ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διαχείριση συσκευασιών χρησιμοποιημένων  φυτοπροστατευτικών προϊόντων

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διαχείριση συσκευασιών χρησιμοποιημένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Η Ομάδα Δράσεων Ενεργών Πολιτών ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ είναι διαδικτυακή ομάδα και αποτελείται από 2.778 μέλη και γνωστοποιεί τις παρακάτω δράσεις της:

 «Στις 29/2/2024 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη της ομάδας με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΟΕΒ Τρικάλων Ημαθίας για το θέμα της διαχείρισης των συσκευασιών των χρησιμοποιημένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.


Στις 19/3/2024 επίσης πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με πρωτοβουλία της «Ομάδας Δράσεων ενεργών Πολιτών ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»  στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας για το θέμα της διαχείρισης των συσκευασιών των χρησιμοποιημένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που κρίνεται άκρως απαραίτητη στο κάμπο της Ημαθίας. 

Συμμετείχαν οι κάτωθι φορείς και άμεσα εμπλεκόμενες υπηρεσίες με τους εκπροσώπους τους: η Διευθύντρια Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής,η Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας &Κοινωνικής Μέριμνας, o Διευθυντής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, ο Αντιδήμαρχος Δήμου Αλεξάνδρειας, οι Αντιδήμαρχοι Βέροιας, ο εκπρόσωπος του Συνεταιρισμού Αγροτών «Αλιάκμονας», ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Τρικάλων, ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αγροτών Δήμου Αλεξάνδρειας, η Περιφερειακή Σύμβουλος, Ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Συλλόγου Γεωπόνων Ν. Ημαθίας και μέλη της «Ομάδας Δράσεων Ενεργών Πολιτών ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ».


Οι προτάσεις των αρμοδίων φορέων:

Οι υπηρεσίες της Π.Ε. Ημαθίας, επιφορτισμένες με την εποπτεία και επιβολή της κείμενης Εθνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας για τη διαχείριση (ανάκτηση, ανακύκλωση, διάθεση, κλπ.) των συσκευασιών των χρησιμοποιημένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αναμένουν την ολοκλήρωση της κείμενης νομοθεσίας με τη δημιουργία ατομικών ή/και συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης για τις συσκευασίες αυτές, προκειμένου να επιβάλουν την εφαρμογή τους. Σε κάθε περίπτωση, έως τη δημιουργία των συστημάτων αυτών, αλλά και μετά από τη δημιουργία τους, η σωστή διαχείριση των παραπάνω συσκευασιών είναι ευθύνη των παραγωγών, εμπόρων, διακινητών και χρηστών των προϊόντων αυτών, ενώ απαγορεύεται η απόρριψή τους σε χώρους που δεν είναι αδειοδοτημένοι για τον σκοπό αυτόν.

Προτάσεις του Συλλόγου Γεωπόνων Ν. Ημαθίας

Εν αναμονή της ΚΥΑ για τα ανακύκλωση κενών ΦΠΠ ακολουθεί η πρόταση προς την περιφερειακή ενότητα Ημαθίας για την συλλογή, επεξεργασία και ανακύκλωση των κενών συσκευασιών ΦΠΠ:

1) Συλλογική προσπάθεια δημόσιων και ιδιωτικών φορέων της Π.Ε Ημαθίας: 

Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας (η Π.Ε. Ημαθίας δεν έχει καμία αρμοδιότητα επί τούτου, η δε συνολική πρόταση βρίσκεται εκτός νομοθετικού πλαισίου. Όπως τονίσθηκε από τους επίσημους φορείς κατά τη συζήτηση, η διαχείριση (ανάκτηση, ανακύκλωση, διάθεση, κλπ.) των συσκευασιών των χρησιμοποιημένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων ανήκει σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες) σε συνεργασία με τους δήμους Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας θα αναλάβει να τοποθετήσει κατάλληλους «κάδους» για τη συλλογή των κενών συσκευασιών. Οι κάδοι θα βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των 3 δήμων

i. σε κεντρικά σημεία υδροληψίας, 

ii. στους περισσότερους ΤΟΕΒ των 3 δήμων,

iii. στους αύλιους χώρους των τοπικών κοινοτήτων,

iv. στις βιομηχανίες και φορείς που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα και στους συνεταιρισμούς της περιοχής, 

v. εθελοντικά σε θέσεις στον αύλιο χώρο των καταστημάτων των πωλητών γεωργικών εφοδίων.

