Οκτώ πυλώνες μέτωπο στην κρίση, με ανάπτυξη και κοινωνική αλληλεγγύη, από τον Κώστα Βοργιαζίδη. 26 νέα ονόματα υποψηφίων

Οκτώ πυλώνες μέτωπο στην κρίση, με ανάπτυξη και κοινωνική αλληλεγγύη, από τον Κώστα Βοργιαζίδη. 26 νέα ονόματα υποψηφίων

Οκτώ πυλώνες ανάπτυξης, ενός ‘φειδωλού προγράμματος\' (όπως το χαρακτήρισε, για «να μην λέμε ψέμματα στον κόσμο…»), που θα στηριχθεί στη νέα προγραμματική περίοδο (ΣΕΣ), καθώς και το πώς θα τους επιτύχει, ανακοίνωσε σε εκδήλωση που έγινε το απόγευμα της Τετάρτης στο εκλογικό κέντρο του συνδυασμού ‘Δράση με Γνώση’ ο υποψήφιος δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης, καθώς και τα ονόματα 26 νέων υποψηφίων του συνδυασμού του.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Κώστας Βοργιαζίδης τόνισε τα εξής:

 

«Διανύουμε μια κρίσιμη περίοδο με πολλά προβλήματα και πολλές προκλήσεις. Μια περίοδο που μας βρίσκει φτωχότερους, απογοητευμένους και πολλούς από μας απελπισμένους. Η οικονομική κρίση που διαρκεί, ο νέος Διοικητικός Χάρτης της χώρας που δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες που δημιούργησε,  η δραματική μείωση των πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού που βίωσε η Τοπική Αυτοδιοίκηση δημιουργούν ένα περιβάλλον σκεπτικισμού και απαισιοδοξίας.

Η πενταετής όμως θητεία της νέας δημοτικής αρχής που θα προκύψει από τις εκλογές της 18ης Μαΐου συμπίπτει με νέες προκλήσεις και νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται. Είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη θητεία, καθώς βρίσκεται στην καρδιά της Νέας Προγραμματικής Περιόδου, με την ονομασία «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020», η οποία αντικατέστησε το γνωστό μας ΕΣΠΑ. Οι ευκαιρίες είναι πολλές, αρκεί να είμαστε έτοιμοι να τις εκμεταλλευτούμε, να μην αφήσουμε κανένα κοινοτικό πόρο να πάει χαμένος, αν μάλιστα λάβουμε υπόψη ότι οι κοινοτικοί πόροι, σε μεγάλο βαθμό, θα είναι οι μοναδικοί διαθέσιμοι για μεγάλα έργα και επενδύσεις. 

Είναι λοιπόν μεγάλο στοίχημα για τη νέα Δημοτική Αρχή να δουλέψει οργανωμένα και συγκροτημένα για να οδηγήσει το Δήμο Βέροιας έξω από την οικονομική κρίση και να εξασφαλίσει προϋποθέσεις ευημερίας για τους πολίτες. Ο σχεδιασμός που θα κάνει θα έχει βάθος χρόνου μεγαλύτερο της πενταετίας, καθώς στη δική της θητεία θα εγκριθούν και θα ενταχθούν τα έργα και οι δράσεις όλης της Νέας Προγραμματικής Περιόδου.

 

Στις τελευταίες δεκαετίες, αν και έγιναν σημαντικά έργα υποδομών στο Δήμο μας, αν και απορροφήθηκαν σημαντικοί κοινοτικοί πόροι, η ανάπτυξη που έφεραν ήταν συγκυριακή. Και αυτό διότι δεν στηρίχθηκαν σε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό, μια διαπίστωση που αφορά βέβαια όλη τη χώρα.   

Με εφόδιο τη γνώση και την εμπειρία που αποκτήσαμε, δίνεται τώρα η ευκαιρία να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα, αποτιμώντας λάθη και παραλείψεις και αξιοποιώντας θετικά αποτελέσματα και επιτυχίες.

Πρώτο μέλημά μας, με την ανάληψη των καθηκόντων μας, είναι η παραπέρα εξειδίκευση του Προγράμματός μας, στη λογική ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού για το σύνολο του Δήμου.

Όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ευημερίας για τους κατοίκους, στο πλαίσιο μιας αειφόρου ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας που είναι πάρα πολλά και σημαντικά. 

 

Επιδίωξή μας είναι:

1.         Να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος που θα υποστηρίξει τις υφιστάμενες επενδύσεις και θα προσελκύσεις νέες, με αποτέλεσμα τη δημιουργία βιώσιμων και ικανοποιητικά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. 

2.         Να υποστηρίξουμε μια ισχυρή γεωργική και κτηνοτροφική ανάπτυξη ενισχύοντας την παραγωγή, μεταποίηση και προώθηση ανταγωνιστικών και ποιοτικών προϊόντων.

3.         Να αξιοποιήσουμε την ισχυρή δυναμική του Δήμου μας στην ανάπτυξη πολλών ήπιων μορφών τουρισμού, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης.

4.         Να αναλάβουμε δράσεις για την κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση της φτώχειας με την υποστήριξη, ενίσχυση και παραπέρα επέκταση δομών και προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας και με τη δημιουργία ευκαιριών καλύτερης απασχόλησης, μέσα από την ποιοτική αναβάθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης.

5.         Να προωθήσουμε μια οικονομία φιλική προς το περιβάλλον με την εξοικονόμηση ενέργειας, την προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων και την ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη.

6.         Να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη.

Σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, που αξιοποιεί τις «Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-20» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη χρηματοδότηση της υλοποίησής του.

 

Το πρόγραμμά μας εστιάζει σε 8 Πυλώνες Ανάπτυξης

 

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Είναι προφανές ότι το φιλικό επενδυτικό περιβάλλον εξαρτάται σε μεγάλο ποσοστό από την εθνική πολιτική. Στο επίπεδο αυτό δεσμευόμαστε να πιέσουμε με τη συμμετοχή μας στα συλλογικά όργανα των Δήμων και με τις προτάσεις μας. Και σε επίπεδο όμως τοπικό, πεποίθησή μας είναι ότι μπορούμε να συμβάλλουμε στη δημιουργία φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος:

Α. Με τη βελτίωση της θεσμικής ικανότητας και της  αποτελεσματικότητας του Δήμου, αξιοποιώντας τη σημαντική υλικοτεχνική υποδομή που δημιουργήθηκε, η οποία επιπλέον δίνει τη δυνατότητα να γίνει ο Δήμος σημαντικό ψηφιακό κέντρο της Μακεδονίας.

Με την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, την εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Β. Με επενδύσεις σε υποδομές για τουρισμό, πολιτισμό, περιβάλλον και ενέργεια, μεταποίηση. Με επενδύσεις αγροτικές, κτηνοτροφικές και εμπορικές

Γ. Με την υποστήριξη της τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας δημιουργώντας κυψέλες καινοτομίες - θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας, και επιδιώκοντας συνεργασίες με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα και με τη συμμετοχή μας στο Πρόγραμμα Horizon 2020.

 

2. ΙΣΧΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο Δήμος μας διαθέτει ισχυρά πλεονεκτήματα στον πρωτογενή τομέα. Η διάθεση των προϊόντων, αγροτικών και κτηνοτροφικών, αλλά και η μεταποίησή τους, αποτελούν κλειδί για την οικονομία του Δήμου. Για να υποστηρίξουμε και ενισχύσουμε τον τομέα συνεργαζόμαστε στενά με φορείς και υπηρεσίες και επιδιώκουμε να ενταχθεί ο Δήμος μας στο Πρόγραμμα «έξυπνης εξειδίκευσης» που περιλαμβάνει καινοτόμες δράσεις που οδηγούν σε σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές.

Για τη γεωργία, δημιουργούμε γραφείο ειδικό σε θέματα γεωργικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, συνεταιρισμούς και συλλόγους για την ανάπτυξη και προώθηση της αγροτικής οικονομίας. Πρώτη μέριμνα η εκπόνηση «Ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης και προώθησης αγροτικών προϊόντων».

