Την Τρίτη 25/6 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας

Την Τρίτη 25/6 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 25η του μηνός Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

 

 

Θέμα

1

Ενημέρωση – συζήτηση επί της γνωμοδότησης Νομικού Συμβούλου, σχετικά με την κατασκευή του έργου: «Αιολικός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Βέρμιο», από την Αιολική Βερμίου Α.Ε., συνολικής ισχύος 315mwatt, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 85/05-07-2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας και της υπ’ αριθ. 149/2022/12-12-2022 Α.Δ.Σ. για την έγκριση σύμβασης ανάθεσης σύνταξης γνωμοδότησης.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

 

Θέμα

2

Περί λήψης απόφασης εναρμόνισης κανονισμού λειτουργίας βραχυχρόνιας υπαίθριας αγοράς στα πλαίσια ολιγοήμερου θρησκευτικού εορτασμού, στη Δημοτική Κοινότητα Ζερβοχωρίου του Δήμου Η.Π. Νάουσας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4849/2021 Α’ 207.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας & Αγροτικής Ανάπτυξης

 

 

 

Θέμα

3

Λήψη απόφασης περί καθορισμού του τρόπου παραχώρησης δημοτικού κοινόχρηστου χώρου με τη διενέργεια δημοπρασίας ή χωρίς δημοπρασία με αντάλλαγμα χρήσης, για προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργιά ψυχαγωγικής δραστηριότητας (λούνα παρκ) στα πλαίσια ολιγοήμερου θρησκευτικού εορτασμού στη Δημοτική Κοινότητα Ζερβοχωρίου του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας & Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

Θέμα

 

4

Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 83/2024 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  Νάουσας για τον Κανονισμό λειτουργιάς του ΚΔΑΠ ΑμεΑ Νάουσας.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού.

 

 

Θέμα

 

5

Έγκριση ή μη Κανονισμού Λειτουργίας του προγράμματος ΚΔΑΠ του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού.

 

 

Θέμα

 

6

Έγκριση ή μη Κανονισμού Λειτουργίας του προγράμματος Κ.Η.Φ.Η του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού.

 

 

Θέμα

7

Έγκριση ή μη  Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Η.Π. Νάουσας.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού.

 

 

Θέμα

8

Έγκριση ή μη εγγραφής και  διαγραφής  νηπίων, και παιδιών με τροφεία σε δομές των Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών και ΚΔΑΠ της Διεύθυνσης  Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  Δήμου Νάουσας.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού.

 

 

Θέμα

9

Αντικατάσταση ωφελουμένων στη Πράξη «Συνεχιζόμενο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δ. Νάουσας» με κωδ. ΟΠΣ 6001886, έτους 2024.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού.

 

Θέμα

 

10

Ανάκληση της υπ’ αριθ. 115/22-05-2024 απόφασης και λήψη νέας για τον ορισμό δύο δημοτικών συμβούλων και δύο αναπληρωτών τους, που μαζί με τον δήμαρχο θα αποτελέσουν την επιτροπή διενέργειας δημοπρασίας, κατ’ άρθρο 1 παρ.1 και άρθρο 3 παρ.3 του Π.Δ 270/1981, για το χρονικό διάστημα έως την 31-12-2024.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

 

Θέμα

11

Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του Δήμου Η.Π. Νάουσας στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) Ημαθίας «Δεσμός».

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

 

Θέμα

12

Τροποποίηση της 122/2024 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, περί «Έγκρισης ή μη  Ταμειακού Απολογιστικού πίνακα χρήσης 2023, της ΕΣΕ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας», ως προς το χρόνο επέκτασης του ελέγχου.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

 

Θέμα

13

Τροποποίηση της 123/2024 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, περί «Έγκρισης ή μη Ταμειακού Απολογιστικού πίνακα χρήσης 2023, της ΕΣΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας», ως προς το χρόνο επέκτασης του ελέγχου.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

 

Θέμα

14

Έγκριση ή μη πρότασης για τον ορισμό 2 (δύο) εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση Α/θμιων και Β/θμιων Συμβουλίων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων από τη Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού.

