Μεγάλη επένδυση μονάδας φαρμακευτικής κάνναβης στο δημοτικό συμβούλιο Νάουσας

Μεγάλη επένδυση μονάδας φαρμακευτικής κάνναβης στο δημοτικό συμβούλιο Νάουσας

Με κυριότερο θέμα το ζήτημα της εκμίσθωσης μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού του χώρου στην περιοχή Ρουντίνα μεταξύ Επισκοπής και Πολυπλατάνου για την ανάπτυξη επένδυσης παραγωγής και μεταποίησης φαρμακευτικής κάνναβης, συνεδριάζει την ερχόμενη Πέμπτη Ιανουαρίου στις 6 το απόγευμα το δημοτικό συμβούλιο Νάουσας.

Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. 1η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.  

2. Προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών  του Δήμου Η.Π. Νάουσας σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4479/2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

3. Έγκριση ή μη διαδικασίας εκμίσθωσης  με  το σύστημα του ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για τμήμα του 2004ιδ τεμαχίου της συμπληρωματικής διανομής του αγροκτήματος Επισκοπής του έτους 1962 συνολικού εμβαδού 486.071,038 τ.μ. και τμήματος του τεμαχίου 1γ της οριστικής διανομής του αγροκτήματος Πολυπλατάνου του έτους 1934 συνολικού εμβαδού 483.237,385 τ.μ.  , των Τοπικών κοινοτήτων Επισκοπής και Πολυπλατάνου

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

4. Τροποποίηση ή μη, σύμβασης για την προμήθεια  υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

5. Έγκριση ή μη, υποβολής αίτησης για ρύθμιση οφειλών του Δήμου Νάουσας προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης. 

6. Διαγραφή ή μη, ποσών από καταλόγους παρελθόντων ετών από διαφύλαξη οστών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

7. Διαγραφή ή μη, οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ των Μέσκου Θεοδοσίου του Χρυσάφη, Μέσκου Αλεξάνδρου του Χρυσάφη και Μέσκου Ελισάβετ του Στέργιου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

8. Διαγραφή ή μη, οφειλής από ΤΑΠ Χατζηιωαννίδη Θεόφιλου του Ιωσήφ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

9. Διαγραφή ή μη, οφειλής από βεβαιωμένη κλήση Νο 101262 του Ευθυμίου Αδάμου του Δημητρίου 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

10. Επιστροφή ή μη, αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προστίμου ΚΟΚ σε Λαζάρου Θωμά του Ιωάννη.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

11. Επιστροφή ή μη, αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προστίμου ΚΟΚ σε Κυριακίδη Γρηγόριο του Γεωργίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

12. Επιστροφή ή μη, αχρεωστήτως ληφθέντων προνοιακών επιδομάτων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

13. Έγκριση ή μη, πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης. 

14. Έγκριση ή μη, υλοποίησης προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης - υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

15. Έγκριση ή μη, τροποποίησης σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης (σχετ. η αρ.41/2016 Α.Δ.Σ).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος.

16. Εξουσιοδότηση ή μη, Δημάρχου για την υπογραφή του «Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια» για τη συμμετοχή στο έργο Empowering

Εισηγητής: Δήμαρχος 

17. Τροποποίηση ή μη, της με αρ. 84/2017 Α.Δ.Σ. όπως ισχύει, περί ορισμού μελών στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης  Δήμου Νάουσας» 

Εισηγητής: Δήμαρχος

18. Έγκριση ή μη, της υπ΄αρ5/2018 Απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σε ορθή επανάληψη, περί της 1ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018

Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Κ.Π.&Α. .

19. Έγκριση ή μη δαπανών εκδηλώσεων «Νάουσα-Αποκριά 2018»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού.

20. Οικονομική ενίσχυση ή μη, στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Φίλοι του Καρναβαλιού»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

21. Οικονομική ενίσχυση ή μη, στον Σύλλογο «Γενίτσαροι και Μπούλες – Ο Νταβέλης»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

22. Οικονομική ενίσχυση ή μη, στον «Όμιλο Προστασίας της Λαογραφίας Ναούσης».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

23. Οικονομική ενίσχυση ή μη, στον Σύλλογο «Λύκειο των Ελληνίδων-παράρτημα Νάουσας»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

24. Οικονομική ενίσχυση ή μη,  στον Σύλλογο «Ο Πυρσός» Νάουσας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

25. Οικονομική ενίσχυση ή μη, στον Λαογραφικό Σύλλογο Βλάχων Νάουσας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

26. Οικονομική ενίσχυση ή μη, στην Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

27. Οικονομική ενίσχυση ή μη, στην Φιλαρμονική Εταιρεία Νάουσας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

28. Οικονομική ενίσχυση ή μη, στον Όμιλο «Γενίτσαροι και Μπούλες»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

29. Διάθεση πίστωσης δαπανών εκδηλώσεων «Νάουσα-Αποκριά 2018»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

30. Έγκριση ή μη δαπανών εκδήλωσης βράβευσης εκπροσώπων των "ΑΛΛΗΛΟΝ ΝΕΤ" & "ΔΡΟΜΕΑΣ" ως ανταπόδοσης σε δωρεά εξοπλισμού γραφείου στο Δήμο Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

