ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1918-2018)

ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1918-2018)

Η συγκρότηση της Προσκοπικής Μουσικής και της 1ης Αγέλης Λυκοπούλων στην Τοπική Εφορεία Βεροίας


@


Γράφει ο 
Παύλος Πυρινός
Πρώην Τοπικός 
Έφορος

Α΄ Η ιδέα της συγκρότησης Προσκοπικής Μουσικής άρχισε να ωριμάζει από το έτος 1935 και πραγματοποιήθηκε στις 18-2-1936 με την Ημερήσια Διαταγή του Τοπικού Εφόρου Γ. Γουδή.
Ημερήσια Διαταγή Τοπικού Εφόρου 18-2-36
Συγκροτώ Προσκοπική Μουσική εκ Προσκόπων της Τοπικής Εφορείας με αρχιμουσικό τον Γεώργιο Χάϊτα, δεκανέα.
Ο Τοπικός Έφορος
Γ. Γουδής

Επειδή δεν βρήκα, στα αρχεία της Περιφέρειας και της Τοπικής Εφορείας, ποιοι πρόσκοποι συγκρότησαν την πρώτη προσκοπική μουσική, προσπάθησα:
α) να πληροφορηθώ για το θέμα αυτό από παλιούς προσκόπους (ήδη έχουν φύγει από την πρόσκαιρη αυτή ζωή), αν γνώριζαν ονόματα προσκόπων της πρώτης προσκοπικής Μουσικής (Μπάντας).
Ο παλιός πρόσκοπος (δεν υπάρχει σήμερα στη ζωή), Σταύρος Σαββόπουλος, που ήταν μέλος της προσκοπικής Μουσικής Ομάδας, μου έδωσε τα εξής ονόματα:
1. Δεληφώτη Ξενοφώντα
2. Σαββόπουλου Σταύρου
3. Καλινιώτη Αντωνίου
4. Τσικερδάνου Διογένη
5. Βαφείδου Αναστασίου
6. Βαφείδη Γεωργίου
7. Τσικερδάνου Αντωνίου
8. Νικολόπουλου Ορέστη
9. Κατσαμάκα Αντωνίου
10. Σίμου Μέρου
11. Τσοπανέλη Νίκου
12. Παντελίδη Μιχάλη
13. Αχτσή Ιωάννη
14. Σαρόγλου Ιωάννη
15. Φελλόπουλου Αναστάση
16. Γεωργιάδη Άρη
17. Πιτσιλού Θεοδώρου
18. Κούκου Κωνσταντίνου
19. Χριστόπουλου Γεωργίου
20. Μάτσου Ιωάννη
21. Τσιτινίδη Ιωάννη και
22. Λούρη Γεωργίου
β) Από φωτογραφίες της προσκοπικής Μουσικής, των ετών 1936 και 1937, έχουμε τα ονόματα:
1. Τσουλή Αντωνίου
2. Τσιτινίδη Ιωάννη
3. Γιαμά Παναγιώτη
4. Βλαχόπουλου Ιωάννη
5. Κάκκου 
6. Πέτσα Ιωάννη
7. Παναγιώτου Θεόδωρου
8. Σαββόπουλου Γιούλη
9. Σκουλίδη Φώτη
10. Βαφείδη Σταύρου
11. Τσικιερδάνου Αντωνίου
12. Γεωργιάδη Άρη
13. Θεοδωρίδη Παναγιώτου
14. Σαρόγλου Ιωάννη
15. Φελλόπουλου Αναστασίου
16. Λούρη
17. Ζώκου Θωμά
18. Αχτσή Ιωάννη
19. Μωϋσόγλου Πέτρου
20. Σύρπη Αναστασίου
21. Βλαχόπουλου Δημήτρη
22. Καζαντζίδη Δημητρίου
23. Πορφύρη
Οι ανωτέρω, πιθανόν και μερικοί άλλοι, αποτελούσαν μέλη της πρώτης Προσκοπικής Μουσικής ΟΜάδος.