 

Θέμα

15

Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Νάουσας.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα

16

Συγκρότηση Επιτροπής Αδελφοποιήσεων Δήμου Νάουσας.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

 

Θέμα

17

Σύσταση επιτροπών του άρθρου 30 ν. 5056/23 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων σχολικών επιτροπών (σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δημοτικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού.

 

 

Θέμα

18

Σύσταση επιτροπής άρθρου 30 ν. 5056/23 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της καταργούμενης δημοτικής επιτροπής παιδείας του άρθρου 50 του ν. 1566/1985 στο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού.

 

Θέμα

19

Αντικατάσταση μέλους στην επιτροπή διανομής καυσόξυλων σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου Νάουσας για το 2024.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Δημοτικής Αστυνομίας.

Στη διάθεσή σας είναι η ημερήσια διάταξη και οι εισηγήσεις, στο Γραφείο της Γραμματείας του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Εφημερίδα ΛΑΟΣ 2
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα ΛΑΟΣ 2 -

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έφυγε από τη ζωή η Ελευθερία Παναγιωτίδου σε ηλικία 87 ετών

Έφυγε από τη ζωή η Ελευθερία Παναγιωτίδου σε ηλικία 87...

Έφυγε από τη ζωή και κηδεύεται το Σάββατο 20 Ιουλίου 2024...

Έκτακτη συνεδρίαση σήμερα 19/7 της Κοινότητας Βέροιας

Έκτακτη συνεδρίαση σήμερα 19/7 της Κοινότητας Βέροιας

Έκτακτη  συνεδρίαση της Κοινότητας Βέροιας, θα γίνει...

Ν. Καρανικόλας:  «Εκδηλώσεις χωρίς  προϋπολογισμό για πρώτη φορά στον Δήμο Νάουσας»

Ν. Καρανικόλας: «Εκδηλώσεις χωρίς προϋπολογισμό για...

Από την δημοτική παράταξη Νάουσας ΕΝΑμαζί,...

Πρόωρη φυλλόπτωση  στα Πλατάνια του Αγίου Νικολάου Νάουσας, λόγω καύσωνα

Πρόωρη φυλλόπτωση στα Πλατάνια του Αγίου Νικολάου...

 Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Ηρωικής Πόλης...

Έφυγε από τη ζωή η Νινέτα Καζελίδου σε ηλικία 82 ετών

Έφυγε από τη ζωή η Νινέτα Καζελίδου σε ηλικία 82 ετών

Έφυγε από τη ζωή και κηδεύτηκε σήμερα Παρασκευή 19...

Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Αδαμίδης σε ηλικία 80 ετών

Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Αδαμίδης σε ηλικία 80...

Έφυγε από τη ζωή και κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 19...

Ευχαριστήριο της οικογένειας του Θ. Πολυχρονιάδη

Ευχαριστήριο της οικογένειας του Θ. Πολυχρονιάδη

Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους και τον καθένα...

Η διαρκής επικαιρότητα του ζητήματος  της παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας και  η δυναμική παρέμβαση της τοπικής Εκκλησίας

Η διαρκής επικαιρότητα του ζητήματος της παλαιάς...

Γράφει ο Αναστάσιος ΒασιάδηςΚαθώς οι πολίτες της...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Η είδηση της αιφνίδιας απώλειας του 66χρονου ηλεκτρολόγου Γιώργου Κουτσιώνη, το πρωί της Τετάρτης (29/5/2024), σκόρπισε θλίψη στην κοινωνία της Βέροιας.  Ο Γιώργος Κουτσιώνης υπήρξε άριστος επαγγελματίας και...

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα, πρωί Δευτέρας 1 Απριλίου, λίγο πριν τις 10.00, στην Πατρίδα Βέροιας, όταν  ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν απο Βέροια προς Νάουσα , ξέφυγε απο τον έλεγχο, πέρασε στο αντίθετο...

Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας, ανακοινώνεται ότι επικαιροποιήθηκε από την ΕΜΥ, το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, το οποίο για την περιοχή μας,...

Ο χαρακτηριστικός ήχος και το προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 ελήφθη πριν λίγο(απόγευμα Δευτέρας 04/9) από τους κατοίκους σε όλη την Ημαθία. Το «καμπανάκι» από την Πολιτική Προστασία χτύπησε λόγω της...