ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Π.Φ.Υ. Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ “Από τον ΕΟΠΥΥ στο ΠΕΔΥ - Ένας χρόνος λειτουργίας”

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Π.Φ.Υ. Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ “Από τον ΕΟΠΥΥ στο ΠΕΔΥ - Ένας χρόνος λειτουργίας”

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός και πλέον έτους από τη διάλυση των ιατρείων του ΕΟΠΥΥ και τη λειτουργία των ΠΕΔΥ, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τα ακόλουθα:

O ΕΟΠΥΥ σαν φορέας υγείας, διαδέχτηκε το ΙΚΑ, συμπεριλαμβάνοντας στους κόλπους του όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα στις ήδη υπάρχουσες δομές να προστεθούν και οι ασφαλισμένοι των υπόλοιπων ταμείων ,με παράλληλη αύξηση της κίνησης των ιατρείων του ΕΟΠΥΥ και παροχής υπηρεσιών από το προσωπικό που προυπήρχε.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

Ν.Μ.Υ ΕΟΠΥΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Μέσος όρος ΜΗΝΟΣ)

Ωράριο:7.00-19.00

Κλινικοί γιατροί:35

Ειδικότητες: Παθολόγοι 6,Παιδίατροι 3,Καρδιολόγοι 5,Ψυχίατρος 1,Νευρολόγος 1, Δερματολόγοι 2,Νεφρολόγος 1,Πνευμονολόγοι 2,Γυναικολόγοι 2,Ουρολόγος 1,Ορθοπαιδικοί 3,Χειρουργοί 4, Οδοντίατροι 2,Οφθαλμίατροι 3,Γαστρεντερολόγος 1,Ενδοκρινολόγος 1.Ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από 35 λόγω κάποιων ιατρών που εξέταζαν μισές μέρες στη Νάουσα και μισές στη Βέροια.

Εργαστηριακοί: 2

Ακτινολόγος και Μικροβιολόγος

Προγραμματισμένα ραντεβού:>8000

Ακτινολογικό:>600 άτομα εξετάστηκαν με μέσο όρο δύο εξετάσεις κατ’άτομο(ακτινογραφίες).>60 μαστογραφίες και >110 echo και triplex αγγείων.

Μικροβιολογικό:>2.200 αιμοληψίες και >25.000 εξετάσεις.

Τμήμα εμβολίων:>800 εμβόλια, καθημερινή παρουσία παιδιάτρου.

ΠΕΔΥ Μ.Υ.ΒΕΡΟΙΑΣ (σήμερα, μέσος όρος ΜΗΝΟΣ).

Ωράριο:7.00-15.00

Κλινικοί γιατροί: 10 + 1 Παιδίατρος δύο φορές εβδομαδιαίως από Νάουσα.

Ειδικότητες: Παθολόγος 1,Χειρουργοί 3-εκ των οποίων ο ένας ασκεί ελεγκτικό έργο-Γυναικολόγος 1,Ορθοπεδικοί 2-ο ένας με δικαστική απόφαση-,Οδοντίατρος 1,Ψυχίατρος 1,ΩΡΛ 1-Υπεύθυνος 

Μονάδας-,Παιδίατρος 1(2φορ/εβδομάδα από Νάουσα).

Εργαστηριακοί 3.:Ακτινολόγοι 2-ο ένας με απόσπαση και ο άλλος καλύπτει και τη Νάουσα-Μικροβιολόγος 1.

Προγραμματισμένα ραντεβού:<1.500

Μικροβιολογικό: έως 150 αιμοληψίες, έως 1700 εξετάσεις.

Ακτινολογικό: Ακτινογραφίες 0(μηδέν),λόγω βλάβης από Δεκέμβριο 2014,μαστογραφίες έως 40,echo-triplex αγγείων έως 40.

Να σημειωθεί εδώ ότι η μειωμένη κίνηση των εργαστηρίων οφείλεται στο ότι αφ’ενός δεν υπάρχουν σχετικές παραπομπές από κλινικούς γιατρούς της Μονάδας λόγω υποστελέχωσής της και αφ ’ετέρου στην μετακίνηση των ιατρών για κάλυψη αναγκών με εφημερίες στο Νοσοκομείο, με αποτέλεσμα το εργαστήριο της Μονάδας να αδρανεί τις ημέρες που ο γιατρός απουσιάζει.

