Ποιμαντορική εγκύκλιος Πάσχα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα

Ποιμαντορική εγκύκλιος Πάσχα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης

τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας

πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν

τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Χριστός γάρ ἐγήγερται, εὐφροσύνη αἰώνιος».

Αὐτό θά διακηρύξει μέ ἀπόλυτη βεβαιότητα σέ λίγο, ἀδελφοί μου, ὁ θεόπνευστος ποιητής τοῦ κανόνος τῆς Ἀναστάσεως. «Χριστός γάρ ἐγήγερται, εὐφροσύνη αἰώνιος».

Διαρκής ἀναζητητής τῆς χαρᾶς ὁ ἄνθρωπος, διότι πλάσθηκε ἀπό τόν Θεό γιά νά ζεῖ μέσα στήν χαρά τοῦ κήπου τῆς Ἐδέμ, τήν ἀναζητοῦσε καί τήν ἐπιδίωκε πάντοτε. Τήν ἀναζητοῦσε καί τήν ἐπιδίωκε, διότι ἡ ζωή καί τά προβλήματα τῆς καθημερινότητος τοῦ τήν ὑπέκλεπταν καί τοῦ τήν ἀφαιροῦσαν. Διότι ἡ κακία συσκότιζε τή λάμψη της καί μείωνε τή διάρκειά της. Διότι ἡ ἐξάρτηση ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας δέν τοῦ ἐπέτρεπε νά τήν ἀπολαύσει ὅσο θά ἤθελε. Διότι ὁ διάβολος, ἀπό φθόνο γιά τή χαρά πού ζοῦσε ὁ ἄνθρωπος καί ὁ ἴδιος εἶχε χάσει ἀπομακρυνόμενος ἀπό τόν Θεό, προσπαθοῦσε μέ κάθε τρόπο νά τοῦ τήν στερήσει. Ὅμως αὐτά ἀνήκουν στό παρελθόν. Ἀνήκουν στήν ἐποχή πρίν ἀπό τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Διότι «Χριστός ἐγήγερται, εὐφροσύνη αἰώνιος».

Καί αὐτό συμβαίνει, διότι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι ἕνα ἁπλό γεγονός, δέν εἶναι μία ἀνάσταση ἀνθρώπου, σάν αὐτές πού ἀναφέρονται μεταξύ τῶν θαυμάτων τοῦ Χριστοῦ. Ἡ δική Του Ἀνάσταση ἀλλάζει τήν ἱστορία τοῦ κόσμου. Ἀλλάζει τή ροή της. Διότι ἡ δική του Ἀνάσταση σηματοδοτεῖ τή συντριβή τοῦ θανάτου, σηματοδοτεῖ τή διάλυση τοῦ Ἅδου, σηματοδοτεῖ τή λύτρωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας. Ἐκλείπει, λοιπόν, ἡ αἰτία τῆς λύπης τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ἐκλείπει ἡ αἰτία τῆς δυστυχίας. Ἐκλείπει ὁ θρῆνος τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας ἔξω τῆς πύλης τοῦ παραδείσου. Μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἐπανέρχεται ἡ χαρά, ἐπανεγκαθίσταται ἡ εὐφροσύνη. Ὄχι προσωρινά ἀλλά μόνιμα. Ὄχι πρόσκαιρα ἀλλά αἰώνια. Διότι ὁ Χριστός εἶναι ἡ πηγή τῆς χαρᾶς. Ὁ Χριστός εἶναι ἡ αἰτία τῆς εὐφροσύνης. Διότι αὐτός εἶναι ὁ ἐλευθερωτής μας ἀπό τήν ἁμαρτία καί τίς συνέπειές της.

Νά, γιατί ἡ πρώτη λέξη τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ πρός τίς μυροφόρες γυναῖκες καί τούς μαθητές Του εἶναι τό «Χαίρετε». Διότι ἡ χαρά εἶναι σύμφυτη μέ τήν παρουσία Του. Εἶναι τό θεῖο δῶρο Του πρός τούς ἀνθρώπους. Καί ἡ δική Του χαρά δέν εἶναι σάν αὐτή πού χαρίζει ὁ κόσμος, πού ἐκλείπει ὡς καπνός καί τήκεται ὡς κηρός. Εἶναι ἐσωτερική καί διαρκής. Εἶναι ἀνεπηρέαστη ἀπό τίς ἐξωτερικές συνθῆκες, ἀπό τά προβλήματα καί τά ἄγχη τῆς καθημερινότητος, ἀπό τίς δυσκολίες καί τίς ἀντιξοότητες. Δέν τά ἐξαφανίζει, δέν τά ἀφαιρεῖ ἀπό τή ζωή μας, διότι εἶναι σύμφυτα μέ τήν μεταπτωτική φύση τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά μᾶς κάνει νά τά ἀντιμετωπίζουμε ὑπό διαφορετική προοπτική· μᾶς ἐπιτρέπει νά τά ἀξιολογοῦμε μέ διαφορετικό τρόπο· μᾶς κάνει νά μήν ἀπογοητευόμεθα ἀπό αὐτά, διότι πιστεύοντας στήν Ἀνάσταση, πιστεύοντας στόν Χριστό, ἔχουμε τή χαρά τοῦ Χριστοῦ, «ἥν οὐδείς αἴρει ἀφ᾽ ἡμῶν», ἔχουμε τή χαρά τήν ὁποία κανείς δέν μπορεῖ νά μᾶς ἀφαιρέσει, ὅπως μᾶς βεβαιώνει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Καί δέν μπορεῖ νά μᾶς τήν ἀφαιρέσει, γιατί ἡ χαρά τοῦ Χριστοῦ, ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεως εἶναι χαρά πνευματική, εἶναι χαρά τῆς ψυχῆς μας, εἶναι χαρά ὅλης τῆς κτίσεως πού συστέναζε καί συνώδινε μαζί μας, ἐξαιτίας τοῦ κακοῦ καί τῆς ἁμαρτίας πού εἶχε εἰσέλθει στόν κόσμο. Εἶναι εὐφροσύνη αἰώνιος.