2) Ενημέρωση των παραγωγών και των γεωπόνων για τις ορθές πρακτικές διαχείρισης και απόρριψης των κενών συσκευασιών. Ακόμη, ενημέρωση των καταναλωτών για τους κινδύνους από τα ΦΠΠ ως μοχλός πίεσης προς κάθε κατεύθυνση.

3) Συγκέντρωση με συλλογική πρωτοβουλία, των κενών ΦΠΠ σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (εντός του νομού) που θα ορίσει η Περιφέρεια, όπου θα γίνεται η διαλογή και πρώτη επεξεργασία. Στο σημείο αυτό θα διαχωρίζονται τα ανακυκλώσιμα από τα μη υλικά αλλά και αυτά που προορίζονται για ανάκτηση ενέργειας ή κατασκευή πλαστικών σωλήνων άρδευσης και αποχέτευσης.

4) Επόμενο βήμα αποτελεί η επαφή με εταιρίες αξιοποίησης των υλικών και η αμοιβαία επωφελής συμφωνία. Τα έσοδα θα αξιοποιηθούν για τη ορθή λειτουργία του συστήματος, την συντήρηση των ΤΟΕΒ αλλά και τη δημιουργία ανταποδοτικών κινήτρων στους παραγωγούς. 


Επεξήγηση λειτουργίας του συστήματος απόρριψης των κενών ΦΠΠ

Οι παραγωγοί θα αποθέτουν τις κενές συσκευασίες στα σημεία που έχουν οριστεί. Για την είσοδο τους στο χώρο που θα εγκατασταθεί ο ειδικός «κάδος» θα απαιτείται αναγνωριστικό πρόσβασης (είτε μέσω smartphone, είτε μέσω καρτών (όπως είναι οι χρεωστικές) που θα τους δοθούν, είτε ακόμη με την πληκτρολόγηση προσωπικού κωδικού). Η λειτουργία αυτή εξασφαλίζει ότι το σύστημα θα είναι ενημερωμένο για τον αριθμό των συσκευασιών που έχει αγοράσει κάθε παραγωγός αλλά και αυτών που εκκρεμούν προς ανακύκλωση. 

Αναλόγως το είδος του ΦΠΠ αλλά και το υλικό συσκευασίας του, θα ακολουθείται διαφορετική διαδικασία απόρριψης (απαραίτητη διαδικασία αποτελεί τόσο το ζύγισμα των κενών συσκευασιών όσο και η πολύ καλή έκπλυσή τους). Μετά το πέρας της σύντομης διαδικασίας ο παραγωγός θα εξέρχεται από τον χώρο και θα του έχουν πιστωθεί μονάδες επιβράβευσης. Έν κατακλείδι, η πρώτη φάση λειτουργίας (1-2 χρόνια) και γνωριμίας των παραγωγών με το νέο αυτό σύστημα, θα έχει τη μορφή επιβράβευσης. Στη συνέχεια, όσοι χρήστες ΦΠΠ συνεχίζουν να μην συμμορφώνονται με την ορθή διαχείριση των κενών ΦΠΠ θα αρχίσουν να επιβαρύνονται με αρνητικούς πόντους στην κάρτα τους οι οποίοι θα προσμετρώνται με συντελεστή βαρύτητας σε μελλοντικές αξιώσεις επιδότησης ή και αποζημίωσης. Η διασφάλιση της διαφάνειας και της καλής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης των κενών ΦΠΠ θεωρείται απαραίτητη και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και σε αυτήν την κατεύθυνση.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός  Νέος Αλιάκμων αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους συνεταιρισμούς στην Κεντρική Μακεδονία. Από το 1968, όταν και ιδρύθηκε από μία ομάδα παραγωγών, έχει να επιδείξει μια αξιοσημείωτη ανοδική πορεία στον κλάδο παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας φρέσκων φρούτων. Ο συνεταιρισμός αποτελείται από 630 παραγωγούς-ενεργά μέλη οι οποίοι καλλιεργούν σήμερα περίπου 15.000 στρέμματα γης στην εύφορη κοιλάδα που δημιουργεί ο ποταμός Αλιάκμονας. Διαθέτει την τεχνογνωσία και πρωτοστατεί στη διαχείριση των  συσκευασιών των χρησιμοποιημένων φυτοπροστατευτικών  προϊόντων, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο εκπρόσωπός του.  Αποτελεί πρότυπο παράδειγμα για την υλοποίηση του αντίστοιχου εγχειρήματος».

