Δωρεάν χυμός ροδάκινου σε όλους τους μαθητές από τον δήμο Βέροιας σε συνεργασία με αγροτικούς συνεταιρισμούς και συνεταιριστικές βιομηχανίες

Δωρεάν χυμός ροδάκινου σε όλους τους μαθητές από τον δήμο Βέροιας σε συνεργασία με αγροτικούς συνεταιρισμούς και συνεταιριστικές βιομηχανίες

Στην υλοποίηση έργου παροχής τυποποιημένου φυσικού χυμού στους μαθητές δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων, σε συνεργασία με τοπικούς συνεταιριστικούς φορείς, προχωρά ο Δήμος Βέροιας, με πρωταρχικό στόχο τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, τη στήριξη του αδύναμου πολίτη του Δήμου και τη στήριξη των δομών κοινωνικής αλληλεγγύης. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την ερχόμενη Δευτέρα στις 6μμ.

 

Ήδη οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί της περιοχής ενημέρωσαν τον Δήμο Βέροιας για την πρόθεση  παραχώρησης φρούτων, ροδάκινων και νεκταρινιών έως 1.800 τόνους, καθώς και για τη δυνατότητα χυμοποίησης και τυποποίησής τους για τη διανομή τους στους μαθητές.

Το κόστος χυμοποίησης θα καλυφθεί με παραχώρηση μέρους των προς χυμοποίηση φρούτων, σε αναλογία που θα καθοριστεί από αντίστοιχη απόφαση του υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης.

Οι συνεργαζόμενοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί είναι: VENUS GROWERS, Α.Σ. Άμμου «Ν. Αλιάκμων», Α.Σ. Μέσης, Α.Σ. Μελίκης, Α.Ε.Σ   ΚΟΜΕΞ  Α.Ε  (Α.Σ Νέος Απόλλων Κουλούρας, Α.Σ. Ξεχασμένης) και  Α.Ε.Σ. Απόστολος Παύλος Α.Ε., Τα νωπά φρούτα θα μεταποιηθούν στις εγκαταστάσεις των συνεταιρισμών VENUS και ΑΛΜΜΕ.

 

 

Τα άλλα θέματα του δημοτικού συμβουλίου της Δευτέρας 24 Αυγούστου:

 

ΘΕΜΑ

1ο :

Έκδοση ή μη ψηφίσματος συμπαράστασης στο αίτημα του Πολιτιστικού Ομίλου Ξηρολιβάδου για την μετεγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας.

ΘΕΜΑ

2ο :

Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (15η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δ.Βέροιας, έτους 2015.

ΘΕΜΑ

3ο :

Έγκριση ή μη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια  κατασκευής του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης του οικισμού Μακροχωρίου Δήμου Αποστόλου Παύλου (νυν Βέροιας)»

ΘΕΜΑ

4ο :

Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, Ν.Π. ΚΑΠΑ, Α.Σ. Βέροιας VENUSGROWERS, Α.Ε.Σ. ΑΛ.Μ.ΜΕ. Α.Ε., Α.Σ. Άμμου, «Ν.ΑΛΙΑΚΜΩΝ», Α.Σ. Μέσης, Α.Σ. Μελίκης, Α.Ε.Σ. ΚΟΜΕΞ Α.Ε. και Α.Ε.Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Α.Ε., β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

ΘΕΜΑ

5ο :

Έγκριση ή μη α) αποδοχής παραίτησης δημοτικού συμβούλου και β) ορισμού ενός δημοτικού συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευές σε παιδικές χαρές του Δήμου για την πιστοποίησή τους».

ΘΕΜΑ

6ο :

Επί ενστάσεως του αναδόχου του έργου «Ανάδειξη οικισμού Σελίου» κατά του με αρ. πρωτ. 26730/7-7-2015 εγγράφου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ

7ο :

Επί εισήγησης της Δ.Ε.Π. για καθορισμό τιμήματος για την παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων Α΄/θμιας Εκπ/σης σε συλλόγους και φορείς της πόλης

ΘΕΜΑ

8ο :

Επί εισήγησης της Δ.Ε.Π. για καθορισμό τιμήματος για την παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων Β΄/θμιας Εκπ/σης σε συλλόγους και φορείς της πόλης

ΘΕΜΑ

9ο :

Καθορισμός ανώτατου ύψους του προϋπολογισμού εξόδων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Βέροιας έτους 2016, προερχομένων από επενδυτικές δαπάνες δήμων.

ΘΕΜΑ

10ο :

Έγκριση ή μη καταρχήν συμμετοχής του Δήμου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ».

ΘΕΜΑ

11ο :

Έγκριση ή μη α) καταρχήν συμμετοχής του Δήμου στο Μέτρο «Δίκτυα Πόλεων» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «EUROPEFORCITIZENS» (Ευρώπη για τους πολίτες) και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

ΘΕΜΑ

12ο :

Επί εισήγησης της Ο.Ε. της Α΄ Εξαμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015.

ΘΕΜΑ

13ο :

Έγκριση ή μη α) διενέργειας της προμήθειας τουριστικών εντύπων και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ

14ο :

Έγκριση ή μη α) διενέργειας της προμήθειας λευκωμάτων με απ’ ευθείας ανάθεση και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ

15ο :

Έγκριση ή μη α) δαπάνης και β) διάθεσης της πίστωσης για την υλοποίηση του έργου «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών εφαρμογής της προσέγγισης LEADER του Καλλικρατικού Δήμου Βέροιας»

ΘΕΜΑ

16ο :

Έγκριση ή μη α) ανάθεσης της φωτογράφησης μνημείων και αξιοθεάτων του Δ.Βέροιας και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ

17ο :

Έγκριση ή μη α) ανάθεσης της μετάφρασης κειμένων για τα αξιοθέατα/σημεία ενδιαφέροντος του Δ.Βέροιας και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ

18ο :

Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με τον Λαογραφικό και Χορευτικό Σύλλογο Ντόπιων Μακροχωρίου και Περιχώρων και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ

19ο :

Επί εισήγησης της Ε.Π.Ζ. για την παραχώρηση χρήσης δημοτικού κοινόχρηστου υπαίθριου χώρου στο Κ.Υ.Ε. του Π.Πατρίκα.

ΘΕΜΑ

20ο :

Επί εισήγησης της Ε.Π.Ζ. για την παραχώρηση χρήσης δημοτικού κοινόχρηστου υπαίθριου χώρου στο Κ.Υ.Ε. της εταιρίας «ΒΛΑΝΤΗΣ ΑΛ.-ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΦΡ.-ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ Κ. Ο.Ε.».

ΘΕΜΑ

21ο :

Επί εισήγησης της Ε.Π.Ζ. για την παραχώρηση χρήσης δημοτικού κοινόχρηστου υπαίθριου χώρου στο Κ.Υ.Ε. του Α.Κατσκαβέλη.

ΘΕΜΑ

22ο :

Έγκριση ή μη μετάθεσης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών άρδευσης και φωτιστικών σωμάτων υπαίθριων εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού» 

ΘΕΜΑ

23ο :

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στην Βέροια»

ΘΕΜΑ

24ο :

Έγκριση ή μη παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανέγερση 1ου Φιλίππειου Γυμνασίου και 2ου Γ.Ε.Λ. στο Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βέροιας»

ΘΕΜΑ

25ο :

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κι εγκατάσταση λέβητα στο 4ο Δημοτικό Βέροιας».

ΘΕΜΑ

26ο :

Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην Σ.Ψιλοπούλου

ΘΕΜΑ

27ο :

Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον Ιωάννη Στεφάνου.

ΘΕΜΑ

28ο :

Έγκριση ή μη οριστικής διαγραφής επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών της Π.Κατσαβού.

ΘΕΜΑ

29ο :

Έγκριση ή μη και παραλαβή της μελέτης (1ο στάδιο-3η διόρθωση) της μελέτης «Αντιπλημμυρική μελέτη Τριποτάμου».

ΘΕΜΑ

30ο :

Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ενδοδημοτική Οδοποιία Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας».

