Η στήριξη των Τρίτεκνων Οικογενειών από τους Δήμους, στη συνάντηση του Συλλόγου με τον Δήμαρχο Βέροιας -Κατέθεσαν επιστολή με τα αιτήματά τους

Η στήριξη των Τρίτεκνων Οικογενειών από τους Δήμους, στη συνάντηση του Συλλόγου με τον Δήμαρχο Βέροιας -Κατέθεσαν επιστολή με τα αιτήματά τους

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολυτέκνων με τρία παιδιά Ν. Ημαθίας πραγματοποίησε συνάντηση με τον Δήμαρχο Βέροιας στις  21/03/2024 με σκοπό την  υποστήριξη των οικογενειών με τρία παιδιά.

Στη συνάντηση συμφωνήθηκε να εξεταστεί στον επόμενο προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας για την στήριξη των τρίτεκνων οικογενειών:

- το θέμα της μείωσης δημοτικών τελών και των τελών ύδρευσης  και εν γένει η λήψη μέτρων κοινωνικής προστασίας υπέρ των τρίτεκνων οικογενειών.

- η οικονομική στήριξη των δράσεων και εκδηλώσεων που θα πραγματοποιεί ο Σύλλογος να λαμβάνουν χώρα και υπό την αιγίδα του Δήμου Βέροιας εφόσον το αιτηθεί ο σύλλογος.

- η ευνοϊκή αντιμετώπιση για τις τρίτεκνες οικογένειες όσο αφορά τις εγγραφές και τα μειωμένα τροφεία των Νηπίων και Βρεφών στους Δημοτικούς & Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Βέροιας.

Στην επιστολή που παραδόθηκε στον Δήμαρχο, το ΔΣ αναφέρει τα εξής:

 «Αξιότιμε   κύριε Δήμαρχε,

Σας ευχαριστούμε για την έως τώρα σημαντικότατη στήριξη που παρέχετε στις τρίτεκνες οικογένειες δια του συλλόγου μας.

Ως θέσφατο και ταυτόχρονα το μεγαλύτερο, δυστυχώς παγιωμένο, πρόβλημα της Ελληνικής κοινωνίας αντιμετωπίζεται το δημογραφικό στις μέρες μας.

Τα τελευταία χρόνια βαίνει συνεχώς μειούμενος ο πληθυσμός της χώρας μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα έτη 2022 και 2023.

Για το έτος 2022 είχαμε 64.260 λιγότερες γεννήσεις έναντι θανάτων.

Για το έτος 2023 σχεδόν ίδια στοιχεία και ταυτόχρονα το αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων – θανάτων καταγράφεται για πρώτη φορά εδώ και 91 χρόνια!

Πιο απλά, κάθε χρόνο από την Ελληνική Επικράτεια ‘χάνεται’ ένας Δήμος Βέροιας!

Ως εκ τούτου:

* Το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας λόγω της υπογεννητικότητας απαιτεί άμεση επέμβαση επίλυσης. Πρόκειται για μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της Ελληνικής κοινωνίας με άμεσο αντίκτυπο τόσο στην οικονομία όσο και στο μέλλον της Ελλάδος. 

* Οι οικογένειες με τρία παιδιά μπορούν να διαδραματίσουν τον ρόλο του συνδετικού κρίκου επίλυσης του δημογραφικού προβλήματος της χώρας. Μαθηματικά αποδεκτό πως οικογένειες με ένα η δύο τέκνα θα ενισχύσουν τον υπάρχοντα πληθυσμό με μικρότερο ή ίσο αριθμό Ελλήνων πολιτών στο πέρασμα των ετών. Οι οικογένειες με τρία τέκνα προσθέτουν οριακά τουλάχιστον ένα. Είναι κοινά αποδεκτό επίσης, πως όσο περισσότερες οικογένειες με τρία τέκνα υπάρχουν, αυξάνεται και η πιθανότητα ύπαρξης οικογενειών με τέσσερα ή περισσότερα τέκνα.

Στόχος μας:

* Η υποστήριξη των ήδη υπαρχουσών τρίτεκνων οικογενειών.