31. Μετακίνηση του Δημάρχου Νάουσας κ. Κουτσογιάννη Ν. και του αντιδημάρχου πολιτισμού και τουρισμού κ. Βαλσαμίδη Σ. στο Βερολίνο προκειμένου να συμμετέχει ο Δήμος Νάουσας στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ITB Berlin 2018 - Βερολίνο 07-11/03/2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

32. Γνωμοδότηση για τον καθορισμό οριογραμμών του μη πλεύσιμου ποταμού Αράπιτσας του Δήμου Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

33. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος (Συνεδριακό Κέντρο) Σχολής  Αριστοτέλους», με Αρ. Μελ.: 19/2017 Aναδόχου: Κ/Ξ Ι. Καλαϊτζίδη - Β. Χατζηβασιλείου

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

34. Έγκριση ή μη, του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλης Νάουσας», (Α.Μ.: 20/2017-Αναδόχου: Ρώσσιου Βιργινίας, Πολ.Μηχ/κου) 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

35. Έγκριση ή μη, της 5ης συνολικής παράτασης εργασιών «με αναθεώρηση» της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Τεχνικού στην θέση Ροδιά»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

36. Ορισμός εκπροσώπου Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην συγκρότηση επιτροπής για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας των ζώων για το έτος 2018

Εισηγητής: Δήμαρχος 

37. Έγκριση ή μη, πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας» 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

38. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων δαπάνης μικρότερης των 10.271,46€ χωρίς τον Φ.Π.Α. για το ημερολογιακό έτος 2018 (σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 171/87 όπως αυτό εξακολουθεί και ισχύει σήμερα).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

39. Έγκριση ή μη, μετακίνησης Δημάρχου, εκτός έδρας, για υπηρεσιακούς λόγους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε σήμερα στη

Διαβάστε σήμερα στη "ΒΕΡΟΙΑ" που κυκλοφορεί 22/4

35 μέρες πριν...ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΕΞΙ (6)...

Επισκέφθηκε τη Βέροια η υποψήφια Ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Ελένη Παναγιωταρέα

Επισκέφθηκε τη Βέροια η υποψήφια Ευρωβουλευτής της...

Με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και των...

Κ. Βοργιαζίδης: «Συμμερίζομαι τις ανησυχίες του εμπορικού κόσμου»

Κ. Βοργιαζίδης: «Συμμερίζομαι τις ανησυχίες του...

Περιοδεία στην αγορά και τους βασικούς εμπορικούς...

Γεωργία Μπατσαρά στα εγκαίνια του εκλογικού της κέντρου: «Πρώτοι απ’ την πρώτη,  πρώτοι και τη δεύτερη Κυριακή»

Γεωργία Μπατσαρά στα εγκαίνια του εκλογικού της...

Διπλή γιορτή για τον συνδυασμό της , “Βέροια,...

Έξυπνες Λύσεις για τη «Βέροια-Πρωτεύουσα πόλη»

Έξυπνες Λύσεις για τη «Βέροια-Πρωτεύουσα πόλη»

Ο απλός δημότης πέρα από υποσχέσεις ή μακροπρόθεσμα...

Τα “Παιδιά της Άνοιξης”   και το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας επισκέφτηκε   κλιμάκιο της ομάδας γυναικών   της “Ώρας Ευθύνης”

Τα “Παιδιά της Άνοιξης” και το Ειδικό Δημοτικό...

Την Παρασκευή 19 Απριλίου κλιμάκιο της ομάδας γυναικών...

Η Ελένη Παναγιωταρέα στο εκλογικό κέντρο της Γεωργίας Μπατσαρά

Η Ελένη Παναγιωταρέα στο εκλογικό κέντρο της Γεωργίας...

Το εκλογικό κέντρο του συνδυασμού «Βέροια ΠΡΩΤεύουσα...

Αντωνία Παπανδρώνη  Βιογραφικό της υποψήφιας δημοτικής συμβούλου   με τον συνδυασμό   του Παύλου Παυλίδη   «Συνδημότες»

Αντωνία Παπανδρώνη Βιογραφικό της υποψήφιας...

Γεννήθηκα στη Βέροια στις 18-05-80.Γονείς μου είναι ο...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

    Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου ενημερώνει ότι είναι για το σαββατοκύριακο 12-13 Ιανουαρίου είναι σε πλήρη λειτουργία όλες οι πίστες και οι αναβατήρες...

Εκτροχιασμός τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Πλατύ Ημαθίας.Σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ η αμαξοστοιχία 1591 εκτροχιάστηκε...

35 μέρες πριν...ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΕΞΙ (6) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΠΩΣ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝΓεωργία Μπατσαρά: Πρώτοι απ΄ την πρώτη Κυριακή, πρώτοι και τη δεύτερη…Ξεκινά η...

Με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών φορέων, θεσμικούς παράγοντες της επιχειρηματικότητας και στελέχη της ΝΔ συναντήθηκε η Ελένη Παναγιωταρέα, υποψήφια Ευρωβουλευτής της ΝΔ, κατά την...