Δωρεάν χυμός ροδάκινου σε όλους τους μαθητές από τον δήμο Βέροιας σε συνεργασία με αγροτικούς συνεταιρισμούς και συνεταιριστικές βιομηχανίες

Δωρεάν χυμός ροδάκινου σε όλους τους μαθητές από τον δήμο Βέροιας σε συνεργασία με αγροτικούς συνεταιρισμούς και συνεταιριστικές βιομηχανίες

Στην υλοποίηση έργου παροχής τυποποιημένου φυσικού χυμού στους μαθητές δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων, σε συνεργασία με τοπικούς συνεταιριστικούς φορείς, προχωρά ο Δήμος Βέροιας, με πρωταρχικό στόχο τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, τη στήριξη του αδύναμου πολίτη του Δήμου και τη στήριξη των δομών κοινωνικής αλληλεγγύης. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την ερχόμενη Δευτέρα στις 6μμ.

 

Ήδη οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί της περιοχής ενημέρωσαν τον Δήμο Βέροιας για την πρόθεση  παραχώρησης φρούτων, ροδάκινων και νεκταρινιών έως 1.800 τόνους, καθώς και για τη δυνατότητα χυμοποίησης και τυποποίησής τους για τη διανομή τους στους μαθητές.

Το κόστος χυμοποίησης θα καλυφθεί με παραχώρηση μέρους των προς χυμοποίηση φρούτων, σε αναλογία που θα καθοριστεί από αντίστοιχη απόφαση του υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης.

Οι συνεργαζόμενοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί είναι: VENUS GROWERS, Α.Σ. Άμμου «Ν. Αλιάκμων», Α.Σ. Μέσης, Α.Σ. Μελίκης, Α.Ε.Σ   ΚΟΜΕΞ  Α.Ε  (Α.Σ Νέος Απόλλων Κουλούρας, Α.Σ. Ξεχασμένης) και  Α.Ε.Σ. Απόστολος Παύλος Α.Ε., Τα νωπά φρούτα θα μεταποιηθούν στις εγκαταστάσεις των συνεταιρισμών VENUS και ΑΛΜΜΕ.

 

 

Τα άλλα θέματα του δημοτικού συμβουλίου της Δευτέρας 24 Αυγούστου:

 

ΘΕΜΑ

1ο :

Έκδοση ή μη ψηφίσματος συμπαράστασης στο αίτημα του Πολιτιστικού Ομίλου Ξηρολιβάδου για την μετεγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας.

ΘΕΜΑ

2ο :

Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (15η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δ.Βέροιας, έτους 2015.

ΘΕΜΑ

3ο :

Έγκριση ή μη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια  κατασκευής του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης του οικισμού Μακροχωρίου Δήμου Αποστόλου Παύλου (νυν Βέροιας)»

ΘΕΜΑ

4ο :

Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, Ν.Π. ΚΑΠΑ, Α.Σ. Βέροιας VENUSGROWERS, Α.Ε.Σ. ΑΛ.Μ.ΜΕ. Α.Ε., Α.Σ. Άμμου, «Ν.ΑΛΙΑΚΜΩΝ», Α.Σ. Μέσης, Α.Σ. Μελίκης, Α.Ε.Σ. ΚΟΜΕΞ Α.Ε. και Α.Ε.Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Α.Ε., β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

ΘΕΜΑ

5ο :

Έγκριση ή μη α) αποδοχής παραίτησης δημοτικού συμβούλου και β) ορισμού ενός δημοτικού συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευές σε παιδικές χαρές του Δήμου για την πιστοποίησή τους».

ΘΕΜΑ

6ο :

Επί ενστάσεως του αναδόχου του έργου «Ανάδειξη οικισμού Σελίου» κατά του με αρ. πρωτ. 26730/7-7-2015 εγγράφου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ

7ο :

Επί εισήγησης της Δ.Ε.Π. για καθορισμό τιμήματος για την παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων Α΄/θμιας Εκπ/σης σε συλλόγους και φορείς της πόλης

ΘΕΜΑ

8ο :

Επί εισήγησης της Δ.Ε.Π. για καθορισμό τιμήματος για την παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων Β΄/θμιας Εκπ/σης σε συλλόγους και φορείς της πόλης

ΘΕΜΑ

9ο :

Καθορισμός ανώτατου ύψους του προϋπολογισμού εξόδων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Βέροιας έτους 2016, προερχομένων από επενδυτικές δαπάνες δήμων.

