ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1918-2018)

ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1918-2018)

Η συγκρότηση της Προσκοπικής Μουσικής και της 1ης Αγέλης Λυκοπούλων στην Τοπική Εφορεία Βεροίας


@


Γράφει ο 
Παύλος Πυρινός
Πρώην Τοπικός 
Έφορος

Α΄ Η ιδέα της συγκρότησης Προσκοπικής Μουσικής άρχισε να ωριμάζει από το έτος 1935 και πραγματοποιήθηκε στις 18-2-1936 με την Ημερήσια Διαταγή του Τοπικού Εφόρου Γ. Γουδή.
Ημερήσια Διαταγή Τοπικού Εφόρου 18-2-36
Συγκροτώ Προσκοπική Μουσική εκ Προσκόπων της Τοπικής Εφορείας με αρχιμουσικό τον Γεώργιο Χάϊτα, δεκανέα.
Ο Τοπικός Έφορος
Γ. Γουδής

Επειδή δεν βρήκα, στα αρχεία της Περιφέρειας και της Τοπικής Εφορείας, ποιοι πρόσκοποι συγκρότησαν την πρώτη προσκοπική μουσική, προσπάθησα:
α) να πληροφορηθώ για το θέμα αυτό από παλιούς προσκόπους (ήδη έχουν φύγει από την πρόσκαιρη αυτή ζωή), αν γνώριζαν ονόματα προσκόπων της πρώτης προσκοπικής Μουσικής (Μπάντας).
Ο παλιός πρόσκοπος (δεν υπάρχει σήμερα στη ζωή), Σταύρος Σαββόπουλος, που ήταν μέλος της προσκοπικής Μουσικής Ομάδας, μου έδωσε τα εξής ονόματα:
1. Δεληφώτη Ξενοφώντα
2. Σαββόπουλου Σταύρου
3. Καλινιώτη Αντωνίου
4. Τσικερδάνου Διογένη
5. Βαφείδου Αναστασίου
6. Βαφείδη Γεωργίου
7. Τσικερδάνου Αντωνίου
8. Νικολόπουλου Ορέστη
9. Κατσαμάκα Αντωνίου
10. Σίμου Μέρου
11. Τσοπανέλη Νίκου
12. Παντελίδη Μιχάλη
13. Αχτσή Ιωάννη
14. Σαρόγλου Ιωάννη
15. Φελλόπουλου Αναστάση
16. Γεωργιάδη Άρη
17. Πιτσιλού Θεοδώρου
18. Κούκου Κωνσταντίνου
19. Χριστόπουλου Γεωργίου
20. Μάτσου Ιωάννη
21. Τσιτινίδη Ιωάννη και
22. Λούρη Γεωργίου
β) Από φωτογραφίες της προσκοπικής Μουσικής, των ετών 1936 και 1937, έχουμε τα ονόματα:
1. Τσουλή Αντωνίου
2. Τσιτινίδη Ιωάννη
3. Γιαμά Παναγιώτη
4. Βλαχόπουλου Ιωάννη
5. Κάκκου 
6. Πέτσα Ιωάννη
7. Παναγιώτου Θεόδωρου
8. Σαββόπουλου Γιούλη
9. Σκουλίδη Φώτη
10. Βαφείδη Σταύρου
11. Τσικιερδάνου Αντωνίου
12. Γεωργιάδη Άρη
13. Θεοδωρίδη Παναγιώτου
14. Σαρόγλου Ιωάννη
15. Φελλόπουλου Αναστασίου
16. Λούρη
17. Ζώκου Θωμά
18. Αχτσή Ιωάννη
19. Μωϋσόγλου Πέτρου
20. Σύρπη Αναστασίου
21. Βλαχόπουλου Δημήτρη
22. Καζαντζίδη Δημητρίου
23. Πορφύρη
Οι ανωτέρω, πιθανόν και μερικοί άλλοι, αποτελούσαν μέλη της πρώτης Προσκοπικής Μουσικής ΟΜάδος.