γ) Βαθμοφόροι και Πρόσκοποι που παρακολούθησαν τη δεύτερη σειρά μαθημάτων Μουσικής
Από 21-1-1938
1. Σταμάτης Ιωάννης
2. Καϊσερλής Κων/νος
3. Μπαζάκας ΑΘανάσιος
4. Τσοπανίδης Κων/νος
5. Γεωργιάδης Αριστοτέλης
6. Τσακύρογλου
7. Τσακνακόπουλος 
8. Παπαδόπουλος Ισαάκ
9. Καπετανάκης Γεώργιος
10. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
11. Ζώκος
12. Δούκας
13. Τσίκας
14. Χαρισιάδης
15. Λαζόπουλος Νικόλαος
16. Σαρόγλου Ιωάννης
17. Νικολαΐδης
18. Κουγκουλιάνος
19. Καϊσερλόγλου
20. Σιμόπουλος Αναστάσιος
21. Χοχλιούρος Νικόλαος
22. Παντζής Γεώργιος
23. Γιαμάς
24. Σαββόπουλος Σταύρος
25 Λευκόπουλος Δημήτριος
26. Μωϋσόγλου Πέτρος
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ
Με την οποία αποία απενεμήθη το πτυχίον του Μουσικού
1-1-1937
1. «Επί τη ανατολή του νέου έτους 1937 απευθύνω εις πάντας τους αξιωματικούς, βαθμοφόρους, προσκόπους και λυκόπουλα, θερμάς ευχάς όπως διέλθουν το νέο έτος με υγεία και την εν πνεύματι χαράν επιτελέσουν δε πάντες και κατ’ αυτό προόδους εις το προσκοπικόν των έργον.
ΙΙ. Προάγω… ΙΥ Απονέμω το πτυχίον του μουσικού εις τους κάτωθι:
1. Χαϊτα Ηρακλήν, Αρχηγό
2. Χρηστόπουλο Θεόδωρον, Υπαρχηγό
3. Μάρκο Στέργιον, Υπαρχ. Ενωμ.
4. Γαβριηλίδη Γεώργιον Υπαρχ. Ενωμ.
5. Βλαχόπουλο Ιωάννην Υπαρχ. Ενωμ.
6. Βαφείδη Σταύρον Ενωμ.
7. Τσουλή Αθανάσιον Ενωμ.
8. Χυτήρη Δημήτριον Υπενωμ.
9. Μαυρίδη Νικόλαον Υπενωμ.
10. Τσικερδάνο Ιορδάνην Υπενωμ.
11. Σαρόγλου Ιωάννην Υπενωμ.
12. Δεληφώτη Ξενοφώντα Υπενωμ.
Υ. Απονέμω το πτυχίο του σαλπικτού εις τους:
1. Γαβριηλίδην Γεώργιον, Υπαρχ. Ενωμ.
2. Γαλανομάτην Κων/νον, Ενωμ.
3. Χυτήρην Δημήτριον, Υπενωμ.
4. Δεληφώτη Ξενοφώντα, Υπενωμ.
ΥΙ. …
Ο Τοπικός Έφορος
Γ.Κ. Γουδής
Η πρώτη εμφάνιση της Προσκοπικής Μουσικής έγινε στις 23-6-1936, όταν επισκέφθηκε τη Βέροια ο Βασιλεύς Γεώργιος Β΄. Η εμφάνισή της προκάλεσε τον ενθουσιασμό όλων και απέσπασε ανυπόκριτα χειροκροτήματα.
Λάμπρυνε το Σώμα των Προσκόπων Βεροίας και όλες τις εορταστικές εκδηλώσεις της πόλεώς μας.
Δυστυχώς, μετά την αναγκαστική διάλυση του προσκοπισμού (1939), μαζί με όλη την περιουσία της Τοπικής Εφορείας, παραδώθηκαν και τα μουσικά όργανα στην Ε.Ο.Ν.
Έτσι έληξε η πρώτη περίοδος της Προσκοπικής Μουσικής.

