ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1918-2018) ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤOY ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΔΗΣ (1903-1960) Ο θεμελιωτής και οργανωτής του Προσκοπισμού στη Βέροια

ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1918-2018) ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤOY ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΔΗΣ (1903-1960) Ο θεμελιωτής και οργανωτής του Προσκοπισμού στη Βέροια

Γράφει 


ο Παύλος Πυρινός

Ο Γεώργιος Γουδής με την υπ’ αριθμ. 1/10-2-1930 «Ημερησία Διαταγή Τοπικού Εφόρου ίδρυσε την Τοπική Εφορεία Προσκόπων Βεροίας με δύο προσκοπικές ομάδες. Έτσι άρχισε η ιστορία της δεύτερης προσκοπικής περιόδου (1930-1939) με την οποία, όπως γράψαμε, θα ασχοληθούμε σήμερα.

Ο Γεώργιος Γουδής ήταν προικισμένος με εξαίρετα χαρίσματα! Ήταν άνθρωπος με ιδανικά. Δονούσε ολόκληρο τον ψυχικό του κόσμο η Ελλάδα και ο Χριστός.

Μα πάνω απ’ όλα ήταν πλασμένος για αρχηγός. Δεν μπορούν όλοι να αναδειχθούν ηγήτορες. Χρειάζονται ειδικές ικανότητες και ιδιαίτερα χαρίσματα. Ο Γεώργιος Γουδής τα είχε όλα. Ενέπνεε, ενθουσίαζε. Ηλέκτριζε και συγκινούσε μέχρι δακρύων. Δίδασκε χωρίς να κουράζει. Και όταν ακόμη ήταν αυστηρός, και τότε ήταν αγαπητός.

Με όλα αυτά τα ηγετικά προσόντα αναδείχθηκε, πράγματι, ο θεμελιωτής και οργανωτής του προσκοπισμού στη Βέροια.

Με τρόπο καταπληκτικό που θαυμάζει κανείς οργάνωσε τον προσκοπισμό στη Βέροια.

Α΄ ΣΤΕΛΕΧΗ

Για την οργάνωση και εκπαίδευση των προσκόπων Βεροίας ο Γεώργιος Γουδής επέλεξε παλιούς βαθμοφόρους και πρώτα αυτούς που είχαν τα απαιτούμενα ηθικά και πνευματικά προσόντα.

Έτσι συγκρότησε το σώμα αξιωματικών προσκόπων ως εξής:

α) Για το βαθμό του επόπτου ΤΠΣ Βεροίας, τον Γεώργιο Στ. Κανάκη, προϊστάμενο του μεταφραστικού γραφείου του Πρωτοδικείου Βεροίας.

β) Για το βαθμό του αρχηγού ομάδος τους:

1. Κων/νο Παπαχατζή, εισαγγελικό υπάλληλο, παλιό οπλαρχηγό ομάδος.

2. Αργύριο Δημητρακάκη, δικαστικό υπάλληλο, παλιό υπαρχηγεύοντα ενωμοτάρχη και 

3. Αθανάσιο Τσανάκα, ιδιωτικό υπάλληλο, παλιό ενωμοτάρχη 

γ) Για το βαθμό του υπαρχηγού ομάδος τους:

1. Αθανάσιο Περατινό, δικαστικό υπάλληλο, παλιό υπενωμοτάρχη,

2. Κλέωνα Παπανίδη, τηλεγραφικό υπάλληλο και

3. Αλκιβιάδη Μαωλίδη, ιδιωτικό υπάλληλο

Όλοι αυτοί αποτέλεσαν τα προσωρινά στελέχη του προσκοπισμού στη Βέροια.

Β΄ Επιτελική Υπηρεσία

Για την αρτιότερη οργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας της Τοπικής Εφορείας συστάθηκε Επιτελική Υπηρεσία.

Η υπηρεσία αυτή διαιρέθηκε σε τρία τμήματα:

α) Προσωπικού, β) Κίνησης, γ) Οικονομικής υπηρεσίας.

Τέλος, ως επιτελάρχης ορίστηκε ο προσωρινός αρχηγός Κ. Παπαχατζής και υπασπιστής του κ. Γ. Γουδή ο πρόσκοπος κ. Χατζηδήμου.

Γ΄ Εκπαίδευση

Για τη συστηματική και ομοιογενή εκπαίδευση των προσκόπων ιδρύθηκε εκπαιδευτικός ουλαμός για να διδαχθούν την ύλη για προσκόπους Γ΄ και Β΄ τάξης.

Ο εκπαιδευτικός ουλαμός λειτούργησε από την 1η Απριλίου 1930. Σ’ αυτόν φοίτησαν δόκιμοι πρόσκοποι, ύστερα από προφορικές εξετάσεις ενώπιον του Τοπικού Εφόρου Γ. Γουδή, οι:

1. Αντωνιάδης Αλέξ.

2. Γιαμάς Ιωάννης

3. Δαβόρας Αθανάσιος

4. Ευθυμιάδης Σ.

5. Ζανετόπουλος Γ.

6. Ζανετόπουλος Χρ.

7. Ιακωβίδης Μ.

8. Κανάκης Δ.

9. Κανελλίδης Κ.

10. Κάππος Αντ.

11. Μάντσης Αλ.

12. Νάτσικας Αλ.

13. Νικοδημόπουλος Βασ.

14. Νικολαΐδης Γ.

15. Οικονομίδης Κ.

16. Παπαδόπουλος Φ.

17. Παυλίδης Γ.

18. Σίμος Σίμου

19. Στυλιανίδης Σ.

20. Κίτσος Βασ.

21. Τσικής Κ.

22. Τσιράκογλου Θ.

23. Σακελλαρίδης Α.

