ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1918-2018) ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤOY ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΔΗΣ (1903-1960) Ο θεμελιωτής και οργανωτής του Προσκοπισμού στη Βέροια

ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1918-2018) ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤOY ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΔΗΣ (1903-1960) Ο θεμελιωτής και οργανωτής του Προσκοπισμού στη Βέροια

Γράφει 


ο Παύλος Πυρινός

Ο Γεώργιος Γουδής με την υπ’ αριθμ. 1/10-2-1930 «Ημερησία Διαταγή Τοπικού Εφόρου ίδρυσε την Τοπική Εφορεία Προσκόπων Βεροίας με δύο προσκοπικές ομάδες. Έτσι άρχισε η ιστορία της δεύτερης προσκοπικής περιόδου (1930-1939) με την οποία, όπως γράψαμε, θα ασχοληθούμε σήμερα.

Ο Γεώργιος Γουδής ήταν προικισμένος με εξαίρετα χαρίσματα! Ήταν άνθρωπος με ιδανικά. Δονούσε ολόκληρο τον ψυχικό του κόσμο η Ελλάδα και ο Χριστός.

Μα πάνω απ’ όλα ήταν πλασμένος για αρχηγός. Δεν μπορούν όλοι να αναδειχθούν ηγήτορες. Χρειάζονται ειδικές ικανότητες και ιδιαίτερα χαρίσματα. Ο Γεώργιος Γουδής τα είχε όλα. Ενέπνεε, ενθουσίαζε. Ηλέκτριζε και συγκινούσε μέχρι δακρύων. Δίδασκε χωρίς να κουράζει. Και όταν ακόμη ήταν αυστηρός, και τότε ήταν αγαπητός.

Με όλα αυτά τα ηγετικά προσόντα αναδείχθηκε, πράγματι, ο θεμελιωτής και οργανωτής του προσκοπισμού στη Βέροια.

Με τρόπο καταπληκτικό που θαυμάζει κανείς οργάνωσε τον προσκοπισμό στη Βέροια.

Α΄ ΣΤΕΛΕΧΗ

Για την οργάνωση και εκπαίδευση των προσκόπων Βεροίας ο Γεώργιος Γουδής επέλεξε παλιούς βαθμοφόρους και πρώτα αυτούς που είχαν τα απαιτούμενα ηθικά και πνευματικά προσόντα.

Έτσι συγκρότησε το σώμα αξιωματικών προσκόπων ως εξής:

α) Για το βαθμό του επόπτου ΤΠΣ Βεροίας, τον Γεώργιο Στ. Κανάκη, προϊστάμενο του μεταφραστικού γραφείου του Πρωτοδικείου Βεροίας.

β) Για το βαθμό του αρχηγού ομάδος τους:

1. Κων/νο Παπαχατζή, εισαγγελικό υπάλληλο, παλιό οπλαρχηγό ομάδος.

2. Αργύριο Δημητρακάκη, δικαστικό υπάλληλο, παλιό υπαρχηγεύοντα ενωμοτάρχη και 

3. Αθανάσιο Τσανάκα, ιδιωτικό υπάλληλο, παλιό ενωμοτάρχη 

γ) Για το βαθμό του υπαρχηγού ομάδος τους:

1. Αθανάσιο Περατινό, δικαστικό υπάλληλο, παλιό υπενωμοτάρχη,

2. Κλέωνα Παπανίδη, τηλεγραφικό υπάλληλο και

3. Αλκιβιάδη Μαωλίδη, ιδιωτικό υπάλληλο

Όλοι αυτοί αποτέλεσαν τα προσωρινά στελέχη του προσκοπισμού στη Βέροια.

Β΄ Επιτελική Υπηρεσία

Για την αρτιότερη οργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας της Τοπικής Εφορείας συστάθηκε Επιτελική Υπηρεσία.