ΘΕΜΑ

31ο :

Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δ.Ε. Βέροιας»

ΘΕΜΑ

32ο :

Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου για την διοικητική παραλαβή για χρήση του έργου «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Ριζωμάτων».

ΘΕΜΑ

33ο :

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Τοποθέτηση εξωτερικών μονάδων κλιματισμού στον αύλειο χώρο του Δημαρχείου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

34ο :

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή προσωρινού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

35ο :

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών πόλης».

ΘΕΜΑ

36ο :

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων ΚΟΚ, πινακίδων τροχαίας και πληροφοριακών πινακίδων».

ΘΕΜΑ

37ο :

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου στο Ο.Τ. 642».

ΘΕΜΑ

38ο :

Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε., 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ανέγερση 1ου Φιλίππειου Γυμνασίου και 2ου ΓΕΛ Βέροιας στο Ο.Τ. 631στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βέροιας».

ΘΕΜΑ

39ο :

Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Βεργίνας».

ΘΕΜΑ

40ο :

Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βέροιας».

ΘΕΜΑ

41ο :

Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μάθετε Ρώσικα & Γερμανικά μέσα σε 6 μήνες 17/11

Μάθετε Ρώσικα & Γερμανικά μέσα σε 6 μήνες 17/11

 Το ΕΚΕΔΙΜ Θεοχαρόπουλος- Κέντρο Δια Βίου Μάθησης με ...

Σεμινάριο για τον σχολικό εκφοβισμό

Σεμινάριο για τον σχολικό εκφοβισμό

 Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου...

Από την καρδιά στο νου - Σωπαίνουν   οι λέξεις

Από την καρδιά στο νου - Σωπαίνουν οι λέξεις

Γράφει η Όλγα  Κουτμηρίδου - ΜεταξάΟι λέξεις άνοιξαν...

Για οριστική άδεια λειτουργίας πάει το   Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου

Για οριστική άδεια λειτουργίας πάει το Χιονοδρομικό...

Την έγκριση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών...

Συνεδριάζει την Τρίτη η Δημοτική   Κοινότητα   Βέροιας

Συνεδριάζει την Τρίτη η Δημοτική Κοινότητα Βέροιας

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας...

Μήνυμα για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Μήνυμα για την επέτειο του Πολυτεχνείου

17 Νοέμβρη 2018.Φέτος συμπληρώνονται 45 χρόνια από την...

Εκδήλωση με ομιλητή   τον Κωσταντίνο Τσιάρα,   για τις προκλήσεις   του νέου μοντέλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην σημερινή εποχή

Εκδήλωση με ομιλητή τον Κωσταντίνο Τσιάρα, για τις...

ΑΠΟ ΤΗ  ΔΗΜ.ΤΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟ.Δ.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ Την...

Για την 45η επέτειο   από την εξέγερση   του Πολυτεχνείου

Για την 45η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου

Το Πολυτεχνείο ως σύμβολο παραμένει διαχρονικά...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

 Το ΕΚΕΔΙΜ Θεοχαρόπουλος- Κέντρο Δια Βίου Μάθησης με τις πρωτοποριακές μεθόδους διδασκαλίας και νέων προγραμμάτων,προσφέρει στην κοινωνία της Ημαθίας δυο ταχύρυθμα προγράμματα εκμάθησης Ρωσικών και ...

 Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Νάουσας  διοργανώνει σεμινάριο με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό (bulling) -σε συνεργασία με την κα Τασιώνα Αθηνά (επισκέπτρια υγείας) και το Πανεπιστήμιο Κύπρου-...

Γράφει η Όλγα  Κουτμηρίδου - ΜεταξάΟι λέξεις άνοιξαν την πόρτα της καρδιάς και άρχισαν να ανεβαίνουν τον ανήφορο τρέχοντας. Το πρόσωπο έγινε κατακόκκινο από θυμό, το σάλιο στέγνωσε στο στόμα. Και όταν οι...

Την έγκριση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου ανακοινώνει με δελτίο τύπου η Επιτροπή Διοίκησης του φορέα. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την απόκτηση...