Ο ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Η ιστορία της ίδρυσής του

Ο ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Η ιστορία της ίδρυσής του

Γράφει ο Παύλος Πυρινός


Πέρα από την επιλογή των προσώπων που θα αποτελούσαν τα απαραίτητα στελέχη για την οργάνωση της Τοπικής Εφορίας Προσκόπων Βεροίας και την εκπαίδευση των προσκόπων, την Επιτελική Υπηρεσία για την αρτιότερη οργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας της Τοπικής Εφορίας, τη συγκρότηση ουλαμού υποψηφίων βαθμοφόρων για τη συστηματική και ομοιογενή εκπαίδευση των προσκόπων, ο Γεώργιος Γουδής πρότεινε στην Περιφερειακή Εφορία Θεσσαλονίκης κατάλληλα πρόσωπα για τη συγκρότηση Τοπικού Προσκοπικού Συνδέσμου (Τ.Π.Ε.) Βεροίας, που θα βοηθούσε ηθικά και υλικά το έργο του.

Τα προτεινόμενα πρόσωπα για το σκοπό αυτό ήταν:

1. Σμυρλής Θρασύβουλος

2. Φωτεινός Γεώργιος

3. Ζουμπάς Γεώργιος

4. Γιαμάς Αθανάσιος

5. Ζάχος Στέφανος

6. Μαρκόπουλος Νικόλαος

7. Καρατζόγλου Αναστάσιος

8. Τζίκας Αντώνιος

9. Πολυζωΐδης Θεμιστοκλής

10. Δανιήλ Ανδρέας

11. Γαναιλόπουλος Ευάγγελος

12. Βαφείδης Στέφανος

Όταν ο Γ. Γουδής πήρε το διοριστήριο αυτό, προσπάθησε να συγκροτήσει και οργανώσει το Σύνδεσμο, αλλά δεν το κατόρθωσε, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς που προτάθηκαν αδιαφόρησαν.

Ύστερα απ’ αυτό, στις 27-7-1930, με άλλη αναφορά του προς τον Περιφερειακό υπέδειξε την αντικατάσταση αυτών, εκτός του Αναστασίου Καρατζόγλου, Στέφανου Βαφείδη και Δημητρίου Σωσσίδη.

Επειδή δεν πήρε απάντηση στην αναφορά του αυτή, η οργάνωση του Συνδέσμου διαρκώς αναβάλλετο. Πλην όμως, οι ανωτέρω μαζί με τους: Παναγιώτη Βαρβατσούλη, Κωνσταντίνο Ζαννετόπουλο, Θεμιστοκλή Πολυζωΐδη, Γεώργιο Χατζηδήμου, Εμμανουήλ Βελτσίδη και Γεώργιο Σωτόπουλο, εργάζονταν ανεπίσημα έως το Μάρτιο του 1932.

Όταν το Μάρτιο του 1932 επισκέφθηκε τη Βέροια ο Γενικός Επιθεωρητής του Σώματος Γ. Φεσσόπουλος, έγινε συζήτηση και κρίθηκε σκόπιμο να συμπληρωθεί ο αριθμός των μελών και να οργανωθεί ο Σύνδεσμος.

Τα νέα μέλη για τη συμπλήρωση του τοπικού Προσκοπικού Συνδέσμου Βεροίας ήταν: Ιακώβ Μισέλ Δανιέλ, Νικόλαος Λιόλιος, Κυριάκος Προδρομίδης, Αναστάσιος Χριστοδούλου και Λεωνίδας Χριστοφιλόπουλος. Όλοι αυτοί προτάθηκαν από τον Γ. Γουδή με το υπ’ αριθμ. 45/9-6-1932 έγγραφο στο Γενικό Έφορο του Σώματος και η Εκτελεστική Επιτροπή του Σώματος ενέκρινε, επίσημα πλέον, την ίδρυση Τ.Π. Συνδέσμου Βεροίας, που αποτελείτο από τους ανωτέρω.

Δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω και να δημοσιεύσω το καταστατικό του Συνδέσμου, το οποίο στάλθηκε εγκεκριμένο στο Τοπικό Έφορο Βεροίας.

Ο Τοπικός Προσκοπικός Σύνδεσμος ανέλαβε την οικονομική διαχείριση της Τοπικής Εφορίας και με πολλούς τρόπους συνετέλεσε πάρα πολύ στην εύρυθμη λειτουργία των Προσκοπικών Ομάδων.

