Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

Συνεδριάζει την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου στις 6μμ το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση ή μη α) υποβολής πρότασης στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας για τη σύσταση και τη λειτουργία Κυριακάτικης αγοράς στην Τ.Κ.Ριζωμάτων και β) κανονισμού λειτουργίας της.

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση ή μη της αριθ. 53/2017 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δ.Βέροιας, για τη δημιουργία τμήματος Κινητικής Αγωγής

ΘΕΜΑ 3ο:Επί εισήγησης της Ο.Ε. για τη σύναψη δανειακής σύμβασης για αναχρηματοδότηση του υφισταμένου δανεισμού του Δήμου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

ΘΕΜΑ 4ο:Επί ενστάσεως του αναδόχου του έργου «Ανάδειξη οικισμού Σελίου» κατά του με αρ. πρωτ. 30892/14-9-2017 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 5ο:Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (16η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2017.

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση ή μη της αριθ. 240/2017 απόφασης Δ/κού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βέροιας, περί τροποποίησης της αριθ. 6/2013 απόφασης, για την αναμόρφωση του κοινωνικού της τιμολογίου.

ΘΕΜΑ 7ο:Επί εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για εμμονή στην υπ’ αριθ. 399/2012 απόφαση του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας και Α.Ε.Σ. Βέροιας VENUS GROWERS, β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση ή μη υπογραφής διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση ή μη καταρχήν δωρεάν παραχώρησης της χρήσης, με χρησιδάνειο, εκτάσεων ιδιοκτησίας του Δ.Βέροιας, στην Εταιρία Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδας Α.Ε.

ΘΕΜΑ 11ο:Γνωμοδότηση Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Α΄θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2018-2019

ΘΕΜΑ 12ο:Γνωμοδότηση Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Β΄θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2018-2019

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, για την τροποποίηση της αριθ. 20711/9-5-1983 απόφασης Νομάρχη Ημαθίας ως προς τον σκοπό παραχώρησης του υπ’ αριθ. 147α οικοπέδου της Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας.

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής των Κ.Μουρατίδη κλπ. σε δόσεις.

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση ή μη διατήρησης της απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 86, για την ανάδειξη του μνημείου Ορτά Τζαμί

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση ή μη α) παράτασης της μείωσης μισθωμάτων καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας και β) διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση ή μη α) πρακτικού διαγωνισμού για την εγκατάσταση και λειτουργία τριών (3) τερματικών αποδοχής καρτών (POS) στα δημοτικά ταμεία για είσπραξη οφειλών με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα και β) υπογραφής της σχετικής σύμβασης

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση ή μη πρόσληψης ασκούμενου δικηγόρου για την πραγματοποίηση της πρακτικής του άσκησης στον Δ.Βέροιας

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του 1ου Φεστιβάλ Χορωδιών του Δ.Βέροιας με το Μουσικό Σύνολο «ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ».

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση ή μη επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, από μη δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση ή μη επικαιροποιημένου μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονόπτωση και παγετό.

ΘΕΜΑ 22ο:Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για τον καθορισμό οριογραμμής τμήματος του υπ’ αριθ. 36 ρέματος στα όρια του αγροτεμαχίου 25 του αγροκτήματος Βέροιας

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση ή μη διενέργειας της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου».

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Κυψέλης».

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά για την πιστοποίησή τους».

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση ή μη της επικαιροποιημένης μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή των δαπέδων γηπέδων καλαθοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, αντισφαίρισης ΕΑΚ».

ΘΕΜΑ 27ο:Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Σύνδεση Εξωτερικού Αγωγού αποχέτευσης Πανόραμα Γιοτζαλίκια Φλαμουριές με το Δίκτυο της ΔΕΥΑΒ».

ΘΕΜΑ 28ο:Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη οδών στην περιοχή Γιοτζαλίκια».

ΘΕΜΑ 29ο:Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση νέου τμήματος νεκροταφείου Διαβατού».

ΘΕΜΑ 30ο:Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια».

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2016)».

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση και εγκατάσταση λέβητα στο 4ο Δημοτικό Βέροιας».

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βεργίνας».

ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κοπή αγριόχορτων Δ.Ε. Βέροιας»

ΘΕΜΑ 35ο:Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας μεταφοράς περιπτέρων

ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας ταχυμεταφορών

ΘΕΜΑ 37ο:Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Φιλοξενία ιστοσελίδων Δήμου» για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 ως 30/4/2017

ΘΕΜΑ 38ο:Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Εγκατάσταση συστήματος σειράς προτεραιότητας στις Δ/νσεις α) Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών και β) Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού»

ΘΕΜΑ 39ο:Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας συντήρησης κι επισκευής φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων

ΘΕΜΑ 40ο:Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας συντήρησης κι επισκευής φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων

ΘΕΜΑ 41ο:Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Μακεδονίδος»

ΘΕΜΑ 42ο:Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Μακεδονίδος»

ΘΕΜΑ 43ο:Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Μακεδονίδος»

ΘΕΜΑ 44ο:Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Μακεδονίδος»

ΘΕΜΑ 45ο:Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Απ. Παύλου».

