Γιατροί νοσοκομείου Νάουσας: Προβλήματα με εφημερίες και αξονικό τομογράφο. Επίσκεψη Μπούρτσου την Τρίτη

Γιατροί νοσοκομείου Νάουσας: Προβλήματα με εφημερίες και αξονικό τομογράφο. Επίσκεψη Μπούρτσου την Τρίτη

Για σοβαρά προβλήματα στο νοσοκομείο Νάουσας κάνει λόγο ανακοίνωση της ΕΝΙΚΕΜ την οποία υπογράφουν γιατροί του νοσοκομείου (Λέττας, Νίκζα, Ιακωβίδης, Σιούγγαρης, Φλέγγας, Ζούτης, Ισμιρλή, Σιμογιάννη, Σαμαράς, Καρατάσιος, Μπαδέκας), αναφορικά με τη μετατροπή της ενεργού εφημερίας σε εφημερία ετοιμότητας, σε συνδυασμό με την απουσία βοηθητικού παραϊατρικού προσωπικού. Στην ίδια επιστολή γίνεται λόγω για απουσία παιδιάτρων, αλλά και στην ακαταλληλότητα του αξονικού τομογράφου που εγκρίθηκε να αντικαταστήσει τον αξονικό του νοσοκομείου Νάουσας.

Σημειώνουμε ότι την Τρίτη επίκειται επίσκεψη της διοικήτριας του νοσοκομείου Ημαθίας Αναστασίας Μπούρτσου και μελών του δ.σ. στο νοσοκομείο Νάουσας για τα θέματα αυτά.

 

Η ανακοίνωση της ΕΝΙΚΕΜ έχει ως εξής:

«1. Στα πλαίσια της αυθαίρετης μετατροπής των ενεργών εφημεριών του Μικροβιολογικού Τμήματος και της Μονάδας Αιμοδοσίας, με πλήρη απουσία βοηθητικού Παραϊατρικού και Ιατρικού Προσωπικού, μετά τις 22.00, και της νόμιμης αποχώρησης του Εφημερεύοντος Ιατρού μετά τις 21.00 από τον χώρο του Νοσοκομείου, λόγω μετατροπής της ενεργού εφημερίας σε εφημερία ετοιμότητας, δημιουργούνται προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του νοσοκομείου, την υγεία των ασθενών καθώς και των εφημερευόντων Ιατρών του Μικροβιολογικού λόγω της μετακίνησης τους εντός του νοσοκομειακού χώρου ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η απουσία πραγματοποίησης εργαστηριακών εξετάσεων στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο και την Μονάδα Αιμοδοσίας μετά τις 22.00, θεωρείται αδιανόητη στη Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας, με αποτέλεσμα αφενός να παραβιάζεται βάναυσα το ωράριο του Εργαστηριακού Ιατρού και αφετέρου να παρέχονται εργαστηριακά αποτελέσματα εντός της καθυστέρησης που προβλέπεται από το νόμο (15'-20'), λόγω προσέλευσης του Εργαστηριακού Ιατρού στο Νοσοκομειακό Χώρο. Η κατάσταση που επικρατεί αποκτά δραματικές διαστάσεις λόγω της απουσίας βοηθητικού Παραϊατρικού Προσωπικού, με αποτέλεσμα να επωμίζεται εξ' ολοκλήρου το ολιγομελές Ιατρικό Προσωπικό του Μικροβιολογικού Τμήματος και την Μονάδα Αιμοδοσίας το οποίο απαρτίζεται από 2 επιμελήτριες Α' και τον Διευθυντή του Μικροβιολογικού Τμήματος, την πλήρη ευθύνη διεκπεραίωσης των εργαστηριακών εξετάσεων κατά την διάρκεια της καθημερινής εργασίας καθώς και της εφημερίας.

