Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

Συνεδριάζει την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου στις 6μμ το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση ή μη α) υποβολής πρότασης στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας για τη σύσταση και τη λειτουργία Κυριακάτικης αγοράς στην Τ.Κ.Ριζωμάτων και β) κανονισμού λειτουργίας της.

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση ή μη της αριθ. 53/2017 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δ.Βέροιας, για τη δημιουργία τμήματος Κινητικής Αγωγής

ΘΕΜΑ 3ο:Επί εισήγησης της Ο.Ε. για τη σύναψη δανειακής σύμβασης για αναχρηματοδότηση του υφισταμένου δανεισμού του Δήμου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

ΘΕΜΑ 4ο:Επί ενστάσεως του αναδόχου του έργου «Ανάδειξη οικισμού Σελίου» κατά του με αρ. πρωτ. 30892/14-9-2017 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 5ο:Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (16η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2017.

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση ή μη της αριθ. 240/2017 απόφασης Δ/κού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βέροιας, περί τροποποίησης της αριθ. 6/2013 απόφασης, για την αναμόρφωση του κοινωνικού της τιμολογίου.

ΘΕΜΑ 7ο:Επί εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για εμμονή στην υπ’ αριθ. 399/2012 απόφαση του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας και Α.Ε.Σ. Βέροιας VENUS GROWERS, β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση ή μη υπογραφής διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση ή μη καταρχήν δωρεάν παραχώρησης της χρήσης, με χρησιδάνειο, εκτάσεων ιδιοκτησίας του Δ.Βέροιας, στην Εταιρία Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδας Α.Ε.

ΘΕΜΑ 11ο:Γνωμοδότηση Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Α΄θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2018-2019

ΘΕΜΑ 12ο:Γνωμοδότηση Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Β΄θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2018-2019

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, για την τροποποίηση της αριθ. 20711/9-5-1983 απόφασης Νομάρχη Ημαθίας ως προς τον σκοπό παραχώρησης του υπ’ αριθ. 147α οικοπέδου της Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας.

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής των Κ.Μουρατίδη κλπ. σε δόσεις.

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση ή μη διατήρησης της απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 86, για την ανάδειξη του μνημείου Ορτά Τζαμί

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση ή μη α) παράτασης της μείωσης μισθωμάτων καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας και β) διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση ή μη α) πρακτικού διαγωνισμού για την εγκατάσταση και λειτουργία τριών (3) τερματικών αποδοχής καρτών (POS) στα δημοτικά ταμεία για είσπραξη οφειλών με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα και β) υπογραφής της σχετικής σύμβασης

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση ή μη πρόσληψης ασκούμενου δικηγόρου για την πραγματοποίηση της πρακτικής του άσκησης στον Δ.Βέροιας

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του 1ου Φεστιβάλ Χορωδιών του Δ.Βέροιας με το Μουσικό Σύνολο «ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ».

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση ή μη επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, από μη δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση ή μη επικαιροποιημένου μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονόπτωση και παγετό.

ΘΕΜΑ 22ο:Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για τον καθορισμό οριογραμμής τμήματος του υπ’ αριθ. 36 ρέματος στα όρια του αγροτεμαχίου 25 του αγροκτήματος Βέροιας

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση ή μη διενέργειας της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου».

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Κυψέλης».

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά για την πιστοποίησή τους».

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση ή μη της επικαιροποιημένης μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή των δαπέδων γηπέδων καλαθοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, αντισφαίρισης ΕΑΚ».

ΘΕΜΑ 27ο:Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Σύνδεση Εξωτερικού Αγωγού αποχέτευσης Πανόραμα Γιοτζαλίκια Φλαμουριές με το Δίκτυο της ΔΕΥΑΒ».

ΘΕΜΑ 28ο:Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη οδών στην περιοχή Γιοτζαλίκια».

ΘΕΜΑ 29ο:Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση νέου τμήματος νεκροταφείου Διαβατού».

ΘΕΜΑ 30ο:Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια».

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2016)».

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση και εγκατάσταση λέβητα στο 4ο Δημοτικό Βέροιας».

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βεργίνας».

ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κοπή αγριόχορτων Δ.Ε. Βέροιας»

ΘΕΜΑ 35ο:Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας μεταφοράς περιπτέρων

ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας ταχυμεταφορών

ΘΕΜΑ 37ο:Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Φιλοξενία ιστοσελίδων Δήμου» για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 ως 30/4/2017

ΘΕΜΑ 38ο:Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Εγκατάσταση συστήματος σειράς προτεραιότητας στις Δ/νσεις α) Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών και β) Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού»

ΘΕΜΑ 39ο:Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας συντήρησης κι επισκευής φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων

ΘΕΜΑ 40ο:Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας συντήρησης κι επισκευής φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων

ΘΕΜΑ 41ο:Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Μακεδονίδος»

ΘΕΜΑ 42ο:Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Μακεδονίδος»

ΘΕΜΑ 43ο:Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Μακεδονίδος»

ΘΕΜΑ 44ο:Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Μακεδονίδος»

ΘΕΜΑ 45ο:Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Απ. Παύλου».

