H ομιλία της περιφερειακής συμβούλου Νίκης Καρατζιούλα στην ημερίδα για τη νέα προγραμματική περίοδο (2014-2020) του ΣΕΣ

H ομιλία της περιφερειακής συμβούλου Νίκης Καρατζιούλα στην ημερίδα για τη νέα προγραμματική περίοδο (2014-2020) του ΣΕΣ

Ημερίδα για την επιχειρηματικότητα και τις δράσεις του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, το ΣΕΣ, πραγματοποιήθηκε στον κινηματογράφο ΣΤΑΡ, από την εταιρεία μελετών epidotin της κ.Ιφιγένειας Βλαχογιάννη. Στις προγραμματιζόμενες δράσεις της ΠΚΜ για το ΣΕΣ, αλλά και την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ από την διοίκηση του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ.Απόστολου Τζιτζικώστα, αναφέρθηκε η περιφερειακή σύμβουλος Ημαθίας κ.Νίκη Καρατζιούλα. Δείτε τα όσα ενδιαφέροντα τόνισε:

Κυρίες και κύριοι.

 

Εκ μέρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας   και της Π.Ε Ημαθίας σας καλωσορίζω ημερίδα για τη νέα προγραμματική περίοδο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 το καινουριο ΕΣΠΑ.

 

 

Είμαι βέβαια, ότι η παρουσία όλων σας, θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη συζήτηση που θα ακολουθήσει.

 

Και το λέω αυτό γιατί δεν πρέπει  η υλοποίηση της επόμενης προγραμματική περίοδο να γίνει μέσα σε στενά όρια.

 

Πρέπει να γίνει σε συνεργασία με όλα τα θεσμικά όργανα, με τους εκπροσώπους των φορέων, με την κοινωνία των πολιτών. 

 

Ο διάλογος είναι απαραίτητος, διότι έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη, εθνική προσπάθεια.

 

Η εμπειρία που αποκομίσαμε ως χώρα, από τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, μας ωθεί όλους στο να διορθώσουμε τις παραλείψεις και τα προβλήματα που καταγράψαμε.

 

Πρέπει στη νέα Προγραμματική Περίοδο, να υιοθετήσουμε ταχύτερες και απλούστερες διαδικασίες.

 

Το νέο ΕΣΠΑ πρέπει να έχει σαφή και κατανοητή δομή, τόσο για τους διαχειριστές του, όσο και για τους πολίτες, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε άμεσα στις εθνικές και κοινωνικές επιταγές.

 

 

Κυρίες και κύριοι.

 

Υπάρχουν δύο καθοριστικές παράμετροι για το νέο ΕΣΠΑ:

 

Πρώτη Παράμετρος:

 

Πόσα Περιφερειακά Προγράμματα θα καταρτιστούν την περίοδο 2014-2020;

 

Η θέση μας είναι ότι η επιλογή των περιφερειακών προγραμμάτων θα πρέπει να ακολουθήσει την αρχιτεκτονική της συγκρότησης της αυτοδιοίκησης.

 

Η δημιουργία δεκατριών, αιρετών αυτοδιοικούμενων Περιφερειών, οι οποίες όπως ορίζει ο Καλλικράτης, διαθέτουν την αποκλειστική αρμοδιότητα του περιφερειακού αναπτυξιακού προγραμματισμού και την υλοποίηση των σχετικών δράσεων, οδηγεί νομοτελειακά στην επιλογή του αντίστοιχου αριθμού περιφερειακών προγραμμάτων.

 

Η ύπαρξη ισχυρών περιφερειακών αυτοδιοικητικών δομών μπορεί να εξασφαλίσει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ρεαλιστικών και ταυτόχρονα φιλόδοξων προγραμμάτων, αλλά και να κινητοποιήσει τοπικές δυνάμεις και πόρους.

 

Έρχομαι στη Δεύτερη Παράμετρο:

 

Ποιος ή ποιοι θα είναι οι φορείς για τη διαχείριση του κάθε προγράμματος;

 

Η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο κατέδειξε ότι η έλλειψη ενός αποφασιστικού και συντονιστικού διαχειριστικού κέντρου, ήταν καθοριστική και ευθύνεται, σε πολλές περιπτώσεις, για τις καθυστερήσεις και τις δυσλειτουργίες, στην εκτέλεση του προγράμματος.

 

Η διαπίστωση αυτή, που έχει επισημανθεί από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, , από την Πρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ντανούτα Χιούμπνερ, οδηγεί στην επιλογή της διαχείρισης των δεκατριών Περιφερειακών Προγραμμάτων από τις Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών.