(https://www.facebook.com/groups/1479908972527821)

Εφημερίδα ΛΑΟΣ 2
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα ΛΑΟΣ 2 -

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΝ.Ε ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-Για την παράσταση «‘Ολγα», του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΝ.Ε ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-Για την...

Είναι στατιστικά καταγεγραμμένο  ότι στη χώρα μας,...

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: Κλιμάκωση κινητοποιήσεων  με διάφορες μορφές

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ...

Από την Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. ανακοινώνονται τα εξής:«Σε συνέχεια...

Συγχαρητήρια  Επιστολή προς τον ΤΟΒ

Συγχαρητήρια Επιστολή προς τον ΤΟΒ

Συγχαρητήρια  επιστολή στην πρόεδρο και στα μέλη του...

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα  στην πόλη της Βέροιας

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στην πόλη...

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ...

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΒΕΡΟΙΑΣ  Συμπαράσταση   στην αποχή του   Συλλόγου Δικαστικών υπαλλήλων Βέροιας

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Συμπαράσταση στην...

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας εκφράζει την αμέριστη...

Μετά από Ερώτηση Βελόπουλου - Κοτίδη Τι απαντάει το Υπουργείο Εσωτερικών για το δημοτικό κολυμβητήριο Βέροιας

Μετά από Ερώτηση Βελόπουλου - Κοτίδη Τι απαντάει το...

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, , Παιδείας,...

Μ.Α.μ.Α:Eλάτε να φτιάξουμε μια λαμπάδα αγάπης !

Μ.Α.μ.Α:Eλάτε να φτιάξουμε μια λαμπάδα αγάπης !

Αγαπημένοι μας φίλοι και φίλες!Το πασχαλινό μας παζάρι...

Το ζήτημα του Αστυνομικού Σταθμού Πλατέος, φέρνει στη Βουλή ο Τάσος Μπαρτζώκας

Το ζήτημα του Αστυνομικού Σταθμού Πλατέος, φέρνει στη...

Με κοινοβουλευτική αναφορά του προς τον Υπουργό...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα, πρωί Δευτέρας 1 Απριλίου, λίγο πριν τις 10.00, στην Πατρίδα Βέροιας, όταν  ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν απο Βέροια προς Νάουσα , ξέφυγε απο τον έλεγχο, πέρασε στο αντίθετο...

Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας, ανακοινώνεται ότι επικαιροποιήθηκε από την ΕΜΥ, το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, το οποίο για την περιοχή μας,...

Ο χαρακτηριστικός ήχος και το προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 ελήφθη πριν λίγο(απόγευμα Δευτέρας 04/9) από τους κατοίκους σε όλη την Ημαθία. Το «καμπανάκι» από την Πολιτική Προστασία χτύπησε λόγω της...

Παρουσίαση: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ Στις ανατολικές παρυφές του Γράμμου σε ύψος 1240 μέτρων και μια ανάσα από την αλβανική μεθόριο, βρίσκεται το χωριό Πληκάτι στο οποίο γεννήθηκε το 1937 και έζησε τα πρώτα παιδικά...