Πέρα απ’ αυτό, δούλεψε για τη διάδοση της προσκοπικής ιδέας στην Περιφέρεια Βέροιας.

Ο Τοπικός Προσκοπικός Σύνδεσμος Βεροίας, με επικεφαλή τον επίτιμο πρόεδρό της, τον μητροπολίτη Βεροίας Πολύκαρπο, αποφάσισε να εγγράψει σε κατάλογο αρωγά μέλη, κατόπιν συναινέσεως με μηνιαία εισφορά 5 δραχμών υπέρ του Ταμείου του Συνδέσμου, προκειμένου να ενισχυθεί οικονομικά η Τοπική Εφορία Προσκόπων Βεροίας και κατ’ επέκταση η διάδοση του Προσκοπισμού στην Περιφέρεια Βεροίας.

Ακόμη, έστειλε επιστολές και εκτός Βεροίας, σε Βεροιώτες και μη, όπως στον Α.Ε. Μπενάκη, ο οποίος με συστημένη επιστολή του (13-6-1932) στον πρόεδρο του Τοπικού Προσκοπικού Συνδέσμου Βεροίας Κων/νο Ζαννετόπουλο, του ανακοινώνει, εκτιμώντας την λαμπρή εργασία και αποστολή του Τ.Π.Ε. Βεροίας και του Τοπικού Έφορου Προσκόπων Βεροίας, Γεώργιο Γουδή, σας στέλνω, συμβολικά, για την προσκοπική κατασκήνωση, το ποσό των πέντε χιλιάδων (με την υπ’ αριθμ. 575342 επιταγή μου). Λυπούμαι γιατί οι περιστάσεις δεν μου επιτρέπουν να συνεισφέρω περισσότερα.

Το 1934, έχουμε νέα σύνθεση του Τοπικού Προσκοπικού Συνδέσμου:

1. Αναστάσιος Καρατζόγλου, Πρόεδρος

2. Λεωνίδας Χριστοφιλόπουλος, Γεν. Γραμ.

3. Νικόλαος Λιόλιος, Ταμίας

4. Ιακώβ Μισέλ, μέλος

5. Βασίλειος Σιδέρης, μέλος

6. Κων/νος Ρέππας, μέλος

7. Κων/νος Χρόνης, μέλος

8. Νικόλαος Χανιώτης, μέλος

9. Γεώργιος Μήτσιου, μέλος

10. Γεώργιος Τασχονίδης, μέλος

11. Γεώργιος Καπετάνος, μέλος

12. Χρήστος Πυζίδης, μέλος

13. Συμεών Δαμιάδης, μέλος

14. Ηλίας Λουκίδης, μέλος

15. Πολύκαρπος Ανδρώνης, μέλος

16. Μιχαήλ Κοντογεωργάκης, μέλος

Αξίζει να μνημονευτούν τα ανωτέρω ονόματα, γιατί έκαναν ότι ήταν δυνατόν, με γιορτές, εράνους, με ενέργειες στα υπουργεία και το Δήμο Βέροιας για να ενισχύσουν οικονομικά την Τοπική Εφορία, και το πέτυχαν.

Ακόμη, φρόντισαν και έκαναν προσκοπικές στολές, σχεδόν σ’ όλους τους προσκόπους, για την ομοιόμορφη εμφάνιση των προσκόπων στις εθνικές γιορτές.

Το 1935, το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π. Συνδέσμου ανασυγκροτήθηκε ως εξής:

1. Σιδέρης Βασίλειος, Πρόεδρος

2. Χανιώτης Νικόλαος, Αντιπρόεδρος

3. Ρέππας Κωνσταντίνος, Γεν. Γραμμ.

4. Λιόλιος Νικόλαος, Ταμίας

Τα υπόλοιπα άτομα, όπως αναφέρονται παραπάνω, παρέμειναν ως απλά μέλη.

Τελευταία μέλη του Τ.Π. Συνδέσμου Βεροίας το 1937 ήταν:

1. Καρατζόγλου Αναστάσιος

2. Ηλιάδου Αναστασία

3. Τσικουρλόγλου Φωτεινή

4. Χ΄΄Νικολάου Εμμανουήλ

5. Λιόλιος Νικόλαος

6. Μισέλ Ιωακώβ

7. Λιούλιας Γεώργιος

8. Σιδέρης Βασίλειος

9. Κοντογεωργάκης Κωνσταντίνος

10. Ρέππας Κωνσταντίνος

11. Μήτσιου Γεώργιος

12. Τσουλής Στέφανος

13. Καπετάνος Γεώργιος

Δεν έχουμε άλλες πληροφορίες για τον Τ.Π. Σύνδεσμο Βεροίας, όπως φαίνεται από το προσκοπικό αρχείο της Τοπικής Εφορίας Βεροίας (1918-1950).

Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι, όταν με νόμο καταργήθηκε ο ιδρυτικός προσκοπικός νόμος 1066 που προέβλεπε την αναγκαστική συγχώνευση του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων με την Εθνική Οργάνωση Νεολαίας (Ε.Ο.Ν.), ο Γεώργιος Γουδής συγκρότησε επιτροπή, στην οποία κλήθηκαν ο Αναστάσιος Καρατζόγλου και ο Ιωάννης Σακελλαρίδης, πρόεδρος Τ.Π.Σ. Βεροίας και γενικός γραμματέας αντίστοιχα, που μαζί με άλλους θα παρέδιδαν την περιουσία του Τ.Π.Σ. στην Ε.Ο.Ν.

Το συμπέρασμα, ο Τοπικός Προσκοπικός Σύνδεσμος Βεροίας είχε ζωή και δράση έως τη συγχώνευση με την Ε.Ο.Ν. (1939(. 

Με την επανίδρυση του προσκοπισμού το 1945, πήρε άλλη ονομασία.


Παύλος Πυρινός

Πρώην Τοπικός Έφορος Βεροίας


Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έφυγε από τη ζωή η Αναστασία Σιδηροπούλου – Τη Δευτέρα η κηδεία της στον Άγιο Αντώνιο

Έφυγε από τη ζωή η Αναστασία Σιδηροπούλου – Τη Δευτέρα...

Μετά από 3 χρόνια μάχης με τον καρκίνο έφυγε πρόωρα από...

Διαβάστε αύριο στη

Διαβάστε αύριο στη "ΒΕΡΟΙΑ" 24/9

«Πρωτιά» σε θανάτουςΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ...

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας εγκαινίασε χθες ο Δήμαρχος Βέροιας

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο...

-Λειτουργεί παράλληλα και έκθεση αφιερωμένης στη...

ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΜΟΝΟ Η ΨΗΦΟΣ!!!

ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΜΟΝΟ Η ΨΗΦΟΣ!!!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου...

ΠΡΟΣ ΚΑΘΑ ΑΡΜΟΔΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΑ ΑΡΜΟΔΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ...

Γράφει ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣΣτο πλαίσιο των...

Ψήφος αποδοκιμασίας και όχι επιδοκιμασίας

Ψήφος αποδοκιμασίας και όχι επιδοκιμασίας

Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*Υποτίθεται ότι μέσω...

Χωρίς αυτοκίνητα και μόνο   για ποδήλατα σήμερα η Ανοίξεως,   από Εληάς έως Μ. Αλεξάνδρου στη Βέροια

Χωρίς αυτοκίνητα και μόνο για ποδήλατα σήμερα η...

Σήμερα Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου, στα πλαίσια της...

Μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας για την   κατάσβεση φωτιάς σε διαλογητήριο, με υλικές μόνο ζημιές

Μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας για...

- Στο 2ο χλμ. της Επαρχιακής Οδού Πατρίδας- Αγ....

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Μετά από 3 χρόνια μάχης με τον καρκίνο έφυγε πρόωρα από την ζωή, σήμερα Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στις 8.00 μ.μ., η Αναστασία Σιδηροπούλου, σύζυγος του γνωστού βεροιώτη επαγγελματία Αντώνη Μπαζάκα  Η σωρός της θα...

«Πρωτιά» σε θανάτουςΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ Η ΗΜΑΘΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΤΙ ΜΑΣ ΔΗΛΩΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΕΛΠΝΟΜεγάλη φωτιά σε διαλογητήριο και επιχείρηση εμπορίας αυτοκινήτωνΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΓΙΟΥ...

-Λειτουργεί παράλληλα και έκθεση αφιερωμένης στη νομισματική ιστορία της ΕλλάδαςΤη νέα αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Κουλούρας εγκαινίασε ο Δήμαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης,...

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου ΜηχανικούΦίλοι μου, καλή σας ημέρα, μόλις τώρα διάβασα, ότι υπουργός - αστέρι του τσίρκο, ο οποίος θα έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί, εάν τηρούσε τις υποσχέσεις του,...