Προωθούμε μεταξύ άλλων τη διερεύνηση προώθησης εγχώριων και ειδικών καλλιεργειών σε συνεργασία με πανεπιστήμια, φορείς του Δημοσίου, συνεταιρισμούς και αγροτικούς συλλόγους, τη διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας βιολογικής αγοράς, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των αγροτών για συστήματα ολοκληρωμένης καλλιέργειας, νέες καλλιέργειες, αρδευτική αγωγή, μεταποίηση, συγκρότηση ομάδων παραγωγών.

Διεκδικούμε για το ροδάκινο την κατοχύρωσή του ως προϊόν ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) και προωθούμε το τσίπουρο και τα κρασιά της περιοχής

Για την κτηνοτροφία εστιάζουμε στη βελτίωση και καλύτερη διαχείριση των βοσκοτόπων αξιοποιώντας το  ΣΕΣ 2014-2020, ώστε να μη χάνονται επιδοτήσεις για τους κτηνοτρόφους και στη δημιουργία κτηνοτροφικού πάρκου.

 

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Το μοναδικό πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον που διαθέτει ο Δήμος μας που ενισχύεται από πολιτιστικές δράσεις σε όλη τη διάρκεια του έτους,  γιορτές, ήθη και έθιμα και γαστρονομία δημιουργούν ένα εξαιρετικό πλαίσιο ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, η οποία επιπλέον μπορεί να συνδέσει τον πρωτογενή και δευτερογενή με τον τριτογενή τομέα και να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής.

Ενισχύουμε το Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου μας με εξειδικευμένα στον τουρισμό άτομα. Το γραφείο συνεργάζεται με όλους τους φορείς, τις υπηρεσίες, τα σωματεία και τους συλλόγους του Δήμου που συνδέονται με τον τουρισμό.  Προωθεί  δράσεις προώθησης – προβολής, όπως δικτυώσεις, συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς τουριστικές διοργανώσεις, εκδόσεις έντυπες και ψηφιακές, αξιοποιώντας και την ψηφιακή τεχνολογία που διαθέτει ο Δήμος μας, διοργανώσεις πολιτιστικές, αθλητικές, αγροτικές, γαστρονομικές εθνικής και διεθνούς εμβέλειας, διαδημοτικές συνεργασίες.  

Προχωράμε στην υλοποίηση εγκεκριμένης μελέτης για την ανάπτυξη ψηφιακής πολιτιστικής διαδρομής στο ιστορικό κέντρο της Βέροιας, ένα πρωτοποριακό  πρόγραμμα για την προβολή του και την προσέλκυση επισκεπτών.

 

4. ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ - ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Υποστηρίζουμε τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες: άνεργους, άστεγους, άπορους, άτομα με πολύ χαμηλά εισοδήματα, ηλικιωμένους, παιδιά παραμελημένα ή κακοποιημένα, κακοποιημένες γυναίκες, ρομά.

Ενισχύουμε τις κοινωνικές δομές που ήδη δημιουργήσαμε για την αντιμετώπιση της φτώχειας: Δημοτικό Ιατρείο, Κοινωνικό φαρμακείο, Κοινωνικό Ταμείο, Συμβουλευτικό κέντρο κακοποιημένης γυναίκας, τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου και δημιουργούμε νέες, όπως ξενώνα για τη βραχυπρόθεσμη φιλοξενία αστέγων και δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων. Υποστηρίζουμε άτομα που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους σε συνεργασία με το δικηγορικό σύλλογο.

Αναπτύσσουμε και διευρύνουμε τις υπηρεσίες υγείας για την πρόληψη προβλημάτων ψυχικής και σωματικής υγείας των πολιτών με τη σύσταση νέων υπηρεσιών υγείας. Φροντίζουμε για τη διασφάλιση υπηρεσιών υγείας σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών με προγράμματα τηλεϊατρικής.

