Συνεδριάζει τη Δευτέρα στη Βέροια το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει τη Δευτέρα στη Βέροια το Δημοτικό Συμβούλιο

Τακτική συνεδρίαση πραγματοποιεί το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, τη Δευτέρα 18 Απριλίου στις 6.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα:

-Επί αιτήματος ομάδας πολιτών για τη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων.

-Επί αιτήματος ομάδας πολιτών για την ψηφιοποίηση του αρχείου της Πολεοδομίας

-Έκδοση ή μη ψηφίσματος συμπαράστασης στους εργαζομένους της εταιρίας «Ε.Παπαδόπουλος-Ν.Παγούρας ΑΒΕΕ»

-Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (6η) προϋπολογισμού και του ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2016.

-Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 380/2014 απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μέλους του Δ/κού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

-Έγκριση ή μη α) ίδρυσης γραφείου Εθελοντισμού, β) δημιουργίας Μητρώου Εθελοντών και γ) ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του.

-Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, Α.Σ. Βέροιας VENUS GROWERS και Α.Σ. Μέσης, β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

-Έγκριση ή μη τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων Δ.Βέροιας.

-Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 13/2016 απόφασης του Ν.Π. με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θ.Ζωγιοπούλου» επί του Απολογισμού του, οικονομικού έτους 2015.

-Έγκριση ή μη της αριθ. 16/2016 απόφασης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ», περί αναμόρφωσης (2η) του προϋπολογισμού και του Ε.Π.Δ., έτους 2016

-Γνωμοδότηση Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) Α΄θμιας Εκπ/σης.

-Γνωμοδότηση Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) Β΄θμιας Εκπ/σης.

-Έγκριση ή μη έκθεσης πεπραγμένων έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βέροιας.

-Επί αιτήματος της εταιρίας «ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΠΕ» για την παράταση της άδειας εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου.

-Επιλογή εποχιακού προσωπικού για πρόσληψή τους ως υδρονομείς άρδευσης σε Τ.Κ. του Δήμου.

-Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρων στο Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας». 

-Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας

-Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση της ακίνητης περιουσίας του κληροδοτήματος Τσαρούχη

-Έγκριση ή μη α) πρακτικού προσφορών για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου

-Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου και των Ν.Π. για τα έτη 2017-2018

-Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας εφαρμογών λογισμικού με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.

-Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση μιας προκατασκευασμένης αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο Διαβατού και μιας προκατασκευασμένης αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας».

-Έγκριση ή μη α) συμμετοχής του Δ.Βέροιας στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση «Φεστιβάλ Τουρισμού 2016» και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.

-Έγκριση ή μη α) δράσης τουριστικής προβολής του Δ.Βέροιας και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.

-Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών έτους 2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας

-Έγκριση ή μη μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα.

-Έγκριση ή μη μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση πυρκαγιών στον Δ.Βέροιας.

-Έγκριση ή μη διάλυσης της σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κατασκευής Φράγματος στη θέση Βράνα Πέτρα Τ.Δ. Τριλόφου Δήμου Δοβρά».

-Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάδειξη οικισμού Σελίου».

-Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επέκταση νεκροταφείου Κουμαριάς».

-Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Σύνδεση εξωτερικού αγωγού αποχέτευσης Πανόραμα-Γιοτζαλίκια-Φλαμουριές με το δίκτυο της ΔΕΥΑΒ».

-Ορισμός εκπροσώπου του Δ.Βέροιας με τον αναπληρωτή του στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου της Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας.

-Έγκριση ή μη α) διενέργειας επαναληπτικής κλήρωσης και β) ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου».

-Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Πατρίδας Δήμου Δοβρά»

-Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Σύνδεση πηγών Λευκόπετρας με αντλιοστάσιο Σάντας»

-Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Ελιάς»

-Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου».

-Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δημοτικής Ενότητας Δοβρά»

-Έγκριση ή μη 3ου Α.Π.Ε., 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Βελτίωση μικροκλίματος στην περιοχή των οδών Ξενοφώντος και Εθνικής Άμυνας»

-Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δ.Ε. Βέροιας».

-Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε.,  1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Βεργίνας».

-Έγκριση ή μη κοπή τριών (3) δέντρων στο Κοιμητήριο της Δ.Κ. Μακροχωρίου.

-Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες από 1/1/2016 ως 29/2/2016.

-Έγκριση ή μη ανάκλησης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης λόγω μη πληρωμής δαπανών, έτους 2016.

-Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης  του Γρηγορίου Μπρανιώτη.

-Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης  της Σκορτοπούλου Αναστασίας

-Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης  του Θωμά Ζησόπουλου

-Έγκριση ή μη διαγραφής μέρους βεβαιωθέντων ποσών του Γ.Στογιάννη από τον υπ’ αριθ. 271/2015 χρηματικό κατάλογο του Δ.Βέροιας.

-Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της εταιρίας «LEASEPLAN HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.

-Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της εταιρίας «LEASEPLAN HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.

-Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της Σ.Ταταρίδου από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.