Αὐτή τήν αἰώνιο εὐφροσύνη τῆς Ἀναστάσεως ἄς οἰκειοποιηθοῦμε καί ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, σπεύδοντας νά συναντήσουμε τόν δι᾽ ἡμᾶς Ἀναστάντα Χριστό. Ἄς Τοῦ ἀνοίξουμε τήν καρδιά μας γιά νά τήν συναναστήσει μαζί Του καί γιά νά μᾶς χαρίσει τή δική Του χαρά καί αἰώνια εὐφροσύνη. Καί ἄς παύσουμε νά ἀναζητοῦμε τήν χαρά σέ ἐκείνους πού δέν μποροῦν νά μᾶς τήν προσφέρουν. «Χριστός γάρ ἐγήγερται, εὐφροσύνη αἰώνιος».

Διάπυρος πρός τόν δι᾽ ἡμᾶς Ἀναστάντα Κύριον εὐχέτης

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Α. Τζιτζικώστας: «Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης αποφασιστικό βήμα για τη Συμμετοχική Δημοκρατία στην Κεντρική Μακεδονία»

Α. Τζιτζικώστας: «Η Περιφερειακή Επιτροπή...

Παρουσία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας...

Τάσος Μπαρτζώκας:

Τάσος Μπαρτζώκας: "Για πρώτη φορά, κατά τα πρότυπα...

Από το Γραφείο Τύπου του Βουλευτή Τάσου Μπαρτζώκα...

Τρία μέτρα απόσταση στους πάγκους και υποχρεωτική μάσκα στις λαϊκές Αγορές της Βέροιας, Μακροχωρίου και Αγ. Γεωργίου

Τρία μέτρα απόσταση στους πάγκους και υποχρεωτική...

Από τις 13.07.2020 έως 26.07.2020 στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου...

Συνέντευξη Δημάρχου Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα: «Στη Νάουσα έχουμε καταφέρει να μην έχουμε άστεγους και οικογένειες χωρίς βοήθεια»

Συνέντευξη Δημάρχου Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα: «Στη...

Συνέντευξη Δημάρχου Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα στην...

Με 19.385 μόρια «έσκισε» στις πανελλαδικές η μαθήτρια του 1ου ΕΠΑΛ Βέροιας, Δωροθέα Γεωργαδάκη

Με 19.385 μόρια «έσκισε» στις πανελλαδικές η μαθήτρια του...

Με 19.385 μόρια «έσκισε» στις φετινές πανελλαδικές η...

Το θερινό ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων - Τι αλλάζει

Το θερινό ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων - Τι...

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας ενημερώνει τους...

Ανακοίνωση της κατασκήνωσης «Σκούρας» Χαλκιδικής για το κρούσμα κορονοϊού

Ανακοίνωση της κατασκήνωσης «Σκούρας» Χαλκιδικής για...

 Σε παιδική κατασκήνωση στη Χαλκιδική έκανε διακοπές...

Διαβάστε αύριο στην εφημερίδα ΒΕΡΟΙΑ (13/7)

Διαβάστε αύριο στην εφημερίδα ΒΕΡΟΙΑ (13/7)

Διαβάστε αύριο στην εφημερίδα ΒΕΡΟΙΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Με 19.385 μόρια «έσκισε» στις φετινές πανελλαδικές η μαθήτρια του 1ου ΕΠΑΛ Βέροιας, Δωροθέα Γεωργαδάκη, που προσανατολίζεται στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης. @@asd-307@@Με μεθοδικό διάβασμα μόνη της και την...

Στον χάρτη με τους νομούς που άρχισαν να παρουσιάζουν κρούσματα κορονοιού στο πλαίσιο της έξαρσης ενός δεύτερου κύματος μετά την χαλάρωση των μέτρων, βρίσκεται αυτές τις μέρες η Ημαθία.@@ads-307@@Σύμφωνα με ...

-«Το νομοσχέδιο δεν θα περάσει…θα μείνει στα χαρτιά», το σύνθημα των συλλαλητηρίωνΜε δύο συλλαλητήρια ταυτόχρονα, το ένα στην Πλατεία Εληάς και το άλλο στην πλατεία Δημαρχείου, διαμαρτυρήθηκαν αντίστοιχα...

Κοινή διαπίστωση και της χθεσινής σύσκεψης για το συμπύρηνο ροδάκινο, ήταν το γνωστό: μία από τα ίδια, αφού κάθε χρόνο και σε κάθε συνάντηση φορέων ακούγονται μόνο αιτήματα, προβλήματα, ανησυχίες, αγωνίες,...