ΘΕΜΑ

10ο :

Έγκριση ή μη καταρχήν συμμετοχής του Δήμου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ».

ΘΕΜΑ

11ο :

Έγκριση ή μη α) καταρχήν συμμετοχής του Δήμου στο Μέτρο «Δίκτυα Πόλεων» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «EUROPEFORCITIZENS» (Ευρώπη για τους πολίτες) και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

ΘΕΜΑ

12ο :

Επί εισήγησης της Ο.Ε. της Α΄ Εξαμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015.

ΘΕΜΑ

13ο :

Έγκριση ή μη α) διενέργειας της προμήθειας τουριστικών εντύπων και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ

14ο :

Έγκριση ή μη α) διενέργειας της προμήθειας λευκωμάτων με απ’ ευθείας ανάθεση και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ

15ο :

Έγκριση ή μη α) δαπάνης και β) διάθεσης της πίστωσης για την υλοποίηση του έργου «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών εφαρμογής της προσέγγισης LEADER του Καλλικρατικού Δήμου Βέροιας»

ΘΕΜΑ

16ο :

Έγκριση ή μη α) ανάθεσης της φωτογράφησης μνημείων και αξιοθεάτων του Δ.Βέροιας και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ

17ο :

Έγκριση ή μη α) ανάθεσης της μετάφρασης κειμένων για τα αξιοθέατα/σημεία ενδιαφέροντος του Δ.Βέροιας και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ

18ο :

Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με τον Λαογραφικό και Χορευτικό Σύλλογο Ντόπιων Μακροχωρίου και Περιχώρων και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ

19ο :

Επί εισήγησης της Ε.Π.Ζ. για την παραχώρηση χρήσης δημοτικού κοινόχρηστου υπαίθριου χώρου στο Κ.Υ.Ε. του Π.Πατρίκα.

ΘΕΜΑ

20ο :

Επί εισήγησης της Ε.Π.Ζ. για την παραχώρηση χρήσης δημοτικού κοινόχρηστου υπαίθριου χώρου στο Κ.Υ.Ε. της εταιρίας «ΒΛΑΝΤΗΣ ΑΛ.-ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΦΡ.-ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ Κ. Ο.Ε.».

ΘΕΜΑ

21ο :

Επί εισήγησης της Ε.Π.Ζ. για την παραχώρηση χρήσης δημοτικού κοινόχρηστου υπαίθριου χώρου στο Κ.Υ.Ε. του Α.Κατσκαβέλη.

ΘΕΜΑ

22ο :

Έγκριση ή μη μετάθεσης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών άρδευσης και φωτιστικών σωμάτων υπαίθριων εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού» 

ΘΕΜΑ

23ο :

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στην Βέροια»

ΘΕΜΑ

24ο :

Έγκριση ή μη παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανέγερση 1ου Φιλίππειου Γυμνασίου και 2ου Γ.Ε.Λ. στο Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βέροιας»

ΘΕΜΑ

25ο :

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κι εγκατάσταση λέβητα στο 4ο Δημοτικό Βέροιας».

ΘΕΜΑ

26ο :

Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην Σ.Ψιλοπούλου

ΘΕΜΑ

27ο :

Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον Ιωάννη Στεφάνου.

ΘΕΜΑ

28ο :

Έγκριση ή μη οριστικής διαγραφής επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών της Π.Κατσαβού.

ΘΕΜΑ

29ο :

Έγκριση ή μη και παραλαβή της μελέτης (1ο στάδιο-3η διόρθωση) της μελέτης «Αντιπλημμυρική μελέτη Τριποτάμου».

ΘΕΜΑ

30ο :

Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ενδοδημοτική Οδοποιία Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας».

ΘΕΜΑ

31ο :

Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δ.Ε. Βέροιας»

ΘΕΜΑ

32ο :

Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου για την διοικητική παραλαβή για χρήση του έργου «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Ριζωμάτων».