ΘΕΜΑ 46ο:Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή λοιπών υπαίθριων εγκαταστάσεων (βυθιζόμενες μπάρες, σηματοδότες, συντριβάνια, μεγαφωνικές κλπ.)».

ΘΕΜΑ 47ο:Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας διερμηνείας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού της απελευθέρωσης της Βέροιας

ΘΕΜΑ 48ο:Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας ξενάγησης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού της απελευθέρωσης της Βέροιας

ΘΕΜΑ 49ο:Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας παροχής ηχητικής εγκατάστασης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού της απελευθέρωσης της Βέροιας

ΘΕΜΑ 50ο:Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας διοργάνωσης εκδήλωσης-συναυλίας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού της απελευθέρωσης της Βέροιας

ΘΕΜΑ 51ο:Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας παροχής ξενοδοχειακού καταλύματος για τη φιλοξενία επίσημης αντιπροσωπείας από τον αδελφοποιημένο Δήμο Στροβόλου της Κύπρου

ΘΕΜΑ 52ο:Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας παροχής ξενοδοχειακού καταλύματος για τη φιλοξενία επίσημων ξένων αντιπροσωπειών

ΘΕΜΑ 53ο:Έγκριση ή μη α) επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Παναγιώτη Καραπιπέρη, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) διάθεσης της πίστωσης

ΘΕΜΑ 54ο:Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες από 1/5/2017 ως 30/6/2017.

ΘΕΜΑ 55ο:Έγκριση ή μη του προγράμματος εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου

ΘΕΜΑ 56ο:Έγκριση ή μη α) παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης

ΘΕΜΑ 57ο:Έγκριση ή μη α) παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης

ΘΕΜΑ 58ο:Έγκριση ή μη α) παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης

ΘΕΜΑ 59ο:Επί αιτήματος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δ.Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παρέμβαση 3 Βεροιωτών Προσκόπων για τον εθελοντισμό Εμπρός για το ξαναζωντάνεμα της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων
Συνεργασία  Τράπεζας Πειραιώς – Ελληνικού  Δημοσίου για την πληρωμή των κοινοτικών  ενισχύσεων  μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνεργασία Τράπεζας Πειραιώς – Ελληνικού Δημοσίου ...

Η Τράπεζα Πειραιώς, μετά από ανοικτό διεθνή...

 ΙΝΕ ΓΣΕΕ:  Παράταση υποβολής  αιτήσεων για εργαζόμενους στον κλάδο του τουρισμού

ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Παράταση υποβολής αιτήσεων για...

Τροποποίηση και  παράταση παίρνει η υποβολή αιτήσεων,...

Σημαντικές συνέργειες και δράσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη των πολιτιστικών διαδρομών μέσω του ευρωπαϊκού έργου Cult-RInG

Σημαντικές συνέργειες και δράσεις της Περιφέρειας...

Σημαντικές συνέργειες και δράσεις για την αξοποίηση...

Ίδρυση νέου Aγροτικού Συλλόγου στην Ημαθία

Ίδρυση νέου Aγροτικού Συλλόγου στην Ημαθία

Σε έναν αγροτικό τομέα που νοσεί, με χιλιάδες...

Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε  ο Θ. Κορωνάς για τις θανατώσεις ζώων

Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε ο Θ. Κορωνάς για τις...

Στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Βέροιας μετά την...

Σχέδιο Κανονισμού  Ωραρίου και ημέρας  λειτουργίας της Λαϊκής  Αγοράς Δ.Κ. Βέροιας

Σχέδιο Κανονισμού Ωραρίου και ημέρας λειτουργίας...

  Ο Δήμος Βέροιας ενημερώνει τους  Δημότες του, ότι την...

Κων/νος Τσιάρας για δημοτικές εκλογές:

Κων/νος Τσιάρας για δημοτικές εκλογές: "Επίσημη...

«Πεποίθηση και βούληση της Νέας Δημοκρατίας είναι η...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Των Δημήτρη Π. Τόλιου, ΚωνσταντίνουΗ. Οικονομίδη, Ευάγγελου Ν.ΠαπαχαραλάμπουςΗ ασπρόμαυρη φωτο του 1975  στην Καστανιά, απεικονίζει την πρώτη συγκέντρωση της ένωσης παλαιών προσκόπων Βεροίας...

Η Τράπεζα Πειραιώς, μετά από ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό (Διακήρυξη 3494/Χ.Δ/2018), ανέλαβε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, την τήρηση, την ταμειακή...

Τροποποίηση και  παράταση παίρνει η υποβολή αιτήσεων, έως 29/11/2018, για τα Επιδοτούμενα  Προγράμματα  για Εργαζόμενους  Ιδιωτικού Τομέα στον κλάδο του Τουρισμού που θα υλοποιήσει το ΙΝΕ ΓΣΕΕ στο Πλαίσιο της...

Σημαντικές συνέργειες και δράσεις για την αξοποίηση των πολιτιστικών διαδρομών αναπτύσσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω του ευρωπαϊκού...