Β΄ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 1ης Αγέλης Λυκοπούλων στη Βέροια το 1936
Με την υπ’ αριθμ. 12-12-36 Ημερησία Διαταγή του Τοπικού Εφόρου, συγκροτήθηκε η 1η Αγέλη Λυκοπούλων, για πρώτη φορά, ως εξής:
Διοικητής: Κοντογεωργάκης Μιχαήλ, Λοχαγός, αρχηγός-εκπαιδευτής.
Βοηθοί: Δημάδης Οδυσσέας και Πλευράκης Βασίλειος, υπαρχηγεύοντες
Υπενωμ. Σκούφιας Ηρακλής, Σαρόγλου Ιωάννης
Λυκόπ. Νικολαΐδης Θεόδωρος, Φελλόπουλος Αναστάσιος
Πρόσκοποι: Σιδηρόπουλος Παναγιώτης, Κουσίδης Εμμανουήλ
Λυκόπουλα: Κόντογλου Ιωάννης, Θεοδωρίδης Νικόλαος, Γεωργιάδης Αναστάσιος, Γεωργιάδης Στέργιος, Νιούσας Νικόλαος, Τζιμαράκας Αντώνιος, Κουσαής Σπύρος, Χριστουλάκης Λεωνίδας, Βαφείδης Θωμάς, Χουβαρδάς Εμμανουήλ, Καϊσερλόγλου Θεόδωρος, Ραπτόπουλος Κων/νος, Γκουλγκουντίνας Γεώργιος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Σαρατόγλου Δημήτριος, Αντωνιάδης Χριστ., Κώνστας Αντώνης, Μιχαηλίδης Λάμπρος, Ορταντζόγλου, Καρατσώλης Γεώργιος, Πασχαλίδης Σάββας, Γεωργατζίκης

 Στην Αγέλη Λυκοπούλων, λίγο αργότερα, γράφτηκαν και οι:
1. Μπαζάκας Αθανάσιος
2. Τσαμπούρης Εμμανουήλ
3. Κατσώνης Νικόλαος
4. Δούκας Νικόλαος
5. Γεωργιάδης Γεώργιος
6. Τόσκας Ιωάννης
7. Ιωακειμίδης Κωνσταντίνος
8. Χοχλιούρου Ιωάνννης
9. Ζήσης Βασίλειος
10 Τσακνοκόπουλος Σωτήριος
11. Χατζηδημητρίου Βασίλειο
12. Πασχαλίδης Γεώργιος
13. Σχοινάς Γεώργιος

Γ΄ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 1936
α) Το πρώτο εξάμηνο η δύναμη της Τοπικής Εφορείας είχε, εκτός από τον Τοπικό Έφορο, Γ. Γουδή και τους εκπαιδευτές, Χρόνη Κωνσταντίνο, Κοντογεωργάκο Μιχάλη και Σιδέρη Βασίλειο, είχε σε τρεις ομάδες (βαθμοφόροι, πρόσκοποι) 105 άτομα.
β) Στο τέλος του ιδίου έτους, οι ομάδες από τρεις έγιναν πέντε, εκτός από την πρώτη Αγέλη Λυκοπούλων.
Η δύναμη της Τοπικής Εφορείας ήταν:
1. Ομάδα 35
2. Ομάδα 27
3. Ομάδα 41
4. Ομάδα 40
5. Ομάδα 35
1η Αγέλη Λυκοπούλων 44
Σύνολο: 222

Οι Αξιωματικοί ήταν:
1. Γουδής Γεώργιος Τ. Έφορος
2. Κοντογεωργάκης Μιχαήλ, Αρχηγός
3. Σιδέρης Βασίλειος Αρχηγός
4. Κόντας Γεώργιος Αρχηγός
5. Φωτόπουλος Δημ. Αρχηγός
6. Χάϊτος Ηρακλής Αρχηγός
7. Παπαδόπουλος Δημήτριος Αρχηγός
8. Χατζηδημητρίου Δημήτριος Υπαρχηγός
9. Λυπηρίδης Κυριάκος Υπαρχηγός
10. Παυλίδης Γεώργιος Υπαρχηγός
11. Κουϊκόγλου Ιορδάνης Υπαρχηγός
12. Ζαφάρας Ορέστης Υπαρχηγός
13. Χριστόπουλος Θεόδωρος Υπαρχηγός
14. Περδίκης Αντώνιος Υπαρχηγός
15. Τσικής Κωνσταντίνος Υπαρχηγός
16. Δημάδης Οδυσσέας Υπαρχηγός

ΕΝΩΜΑΤΑΡΧΕΣ 1936
1. Γούναρης Ιωάννης
2. Μπούρας Αθανάσιος
3. Τσουλός Αθανάσιος
4. Πιτσιλής Θεόδωρος
5. Τσαρούχης Γεώργιος
6. Καλαϊτζής Ιωάννης
7. Βλαχόπουλος Ιωάννης
8. Μαργαρίτης Αντώνιος
9. Βαφείδης Σταύρος
10. Γαβριηλίδης Γεώργιος
11. Μουρατίδης Απόστολος
12. Σταμάτης Ιωάννης
13. Γαλανομάτης Κωνσταντίνος
14. Βαφείδης Γεώργιος και
15. Παναγιώτου Θεόδωρος