 

Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται:

 

Ο συντονισμός μεταξύ των πολιτικών και η συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων.

 

Η ορθότερη επιλογή των κεντρικών κατευθύνσεων εξαιτίας της εγγύτητας και της ευελιξίας, που παρέχουν οι μικρότερες διοικητικές μονάδες.

 

Η διαφάνεια στη χρηματοοικονομική διαχείριση και η αποτελεσματικότητα, καθώς οι Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών έχουν αποκτήσει υψηλό επίπεδο εμπειρίας και τεχνογνωσίας από την υλοποίηση προγραμμάτων, δύο προγραμματικών περιόδων.

 

Με απλά λόγια, η επιλογή αυτή διασφαλίζει ότι τα διαρθρωτικά κεφάλαια θα αξιοποιηθούν με βάση τις πραγματικές αναπτυξιακές ανάγκες και προτεραιότητες των περιφερειών.

 

Θα αξιοποιηθούν με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής.

 

Κυρίες και κύριοι.

 

Λόγω της σημασίας του, αλλά και της κρισιμότητας της κατάστασης, το νέο ΕΣΠΑ δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα ακόμα ΕΣΠΑ.

 

Είναι το πρόγραμμα, που ταυτίζεται με τις μεγάλες εθνικές και περιφερειακές μας προκλήσεις.

 

Με τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής εθνικής οικονομίας.

 

Με τη στροφή στην εξωστρέφεια και την καινοτομία.

 

Είναι το εργαλείο για τον μεγάλο στόχο, που έχουμε βάλει στην Κεντρική Μακεδονία:

 

Την Ανάπτυξη.

 

Η Ανάπτυξη βεβαίως, δεν έρχεται με προθέσεις και ευχές.

 

Ούτε υπάρχουν μαγικά ραβδιά και έτοιμες συνταγές.

 

Η ανάπτυξη είναι θέμα γνώσης, σχεδιασμού και μεθοδικών παρεμβάσεων.

 

Φιλοδοξούμε, να καταστήσουμε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ως την πιο φιλική Περιφέρεια της Ελλάδας προς τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα. 

 

Και οι επενδύσεις, στις σύγχρονες οικονομίες, έρχονται από τον ιδιωτικό τομέα.

 

Οι νέες θέσεις εργασίας, το νέο εισόδημα έρχεται από τον ιδιωτικό τομέα.

 

Γνωρίζουμε ότι το μεγάλο ζητούμενο, τούτη την ώρα, είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής μας οικονομίας.

 

Είναι το προαπαιτούμενο για την προσέλκυση των επενδύσεων.

 

Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε

 

Ήδη, , χτυπήσαμε αποφασιστικά, στη ρίζα της, τη γραφειοκρατία, μειώνοντας και μεταβιβάζοντας το 80% των υπογραφών σε επίπεδο διοικητικών στελεχών.

 

Αποκτήσαμε μεγαλύτερη ταχύτητα και ευελιξία, με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και την καθιέρωση των Ηλεκτρονικών Υπογραφών και της Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων.

 

Θωρακίσαμε τη διαφάνεια και την ορθολογική χρήση πόρων και είμαστε σήμερα, στις πρώτες Περιφέρειες, στην πληρότητα στοιχείων και την ενημέρωση του Κόμβου Διαλειτουργικότητας, του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

 Θα Διευκολύνουμε την επιχειρηματικότητα, λειτουργώντας Γραφεία Ενημέρωσης Υποψήφιων Επενδυτών σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

 

Υποστηρίζουμε τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις στον τόπο μας, προωθώντας δυναμικά, σε συνεργασία με τα επιμελητήρια.

 

 ΘΑ Τοποθετούμε συμβούλους επιτάχυνσης σε έργα που καθυστερούν ή αντιμετωπίζουν προβλήματα. 

 

Κυρίες και κύριοι.

 

Προχωρήσαμε, σε όλες αυτές τις παρεμβάσεις και προετοιμάζουμε ακόμα περισσότερες, για να αποκτήσει η οικονομία της Κεντρικής Μακεδονίας, αναπτυξιακό προσανατολισμό και πρόσημο.

 

Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα αναπτυξιακά μέσα, που έχουμε στη διάθεσή μας, γρήγορα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 

Στο πλαίσιο αυτό λοιπό, βασικό ρόλο, όπως είπα και προηγουμένως, καλείται να διαδραματίσει το νέο ΕΣΠΑ, το ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020.