Η υπηρεσία αυτή διαιρέθηκε σε τρία τμήματα:

α) Προσωπικού, β) Κίνησης, γ) Οικονομικής υπηρεσίας.

Τέλος, ως επιτελάρχης ορίστηκε ο προσωρινός αρχηγός Κ. Παπαχατζής και υπασπιστής του κ. Γ. Γουδή ο πρόσκοπος κ. Χατζηδήμου.

Γ΄ Εκπαίδευση

Για τη συστηματική και ομοιογενή εκπαίδευση των προσκόπων ιδρύθηκε εκπαιδευτικός ουλαμός για να διδαχθούν την ύλη για προσκόπους Γ΄ και Β΄ τάξης.

Ο εκπαιδευτικός ουλαμός λειτούργησε από την 1η Απριλίου 1930. Σ’ αυτόν φοίτησαν δόκιμοι πρόσκοποι, ύστερα από προφορικές εξετάσεις ενώπιον του Τοπικού Εφόρου Γ. Γουδή, οι:

1. Αντωνιάδης Αλέξ.

2. Γιαμάς Ιωάννης

3. Δαβόρας Αθανάσιος

4. Ευθυμιάδης Σ.

5. Ζανετόπουλος Γ.

6. Ζανετόπουλος Χρ.

7. Ιακωβίδης Μ.

8. Κανάκης Δ.

9. Κανελλίδης Κ.

10. Κάππος Αντ.

11. Μάντσης Αλ.

12. Νάτσικας Αλ.

13. Νικοδημόπουλος Βασ.

14. Νικολαΐδης Γ.

15. Οικονομίδης Κ.

16. Παπαδόπουλος Φ.

17. Παυλίδης Γ.

18. Σίμος Σίμου

19. Στυλιανίδης Σ.

20. Κίτσος Βασ.

21. Τσικής Κ.

22. Τσιράκογλου Θ.

23. Σακελλαρίδης Α.

24. Χατζηδήμου Κ.

Ακόμη, λίγο αργότερα, γράφτηκαν στον εκπαιδευτικό ουλαμό και οι πρόσκοποι: Σωκρ. Βλαχογιάννης, Ευάγγελος Ζανετόπουλος, Αντ. Παπαχαραλάμπους, Κ. Μάντσης, Θεόδ. Μαυρίδης και Δημ. Παπαδόπουλος.

Τον Οκτώβριο του 1930, ύστερα από εξάμηνη εκπαίδευση, σταμάτησε η λειτουργία του εκπαιδευτικού ουλαμού και συστήθηκε νέα σχολή υποψηφίων υπαρχηγών στην οποίαν φοίτησαν αυτοί που διακρίθηκαν στον εκπαιδευτικό ουλαμό.

Οι πρόσκοποι που φοίτησαν στη σχολή υποψηφίων υπαρχηγών ήταν:

1. Αθανάσιος Δαβόρας

2. Γεώργιος Ζανετόπουλος

3. Κων/νος Μάντσης

4. Φιλοκτήμων Παπαδόπουλος

5. Κων/νος Χατζηδήμου

6. Δημήτριος Παπαδόπουλος

7. Ιωάννης Γιαμάς

8. Γεώργιος Παυλίδης

9. Σ. Βλαχόπουλος

10. Αντώνιος Κάππος

11. Γ. Μπεζιρκιάνογλου

Η λειτουργία της σχολής άρχισε στις 1-11-1930 και σταμάτησε στις 28-2-1932.

Όλοι αυτοί που φοίτησαν στη σχολή αυτή, έτυχαν ευρύτερης μόρφωσης και αποτέλεσαν στη συνέχεια τα στελέχη των ομάδων, ενώ αυτοί που φοίτησαν μόνο στον εκπαιδευτικό ουλαμό αποτέλεσαν τους κατώτερους βαθμοφόρους των ομάδων (υπενωμοτάρχες – ενωμοτάρχες).