2. Στα πλαίσια της επίσης αυθαίρετης μετατροπής των ενεργών εφημεριών σε μικτές έχει θιγεί και η ομαλή λειτουργία του Ακτινολογικού Τμήματος, καθώς τα ακτινολογικά ευρήματα των εξετάσεων δεν γνωματεύονται από Ιατρούς, μετά τη λήξη της ενεργής εφημερίας και τη μετατροπή της σε ετοιμότητας, όπως προβλέπεται στα πλαίσια της μικτής εφημερίας, όπως και δεν διενεργούνται εξειδικευμένες εξετάσεις που συμβάλουν στην διάγνωση και στην αντιμετώπιση των κλινικών περιστατικών (π.χ. υπέρηχοι), οι οποίες διενεργούνται αυστηρά και μόνο από Ιατρικό Προσωπικό. Δεδομένης της κάλυψης όλων των ορθοπεδικών και τραυματολογικών περιστατικών του Νομού, κατά το ήμισυ του μήνα αποκλειστικά και μόνο, από το νοσοκομείο τη Νάουσας, η κατάσταση αποκτά επικίνδυνες διαστάσεις σε συνδυασμό με την πλήρη απουσία βοηθητικού Ιατρικού Προσωπικού, και την ολιγομελή σύσταση του Ακτινολογικού Τμήματος (ο Διευθυντής και 2 αναπληρωτές Διευθυντές). Η πρόσφατη παραχώρηση ακτινολογικού μηχανήματος (αξονικός τομογράφος), με έτος κατασκευής το 1998 (μόλις τρία χρόνια νεώτερο από το ήδη υπάρχον μηχάνημα του νοσοκομείου, το οποίο έχει περιέλθει εδώ και χρόνια σε αχρηστία) από το νοσοκομείο της Φλώρινας, χωρίς την ενημέρωση και έγκριση του Διευθυντή του Ακτινολογικού Τμήματος, ως πλέον αρμόδιος και υπεύθυνος επί του ζητήματος, και με σαφέστατη και έγγραφη δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας για πλήρη απαλλαγή από κάθε ευθύνη επισκευής λόγω παλαιότητας του εν λόγω μηχανήματος, δεν βοηθά στην επίλυση των παραπάνω προβλημάτων, αλλά διασκεδάζει τις εντυπώσεις και εξυπηρετεί συμφέροντα των εμπλεκόμενων αυτής της ανταλλαγής, τα οποία υπονομεύουν και θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία του νοσοκομείου.

3. Η κάλυψη κατά το ήμισυ του μήνα των εφημεριών από παιδιάτρους, δημιουργεί προβλήματα και παραλείψεις που μπορούν να αποβούν μοιραίες, καθότι πρόκειται για μια ειδικότητα με άκρως επείγοντα περιστατικά τα οποία χρήζουν και άμεσης διάγνωσης και αντιμετώπισης, ενώ δεν υπάρχει παράλληλα η δυνατότητα μετάβασης από πολλές οικογένειες στο γειτονικό νοσοκομείο του Νομού. Η πρόσφατη παραχώρηση Ιατρών του Παιδιατρικού Τμήματος για διενέργεια εφημεριών σε απομακρυσμένο νομό της Δυτικής Μακεδονίας (Ν. Φλώρινας), στα πλαίσια της ανταλλαγής με το προαναφερθέν μηχάνημα του Ακτινολογικού Τμήματος, δημιουργεί τα εξής έντονα προβλήματα:

α) Παρακώλυση της λειτουργίας του Νοσοκομείου της Νάουσας όσον αφορά τα επείγοντα παιδιατρικά περιστατικά της περιοχής, θέτοντας σε κίνδυνο την ζωή του ευαίσθητου παιδιατρικού πληθυσμού, καθώς και τη φυσιολογική και ομαλή ανάπτυξη του.

β) Μη ομαλή λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων του Παιδιατρικού Τμήματος λόγω της μετακίνησης των ιατρών εκτός της επικράτειας του νομού.

γ) Τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η ζωή των εφημερευόντων ιατρών λόγω της μετακίνησης τους, καθώς και η ποιότητα της απόδοσης τους λόγω της υπέρ του δέοντος κόπωσης αφενός λόγω της μεταφοράς τους και αφετέρου λόγω της εφημερίας που πολλές φορές είναι ολονύκτια.

δ) Η περικοπή των εφημεριών του Οφθαλμολογικού Τμήματος σε συνδυασμό με την απρόσκοπτη περικοπή και των διενεργούμενων χειρουργικών επεμβάσεων δημιουργεί αμφιβολίες για την υγιή, επωφελή και δημιουργική λειτουργία του Νοσοκομείου.

 

Λέττας Αθανάσιος Νίκζα Πολυξένη

Δ/ντης Βιοπαθολογικού Επιμ. Α' Αιμοδοσίας

Πρόεδρος ΕΝΙΚΕΜ

Ιακωβίδης Γρηγόρης

Σιούγγαρης Νικόλαος Δ/ντης Ακτινολογικού

Συν. Δ/ντης Ακτινολογικού

Φλέγγας Δημήτριος Ζούτης Σταύρος

Συν. Δ/ντης Οφθαλμολογικού Δ/ντης Ακτινολογικού

 

Ισμιρλή Ελένη Σιμογιάννη Καλλιόπη

Επιμ. Α' Βιοπαθολογικού Επιμ. Β' Οφθαλμολογικού

 

Σαμαράς Χρήστος Καρατάσιος Δημήτρης

Επιμ. Β' Παιδιατρικού Επιμ. Β' Παιδιατρικού

 

Μπαδέκας

 

Επιμ. Β' Παιδιατρικού»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τα γραφεία και τον Ξενώνα του «Έρασμου» επισκέφθηκε ο Τάσος Μπαρτζώκας

Τα γραφεία και τον Ξενώνα του «Έρασμου» επισκέφθηκε ο...

Τα γραφεία του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης...

Εγνατία: Τροχαίο με νταλίκα στο τμήμα Βέροιας - Κοζάνης (φωτο)

Εγνατία: Τροχαίο με νταλίκα στο τμήμα Βέροιας - Κοζάνης...

Τροχαίο ατύχημα με νταλίκα στην Εθνική Οδό σημειώθηκε...

Το Ρόταρυ γιόρτασε στις 23 Φεβρουαρίου τα 116 χρόνια του

Το Ρόταρυ γιόρτασε στις 23 Φεβρουαρίου τα 116 χρόνια του

Από την Περιφέρεια Διεθνούς Ρόταρυ, γνωστοποιούνται...

#metoogreece.gr: Η νέα διαδικτυακή πύλη για καταγγελίες σεξουαλικών παρενοχλήσεων

#metoogreece.gr: Η νέα διαδικτυακή πύλη για καταγγελίες...

Σειρά πρωτοβουλιών ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης...

‘‘Άκου Τι λένε’’ την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου, με την Δήμητρα Γιάγκογλου για το 1ο Βραβείο Etwinning

‘‘Άκου Τι λένε’’ την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου, με την...

Την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου στις 6 με 8 μ.μ., στην...

Φρόσω Καρασαρλίδου: «Να οριστούν ως ακατάσχετα τα ποσά μη επιστρεπτέας προκαταβολής των επιδοτήσεων από τις Περιφέρειες».

Φρόσω Καρασαρλίδου: «Να οριστούν ως ακατάσχετα τα ποσά...

Στη Βουλή με αναφορά έφερε η βουλευτής του νομού Φρόσω...

Με εκπροσώπους των Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας, συναντήθηκε η βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου

Με εκπροσώπους των Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας,...

Τη Δευτέρα η βουλευτής Ημαθίας Φρόσω Καρασαρλίδου...

Ομάδα Μηχανικών Βέροιας, καταγγέλλει πιθανή καταχώρηση ψευδών στοιχείων στο πρόγραμμα Εξοικονομώ –Αυτονομώ

Ομάδα Μηχανικών Βέροιας, καταγγέλλει πιθανή...

Καταγγελία από Ομάδα Μηχανικών Βέροιας, έγινε την...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 49 ετών η φιλόλογος Σταυρούλα Αντ. Γιουρούκη. Με τον σύζυγό της Γιάννη, απέκτησαν  δύο παιδιά(ένα κορίτσι στο λύκειο και ένα αγόρι στο γυμνάσιο), ενώ ήταν άνθρωπος χαμηλών τόνων, που...

Στην τοποθέτησή του στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας, ο εντεταλμένος σύμβουλος στην Δημοτική Αστυνομία Στάθης Κελεσίδης παρουσίασε τον αγώνα μιας οικογένειας στο Μακροχώρι να στηρίξει το...

Μία από τις εμβληματικές μορφές στην εστίαση του Σελίου, ο Γιάννης Καραφώλας έφυγε από την ζωή σήμερα το πρωί(Τετάρτη 24/2). Η ταβέρνα Καραφώλας επί δεκαετίες είναι σημείο αναφοράς στο χωριό, αφού  ο Γιάννης...

Κάθε πόλη χαίρεται να προβάλλει τους ένδοξους άνδρες που γεννήθηκαν ή έζησαν σ’ αυτήν.Και η Βέροια έχει να δείξει τους δικούς της άνδρες που δόξασαν και αυτήν και τον Ελληνισμό.Ανάμεσα σ’ αυτούς διακρίνεται...