποίοι έχουν δικαιωθεί δικαστικά, σας διαβιβάζουμε συνημμένα το αριθ. 155489/19-3-2024 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» καθώς και, για πληρέστερη ενημέρωσή σας, το προγενέστερο αρ.10257/12-12-2014 έγγραφο του ΣΕΠΕ. «Προκειμένου να απαντηθεί η Αναφορά που κατατέθηκε από τη βουλευτή Ε.Γερασιμίδου σχετικά με τα προβλήματα των πρώην εργαζομένων του ομίλου «ΕΝ-ΚΛΩ», στα θέματα αρμοδιότητας της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σ.ΕΠ.Ε., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ημαθίας, σχετικά για την καταβολή των αποδοχών στους μισθωτούς της « ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΠΑΣ Α.Ε. »» του ομίλου ΛΑΝΑΡΑ κατά το έτος 2008, πραγματοποίησε στα εργοστάσια της επιχείρησης στην Νάουσα Ημαθίας συνολικά έξι (6) ελέγχους, για μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών ( που δεν απέκρουσε η επιχείρηση ως μη δεδουλευμένες ) και υπεβλήθησαν ισάριθμες μηνύσεις ως εξής:

1 ) Η αρίθμ. 10/1-7-08 μήνυση που αφορούσε μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών μηνός Μαΐου 2008 σε 201 μισθωτούς συνολικού ποσού 203.597,61 ευρώ .

2) Η αρίθμ. 14/1-8-08 μήνυση που αφορούσε μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών μηνός Ιουνίου 2008 σε 199 μισθωτούς συνολικού ποσού 189.409,29ευρώ.

3) Η αρίθμ. 15/14-8-08 μήνυση που αφορούσε μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών μηνός Ιουλίου 2008 σε 196 μισθωτούς συνολικού ποσού 189.409,29 ευρώ .

4) Η αριθμ. 17/30-10-08 μήνυση που αφορούσε μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών περιόδων 1/7-8-08 και 13/30-9-08 (το χρονικό διάστημα 8-8-08 έως 12-9-08 δεν συμπεριελήφθη στην μήνυση επειδή οι εργαζόμενοι ήταν σε επίσχεση εργασίας) σε 196 μισθωτούς συνολικού ποσού 195.912,79 ευρώ. 

5 ) Η αρίθμ. 18/2-12-08 μήνυση που αφορούσε μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών μηνός . Οκτωβρίου 2008 σε 200 μισθωτούς συνολικού ποσού 200.194,67 ευρώ .

6) Η αρίθμ. 19 / 22 - 12 - 08 μήνυση που αφορούσε μη καταβολή επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2008 σε 199 μισθωτούς συνολικού ποσού 226.364,61 ευρώ .

Όλες οι παραπάνω μηνύσεις έχουν εκδικασθεί και εξεδόθησαν απαλλακτικές αποφάσεις για την εταιρεία λόγω καταβολής των παραπάνω οφειλών.

Όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος του επιχειρησιακού σωματείου εργαζομένων το Τμήμα, έχουν καταβληθεί από την επιχείρηση όλες οι αποδοχές έτους 2008 και οφείλονται αποδοχές από 1 - 1 - 2009 πλην του Δώρου Πάσχα 2009 που και αυτό έχει καταβληθεί στο ακέραιο .

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ακόμη ότι από 4 - 11 - 2008, έως σήμερα οι εργαζόμενοι της επιχείρησης ασκούν το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας επιδοτούμενοι ( κάθε μήνα ) από τον Ο.Α,ΕΑ - Τοπική Υπηρεσία Νάουσας σύμφωνα με το άρθρο 20 Ν. 1836 / 2989 .

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι η εταιρεία κηρύχθηκε σε πτώχευση με την 965/2012 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών».

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Σχετικά με την ανωτέρω Ερώτηση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης κ. Βασιλείου Κοτίδη, με θέμα «Υλοποίηση πληρωμής των δικαστικά δικαιωμένων απολυμένων από την ΤΡΙΚΟΛΑΝ Α.Ε. με έδρα τη Νάουσα», σας γνωρίζουμε ότι έχει εφαρμογή ο Πτωχευτικός Κώδικας (Ν. 4738/20 - ΦΕΚ 207/Α).Για την πληρότητα της ενημέρωσής σας γίνεται επισύναψη του αριθ. Πρωτ. 10257/12.12.2014 εγγράφου της Υπηρεσίας μας, που αφορά τις ενέργειες της Επιθεώρησης Εργασίας, σε εργαζόμενους της ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε., στην Νάουσα Ημαθίας.

            

Εφημερίδα ΛΑΟΣ 2
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα ΛΑΟΣ 2 -

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς της Βέροιας

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς της...

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ,...

Παρατάσεις για την Εφαρμογή  του Κανονισμού  Πυροπροστασίας Ακινήτων  εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων

Παρατάσεις για την Εφαρμογή του Κανονισμού ...

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, ενημερώνει οτι: Σε συνέχεια της...

Δωρεάν εξέταση test-PAP σε γυναίκες  του οικισμού Αγίου Γεωργίου Αλεξάνδρειας

Δωρεάν εξέταση test-PAP σε γυναίκες του οικισμού Αγίου...

Την Τρίτη 16 Απριλίου 2024 το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου...

Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου – Πρασινάδας  Ενημέρωση εκπαιδευτικών για την διαχείριση και  αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολείο

Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου – Πρασινάδας Ενημέρωση...

Το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με Παράρτημα...

“Stem Girls on Tour”, για εφήβους στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας

“Stem Girls on Tour”, για εφήβους στη Δημόσια Βιβλιοθήκη...

Οι Αμερικανικές Γωνιές Veria Techlab & Thessaloniki TechLab με την...

ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Γράφει η Όλγα Κουτμηριδου -ΜεταξαΥπάρχουν και πουλιά...

60 χρόνια από την Χάρτα της Βενετίας - Με αφορμή την Ημέρα Μνημείων και Τοποθεσιών

60 χρόνια από την Χάρτα της Βενετίας - Με αφορμή την...

Της Αναστασίας Πάπαρη Εφέτος η UNESCO και το ICOMOS...

Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Βέροιας Ευχαριστίες για την σχολική Ημερίδα με θέμα την ασφαλή πλοήγηση στον Κυβερνοχώρο

Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Βέροιας Ευχαριστίες...

Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Βέροιας, Διεύθυνση...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα, πρωί Δευτέρας 1 Απριλίου, λίγο πριν τις 10.00, στην Πατρίδα Βέροιας, όταν  ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν απο Βέροια προς Νάουσα , ξέφυγε απο τον έλεγχο, πέρασε στο αντίθετο...

Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας, ανακοινώνεται ότι επικαιροποιήθηκε από την ΕΜΥ, το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, το οποίο για την περιοχή μας,...

Ο χαρακτηριστικός ήχος και το προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 ελήφθη πριν λίγο(απόγευμα Δευτέρας 04/9) από τους κατοίκους σε όλη την Ημαθία. Το «καμπανάκι» από την Πολιτική Προστασία χτύπησε λόγω της...

Παρουσίαση: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ Στις ανατολικές παρυφές του Γράμμου σε ύψος 1240 μέτρων και μια ανάσα από την αλβανική μεθόριο, βρίσκεται το χωριό Πληκάτι στο οποίο γεννήθηκε το 1937 και έζησε τα πρώτα παιδικά...