 

Οι πόροι από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, θα δώσουν αναμφίβολα, αναπτυξιακή ώθηση στην περιφέρεια και την οικονομία μας.

 

Είναι ζεστό, δωρεάν χρήμα, το οποίο πρέπει να αξιοποιήσουμε για να πάμε τον τόπο μας μπροστά.

 

Το μεγάλο διακύβευμα δεν είναι απλώς να καταρτίσουμε ένα σχέδιο που θα διασφαλίζει την απορροφητικότητα των πόρων.

 

Το πραγματικό διακύβευμα για το μέλλον της Κεντρικής Μακεδονίας είναι να επικεντρώσουμε την προσπάθειά μας στην προστιθέμενη αξία αυτών των πόρων.

 

Πρέπει να χτίσουμε μια νέα, σύγχρονη οικονομία με τρία δομικά στοιχεία:

 

Εξωστρέφεια.

 

Καινοτομία.

 

Ανταγωνιστικότητα.

 

Με βάση λοιπόν, αυτά τα στοιχεία, ο σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, έχει συγκεκριμένες προτεραιότητες, κατευθύνσεις και άξονες:

 

 1.Πρώτα απ’ όλα, έμφαση πρέπει να δοθεί στην επιχειρηματικότητα.

 

Όχι στην κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα.

 

Όχι στη επιδοτούμενη επιχειρηματικότητα.

 

Αλλά στη δυναμική, τη νεανική, την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα.

 

Αυτός είναι ο στόχος. 

 

Και οι δράσεις μας πρέπει να διατρέχουν οριζόντια όλους τους κλάδους.

 

Το εμπόριο, τη βιομηχανία, τις εξαγωγές.

 

Αλλά και τη γεωργία, την αλιεία.

 

Και φυσικά, τον Τουρισμό.

 

Τους τομείς δηλαδή, που η Κεντρική Μακεδονία διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, που απορρέουν από τα ιδιαίτερα στοιχεία και τις δυνατότητες των επτά Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και από τη στρατηγική γεωγραφική μας θέση.

 

Γι’ αυτό, επενδύουμε στην Έξυπνη Εξειδίκευση.

 

Στο «τρίγωνο της γνώσης». 

 

Στην ανάπτυξη της καινοτομίας, της έρευνας, της εκπαίδευσης.

 

Στόχος μας είναι να συνεργαστούμε με τις επιχειρήσεις, τα επιμελητήρια, τα ερευνητικά κέντρα, τα πανεπιστήμια, τους Δήμους, επιδιώκοντας να «ανακαλύψουμε» την επιχειρηματικότητα της Περιφέρειάς μας.

 

Ουσιαστικά ο συνδυασμός της Επιχειρηματικότητας με την Έξυπνη Εξειδίκευση συνιστά μια ατζέντα οικονομικού μετασχηματισμού, βασισμένη στις επιλογές, στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, στη συνδεσιμότητα, αλλά και στην κοινή λογική, έτσι ώστε να προωθήσει την ανάπτυξη της Περιφέρειάς μας, με την αξιοποίηση των πιο εξειδικευμένων προτερημάτων.

 

 2.Ο δεύτερος άξονας, για τη νέα Προγραμματική Περίοδο, είναι η κοινωνική συνοχή η κατάρτιση και η απασχόληση.

 

Πρέπει συντονισμένα και αποφασιστικά να δώσουμε τη μάχη για την αναχαίτιση της ανεργίας.

 

Για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 

Για την προοπτική των συμπολιτών μας.

 

Για το παρόν και το μέλλον της Νέας Γενιάς, της γενιάς μου.

 

Η έμφαση δεν πρέπει να δοθεί σε αυτούς που θα διαχειριστούν τα προγράμματα, αλλά στους τελικούς δικαιούχους. 

 

Τους ανέργους. 

 

Πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό.

 

Τα προγράμματα δεν γίνονται για εκείνους που καταρτίζουν, αλλά για εκείνους που καταρτίζονται. 

 

Δεν γίνονται γι’ αυτούς που μεσολαβούν για να εφαρμοστούν, αλλά γι’ αυτούς που πραγματικά πλήττονται από την ανεργία. 

 

Πρέπει όλοι οι φορείς, σε όλα τα επίπεδα να ευθυγραμμιστούμε, ώστε να αλλάξει πλήρως η φιλοσοφία στη νέα περίοδο.

 

Να ενισχυθούν τα προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης.