γ) Βαθμοφόροι και Πρόσκοποι που παρακολούθησαν τη δεύτερη σειρά μαθημάτων Μουσικής
Από 21-1-1938
1. Σταμάτης Ιωάννης
2. Καϊσερλής Κων/νος
3. Μπαζάκας ΑΘανάσιος
4. Τσοπανίδης Κων/νος
5. Γεωργιάδης Αριστοτέλης
6. Τσακύρογλου
7. Τσακνακόπουλος 
8. Παπαδόπουλος Ισαάκ
9. Καπετανάκης Γεώργιος
10. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
11. Ζώκος
12. Δούκας
13. Τσίκας
14. Χαρισιάδης
15. Λαζόπουλος Νικόλαος
16. Σαρόγλου Ιωάννης
17. Νικολαΐδης
18. Κουγκουλιάνος
19. Καϊσερλόγλου
20. Σιμόπουλος Αναστάσιος
21. Χοχλιούρος Νικόλαος
22. Παντζής Γεώργιος
23. Γιαμάς
24. Σαββόπουλος Σταύρος
25 Λευκόπουλος Δημήτριος
26. Μωϋσόγλου Πέτρος
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ
Με την οποία αποία απενεμήθη το πτυχίον του Μουσικού
1-1-1937
1. «Επί τη ανατολή του νέου έτους 1937 απευθύνω εις πάντας τους αξιωματικούς, βαθμοφόρους, προσκόπους και λυκόπουλα, θερμάς ευχάς όπως διέλθουν το νέο έτος με υγεία και την εν πνεύματι χαράν επιτελέσουν δε πάντες και κατ’ αυτό προόδους εις το προσκοπικόν των έργον.
ΙΙ. Προάγω… ΙΥ Απονέμω το πτυχίον του μουσικού εις τους κάτωθι:
1. Χαϊτα Ηρακλήν, Αρχηγό
2. Χρηστόπουλο Θεόδωρον, Υπαρχηγό
3. Μάρκο Στέργιον, Υπαρχ. Ενωμ.
4. Γαβριηλίδη Γεώργιον Υπαρχ. Ενωμ.
5. Βλαχόπουλο Ιωάννην Υπαρχ. Ενωμ.
6. Βαφείδη Σταύρον Ενωμ.
7. Τσουλή Αθανάσιον Ενωμ.
8. Χυτήρη Δημήτριον Υπενωμ.
9. Μαυρίδη Νικόλαον Υπενωμ.
10. Τσικερδάνο Ιορδάνην Υπενωμ.
11. Σαρόγλου Ιωάννην Υπενωμ.
12. Δεληφώτη Ξενοφώντα Υπενωμ.
Υ. Απονέμω το πτυχίο του σαλπικτού εις τους:
1. Γαβριηλίδην Γεώργιον, Υπαρχ. Ενωμ.
2. Γαλανομάτην Κων/νον, Ενωμ.
3. Χυτήρην Δημήτριον, Υπενωμ.
4. Δεληφώτη Ξενοφώντα, Υπενωμ.
ΥΙ. …
Ο Τοπικός Έφορος
Γ.Κ. Γουδής
Η πρώτη εμφάνιση της Προσκοπικής Μουσικής έγινε στις 23-6-1936, όταν επισκέφθηκε τη Βέροια ο Βασιλεύς Γεώργιος Β΄. Η εμφάνισή της προκάλεσε τον ενθουσιασμό όλων και απέσπασε ανυπόκριτα χειροκροτήματα.
Λάμπρυνε το Σώμα των Προσκόπων Βεροίας και όλες τις εορταστικές εκδηλώσεις της πόλεώς μας.
Δυστυχώς, μετά την αναγκαστική διάλυση του προσκοπισμού (1939), μαζί με όλη την περιουσία της Τοπικής Εφορείας, παραδώθηκαν και τα μουσικά όργανα στην Ε.Ο.Ν.
Έτσι έληξε η πρώτη περίοδος της Προσκοπικής Μουσικής.