24. Χατζηδήμου Κ.

Ακόμη, λίγο αργότερα, γράφτηκαν στον εκπαιδευτικό ουλαμό και οι πρόσκοποι: Σωκρ. Βλαχογιάννης, Ευάγγελος Ζανετόπουλος, Αντ. Παπαχαραλάμπους, Κ. Μάντσης, Θεόδ. Μαυρίδης και Δημ. Παπαδόπουλος.

Τον Οκτώβριο του 1930, ύστερα από εξάμηνη εκπαίδευση, σταμάτησε η λειτουργία του εκπαιδευτικού ουλαμού και συστήθηκε νέα σχολή υποψηφίων υπαρχηγών στην οποίαν φοίτησαν αυτοί που διακρίθηκαν στον εκπαιδευτικό ουλαμό.

Οι πρόσκοποι που φοίτησαν στη σχολή υποψηφίων υπαρχηγών ήταν:

1. Αθανάσιος Δαβόρας

2. Γεώργιος Ζανετόπουλος

3. Κων/νος Μάντσης

4. Φιλοκτήμων Παπαδόπουλος

5. Κων/νος Χατζηδήμου

6. Δημήτριος Παπαδόπουλος

7. Ιωάννης Γιαμάς

8. Γεώργιος Παυλίδης

9. Σ. Βλαχόπουλος

10. Αντώνιος Κάππος

11. Γ. Μπεζιρκιάνογλου

Η λειτουργία της σχολής άρχισε στις 1-11-1930 και σταμάτησε στις 28-2-1932.

Όλοι αυτοί που φοίτησαν στη σχολή αυτή, έτυχαν ευρύτερης μόρφωσης και αποτέλεσαν στη συνέχεια τα στελέχη των ομάδων, ενώ αυτοί που φοίτησαν μόνο στον εκπαιδευτικό ουλαμό αποτέλεσαν τους κατώτερους βαθμοφόρους των ομάδων (υπενωμοτάρχες – ενωμοτάρχες).

Δ΄ Τοπικός Προσκοπικός Σύνδεσμος Βεροίας

Ακόμη, ο Γ. Γουδής πρότεινε στην περιφερειακή Εφορεία Θεσσαλονίκης κατάλληλα πρόσωπα για τη συγκρότηση του Τοπικού Προσκοπικού Συνδέσμου Βεροίας που θα βοηθούσε ηθικά και υλικά την προσκοπική κίνηση.

Τα προτεινόμενα για το σκοπό αυτό ήταν:

1. Σμυρλής Θρασύβουλος

2. Φωτεινός Γεώργιος

3. Ζουμπάς Γεώργιος

4. Γιαμάς Αθανάσιος

5. Ζάχος Στέφανος

6. Μαρκόπουλος Νικόλαος

7. Καρατζόγλου Αναστάσιος

8. Τζίκας Αντώνιος

9. Πολυζωΐδης Θεμιστοκλής

10. Δανιήλ Ανδρέας

11. Γιαννόπουλος Ευάγγελος

12. Βαφείδης Στέφανος

Με τη συγκρότηση του προσωρινού επιτελείου βαθμοφόρων, της επιτελικής υπηρεσίας, της εκπαίδευσης των προσκόπων και της συγκρότησης του προσκοπικού συνδέσμου ο Γ. Γουδής έθεσε τις βάσεις για την μετέπειτα πρόοδο του προσκοπισμού.

Συνεχίζεται

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ OFFICE ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ OFFICE ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Η «ΔΙΚΤΥΩΣΗ», πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης...

Την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου - Εθελοντική αιμοδοσία από το Κέντρο Υγείας Βέροιας

Την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου - Εθελοντική αιμοδοσία από το...

 Το Κέντρο Υγείας Βέροιας, την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018...

Ο ποδηλάτης   Βασίλης Καρυοφιλλίδης στην Εύξεινο Λέσχη Χαρίεσσας

Ο ποδηλάτης Βασίλης Καρυοφιλλίδης στην Εύξεινο Λέσχη...

Η Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσσας είχε την χαρά και την τιμή...

Έτοιμες προς   παραλαβή οι νέες   ταυτότητες των εφέδρων αξιωματικών Ημαθίας

Έτοιμες προς παραλαβή οι νέες ταυτότητες των...

Παρακαλούνται οι έφεδροι αξιωματικοί που υπέβαλλαν...

Εκπαίδευση ειδικών ομάδων της Κεντρικής Μακεδονίας, με πρωτοβουλία της Ένωσης Αστυνομικών Ημαθίας

Εκπαίδευση ειδικών ομάδων της Κεντρικής Μακεδονίας,...

Από τον Ελληνοαυστρολό Άγγελο Γιαννάκαρο, ιδρυτή της...

Σοφίας Παρασκευόπουλου το ανάγνωσμα...

Σοφίας Παρασκευόπουλου το ανάγνωσμα...

Του Μάξιμου Χαρακόπουλου*Αν τα φαινόμενα ανομίας στα...

Εργασίες βελτίωσης   και αναβάθμισης   των σχολικών   μονάδων στη Νάουσα

Εργασίες βελτίωσης και αναβάθμισης των σχολικών ...

Συνεχίζονται οι εργασίες βελτίωσης και αισθητικής...

Δικτύωση κοινωνικών φορέων - Το Κέντρο Συμβουλευτικής  του Δήμου Βέροιας συναντήθηκε  με φορείς της Αλεξάνδρειας

Δικτύωση κοινωνικών φορέων - Το Κέντρο Συμβουλευτικής ...

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Η «ΔΙΚΤΥΩΣΗ», πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου ΙΙ από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) Κε.Δι.Βι.Μ.2 με Αριθμό Αδείας 2000440 ξεκινάει...