ΥΠΕΝΩΜΑΤΑΡΧΕΣ 1936
1. Δουλκαράκης Γεώργιος
2. Σαββόπουλος Αναστάσιος
3. Σκούφιας Ηρακλής
4. Γαλανούδης Ιωάννης
5. Χατζηδημητρίιου Δημ. του Απ.
6. Σκουλίδης Φώτιος
7. Τοπαλτζίκης Γεώργιος
8. Μαυρίδης Νικόλαος
9. Δεληφώτης Ξενοφών
10. Σαρόγλου Ιωάννης
11. Φυλακτός Αθανάσιος
12. Καρατζόγλου Αντώνιος και
13. Χυτήρης Δημήτριος

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εκδήλωση  του ΚΚΕ σήμερα στη Βέροια με  ομιλία του  Γιάννη Πρωτούλη

Εκδήλωση του ΚΚΕ σήμερα στη Βέροια με ομιλία του ...

Εκδήλωση - σύσκεψη με θέμα «Συμπόρευση με το ΚΚΕ για να...

Τους υποψήφιους  δήμαρχους στους Δήμους Βέροιας, Νάουσας,  Αλεξάνδρειας ανακοινώνει  η Τ. Ε. Ημαθίας του ΚΚΕ

Τους υποψήφιους δήμαρχους στους Δήμους Βέροιας,...

Την Παρασκευή 21 ΔεκεμβρίουΤην Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου...

Πρώτο στην ατζέντα, οι υψηλές ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές  εισφορές του πρ. ΟΑΕΕ που  ταλανίζουν χιλιάδες επιτηδευματίες

Πρώτο στην ατζέντα, οι υψηλές ληξιπρόθεσμες...

Συνάντηση χθες της ΕΣΕΕ με τον Υφ. Κοινωνικής...

Δράσεις ενίσχυσης των  επιχειρήσεων και της καινοτομίας εν όψει του επόμενου ΕΣΠΑ

Δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων και της...

Παρουσιάζονται από την Περιφέρεια Κεντρικής...

Συνεργασία του Δήμου Βέροιας με την Ένωση Τουριστικών  Γραφείων Μακεδονίας Θράκης

Συνεργασία του Δήμου Βέροιας με την Ένωση Τουριστικών ...

Στα γραφεία της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων...

Επανέναρξη του «Βλαχογιάννειου Μουσείου» και δημόσια  στήριξη του Μητροπολίτη  στον συλλέκτη Κανέλλο Ντόντο

Επανέναρξη του «Βλαχογιάννειου Μουσείου» και δημόσια ...

- Μετά τον θόρυβο για εκθέματα με διχαστικά μηνύματα...

Δράση του ΣΔΕ Νάουσας στο πλαίσιο της ημέρας του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας ΑΜΕΑ

Δράση του ΣΔΕ Νάουσας στο πλαίσιο της ημέρας του...

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας...

Παρακολουθήστε το βίντεο μέχρι το τέλος και τότε βγάλτε τα συμπεράσματά σας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Εκδήλωση - σύσκεψη με θέμα «Συμπόρευση με το ΚΚΕ για να κάνουμε την πραγματική διαφορά. Δυνατό εργατικό κίνημα. Κοινωνική Συμμαχία. Ανάπτυξη για το λαό» διοργανώνει η Τομεακή Οργάνωση Ημαθίας του ΚΚΕ σήμερα...

Την Παρασκευή 21 ΔεκεμβρίουΤην Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου στις 12:00μ.μ., στον πολυχώρο Ελιά η Τομεακή Επιτροπή Ημαθίας του ΚΚΕ θα δώσει συνέντευξη τύπου και θα ανακοινώσει τους υποψήφιους δήμαρχους στους Δήμους...

Συνάντηση χθες της ΕΣΕΕ με τον Υφ. Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσο ΠετρόπουλοΜε τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Τάσο Πετρόπουλο συναντήθηκε  χθες Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, το νέο Προεδρείου της ΕΣΕΕ, με...

Παρουσιάζονται από την Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΣυνέδριο με θέμα «Στρατηγική και Δράσεις για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας –...