΄Δημοτική Ανανέωση΄ προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Νάουσας: Πάσχει η απόφαση για την εκλογή γραμματέα και είναι ακυρώσιμη

΄Δημοτική Ανανέωση΄ προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Νάουσας: Πάσχει η απόφαση για την εκλογή γραμματέα και είναι ακυρώσιμη

Ανοικτή επιστολή προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Νάουσας έστειλε η "Δημοτική Ανανέωση", η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας του τέως δημάρχου κ. Καραμπατζού, με την οποία επισημαίνεται στον κ. Αποστόλου ότι η εκλογή της κ. Νάντιας Τάκη, από την πλειοψηφία, στη θέση της γραμματέως του δημοτικού συμβουλίου πάσχει και είναι ακυρώσιμη. Η επιστολή έχει ως εξής:

 

ΠΡΟΣ  ΤΟΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ    ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Κύριε  Πρόεδρε.

Στην προχθεσινή συνεδρίαση  του Δημοτικού μας Συμβουλίου (Κυριακή 28-9-2014), το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης  ήταν  η εκλογή Γραμματέα για την πλήρη συγκρότηση του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. (θυμίζουμε ότι Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος εξελέγησαν στις 7-9-2014.

Παρά τις προς εσάς και το σώμα ρητές μας επιφυλάξεις και διαφωνίες της Παράταξής μας, ότι μετά την άρνηση των δύο παρατάξεων της ελάσσονος μειοψηφίας («ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ» και « ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ») να προτείνουν υποψήφιο δημοτικό τους σύμβουλο για τη θέση του Γραμματέα, έπρεπε ως Πρόεδρος του Δ.Σ.  σύμφωνα με το νόμο –και σας το επισημάναμε- να απευθυνθείτε στη μείζονα μειοψηφία δηλ. στην «ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΑΝΑΝΕΩΣΗ» προκειμένου αυτή πλέον να υποδείξει τον υποψήφιο για τη θέση του Γραμματέα, εσείς  δεν το πράξατε και απευθυνόμενος  κατ’ ευθείαν στην παράταξη της πλειοψηφίας (ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ), αυτή υπέδειξε υποψήφιο, μετά δε από ψηφοφορία, εκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας  στη θέση αυτή.

 

Κύριε Πρόεδρε.

Από την πρώτη κιόλας στιγμή, δείξαμε τη διάθεσή μας για συναίνεση και συνεργασία για την προώθησε των πολλών και σύνθετων προβλημάτων του Δήμου μας. Θεωρούμε όμως ότι, γίνεται και πάλι ένα σοβαρό λάθος και η απόφαση που ελήφθη την Κυριακή πάσχει και είναι ακυρώσιμη.

Ο νόμος  3852/2010 (Καλλικράτης) είναι ξεκάθαρο το τι θέλει  στα θέματα αυτά.  Ολόκληρο το κείμενό του διαπνέεται από ένα πνεύμα συμμετοχικότητας , δίνει μια ευρύτερη διάσταση στην τοπική αυτοδιοίκηση και την ανάδειξη του σημαντικού ρόλου της μειοψηφίας. 

Ειδικότερα, στο θέμα που μας απασχόλησε,  το άρθρο 64 παρ. 2  είναι σαφές : "….. οι υποψήφιοι για τα αξιώματα του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα, αναδεικνύονται  κατά τον ίδιο τρόπο και  με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την ανάδειξη του Προέδρου, ο μεν αντιπρόεδρος  από τους συμβούλους της  μείζονος μειοψηφίας,  ο δε γραμματέας  από το σύνολο των συμβούλων  των λοιπών δημοτικών παρατάξεων. Σε περίπτωση  που η μείζονα μειοψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο αντιπρόεδρο ή η ελάσσονα μειοψηφία  δεν υποδείξει γραμματέα, αυτοί υποδεικνύονται  από την ελάσσονα  ή τη μείζονα αντίστοιχα και σε διαφορετική περίπτωση από την πλειοψηφία".