* Η προτροπή, δια της ‘θετικής κατηγοριοποίησης’ των τρίτεκνων οικογενειών, σε όσους έχουν την εξατομικευμένη διάθεση και δυνατότητα, να περάσουν τουλάχιστον στο ΄καθεστώς΄ της Τρίτεκνης Οικογένειας προκειμένου να απολαύσουν τις χαρές της και ταυτόχρονα να συμβάλλουν καθοριστικά στην επίλυση του δημογραφικού προβλήματος.  

Όντας σίγουροι για την κατανόηση από μεριάς σας, του προβλήματος που θα βιώσει η Ελληνική κοινωνία τα επόμενα 20 – 30 χρόνια.

Όντας σίγουροι για την κοινωνική ευαισθησία σας, ως την έχετε αποδείξει κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων σας.

Προσκαλούμε τη σημερινή διοίκηση του Δήμου Βέροιας, οραματικά και διασφαλίζοντας την υστεροφημία του,  να πράξει τα δέοντα προκειμένου να καταστεί συμμέτοχος, δυναμικά πρωτοπόρος και παράδειγμα προς μίμηση Πανελλαδικά με τη συμβολή του για την επίλυση και ανάδειξη του δημογραφικού προβλήματος της χώρας.

Σε συνέχεια έκκλησης του Συλλόγου Πολυτέκνων με τρία παιδιά Νομού Ημαθίας προς το Δήμο Βέροιας, για τη μείωση δημοτικών φόρων & τελών και εν γένει για τη λήψη μέτρων κοινωνικής προστασίας υπέρ των τρίτεκνων οικογενειών, σας επισημαίνουμε την έκδοση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε., με την οποία προτρέπονται οι Δήμοι:

Α) Να  αντιμετωπίσουν θετικά, με ανάλογες αποφάσεις τους, τις αιτήσεις των Συλλόγων Τριτέκνων για ένταξή τους στους δικαιούχους μειωμένων δημοτικών τελών και ύδρευσης. Ήτοι απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους,  κατά  50% για τις οικογένειες  με τρία τέκνα. Η εν λόγω μείωση να ισχύει για μία κατοικία ( ιδιόκτητη ή μισθωμένη) εντός των ορίων του   Δήμου.

Β) Εφαρμογή του  Ν.  3463/2006  αρθρ. 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων : «Παραγρ 1. Με  απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε  νομικά πρόσωπα ….. Που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα.»    Να  εφαρμοστεί ο Νόμος .

Γ) Εγγραφή στους παιδικούς σταθμούς  των τέκνων  γονέων με τρία παιδιά με τις  ίδιες προϋποθέσεις  ( προτεραιότητα  και δίδακτρα)    που  ισχύουν και για τους πολύτεκνους.Δ) Σύμφωνα με το  Ν. 4590/7-2-2019  ΦΕΚ 17  αρθρ. 64 « Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου  Επιλογής  Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις»  θα παρακαλούσαμε να  εφαρμοστεί  ο νόμος σχετικά με την μοριοδότηση στις προσλήψεις  που τυχών θα κάνετε για τις ανάγκες του Δήμου.

Ειδικά σχετικώς με τα μειωμένα δημοτικά τέλη και τέλη ύδρευσης, σημειώνουμε ότι [άρθ. 13 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α’21/21.2.2016)] τροποποιήθηκε σχετικώς το άρθρο 202 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων) και συγκεκριμένα η παράγραφος 3, σύμφωνα με την οποία «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία».

Οι πολυμελείς οικογένειες με τρία τέκνα έχουν εδώ και χρόνια αναγνωριστεί επισήμως και νομοθετικά από το Ελληνικό Κράτος ως ευαίσθητη κοινωνική ομάδα χρήζουσα προστασίας, κάτι που άλλωστε ανταποκρίνεται και στα δημογραφικά δεδομένα της χώρας μας. Έτσι, η ελληνική έννομη τάξη έχει ενσωματώσει στη νομοθεσία της σειρά διατάξεων που παρέχουν στις τρίτεκνες οικογένειες ένα πλέγμα αυξημένης κοινωνικής προστασίας, προεξάρχοντος του Νόμου 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄75 7.4.2006), στο Κεφάλαιο Α’ «Ενίσχυση οικογενειών με τρία παιδιά» και του Νόμου 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 220/28.9.1998 - τροποποιηθέντος με το ν. 4411/2016 προς επαύξηση της προστασίας των τριτέκνων οικογενειών).