Τμήμα εμβολίων: έως 320 εμβόλια με γιατρό δύο φορές την εβδομάδα.

Τ.Μ.Υ.ΕΟΠΥΥ  ΝΑΟΥΣΑΣ

Ωράριο:7.00-19.00

Κλινικοί ιατροί:18  Εργαστηριακός:1

Ειδικότητες: Παθολόγοι 3, Χειρουργός 1, ΩΡΛ 1, Γυναικολόγοι 2, Παιδίατρος 1,Πνευμονολόγος 1,Δερματολόγος 1,Καρδιολόγοι 2, Ορθοπαιδικός 1, Ουρολόγος 1, Ψυχίατρος 1,Γαστρεντερολόγος 1 Οφθαλμίατροι 2, Ακτινολόγος 1.

Eπισκεψιμότητα  (μέσος όρος ΜΗΝΟΣ):>4000

 

ΠΕΔΥ Μ.Υ.ΝΑΟΥΣΑΣ

Ωράριο:7.00-15.00

Κλινικοί ιατροί:8

Ειδικότητες: Χειρουργός 1,Γυναικολόγος 1,Παιδίατρος 1,Ορθοπεδικός 1,Ουρολόγος 1,Οδοντίατροι 2, Ψυχίατρος 1.

Ακτινολόγος με μετακίνηση από Μ.Υ. Βέροιας.

Επισκεψιμότητα :(μέσος όρος ΜΗΝΟΣ):<1200

Εικόνα σε ιατρεία της Νάουσας ανάλογη με της Βέροιας, επίσης και στα εργαστήρια.

Τα στοιχεία αποτελούν μέσο όρο από στατιστικές. Τα ακριβή στοιχεία έχουν κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία.

Είναι προφανές ότι η εικόνα της επισκεψιμότητας των Μονάδων Υγείας είναι αποκαρδιωτική. Ο όγκος των ασφαλισμένων μετακινήθηκε στα Τ.Ε.Ι. των Νοσοκομείων και στα Τ.Ε.Π., τα οποία παρουσιάζουν ανάλογη αύξηση στην προσέλευση ασθενών, όσο η δική μας μείωση μετά τη διάλυση του ΕΟΠΥΥ και ένα μέρος εξυπηρετείται στους συμβεβλημένους γιατρούς ,αλλά ο αριθμός είναι περιορισμένος. Παράλληλα, και για να μπορέσουν τα Νοσοκομεία να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες τους, ζητούν ενίσχυση σε προσωπικό από τις ΥΠΕ, οι οποίες με τη σειρά τους μετακινούν γιατρούς για κάλυψη εφημεριών στο Νοσοκομείο και υγειονομικό προσωπικό (νοσηλευτικό-μαιευτικό-εργαστηριακούς) για ενίσχυση της Π.Φ.Υ. που παρέχεται στο Νοσοκομείο. Βέβαια, το αποτέλεσμα είναι η επιπλέον αποδυνάμωση των ιατρείων του ΠΕΔΥ και η διαρκώς μειούμενη παροχή υπηρεσιών.

Ωστόσο πρέπει να αναφέρουμε και τα θετικά στοιχεία του ΠΕΔΥ, τα αντικείμενα απασχόλησης καθώς επίσης και τις δράσεις του.

1.Απευθύνεται σε όλους τους πολίτες (και σε ανασφάλιστους)

.Στις Μονάδες Υγείας ΠΕΔΥ Νάουσας και Βέροιας υπάρχουν:

2.Tμήμα Υποδοχής-Πληροφοριών, στελεχωμένο από Νοσηλευτές, οι οποίοι εξυπηρετούν και κατευθύνουν τους ασφαλισμένους στα ανάλογα ιατρεία.

3.Τμήμα Τηλεφωνικών Ραντεβού με αστική γραμμή και Ραντεβού με φυσική παρουσία ,αντικείμενο που επίσης ασκείται από υγειονομικούς υπαλλήλους, οι οποίοι αντικατέστησαν τους υπαλλήλους ιδιωτικής εταιρείας (πρώην 184).