Δ΄ Τοπικός Προσκοπικός Σύνδεσμος Βεροίας

Ακόμη, ο Γ. Γουδής πρότεινε στην περιφερειακή Εφορεία Θεσσαλονίκης κατάλληλα πρόσωπα για τη συγκρότηση του Τοπικού Προσκοπικού Συνδέσμου Βεροίας που θα βοηθούσε ηθικά και υλικά την προσκοπική κίνηση.

Τα προτεινόμενα για το σκοπό αυτό ήταν:

1. Σμυρλής Θρασύβουλος

2. Φωτεινός Γεώργιος

3. Ζουμπάς Γεώργιος

4. Γιαμάς Αθανάσιος

5. Ζάχος Στέφανος

6. Μαρκόπουλος Νικόλαος

7. Καρατζόγλου Αναστάσιος

8. Τζίκας Αντώνιος

9. Πολυζωΐδης Θεμιστοκλής

10. Δανιήλ Ανδρέας

11. Γιαννόπουλος Ευάγγελος

12. Βαφείδης Στέφανος

Με τη συγκρότηση του προσωρινού επιτελείου βαθμοφόρων, της επιτελικής υπηρεσίας, της εκπαίδευσης των προσκόπων και της συγκρότησης του προσκοπικού συνδέσμου ο Γ. Γουδής έθεσε τις βάσεις για την μετέπειτα πρόοδο του προσκοπισμού.

Συνεχίζεται

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σεμινάριο για τον σχολικό εκφοβισμό

Σεμινάριο για τον σχολικό εκφοβισμό

 Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου...

Από την καρδιά στο νου - Σωπαίνουν  οι λέξεις

Από την καρδιά στο νου - Σωπαίνουν οι λέξεις

Γράφει η Όλγα  Κουτμηρίδου - ΜεταξάΟι λέξεις άνοιξαν...

Για οριστική άδεια λειτουργίας πάει το  Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου

Για οριστική άδεια λειτουργίας πάει το Χιονοδρομικό...

Την έγκριση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών...

Συνεδριάζει την Τρίτη η Δημοτική  Κοινότητα  Βέροιας

Συνεδριάζει την Τρίτη η Δημοτική Κοινότητα Βέροιας

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας...

Μήνυμα για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Μήνυμα για την επέτειο του Πολυτεχνείου

17 Νοέμβρη 2018.Φέτος συμπληρώνονται 45 χρόνια από την...

Εκδήλωση με ομιλητή  τον Κωσταντίνο Τσιάρα,  για τις προκλήσεις  του νέου μοντέλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην σημερινή εποχή

Εκδήλωση με ομιλητή τον Κωσταντίνο Τσιάρα, για τις...

ΑΠΟ ΤΗ  ΔΗΜ.ΤΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟ.Δ.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ Την...

Για την 45η επέτειο  από την εξέγερση  του Πολυτεχνείου

Για την 45η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου

Το Πολυτεχνείο ως σύμβολο παραμένει διαχρονικά...

Ομόφωνη απόφαση της Ιεράς Συνόδου,  να παραμείνει ως έχει το καθεστώς μισθοδοσίας  των κληρικών και να συνεχιστεί ο διάλογος

Ομόφωνη απόφαση της Ιεράς Συνόδου, να παραμείνει ως...

-Μητροπολίτης Παντελεήμων: «Εκτιμώντας την προσφορά...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

 Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Νάουσας  διοργανώνει σεμινάριο με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό (bulling) -σε συνεργασία με την κα Τασιώνα Αθηνά (επισκέπτρια υγείας) και το Πανεπιστήμιο Κύπρου-...

Γράφει η Όλγα  Κουτμηρίδου - ΜεταξάΟι λέξεις άνοιξαν την πόρτα της καρδιάς και άρχισαν να ανεβαίνουν τον ανήφορο τρέχοντας. Το πρόσωπο έγινε κατακόκκινο από θυμό, το σάλιο στέγνωσε στο στόμα. Και όταν οι...