Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας 9/2

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας 9/2

Συνεδριάζει την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου στις 6.00 μ.μ. στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με τα παρακάτω 67 θέματα στην ημερ΄΄ησια διάταξη:

1ο : Έγκριση ή μη καταρχήν εκποίησης τμήματος του υπ’ αριθ. 36 αγροτεμαχίου της Δ.Κ. Βέροιας

2ο : Έγκριση ή μη ανάκλησης δωρεάς ακινήτου της Τ.Κ. Κ.Βερμίου

3ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης αποφάσεων του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μέλους των Δ/κών Συμβουλίων Ν.Π. και Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου 

4ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 188/2015 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης του Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Βέροιας.

5ο : Έγκριση ή μη καταρχήν απευθείας εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 1029 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Πατρίδας στον Τ.Ο.Ε.Β. Βέροιας

6ο : Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας σύναψης συμβάσεων του Δ.Βέροιας με ιδιώτες, για την απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης στα διοικητικά όρια του Δήμου

7ο : Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας σύναψης συμβάσεων του Δ.Βέροιας με ιδιώτες, για τον καθαρισμό τσιμενταυλάκων στα διοικητικά όρια του Δήμου.

8ο : Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας σύναψης συμβάσεων του Δ.Βέροιας με ιδιώτες, για την παροχή της υπηρεσίας καθαριότητας στον χώρο του «Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας»

9ο : Παραπομπή θέματος της Ο.Ε. για τη λήψη απόφασης και τον προσδιορισμό ενεργειών μετά την έκδοση της αριθ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-1-2019 (ΦΕΚ Β΄194) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών»

10ο : Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στην εταιρία «VITA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

11ο : Έγκριση ή μη α) επικαιροποίησης-τροποποίησης της υπ’ αριθ. 138/2017 απόφασης του Δ.Σ., περί συναίνεσης του Δ.Βέροιας για την παραχώρηση κατά χρήση τμήματος των υποδομών της εταιρίας «ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑ Α.Ε.» στο Υπ.Οικονομικών, για τη λειτουργία του τελωνείου Ημαθίας-Πέλλας και εξουσιοδότησης εκπροσώπου του και β) ορισμού εκπροσώπου του Δήμου

12ο : Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

13ο : Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2019.

14ο : Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 11/2019 απόφασης Δ.Σ του Ν.Π. με την επωνυμία «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π. & Π.Α.», επί του τεχνικού προγράμματος έτους 2019

15ο : Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ. Βέροιας και Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας), β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και γ) ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης.

16ο : Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 1/2019 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επί του απολογισμού της, έτους 2018

17ο : Έγκριση ή μη α) αποδοχής των όρων χρηματοδότησης και τήρησης των υποχρεώσεων της απόφασης ένταξης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

18ο : Έγκριση ή μη α) αποδοχής των όρων χρηματοδότησης και τήρησης των υποχρεώσεων της απόφασης ένταξης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου και 13ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου

19ο : Έγκριση ή μη α) αποδοχής των όρων χρηματοδότησης και τήρησης των υποχρεώσεων της απόφασης ένταξης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου

20ο : Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης τμήματος του υπ’ αριθ. 1082 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Πατρίδας στον Φιλανθρωπικό Μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Γονέων Και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν.Ημαθίας

21ο : Έγκριση ή μη ισολογισμού και απολογισμού του κληροδοτήματος Τσαρούχη, έτους 2018.

22ο : Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Βέροιας σε τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού

23ο : Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου στην 2η Ελληνο-Ολλανδική Έκθεση-Φεστιβάλ «Feel, Taste, Live Greece!»

24ο : Έγκριση ή μη φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών για την τουριστική προβολή του Δ.Βέροιας

25ο : Έγκριση ή μη επικαιροποίησης της υπ’ αριθ. 56/2013 απόφασης του Δ.Σ., για την σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της εταιρίας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.)

26ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 677/2017 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, από μη δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων

27ο : Έγκριση ή μη συναίνεσης του Δήμου για τη χορήγηση άδειας εκσκαφής για ανεύρεση θησαυρού στο αγρόκτημα της Τ.Κ. Καστανιάς.

28ο : Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης από τον Δ.Βέροιας, ως επισπεύδοντα, στον ιδιοκτήτη της αριθ. 1 ιδιοκτησίας της υπ’ αριθ. 22/2002 πράξης τακτοποίησης και αναλογισμού.

29ο : Έγκριση ή μη χαρακτηρισμού και παραχώρησης τάφων διαρκούς χρήσης

30ο : Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την πραγματοποίηση λειτουργικών δαπανών των δομών του Δήμου «Κοινωνικό Παντοπωλείο» και «Κοινωνικό Φαρμακείο» για το έτος 2019

31ο : Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας, έτους 2019

32ο : Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την πραγματοποίηση λειτουργικών δαπανών του «Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στον Δήμο Βέροιας», για το έτος 2019

33ο : Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Ν.Γρηγοριάδη.

34ο : Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Ρ.Ν. Τόλιο

35ο : Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για περιοριστικά μέτρα βοσκής σε υλοτομηθείσες συστάδες του δημοσίου δάσους Δασκίου

36ο : Ορισμός α) εκπροσώπων-διαχειριστών των λογαριασμών που διατηρεί ο Δ.Βέροιας σε τραπεζικά ιδρύματα και β) διαχειριστών-χρηστών e-banking

37ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας -Πολιτικής Προστασίας.

38ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή δαπέδων γηπέδων καλαθοσφαίρισης χειροσφαίρισης αντισφαίρισης ΕΑΚ»

39ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Βέροιας».

40ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Παρέμβαση για την ασφαλή χρήση του δημοτικού οικοπέδου Ο.Τ. 316».

41ο : Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας για την πιστοποίησή τους»

42ο : Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας παρέμβασης σε δημοτική έκταση-Γήπεδο καλαθοσφαίρισης περιοχής «Κυψέλη» Βέροιας

43ο : Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5Χ5) Μακροχωρίου»

44ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 31/2019 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας «Βελτίωση γηπέδου Αγίας Βαρβάρας»

45ο : Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά έργα της Δ.Ε. Απ. Παύλου»

46ο : Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή  τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου».

47ο : Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας».

48ο : Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες για την υγρομόνωση δώματος Α΄ στάθμης Δημοτικής Αγοράς»

49ο : Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βεργίνας»

50ο : Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της προμήθειας «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου αντισφαίρισης Ράχης»

51ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου».

52ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος (Α΄ Φάσης) της υπηρεσίας «Υποστήριξη σύνταξης ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας για τις οργανικές θέσεις του Δήμου Βέροιας»

53ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων και αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)».

54ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Διάθεση ογκωδών αντικειμένων και Α.Ε.Κ.Κ.»  έτους 2018

55ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων, στο πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας Θεματικού Πάρκου Χριστουγέννων.

56ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας απεγκατάστασης σκηνικών, στο πλαίσιο λειτουργίας Θεματικού Πάρκου Χριστουγέννων.

57ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης, στο πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας Θεματικού Πάρκου Χριστουγέννων

58ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας παροχής τηλεοπτικής κάλυψης, στο πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας Θεματικού Πάρκου Χριστουγέννων

59ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Βέροιας με τον Πολιτιστικό-Τουριστικό Όμιλο Σελίου

60ο : Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».

61ο : Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».

62ο : Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. του Α.Αυτζή από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου

63ο : Έγκριση ή μη μετακίνησης Δημάρχου και αντιδημάρχου οικονομικών στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα

64ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα

65ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα

66ο : Επί αιτήματος του Συλλόγου Ποντίων Μακροχωρίου για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου

67ο : Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ισογείου χώρου του Δημαρχείου.

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

SIMPARTS.GR -  Η τεχνογνωσία, η συνέπεια και οι άριστες επιλογές αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για την υψηλή ποιότητα

SIMPARTS.GR - Η τεχνογνωσία, η συνέπεια και οι άριστες...

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η επιχείρηση Γαβριηλίδης Κ....

«...Θα τις ξηλώσεις και θα πεις και ένα τραγούδι»

«...Θα τις ξηλώσεις και θα πεις και ένα τραγούδι»

Είδα χθες στην τηλεόραση τον Περιφερειάρχη Κεντρικής...

Δήλωση-απάντηση του ανεξάρτητου  Δημοτικού Συμβούλου Δημήτρη Τραπεζανλή

Δήλωση-απάντηση του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου...

Σχετικά με τα όσα ψευδή και χυδαία εγράφησαν για την...

Συλλυπητήρια   από το σχολείο   του Χρήστου Πετρίδη

Συλλυπητήρια από το σχολείο του Χρήστου Πετρίδη

Για τον απροσδόκητο χαμό του αγαπημένου μας μαθητή της...

Φρόσω Καρασαρλίδου και Χρήστος Αντωνίου συναντήθηκαν με την Υπουργό Πολιτισμού

Φρόσω Καρασαρλίδου και Χρήστος Αντωνίου συναντήθηκαν...

Συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά ,...

Για το  Τελωνείο Ημαθίας στην Κουλούρα συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο στη Βέροια (φωτο)

Για το Τελωνείο Ημαθίας στην Κουλούρα συνεδρίασε το...

Προεκλογικό ενδιαφέρον στα προ ημερησίας διάταξηςΜε...

Ξεκινά πρόγραμμα συλλογής   βιοαποβλήτων και οικιακής   κομποστοποίησης στο Δήμο Βέροιας -  Προϋποθέσεις για να λάβετε τους ειδικούς κάδους

Ξεκινά πρόγραμμα συλλογής βιοαποβλήτων και οικιακής ...

Η Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας – Πολ. Προστασίας...

Γεωργία Μπατσαρά:

Γεωργία Μπατσαρά: "Θα έχουν την συμπαράστασή μας για...

Την σημαντική, για τον Δήμο Βέροιας και την Ημαθία ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

    Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου ενημερώνει ότι είναι για το σαββατοκύριακο 12-13 Ιανουαρίου είναι σε πλήρη λειτουργία όλες οι πίστες και οι αναβατήρες...

Εκτροχιασμός τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Πλατύ Ημαθίας.Σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ η αμαξοστοιχία 1591 εκτροχιάστηκε...

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η επιχείρηση Γαβριηλίδης Κ. Συμεών αποτελεί συνέχεια των εμπορικών δραστηριοτήτων της επιχειρηματικής οικογένειας Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος  με αντικείμενο εργασιών την εισαγωγή,...

Είδα χθες στην τηλεόραση τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κ.Απόστολο Τζιτζικώστα να δηλώνει με στόμφο, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει στις πινακίδες που υπάρχουν στους δρόμους της Περιφέρειάς του, το...