4.Τα ιατρεία (τμήματα) του ΠΕΔΥ, είναι στελεχωμένα με νοσηλεύτριες-τές-μαίες ,οι οποίοι με τη συνεργασία τους συμβάλλουν στην ποιοτική παροχή υγείας από τους γιατρούς-οδοντιάτρους ,αλλά και στη βοήθεια μικροεπεμβάσεων στα Χειρουργικά ιατρεία, γραμματειακή υποστήριξη, λήψη test-pap κ.α.

5.Τμήμα Εμβολίων: Με Επισκέπτρια Υγείας και Νοσηλεύτρια, διενεργούνται εμβολιασμοί παιδιών- εφήβων (παρά το γεγονός ότι μία παιδίατρος καλύπτει Βέροια και Νάουσα). Επίσης πραγματοποιείται αντιφυματικός εμβολιασμός στα Σχολεία του Νομού, καθώς επίσης και ομιλίες σε σχολεία με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών για θέματα αγωγής υγείας.

6.Τμήμα γονεικότητας: Στελεχωμένο από Μαίες ,οι οποίες παρέχουν τις γνώσεις  με μαθήματα στις μέλλουσες μητέρες  ,για την εγκυμοσύνη, προετοιμασία τοκετού, μητρικό θηλασμό καθώς επίσης πραγματοποιούνται σχετικές ομιλίες σε σχολεία και φορείς.

7.Τμήμα ΑΥΕ –ΒΥΕ  Ανικανοτήτων ΙΚΑ καθώς επίσης και αυτασφαλίσεις και εργατικά ατυχήματα ΟΑΕΕ.

8.Τμήμα Ενεσοθεραπείας

9.Τμήμα Διοικητικού γραφείου των Μονάδων Υγείας, το οποίο λόγω έλλειψης Διοικητικού προσωπικού, καλύπτεται από Υγειονομικούς υπαλλήλους.

10.Φυσικοθεραπεία κατ ’οίκον, με φυσικοθεραπευτή κατόπιν ραντεβού (στη Μονάδα Υγείας Βέροιας).

11.Διακίνηση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους ( στη Μονάδα Νάουσας).

12.Τέλος, Κέντρο Συντονισμού, ένα νέο τμήμα, που δημιουργήθηκε από την 3η ΥΠΕ, με σκοπό τη διαχείριση των προμηθειών και  δαπανών με on line πρόγραμμα, που αφορά τις Μονάδες του Νομού και του Κ.Υ. Αλεξάνδρειας, στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού.

Θεωρούμε ότι η πολιτική που ακολουθείται, να ενισχύονται τα Νοσοκομεία με προσωπικό από τα ΠΕΔΥ, είναι αναποτελεσματική και σε κάθε περίπτωση αποδυναμώνει την ήδη μειωμένη λειτουργία των Μονάδων. Η αποσυμφόρηση στα Νοσοκομεία θα επιτευχθεί, όταν η Π.Φ.Υ. και οι δομές της ενισχυθούν με ιατρούς. Η στελέχωση με Κλινικούς ιατρούς, κυρίως Γενικής  ιατρικής, Παθολόγους, Καρδιολόγους, Παιδιάτρους είναι επιβεβλημένη για να εξυπηρετηθεί ο κύριος όγκος των ασθενών που καθημερινά κατακλύζει τα Νοσοκομεία. Επίσης η πλήρης λειτουργία των Εργαστηρίων των Μονάδων ( να σημειωθεί ότι το Μικροβιολογικό εργαστήριο της Νάουσας δε λειτουργεί πλέον). Εξάλλου, αν η Π.Φ.Υ. λειτουργήσει κανονικά στις δομές της, η εικόνα συμφόρησης στα Νοσοκομεία θα πάψει να υπάρχει, δεδομένου ότι οι ασθενείς θα πρέπει υποχρεωτικά να περνούν από τους ιατρούς της Π.Φ.Υ. οι οποίοι θα κρίνουν αν χρειάζονται περαιτέρω παραπομπής στο Νοσοκομείο.