Επομένως, στο Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας υπάρχουν τέσσερις (4) συνολικά παρατάξεις. Η πρώτη σε ψήφους είναι η παράταξη της πλειοψηφίας (ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ), από την οποία και υποδεικνύεται και εκλέγεται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό είναι και λογικό και δίκαιο. Και επειδή στον προηγούμενο νόμο δεν προβλέπονταν κάτι τέτοιο, και είχαν  προκύψει πολλά προβλήματα,  ήρθε ο αυτός ο νόμος  και έβαλε τα πράγματα στη σωστή τους θέση που θέλει τον Πρόεδρο να τον εκλέγει η  παράταξη που κέρδισε στις εκλογές και έχει την ευθύνη διοίκησης.  Από την άλλη όμως, ο ίδιος ο νόμος θέλησε να υπάρχει Διαπαραταξιακή  εκπροσώπηση  στο Προεδρείο. Γι’ αυτό και ρύθμισε έτσι τις υπόλοιπες δύο θέσεις του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα, να  ανήκουν στις μειοψηφικές παρατάξεις. Έτσι λοιπόν, η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ως μείζον μειοψηφία εξέλεξε –και έτσι έπρεπε- τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Οι άλλες δύο παρατάξεις  της ελάσσονος μειοψηφίας (ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ και ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ)  δικαιούνταν   (μετά από  δική τους – των 4 μελών εσωτερική συνεννόηση πρώτα να υποδείξουν και μετά )  να εκλέξουν, τον Γραμματέα του  Δ.Σ.  Όμως, οι δύο αυτές παρατάξεις, για τους δικούς τους πολιτικούς λόγους, δεν  θέλησαν να υποδείξουν  υποψήφιο για τη θέση του Γραμματέα.

Μετά απ’ αυτή τους τη θέση, έπρεπε αμέσως κ Πρόεδρε, να καλέσετε την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ) να υποδείξει εκείνη τον υποψήφιο Γραμματέα, εφαρμόζοντας τη διάταξη του άρθρου 64 παρ. 2, όπως προαναφέρθηκε. Εσείς όμως, αγνοήσατε τη μείζονα μειοψηφία και σαν να μη υπήρχε τέτοια παράταξη, καλέσατε κατ’ ευθείαν την συμπολίτευση να υποδείξει τον υποψήφιο γραμματέα.  Επικαλεσθήκατε μια γνωμοδότηση κάποιου στελέχους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κεντρ. Μακεδονίας, το περιεχόμενο της οποίας θεωρούμε ότι είναι εσφαλμένο και παραβιάζει τη νομοθεσία. Προχωρήσατε συνεπώς σε ένα ερμηνευτικό άλμα εφαρμόζοντας εσφαλμένα της διάταξη του 64 παρ. 1 που αναφέρει: « ….Ο πρόεδρος προτείνεται από  τον πλειοψηφίσαντα συνδυασμό, ο αντιπρόεδρος προτείνεται από  τη μείζονα παράταξη της  μειοψηφίας  και ο γραμματέας από τις λοιπές  παρατάξεις της μειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας». 

Στο δημοτικό μας συμβούλιο όμως επαναλαμβάνουμε,  είναι σαφές ότι υπάρχουν τέσσερις παρατάξεις. Εάν δεν υπήρχαν παρατάξεις ελάσσονος μειοψηφίας, τότε  -και μόνον- θα μπορούσε ο γραμματέας να εκλεγεί από την πλειοψηφία. Άρα κακώς εφαρμόσθηκε το άρθρο 64 παρ. 1 και δεν εφαρμόσθηκε το άρθρο 64 παρ. 2 που λέει «…σε περίπτωση που η ελάσσονα μειοψηφία δεν υποδείξει γραμματέα, αυτός υποδεικνύεται από την μείζονα μειοψηφία». Διαφορετική περίπτωσις –όπως απαιτεί  αυτή η παράγραφος- δεν υπήρχε για να εφαρμοσθεί. 

Μπροστά λοιπόν σε μια τέτοια διαφαινόμενη παράβαση της νομοθεσίας,  η παράταξή μας αφού κατέστησε σαφή τη θέση της προς τον Πρόεδρο  και το σώμα, δήλωσε ότι θα απέχει  από την ψηφοφορία. Αυτό θεωρήσαμε ότι ήταν το ορθότερο που έπρεπε να πράξουμε. 

Επομένως κ. Πρόεδρε, παρά τη δική μας θέση περί  αποχής από την ψηφοφορία και το λευκό των δύο παρατάξεων της ελάσσονος μειοψηφίας,  απόφαση ελήφθη μόνον με τις θετικές ψήφους της πλειοψηφίας και θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου Νάουσας πάσχει ακυρότητας. Εμείς ωστόσο, στα πλαίσια και πάλι της συνεργασίας, δηλώνουμε ότι δεν πρόκειται να προβούμε στην άσκηση κάποιου ενδίκου μέσου για την ακύρωσή της. 