 

Να επεκταθούν τα προγράμματα διά βίου μάθησης.

 

Να φέρουμε κοντά την εκπαίδευση με την επιχειρηματικότητα.

 

Να αξιοποιήσουμε, εδώ, στην Κεντρική Μακεδονία τη νέα γνώση που παράγεται στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της περιοχής μας, δίνοντας χώρο και προοπτική στο τεράστιο ανθρώπινο κεφάλαιο που διαθέτουμε.

 

Ο τρίτος άξονας είναι το Περιβάλλον και η αειφορία.

 

Αφορά στην ίδια την ποιότητα της ζωής μας.

 

Στην ορθολογική χρήση των πολύτιμων ενεργειακών πόρων.

 

Στην συστηματική αξιοποίηση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας. 

 

Την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών, τη γεωθερμία. 

 

Τόσο στη βιομηχανία και την αγροτική παραγωγή, όσο και στο δημόσιο τομέα, με την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και των υποδομών όλων των φορέων της Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Αφορά όμως και στις δράσεις για την ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηματικότητας.

 

Στις δράσεις δηλαδή, που από τη μια πλευρά θα προστατεύσουν το περιβάλλον και από την άλλη θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

 

Δυστυχώς, δεν μπορώ να προσπεράσω, το γεγονός ότι φτάσαμε ως χώρα, να προωθούμε τώρα αυτή τη νέα, για εμάς, φιλοσοφία, της αειφορικής επιχειρηματικότητας, όταν στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο ανεπτυγμένο κόσμο αποτελεί κεκτημένο ετών, αλλά και εργαλείο ανάπτυξης.

 

Ο τέταρτος άξονας είναι οι νέες τεχνολογίες και η διάχυσή τους στον δημόσιο, και τον ιδιωτικό τομέα.

 

Για τις επιχειρήσεις, οι νέες τεχνολογίες, είναι εργαλείο.

 

Για τους φορείς και τις υπηρεσίες του δημοσίου είναι απόλυτα αναγκαία προτεραιότητα.

 

Τόσο σε επίπεδο εσωτερικής διασύνδεσης, δημοσιοποίησης στοιχείων και κοινής χρήσης βάσεων και δεδομένων, όσο και στο επίπεδο της καλύτερης ενημέρωσης και της ταχύτερης, πιο αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των πολιτών.

 

Πρέπει επιτέλους, η δημόσια διοίκηση, σε όλα τα επίπεδα, στη χώρα μας, να περάσει στη νέα εποχή.

 

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως ήδη τόνισα, επενδύουμε στις νέες τεχνολογίες και υλοποιούμε ένα τιτάνιο έργο για την καθιέρωση και την εμπέδωση των ηλεκτρονικών διαδικασιών σε όλο το φάσμα της λειτουργίας μας.

 

Ταυτόχρονα, ενθαρρύνουμε και τους υπόλοιπους φορείς να αξιοποιήσουν τους διαρθρωτικούς πόρους προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Τελευταίος τομέας, στον οποίο θα αναφερθώ, είναι οι υποδομές. 

 

Εδώ υπάρχει η κεντρική απόφαση τα προγράμματα και οι πόροι, στη νέα προγραμματική περίοδο, να είναι περιορισμένοι, βάσει και των κατευθύνσεων της Commission, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει πολύ προσεκτική επιλογή στα έργα που θα ενταχθούν.

 

Πρέπει – και απευθύνομαι σε όλους τους φορείς – να επιλέξουμε έργα που είναι χρήσιμα για τον τόπο μας, που έχουν ορατό αναπτυξιακό αποτέλεσμα στο επίπεδο των υποδομών για την Κεντρική Μακεδονία. 

 

Δεν θα έχουμε την πολυτέλεια, λόγω των περιορισμένων πόρων, για έργα διακοσμητικού χαρακτήρα.

 

Κυρίες και κύριοι.

.

 

Καταθέσαμε προτάσεις για το σχεδιασμού, τη διαχείριση και την υλοποίηση των προγραμμάτων της νέας περίοδου 2014-2020.

 

Αναπτύξαμε το στρατηγικό σχεδιασμό για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Ξεκαθαρίσαμε πού θέλουμε να πάμε την Κεντρική Μακεδονία, την επόμενη δεκαετία και κυρίως, πώς θα το πετύχουμε.

 

Ο προγραμματισμός για το νέο ΕΣΠΑ, αλλά και οι δράσεις που ήδη υλοποιούμε, είναι ο οδικός μας χάρτης για την ανάπτυξη.