-Έγκριση ή μη α) έκτακτης μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης αντιδημάρχου στην Αθήνα και γ) ψήφισης της πίστωσης.

-Έγκριση ή μη α) έκτακτης μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης Δημάρχου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα και γ) ψήφισης της πίστωσης

-Έγκριση ή μη μετάβασης επίσημης αντιπροσωπείας του Δ.Βέροιας στο Δ.Άργους-Μυκηνών, στα πλαίσια εορτασμού του πολιούχου της πόλης

-Επί αιτήματος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης να τεθεί ο 7ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος υπό την αιγίδα του Δήμου Βέροιας 

-Επί αιτήματος των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Βέροιας Ι.Σαφαρίκα – Ι.Μπαρμπαρούση για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.

-Επί αιτήματος της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «ΓΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ» για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.

-Επί αιτήματος του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου «ΚΟΠΑΝΟΣ» για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.

-Επί αιτήματος της Λέσχης Αυτοκινήτων Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.

-Επί αιτήματος του Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας» για την παραχώρηση της χρήσης των πλατειών Ρακτιβάν και Δημαρχείου.

-Επί αιτήματος της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Δημαρχείου και μέρους του ισογείου χώρου του Δημαρχείου

-Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 181/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί παραχώρησης της χρήσης της οδού Εβραίων Μαρτύρων στη ΛΕ.ΜΟ.Β.

-Επί αιτήματος του Α.Σ. Φίλιππος Βέροιας σχετικά με τη λειτουργία τμημάτων του συλλόγου

-Επί αιτήματος του Πανημαθιακού Αθλητικού Συλλόγου Καράτε σχετικά με τη λειτουργία τμημάτων του συλλόγου

-Επί αιτήματος της Λέσχης Αυτοκινήτων Βέροιας σχετικά με τη λειτουργία του συλλόγου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΚΡΑΤΣ: Κέρδη 2.844.673 ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα

ΣΚΡΑΤΣ: Κέρδη 2.844.673 ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα

Κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει καθημερινά το...

Δήλωση του Τάσου Μπαρτζώκα για την επίσκεψη του αντιπροέδρου του ΕΛΓΑ στη Βέροια και τις εξαγγελίες του

Δήλωση του Τάσου Μπαρτζώκα για την επίσκεψη του...

Ο υποψήφιος βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ Τάσος ...

Μ.Χαλκιδης: Η Νομαρχιακή της Ν.Δ. πρέπει να οργανώσει εκδήλωση για την παρουσίαση των υποψηφίων βουλευτών

Μ.Χαλκιδης: Η Νομαρχιακή της Ν.Δ. πρέπει να οργανώσει...

Ένα περίεργο φαινόμενο. Η Νομαρχιακή Επιτροπή...

Πολύωρη διακοπή νερού σε περιοχή της Βέροιας

Πολύωρη διακοπή νερού σε περιοχή της Βέροιας

Από τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης...

Αριστούχοι, προαγόμενοι και απολυόμενοι του Γενικού Λυκείου Μακροχωρίου

Αριστούχοι, προαγόμενοι και απολυόμενοι του Γενικού...

ΑριστούχοιΑ/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα...

Συνελήφθη χθες από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Νάουσας, 52χρονος ημεδαπός για καλλιέργεια  3 δενδρυλλίων κάνναβης

Συνελήφθη χθες από αστυνομικούς του Τμήματος...

Φωτό ΑρχείουΣυνελήφθη χθες το μεσημέρι σε περιοχή της...

Μετρήσεις Σακχάρου από το Δημοτικό Ιατρείο Βέροιας σε Δημοτικές Κοινότητες

Μετρήσεις Σακχάρου από το Δημοτικό Ιατρείο Βέροιας σε...

Στο πλαίσιο της πρόληψης θα υλοποιηθεί από το...

Οι υποψήφιοι βουλευτές του «ΣΥΡΙΖΑ- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ» στον Άγιο Γεώργιο

Οι υποψήφιοι βουλευτές του «ΣΥΡΙΖΑ- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ...

Οι υποψήφιοι βουλευτές του «ΣΥΡΙΖΑ- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

    Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου ενημερώνει ότι είναι για το σαββατοκύριακο 12-13 Ιανουαρίου είναι σε πλήρη λειτουργία όλες οι πίστες και οι αναβατήρες...

Εκτροχιασμός τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Πλατύ Ημαθίας.Σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ η αμαξοστοιχία 1591 εκτροχιάστηκε...

Κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει καθημερινά το ΣΚΡΑΤΣ. Την προηγούμενη εβδομάδα, από τις 17 έως και τις 23 Ιουνίου 2019, το ΣΚΡΑΤΣ μοίρασε συνολικά 2.844.673 ευρώ. Μεταξύ των νικητών ήταν ένας τυχερός παίκτης από...

Ο υποψήφιος βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ Τάσος Μπαρτζώκας, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του αντιπροέδρου του ΕΛΓΑ Δημήτρη Καρακώστα από τη Βέροια, σχολίασε:«Την περασμένη Δευτέρα (24/6) το μεσημέρι ο ...