Β΄ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 1ης Αγέλης Λυκοπούλων στη Βέροια το 1936
Με την υπ’ αριθμ. 12-12-36 Ημερησία Διαταγή του Τοπικού Εφόρου, συγκροτήθηκε η 1η Αγέλη Λυκοπούλων, για πρώτη φορά, ως εξής:
Διοικητής: Κοντογεωργάκης Μιχαήλ, Λοχαγός, αρχηγός-εκπαιδευτής.
Βοηθοί: Δημάδης Οδυσσέας και Πλευράκης Βασίλειος, υπαρχηγεύοντες
Υπενωμ. Σκούφιας Ηρακλής, Σαρόγλου Ιωάννης
Λυκόπ. Νικολαΐδης Θεόδωρος, Φελλόπουλος Αναστάσιος
Πρόσκοποι: Σιδηρόπουλος Παναγιώτης, Κουσίδης Εμμανουήλ
Λυκόπουλα: Κόντογλου Ιωάννης, Θεοδωρίδης Νικόλαος, Γεωργιάδης Αναστάσιος, Γεωργιάδης Στέργιος, Νιούσας Νικόλαος, Τζιμαράκας Αντώνιος, Κουσαής Σπύρος, Χριστουλάκης Λεωνίδας, Βαφείδης Θωμάς, Χουβαρδάς Εμμανουήλ, Καϊσερλόγλου Θεόδωρος, Ραπτόπουλος Κων/νος, Γκουλγκουντίνας Γεώργιος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Σαρατόγλου Δημήτριος, Αντωνιάδης Χριστ., Κώνστας Αντώνης, Μιχαηλίδης Λάμπρος, Ορταντζόγλου, Καρατσώλης Γεώργιος, Πασχαλίδης Σάββας, Γεωργατζίκης

 Στην Αγέλη Λυκοπούλων, λίγο αργότερα, γράφτηκαν και οι:
1. Μπαζάκας Αθανάσιος
2. Τσαμπούρης Εμμανουήλ
3. Κατσώνης Νικόλαος
4. Δούκας Νικόλαος
5. Γεωργιάδης Γεώργιος
6. Τόσκας Ιωάννης
7. Ιωακειμίδης Κωνσταντίνος
8. Χοχλιούρου Ιωάνννης
9. Ζήσης Βασίλειος
10 Τσακνοκόπουλος Σωτήριος
11. Χατζηδημητρίου Βασίλειο
12. Πασχαλίδης Γεώργιος
13. Σχοινάς Γεώργιος

Γ΄ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 1936
α) Το πρώτο εξάμηνο η δύναμη της Τοπικής Εφορείας είχε, εκτός από τον Τοπικό Έφορο, Γ. Γουδή και τους εκπαιδευτές, Χρόνη Κωνσταντίνο, Κοντογεωργάκο Μιχάλη και Σιδέρη Βασίλειο, είχε σε τρεις ομάδες (βαθμοφόροι, πρόσκοποι) 105 άτομα.
β) Στο τέλος του ιδίου έτους, οι ομάδες από τρεις έγιναν πέντε, εκτός από την πρώτη Αγέλη Λυκοπούλων.
Η δύναμη της Τοπικής Εφορείας ήταν:
1. Ομάδα 35
2. Ομάδα 27
3. Ομάδα 41
4. Ομάδα 40
5. Ομάδα 35
1η Αγέλη Λυκοπούλων 44
Σύνολο: 222

Οι Αξιωματικοί ήταν:
1. Γουδής Γεώργιος Τ. Έφορος
2. Κοντογεωργάκης Μιχαήλ, Αρχηγός
3. Σιδέρης Βασίλειος Αρχηγός
4. Κόντας Γεώργιος Αρχηγός
5. Φωτόπουλος Δημ. Αρχηγός
6. Χάϊτος Ηρακλής Αρχηγός
7. Παπαδόπουλος Δημήτριος Αρχηγός
8. Χατζηδημητρίου Δημήτριος Υπαρχηγός
9. Λυπηρίδης Κυριάκος Υπαρχηγός
10. Παυλίδης Γεώργιος Υπαρχηγός
11. Κουϊκόγλου Ιορδάνης Υπαρχηγός
12. Ζαφάρας Ορέστης Υπαρχηγός
13. Χριστόπουλος Θεόδωρος Υπαρχηγός
14. Περδίκης Αντώνιος Υπαρχηγός
15. Τσικής Κωνσταντίνος Υπαρχηγός
16. Δημάδης Οδυσσέας Υπαρχηγός

ΕΝΩΜΑΤΑΡΧΕΣ 1936
1. Γούναρης Ιωάννης
2. Μπούρας Αθανάσιος
3. Τσουλός Αθανάσιος
4. Πιτσιλής Θεόδωρος
5. Τσαρούχης Γεώργιος
6. Καλαϊτζής Ιωάννης
7. Βλαχόπουλος Ιωάννης
8. Μαργαρίτης Αντώνιος
9. Βαφείδης Σταύρος
10. Γαβριηλίδης Γεώργιος
11. Μουρατίδης Απόστολος
12. Σταμάτης Ιωάννης
13. Γαλανομάτης Κωνσταντίνος
14. Βαφείδης Γεώργιος και
15. Παναγιώτου Θεόδωρος