ΘΕΜΑ

33ο :

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Τοποθέτηση εξωτερικών μονάδων κλιματισμού στον αύλειο χώρο του Δημαρχείου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

34ο :

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή προσωρινού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

35ο :

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών πόλης».

ΘΕΜΑ

36ο :

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων ΚΟΚ, πινακίδων τροχαίας και πληροφοριακών πινακίδων».

ΘΕΜΑ

37ο :

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου στο Ο.Τ. 642».

ΘΕΜΑ

38ο :

Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε., 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ανέγερση 1ου Φιλίππειου Γυμνασίου και 2ου ΓΕΛ Βέροιας στο Ο.Τ. 631στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βέροιας».

ΘΕΜΑ

39ο :

Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Βεργίνας».

ΘΕΜΑ

40ο :

Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βέροιας».

ΘΕΜΑ

41ο :

Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Άμεσα οι προκηρύξεις για 7.500 μόνιμες προσλήψεις σε Ειδική Αγωγή  & «Βοήθεια στο Σπίτι»

Άμεσα οι προκηρύξεις για 7.500 μόνιμες προσλήψεις σε...

Την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την έκδοση...

«Από το τούνελ της ύφεσης … στο φως της ανάπτυξης»

«Από το τούνελ της ύφεσης … στο φως της ανάπτυξης»

Γράφει ο Λευτέρης Αυγενάκης*Η Ελλάδα επί των ημερών...

Έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία από κλιμάκια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία από κλιμάκια της...

Από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών και...

Ν.Ε. ΚΙ.ΝΑΛ. ΗΜΑΘΙΑΣ:   Ξεπούλημα!!! 126   ακίνητα στην   Ημαθία   στο Υπερταμείο

Ν.Ε. ΚΙ.ΝΑΛ. ΗΜΑΘΙΑΣ: Ξεπούλημα!!! 126 ακίνητα στην ...

Από τη Ν.Ε. ΚΙ.ΝΑΛ. Ημαθίας δόθηκε η παρακάτω...

Έπεσε το «διατηρητέο» Τουρώνη στην οδό Σοφού  - Χάθηκε ένα ακόμα κομμάτι από την παλιά Βέροια

Έπεσε το «διατηρητέο» Τουρώνη στην οδό Σοφού - Χάθηκε...

Αναμενόμενο ήταν και δεν ξάφνιασε κανέναν από...

Συνεδριάζει την Παρασκευή   η Δημοτική Κοινότητα Βέροιας 19/9

Συνεδριάζει την Παρασκευή η Δημοτική Κοινότητα...

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας ...

Επίσκεψη του 2ου  Γυμνασίου Νάουσας στη  Διεθνή Έκθεση  Θεσσαλονίκης

Επίσκεψη του 2ου Γυμνασίου Νάουσας στη Διεθνή Έκθεση ...

Μια αξέχαστη εμπειρία είχαν οι μαθητές και οι...

24χρονος καλλιεργούσε χασίς στην αυλή του και 23χρονος συνελήφθη για κατοχή κάνναβης

24χρονος καλλιεργούσε χασίς στην αυλή του και 23χρονος...

Από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας,...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την έκδοση προκηρύξεων από το ΑΣΕΠ που θα αφορούν μόνιμες προσλήψεις συνολικά 7.500 ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Αγωγής αλλά και των προγράμματος «Βοήθεια...

Γράφει ο Λευτέρης Αυγενάκης*Η Ελλάδα επί των ημερών των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ καταγράφει το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης έχει καταστεί ουραγός σε μια Ευρώπη...

Από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κ. Πάλλα  ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με τη διενέργεια ελέγχων σε σχολικά λεωφορεία,  με την έναρξη...

Από τη Ν.Ε. ΚΙ.ΝΑΛ. Ημαθίας δόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:«Από τη  πιο μαύρη σελίδα της διακυβέρνησης Τσίπρα – Καμμένου, που αφορά στην εκχώρηση της δημόσιας περιουσίας στο Υπερταμείο για 99 χρόνια αρχίζει σιγά...