Στόχος μας είναι να υπηρετήσουμε στην Π.Φ.Υ. με όλες μας τις δυνάμεις και γνώσεις και να συμβάλλουμε όχι μόνο με την παρουσία μας στις υπάρχουσες δομές, αλλά και να προσφέρουμε στον τομέα της κατ’ οίκον νοσηλείας σε δεύτερο χρόνο. Οι υγειονομικοί υπάλληλοι του πρώην ΙΚΑ, πρώην ΕΟΠΥΥ, νυν ΠΕΔΥ, ανήκουν στην ειδική-ίσως μοναδική-περίπτωση επαγγελματιών υγείας, των οποίων η γνώση γύρω από την πρωτοβάθμια υγεία ,τις δομές αυτής και τη λειτουργία της  είναι επαρκέστατη και αποδεδειγμένη διαχρονικά.

Ελπίζουμε ότι σύντομα η εικόνα των Μονάδων Υγείας  θα αλλάξει προς το καλύτερο.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος        Η Γραμματέας

Τσιούτσια Ευπραξία      Δάλλα Ελένη    

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Με το βλέμμα στραμμένο στον στόχο για το μεγαλύτερο ρεβανί του κόσμου και το βραβείο Γκίνες, ο Σύλλογος Ζαχαροπλαστών Βέροιας, έκοψε την πίτα του 2020

Με το βλέμμα στραμμένο στον στόχο για το μεγαλύτερο...

Την πίτα  του 2020 έκοψε την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου, στις 8.0...

Oι ιστορίες του παππού - Της Όλγας Κοτμηρίδου-Μεταξά

Oι ιστορίες του παππού - Της Όλγας Κοτμηρίδου-Μεταξά

Στο χωριό οι μέρες κυλούσαν γρήγορα.Μεγάλες...

Συγκέντρωση και ψήφισμα   διαμαρτυρίας της ΕΛΜΕ Ημαθίας για τα πτυχία των ιδιωτικών κολεγίων

Συγκέντρωση και ψήφισμα διαμαρτυρίας της ΕΛΜΕ...

Παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας...

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΤΑ!

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΤΑ!

του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα Διπλ. Ηλεκτρολόγου...

Τριπόταμος: εικόνες, ήχοι, συναισθήματα!!! *Του Πάρη Παπακανάκη

Τριπόταμος: εικόνες, ήχοι, συναισθήματα!!! *Του Πάρη...

Το εξοχικό καφενείο «Μπαρμπούτα» στα 1900Ο Τριπόταμος,...

Στην κοπή πίτας του ΚΙΝ.ΑΛ. Ημαθίας   ο Μανώλης Χριστοδουλάκης

Στην κοπή πίτας του ΚΙΝ.ΑΛ. Ημαθίας ο Μανώλης...

Η Νομαρχιακή Επιτροπή του Κινήματος Αλλαγής Ημαθίας...

Στην ομάδα εργασίας του Υπουργείου για το θεσμικό  πλαίσιο των γεωργικών ασφαλίσεων, ο Χρήστος Γιαννακάκης

Στην ομάδα εργασίας του Υπουργείου για το θεσμικό ...

Στην ομάδα εργασίας του υπουργείου Αγροτικής...

Διαφορές ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ *του Γιάννη Ναζλίδη

Διαφορές ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ *του...

Η μακροβιότερη μεταξύ των ηγετών του G7...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Την πίτα  του 2020 έκοψε την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου, στις 8.0 μ.μ., στο «Αιγές Μέλαθρον», ο Σύλλογος Ζαχαροπλαστών Βέροιας.Ο Πρόεδρος κ. Τάσος Παγούρας καλωσόρισε όλα τα μέλη του Συλλόγου και ευχήθηκε πάνω από όλα...

Το εξοχικό καφενείο «Μπαρμπούτα» στα 1900Ο Τριπόταμος, παρά τις περιστασιακές φουσκονεριές του, στάθηκε διαχρονικά ο «ευεργέτης της Βέροιας», εξασφαλίζοντάς της ύδρευση, άρδευση, ενέργεια από τις...

Η πρόεδρος του Δ.Σ κ. Γεωργία Μπατσαρά και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας κ. Γιάννης Παρασκευόπουλος ήταν παρόντες στη σύσκεψη για τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ) ​ υπό την...

Για αύξηση του αριθμού των μαθητών που απουσιάζουν από τα σχολεία της περιοχής μας, λόγω της εξάπλωσης της εποχικής γρίπης, κάνει λόγο το σημερινό πρωτοσέλιδο του ΛΑΟΥ και τα πρώτα στοιχεία της Πρωτοβάθμιας...