ΥΠΕΝΩΜΑΤΑΡΧΕΣ 1936
1. Δουλκαράκης Γεώργιος
2. Σαββόπουλος Αναστάσιος
3. Σκούφιας Ηρακλής
4. Γαλανούδης Ιωάννης
5. Χατζηδημητρίιου Δημ. του Απ.
6. Σκουλίδης Φώτιος
7. Τοπαλτζίκης Γεώργιος
8. Μαυρίδης Νικόλαος
9. Δεληφώτης Ξενοφών
10. Σαρόγλου Ιωάννης
11. Φυλακτός Αθανάσιος
12. Καρατζόγλου Αντώνιος και
13. Χυτήρης Δημήτριος

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δημόσια ακίνητα & Υπερταμείο, παρερμηνείες και αλήθεια

Δημόσια ακίνητα & Υπερταμείο, παρερμηνείες και...

  Από τη  Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ γνωστοποιούνται τα εξής:«Ο...

ΕΛΜΕ Ημαθίας: Δωρεάν και ασφαλής μεταφορά όλων των μαθητών

ΕΛΜΕ Ημαθίας: Δωρεάν και ασφαλής μεταφορά όλων των...

Η ΕΛΜΕ Ημαθίας καταγγέλλει το γεγονός ότι για μια...

Τον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπαίδευσης   επισκέφθηκε η Φρ. Καρασαρλίδου   για τα προβλήματα των σχολείων της Ημαθίας

Τον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπαίδευσης επισκέφθηκε η Φρ....

Τι απάντησε ο Παν. ΑνανιάδηςΤον περιφερειακό...

Επιτέλους… «προστασία» στην περιοχή Σπήλαιο στη Νάουσα

Επιτέλους… «προστασία» στην περιοχή Σπήλαιο στη...

Παρελθόν αποτελεί πλέον η ξύλινη περίφραξη κατά...

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 5ου ΓΕ.Λ. ΒΕΡΟΙΑΣ   ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ERASMUS+  ΚΑ2 – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 5ου ΓΕ.Λ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ...

Με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής...

Ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος και ευνοϊκοί διακανονισμοί σε άτοκες δόσεις

Ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος και...

- Για όσους αποσυνδέθηκαν από το δίκτυο λόγω οφειλών…-...

Μεγάλη φωτιά στο διαλογητήριο- επιχείρηση εμπορίας αυτοκινήτων Polis Tracks - Δείτε το βίντεο!

Μεγάλη φωτιά στο διαλογητήριο- επιχείρηση εμπορίας...

Μία μεγάλη φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στο...

Θεμελιώθηκε ο νέος τερματικός σταθμός   στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη

Θεμελιώθηκε ο νέος τερματικός σταθμός στο αεροδρόμιο...

Θεμελιώθηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στη...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Μία μεγάλη φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στο διαλογητήριο και επιχείρηση εμπορίας αυτοκινήτων POLIS TRUCKS στο δρόμο από την Πατρίδα προς τον Αγ. Γεώργιο.@@ads-95@@Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για...

  Από τη  Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ γνωστοποιούνται τα εξής:«Ο λόγος για την Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών [ΦΕΚ 2320/Β’/19.6.2018], η πλημμελής γνώση της οποίας οδηγεί σε αυθαίρετα συμπεράσματα, ότι δήθεν εκχωρούνται...

Η ΕΛΜΕ Ημαθίας καταγγέλλει το γεγονός ότι για μια ακόμη σχολική χρονιά η μεταφορά πολλών μαθητών  από και προς το σχολείο τους,  είναι ακόμα στον «αέρα».  Αν και  τα μαθήματα έχουν ξεκινήσει, σε ορισμένα...

Τι απάντησε ο Παν. ΑνανιάδηςΤον περιφερειακό διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κ. Ανανιάδη,  επσικέφθηκε η βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ Φρόσω Καρασαρλίδου και συζήτησε μαζί  του θέματα εκπαίδευσης...