ΘΕΜΑ 46ο:Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή λοιπών υπαίθριων εγκαταστάσεων (βυθιζόμενες μπάρες, σηματοδότες, συντριβάνια, μεγαφωνικές κλπ.)».

ΘΕΜΑ 47ο:Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας διερμηνείας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού της απελευθέρωσης της Βέροιας

ΘΕΜΑ 48ο:Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας ξενάγησης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού της απελευθέρωσης της Βέροιας

ΘΕΜΑ 49ο:Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας παροχής ηχητικής εγκατάστασης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού της απελευθέρωσης της Βέροιας

ΘΕΜΑ 50ο:Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας διοργάνωσης εκδήλωσης-συναυλίας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού της απελευθέρωσης της Βέροιας

ΘΕΜΑ 51ο:Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας παροχής ξενοδοχειακού καταλύματος για τη φιλοξενία επίσημης αντιπροσωπείας από τον αδελφοποιημένο Δήμο Στροβόλου της Κύπρου

ΘΕΜΑ 52ο:Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας παροχής ξενοδοχειακού καταλύματος για τη φιλοξενία επίσημων ξένων αντιπροσωπειών

ΘΕΜΑ 53ο:Έγκριση ή μη α) επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Παναγιώτη Καραπιπέρη, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) διάθεσης της πίστωσης

ΘΕΜΑ 54ο:Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες από 1/5/2017 ως 30/6/2017.

ΘΕΜΑ 55ο:Έγκριση ή μη του προγράμματος εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου

ΘΕΜΑ 56ο:Έγκριση ή μη α) παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης

ΘΕΜΑ 57ο:Έγκριση ή μη α) παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης

ΘΕΜΑ 58ο:Έγκριση ή μη α) παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης

ΘΕΜΑ 59ο:Επί αιτήματος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δ.Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ από Α/Κ Βέροιας έως Α/Κ Πολυμύλου

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της ΕΓΝΑΤΙΑΣ...

Η Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας, αποβλέποντες στην...

"ZERO PLASTIC" η φετινή χρονιά για το περιβάλλον! -...

Το πολιτιστικό κέντρο εργαζομένων και συνταξιούχων...

Πρόσκοποι Βέροιας: Το πρόγραμμα των θερινών κατασκηνώσεων

Πρόσκοποι Βέροιας: Το πρόγραμμα των θερινών...

Οι Πρόσκοποι Βέροιας ανακοινώνουν:1)  Πρόγραμμα...

H δικηγόρος Μαρία Τορορή υποψήφια βουλευτής Ημαθίας με το ΚΙΝΑΛ

H δικηγόρος Μαρία Τορορή υποψήφια βουλευτής Ημαθίας με...

H δικηγόρος και δημοτική σύμβουλος Νάουσας Μαρία...

ΑΓΑΘΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ  «ΣΤΟ ΤΑΒΛΙ»

ΑΓΑΘΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ «ΣΤΟ ΤΑΒΛΙ»

Γράφει ο  Θωμάς ΓαβριηλίδηςΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ...

«βραδιά Όπερας» «κλασσικό μπαλέτο και σύγχρονο»

«βραδιά Όπερας» «κλασσικό μπαλέτο και σύγχρονο»

Γράφει η Σοφία Πιστοφίδου-ΤσόγκαΚαθηγήτρια...

Διεθνής καμπάνια για τη Μακεδονία   και «δρόμοι του Μ. Αλεξάνδρου» ως απάντηση στους ανιστόρητους και μοχλός ανάπτυξης   της Β. Ελλάδας – Πρωταγωνίστρια η Ημαθία

Διεθνής καμπάνια για τη Μακεδονία και «δρόμοι του Μ....

Για τους «Δρόμους του Μεγάλου Αλεξάνδρου», ένα...

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ: Καλούμε την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να πάρει πίσω την απόφαση άμεσα

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ: Καλούμε...

Σχετικά με την αρ. 9146/11-6-2019, απόφαση της Δ/νσης Β/θμιας...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

    Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου ενημερώνει ότι είναι για το σαββατοκύριακο 12-13 Ιανουαρίου είναι σε πλήρη λειτουργία όλες οι πίστες και οι αναβατήρες...

Εκτροχιασμός τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Πλατύ Ημαθίας.Σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ η αμαξοστοιχία 1591 εκτροχιάστηκε...

Η Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας, αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, στα πλαίσια εκτέλεσης...

Το πολιτιστικό κέντρο εργαζομένων και συνταξιούχων ΟΤΕ Ημαθίας στα πλαίσια ενημέρωσης του κόσμου για το "ZERO PLASTIC" όπως έχει χαρακτηριστεί για το περιβάλλον η φετινή χρονιά προσπαθώντας να τους...