 

Την ανταγωνιστικότητα.

 

Την εξωστρέφεια.

 

Τις νέες θέσεις εργασίας.

 

Την προοπτική των νέων ανθρώπων.

 

Ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας, σίγουρα δεν είναι εύκολος.

 

Απαιτεί, να βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις.

 

Απαιτεί συνεργασία.

 

Γιατί οι καρποί της προσπάθειας έρχονται πάντα, πιο γρήγορα με τη συνεργασία.

 

.

 

Να ξεκινήσει η εκπόνηση των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ και αφού μεσολαβήσει ο διάλογος, σε κεντρικό επίπεδο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να μορφοποιηθούν τα προγράμματα για να κατατεθούν, το αργότερο, ως το τέλος του χρόνου.

 

Θέλω να σας διαβεβαιώσω, ότι στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, είμαστε κατάλληλα και απόλυτα προετοιμασμένοι.

 

Θέλω επίσης να ζητήσω εγρήγορση από όλους.

 

Αν όλοι μαζί, θέσουμε τους κοινούς μας στόχους και δουλέψουμε οργανωμένα, μεθοδικά και υπεύθυνα, είμαι βέβαιος ότι θα τους κατακτήσουμε.

 

Σας ευχαριστώ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Βεροιώτης Στάθης Γκατζούρας παρουσιάζει το νέο τραγούδι του

Ο Βεροιώτης Στάθης Γκατζούρας παρουσιάζει το νέο...

‘’Το εισιτήριο στα νοερά ταξίδια του μυαλού και της...

Που θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες ο «Αντίνοος» - Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Που θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες ο «Αντίνοος» -...

Από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της...

SIMPARTS.GR -  Η τεχνογνωσία, η συνέπεια και οι άριστες επιλογές αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για την υψηλή ποιότητα

SIMPARTS.GR - Η τεχνογνωσία, η συνέπεια και οι άριστες...

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η επιχείρηση Γαβριηλίδης Κ....

Ο Τάσος Μπαρτζώκας σε σύσκεψη με την υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή - Δίκαιη αντιμετώπιση προς όλους και άμεσες ενέργειες

Ο Τάσος Μπαρτζώκας σε σύσκεψη με την υφυπουργό...

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Π.Ε....

Επίσκεψη των Υφυπουργών Φ. Αραμπατζή και  Απ. Βεσυρόπουλου στον Αντιπεριφερειάρχη μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα

Επίσκεψη των Υφυπουργών Φ. Αραμπατζή και Απ....

Επίσκεψη στο γραφείο του δέχθηκε σήμερα Δευτέρα...

Αιτήσεις για τους πολίτες του Δήμου Βέροιας που υπέστησαν ζημιές από πλημμύρες σε κύριες κατοικίες και οικοσυσκευές - Υποβολή μέχρι 9η Αυγούστου

Αιτήσεις για τους πολίτες του Δήμου Βέροιας που...

φωτό αρχείουΟ Δήμος Βέροιας ανακοινώνει τα εξής: Με...

Διαβάστε στην εφημερίδα

Διαβάστε στην εφημερίδα "ΒΕΡΟΙΑ" της Δευτέρας 15/7

Ποινικές ευθύνες για τον σοβαρό τραυματισμό του...

Συλλυπητήριο του Γηροκομείου Βέροιας

Συλλυπητήριο του Γηροκομείου Βέροιας

Τα Διοικητικά Συμβούλια του Αδελφάτου Γηροκομείου ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Νεκρός από ανακοπή καρδιάς  διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Βέροιας, νωρίς το μεσημέρι, ο 60χρονος, συνταξιούχος  βεροιώτης, Απόστολος Χατζηλάμπρου. Το περιστατικό συνέβη στα Δικαστήρια της Βέροιας, όπου...

    Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου ενημερώνει ότι είναι για το σαββατοκύριακο 12-13 Ιανουαρίου είναι σε πλήρη λειτουργία όλες οι πίστες και οι αναβατήρες...

Εκτροχιασμός τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Πλατύ Ημαθίας.Σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ η αμαξοστοιχία 1591 εκτροχιάστηκε...

‘’Το εισιτήριο στα νοερά ταξίδια του μυαλού και της καρδιάς μας άλλοτε έχει προορισμό την Ανατολή και άλλοτε την Δύση’’.Σε ethnic ηχοχρώματα , έτσι όπως τον γνωρίσαμε δηλαδή , συνεχίζει να μας συντροφεύει με...