Στηρίζουμε την ανεύρεση και δημιουργία θέσεων εργασίας, αξιοποιώντας νέα προγράμματα του ΣΕΣ 2014-2020. Προχωρούμε στη λειτουργία Γραφείου ευρέσεως εργασίας, ενεργοποιούμε το Γραφείο Συμβουλευτικής και Υποστήριξης Ανέργων, επενδύουμε στην Εκπαίδευση και στην Επαγγελματική κατάρτιση, προωθούμε συνέργειες μεταξύ των φορέων προσφοράς και ζήτησης.

Ειδικά για τους άνεργους νέους, αξιοποιούμε το χρηματοδοτικό εργαλείο που υιοθετήθηκε από το ΣΕΣ 2014-2020 «Εγγύηση για τη Νεολαία» που διευκολύνει την είσοδο στην αγορά εργασίας νέων ανέργων, εκτός εκπαιδευτικού συστήματος, ηλικίας 15-24 ετών.

Ενθαρρύνουμε τον εθελοντισμό.

 

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εξοικονόμηση ενέργειας - Προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Δουλέψαμε και επενδύσαμε στην ενέργεια και είμαστε πλέον έτοιμοι να προχωρήσουμε άμεσα στην υπογραφή και ένταξη του Δήμου στο Σύμφωνο Δημάρχων, την κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση για την εξοικονόμηση ενέργειας και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να εκπονήσουμε και υποβάλουμε Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενέργεια και να  αντλήσουμε πόρους για την εφαρμογή του. Να συμμετέχουμε στη νέα πρωτοβουλία  της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Mayors Adapt” για τον περιορισμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.

Προχωρούμε άμεσα στην υλοποίηση έργων υποδομών για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που έχουν ενταχθεί ή είναι ώριμα για ένταξη. Διεκδικούμε κοινοτικούς πόρους για δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Αξιοποιούμε Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και κοινοτικών πόρων

Αξιοποιούμε κοινοτικούς πόρους για την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την κλιματική αλλαγή – πρόληψη και διαχείριση κινδύνων, το πράσινο. Εφαρμόζουμε πιλοτικά το πρόγραμμα «Πράσινες αυλές σχολείων» σε 1 νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο και λύκειο και στη συνέχεια σε ευρύτερη εφαρμογή.

Αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων: Συμμετέχουμε στο νέο περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων και διεκδικούμε τη συμφερότερη λύση για το Δήμο μας. Επιπλέον, μεταξύ άλλων, προχωρούμε στη βελτίωση των συνθηκών αποκομιδής και διάθεσης απορριμμάτων, δίνουμε έμφαση στην ανακύκλωση, προχωρούμε στην υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων, υλοποιούμε δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Νερά: Προχωρούμε σε έργα και δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων. Ξεκινάμε τις ενέργειες για την κατασκευή  λιμνοδεξαμενών στα Πιέρια

Ολοκληρωμένη και βιώσιμη αστική ανάπτυξη

Συνεχίζουμε τρέχοντα έργα και ξεκινάμε νέα σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Βέροιας για την περιβαλλοντική αναβάθμισή του και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η εξασφάλιση χώρων στάθμευσης για το κέντρο της Βέροιας, αποτελεί προτεραιότητά μας. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τη δημοπράτηση χώρου στάθμευσης στην οδό Στρατού, κάτω από το πάρκο της Ελιάς. Αναμένουμε την ολοκλήρωση της κυκλοφοριακής μελέτης για όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Βέροιας, η οποία δίνει λύσεις για κυκλοφοριακό και χώρους στάθμευσης. Δεύτερη προτεραιότητά μας είναι η αντιπλημμυρική προστασία του Τριποτάμου και η ένταξή του στην καθημερινότητα του πολίτη με αναπλάσεις στη στάθμη της κοίτης. Βασικές προτεραιότητές μας αποτελούν ακόμα η  μεταφορά Αστικών- ΚΤΕΛ, η αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού κέντρου της Βέροιας, η αναβάθμιση υποβαθμισμένων γειτονιών.