Λαμβάνοντας υπόψιν την αδήριτη κοινωνική πραγματικότητα και ενόψει των πρόσφατων νομοθετικών εξελίξεων, σε συνδυασμό με τη ρητή προτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε., θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένο για το Δήμο Βέροιας να προχωρήσει στη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων κοινωνικής προστασίας, υπέρ των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων όπως είναι οι τρίτεκνες οικογένειες.

Με την ελπίδα ο Δήμος Βέροιας να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων Δήμων της χώρας που έχουν λάβει αντίστοιχες αποφάσεις, ευελπιστούμε για την ανταπόκριση σας στα εύλογα και δίκαια αίτηματά μας».

Παρόμοιες συναντήσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν με τους δημάρχους Αλεξάνδρειας και Νάουσας με τα αντίστοιχα αιτήματα.

Εφημερίδα ΛΑΟΣ 2
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα ΛΑΟΣ 2 -

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΝ.Ε ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-Για την παράσταση «‘Ολγα», του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΝ.Ε ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-Για την...

Είναι στατιστικά καταγεγραμμένο  ότι στη χώρα μας,...

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: Κλιμάκωση κινητοποιήσεων  με διάφορες μορφές

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ...

Από την Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. ανακοινώνονται τα εξής:«Σε συνέχεια...

Συγχαρητήρια  Επιστολή προς τον ΤΟΒ

Συγχαρητήρια Επιστολή προς τον ΤΟΒ

Συγχαρητήρια  επιστολή στην πρόεδρο και στα μέλη του...

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα  στην πόλη της Βέροιας

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στην πόλη...

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ...

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΒΕΡΟΙΑΣ  Συμπαράσταση   στην αποχή του   Συλλόγου Δικαστικών υπαλλήλων Βέροιας

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Συμπαράσταση στην...

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας εκφράζει την αμέριστη...

Μετά από Ερώτηση Βελόπουλου - Κοτίδη Τι απαντάει το Υπουργείο Εσωτερικών για το δημοτικό κολυμβητήριο Βέροιας

Μετά από Ερώτηση Βελόπουλου - Κοτίδη Τι απαντάει το...

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, , Παιδείας,...

Μ.Α.μ.Α:Eλάτε να φτιάξουμε μια λαμπάδα αγάπης !

Μ.Α.μ.Α:Eλάτε να φτιάξουμε μια λαμπάδα αγάπης !

Αγαπημένοι μας φίλοι και φίλες!Το πασχαλινό μας παζάρι...

Το ζήτημα του Αστυνομικού Σταθμού Πλατέος, φέρνει στη Βουλή ο Τάσος Μπαρτζώκας

Το ζήτημα του Αστυνομικού Σταθμού Πλατέος, φέρνει στη...

Με κοινοβουλευτική αναφορά του προς τον Υπουργό...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα, πρωί Δευτέρας 1 Απριλίου, λίγο πριν τις 10.00, στην Πατρίδα Βέροιας, όταν  ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν απο Βέροια προς Νάουσα , ξέφυγε απο τον έλεγχο, πέρασε στο αντίθετο...

Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας, ανακοινώνεται ότι επικαιροποιήθηκε από την ΕΜΥ, το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, το οποίο για την περιοχή μας,...

Ο χαρακτηριστικός ήχος και το προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 ελήφθη πριν λίγο(απόγευμα Δευτέρας 04/9) από τους κατοίκους σε όλη την Ημαθία. Το «καμπανάκι» από την Πολιτική Προστασία χτύπησε λόγω της...

Παρουσίαση: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ Στις ανατολικές παρυφές του Γράμμου σε ύψος 1240 μέτρων και μια ανάσα από την αλβανική μεθόριο, βρίσκεται το χωριό Πληκάτι στο οποίο γεννήθηκε το 1937 και έζησε τα πρώτα παιδικά...