Οφείλουμε όμως να σας επισημάνουμε το πρόβλημα που προέκυψε κατά τη γνώμη μας, αλλά και πλειάδας νομικών και δικηγόρων που συζητήσαμε, υφίσταται και όπως είναι γνωστό, μη ορθή εκλογή γραμματέα, άρα μη έγκυρη σύνθεση του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεπιφέρει  και ακυρότητα όλων ενδεχομένως των αποφάσεων που θα λαμβάνει από τώρα και στο εξής το Δ.Σ.

Θεωρούμε λοιπόν ως παράταξη, ότι έχουμε χρέος και καθήκον να επισημαίνουμε τέτοια λάθη, ώστε εσείς ως υπεύθυνη διοίκηση του Δήμου μας να λάβετε όλα τα νόμιμα μέτρα, προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα στο εξής, κινδυνεύοντας ο Δήμος μας να εκτεθεί και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε απερίσπαστοι στα καθήκοντά μας από εδώ και πέρα, διότι υπάρχουν πράγματι πολλά και σοβαρά θέματα που περιμένουν τη λύση τους και ο λαός περιμένει.                          

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κορωνοϊός: Διψήφιος αριθμός νέων κρούσματων στην Ημαθία τη Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021

Κορωνοϊός: Διψήφιος αριθμός νέων κρούσματων στην...

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ανακοίνωσε...

Αντώνης Μαρκούλης:

Αντώνης Μαρκούλης: "Υπουργοί κάνουν το «Αγροτικό»...

Αιχμάλωτη των πολλών, μεγαλόστομων και εν πολλοίς...

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί των οδών Πάροδο Αγ. Αντωνίου και Μητροπόλεως Βέροιας
Καύσωνας προ των πυλών - Αέριες μάζες από την Αφρική φέρνουν 40αρια!

Καύσωνας προ των πυλών - Αέριες μάζες από την Αφρική...

Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της...

Προστατευόμενη Περιοχή Δέλτα Αξιού: απόφαση – σταθμός για την έγκριση έργων σε προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας

Προστατευόμενη Περιοχή Δέλτα Αξιού: απόφαση – σταθμός...

Σε μια ιδιαιτέρως σημαντική απόφαση όσον αφορά το...

Το ταξίδι των μικρών παιδιών στο ΚΔΑΠ το Αερόστατο της Ημαθίας ξεκινά! - Έναρξη προεγγραφών (Βίντεο)

Το ταξίδι των μικρών παιδιών στο ΚΔΑΠ το Αερόστατο της...

Οι προεγγραφές για το σχολικό έτος 2021-2022 μόλις...

Ευχαριστήριο του 3ου Συστήματος Προσκόπων Βέροιας

Ευχαριστήριο του 3ου Συστήματος Προσκόπων Βέροιας

Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο...

Ο Τάσος Μπαρτζώκας στην 47η επέτειο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας

Ο Τάσος Μπαρτζώκας στην 47η επέτειο για την...

Στην 47η επέτειο Αποκατάσταση της Δημοκρατίας...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Ο ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ Κίμωνας Χατζημπίρος και ο πρώην υφυπουργός Περιβάλλοντος, τ. διευθυντής της Greenpeace Ηλίας Ευθυμιόπουλος μιλούν για τις ΑΠΕ και το περιβάλλονΔύο εκ των πρωτεργατών του οικολογικού...

Η έγκριση ή μη, απευθείας αγοράς του παλιού 16ου Δημοτικού Σχολείου της Βέροιας( Τσαλέρα) στην περιοχή της πλατείας ωρολογίου, ήταν το πρώτο θέμα  στην ημερήσια διάταξη του δημοτικού συμβούλιου Βέροιας, που...

Τα νέα μέτρα για την εστίαση ανακοινώθηκαν λίγο πριν από το μεσημέρι της Παρασκευής (16.07.2021) και ενώ είχε ήδη… αρχίσει η εφαρμογή τους. Με τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την εστίαση και τα κέντρα...

Και δεύτερη φωτιά στο ίδιο σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά της περασμένης Κυριακής, σημειώθηκε και πάλι χθες Πέμπτη 15 Ιουλίου, το μεσημέρι, έξω από τον συνεταιρισμό Venus Crowers, δίπλα στο δρόμο Βέροιας - Λαζοχωρίου...