 

6. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Προχωρούμε σε έργα που συνδέονται με την υγεία, την παιδεία, όπως το σχολείο στα Γιοτζαλίκια και το Μουσικό Σχολείο, τον πολιτισμό όπως η αποκατάσταση οικίας Χατζήκου και της οικίας Καραναστάση και η μετεγκατάσταση του Μουσείου Εκπαίδευσης, τον αθλητισμό, όπως κατασκευή κλειστού γηπέδου άθλησης και αθλητικό πάρκο στο σκοπευτήριο Πατρίδας, βρεφονηπιακούς σταθμούς, όπως η υλοποίηση του έργου για τη δημιουργία κοινού μαγειρείου για όλους τους παιδικούς σταθμούς και η  κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην Κυψέλη.

Πολεοδομικές μελέτες

Με χρηματοδοτήσεις του Πράσινου Ταμείου, ολοκληρώνουμε τις πολεοδομικές μελέτες για την περιοχή του νοσοκομείου και την περιοχή κάτω από την Ελιά στη Βέροια, στο Μακροχώρι και στα Ασώματα.

 

7. ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Η καθημερινότητα είναι το στοίχημα και ίσως το δυσκολότερο θέμα που έχει να αντιμετωπίσει κάθε Δημοτική Αρχή. Η καθημερινότητα όμως δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, χωρίς την ενεργό συμμετοχή του πολίτη. Αναλαμβάνουμε δράση, αλλά και προωθούμε την αυτό-οργάνωση, την αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου μας.

Καθαριότητα: Εγκρίθηκε ήδη ο Κανονισμός και προχωράμε σε δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πολίτη.

Νεκροταφεία: Προχωράμε άμεσα στην επιλογή νέου χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας

Τραπεζοκαθίσματα: Προωθούμε νέο κανονισμό παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων.

Κατοικίδια – αδέσποτα Με την άδεια ίδρυσης κυνοκομείου και καταφυγίου ζώων που πρόσφατα εξασφαλίσαμε επιχειρούμε να δώσουμε διέξοδο στο πρόβλημα. Εκτός από την καλή διαχείριση, μέριμνά μας είναι να προχωρήσουμε σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

Συνεχίζουμε με διανοίξεις οδών, ασφαλτοστρώσεις

 

8. ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ - ΥΠΑΙΘΡΟΣ

Αναβάθμιση οικισμών:  Υλοποιούμε τα έργα που εντάχθηκαν / υποβλήθηκαν για ένταξη ή έχουν ώριμες μελέτες. Σχεδιάζουμε νέα με σεβασμό στις προτεραιότητες που θέτουν οι ίδιοι οι οικισμοί.

Ύδρευση – Αποχέτευση: Προτεραιότητά μας είναι να ολοκληρωθούν τα έργα ύδρευσης – αποχέτευσης σε όλες τις κοινότητες.

 

ΠΩΣ ΘΑ ΤΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ;

•           Με την αξιοποίηση του Σ.Ε.Σ. 2014-20 και τη διερεύνηση και αξιοποίηση κάθε χρηματοδοτικού εργαλείου,

•           Με διακρατικές συνεργασίες για το περιβάλλον, την εξοικονόμηση ενέργειας, την καινοτομία, την ανεργία, τη νεολαία,   τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

•           Με την εξωστρέφεια με την παραπέρα ενίσχυση διαδημοτικών συνεργασιών, συμμετοχή σε θεματικά δίκτυα και προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και αδελφοποιήσεις με πόλεις τις Ελλάδας και του εξωτερικού και ουσιαστική αξιοποίησή τους στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στον τουρισμό, στον πολιτισμό

•           Με την αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας

Διεκδικούμε

•           Το χώρο με τις εγκαταστάσεις που φιλοξένησαν τη Σχολή Χωροταξίας του ΑΠΘ

•           Το κτίριο των παλαιών δικαστηρίων

•           Βέροια: Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης – διερευνούμε τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό

 

ΟΝΟΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

1.         ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, 

2.         ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ,

3.         ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

4.         ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ,

5.         ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 

6.         ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,

7.         ΚΑΡΕΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,

8.         ΚΑΡΥΠΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ,

9.         ΚΟΥΤΣΙΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ,

10.       ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ,

11.       ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, Αγροκτηνοτρόφος

12.       ΛΙΟΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,

13.       ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ,

14.       ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

15.       ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,

16.       ΝΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Κομμώτρια

17.       ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΣΥΡΤΑΚΗΣ,

18.       ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΤΑΛΗΣ,

19.       ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΟΠΗ, 

20.       ΠΑΤΡΙΚΑ ΑΝΘΙΑ,

21.       ΠΛΙΚΑ ΤΕΝΖΟΓΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ,

22.       ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,

23.       ΣΙΦΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ,

24.       ΣΤΑΦΥΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος

25.       ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,

 

26.       ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ  ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ *του Βασίλη Κωνσταντινόπουλου

Η ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ...

 Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής...

Κορωνοϊός: Τα νέα κρούσματα της Κυριακής (1/8/2021) στην Ημαθία

Κορωνοϊός: Τα νέα κρούσματα της Κυριακής (1/8/2021) στην...

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα Κυριακή 1/8/2021...

Δωρεάν rapid tests στη Νάουσα - Από την Δευτέρα (02.08.2021) έως και την Παρασκευή (06.08.2021)

Δωρεάν rapid tests στη Νάουσα - Από την Δευτέρα (02.08.2021) έως...

Δωρεάν rapid tests θα πραγματοποιούνται καθημερινά και...

Πανηγύρισε ο πολιούχος της Βεροίας Όσιος Αντώνιος ο Νέος

Πανηγύρισε ο πολιούχος της Βεροίας Όσιος Αντώνιος ο...

Το Σάββατο 31 Ιουλίου το απόγευμα στα προπύλαια του...

ΔΕΥΑΒ προς καταναλωτές : Περιορίστε στο ελάχιστο την σπατάλη του νερού

ΔΕΥΑΒ προς καταναλωτές : Περιορίστε στο ελάχιστο την...

Από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –Αποχέτευσης...

Μητροπολίτης Βεροίας: «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: Ο Θεός έβαλε την υπογραφή Tου για τη λευτεριά της Ελλάδας και δεν την παίρνει πίσω»

Μητροπολίτης Βεροίας: «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: Ο Θεός...

Την Πέμπτη 29 Ιουλίου το απόγευμα στο πλαίσιο του...

Λίγοι Βεροιώτες γνωρίζουν… την ύπαρξή του - Προφήτης Ηλίας ένα «κουφάρι ναού» στο κέντρο της πόλης

Λίγοι Βεροιώτες γνωρίζουν… την ύπαρξή του - Προφήτης...

Πριν λίγες ημέρες ο φίλος μου καθηγητής-Θεολόγος Νίκος...

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Rapid Test στον Δήμο Βέροιας - Από Δευτέρα 02.08.21 έως Κυριακή 08.08.21

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Rapid Test στον Δήμο Βέροιας - Από...

Συνεχίζεται η διενέργεια των δωρεάν δειγματοληπτικών...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Πριν λίγες ημέρες ο φίλος μου καθηγητής-Θεολόγος Νίκος Λιλιόπουλος προδήλως αγανακτισμένος αλλά και απογοητευμένος με παρότρυνε να επισκεφθώ την εκκλησία (;) του Προφήτη Ηλία στο κέντρο της Βέροιας. Τίποτα...

Έφυγε χθες  το πρωί σε ηλικία 87 ετών ο Σπυρίδων Λεκατσάς πλοίαρχος ΑΕΝ. Γεννήθηκε στην Ιθάκη στις 12-09 1933 και ήταν το πρώτο παιδί από 5 αδέλφια. Πέρασε τα παιδικά του χρόνια στο νησί. Φοίτησε στο γυμνάσιο Πατρών...

Ο ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ Κίμωνας Χατζημπίρος και ο πρώην υφυπουργός Περιβάλλοντος, τ. διευθυντής της Greenpeace Ηλίας Ευθυμιόπουλος μιλούν για τις ΑΠΕ και το περιβάλλονΔύο εκ των πρωτεργατών του οικολογικού...

Η έγκριση ή μη, απευθείας αγοράς του παλιού 16ου Δημοτικού Σχολείου της Βέροιας( Τσαλέρα) στην περιοχή της πλατείας ωρολογίου, ήταν το πρώτο θέμα  στην ημερήσια διάταξη του δημοτικού συμβούλιου Βέροιας, που...