Ομιλία του βουλευτή Ημαθίας Γιώργου Ουρσουζίδη στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για τη Δημόσια Υγεία

Ομιλία του βουλευτή Ημαθίας Γιώργου Ουρσουζίδη στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για τη Δημόσια Υγεία

       Το μεγάλο χρέος, που επωμίζεται μια κυβέρνηση όταν αναλαμβάνει σε κατάσταση χρεοκοπίας και οικονομικής εξαθλίωσης, είναι να προστατεύσει πάση θυσία τη Δημόσια Υγεία και να προσφέρει πλήρη υγειονομική κάλυψη στους πολίτες – αυτό επιχειρεί το υπόψη νομοσχέδιο, αυτό κατοχυρώνει  η επικείμενη  Αναθεώρηση του Συντάγματος των Ελλήνων, τροποποιώντας την παρ.3 και προσθέτοντας την παρ.7 στο Άρθρο 21.

  Άρθρο 21 παρ. 3. «Το κράτος εγγυάται το δικαίωμα στην υγεία και υποχρεώνεται να παρέχει καθολική πρόσβαση σε αποτελεσματικές παροχές υγείας μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας.»

  Άρθρο 21 παρ. 7. «Βασικά κοινωνικά αγαθά, όπως το νερό και η ηλεκτρική ενέργεια, και τα δίκτυα διανομής τους υπόκεινται σε καθεστώς δημόσιας υπηρεσίας και τελούν σε δημόσιο έλεγχο.»

 Κάλυψη σε Ανασφάλιστους Πολίτες (Άρθρο 104)

 

     Με το ν.4368/2016   θεσπίζεται για πρώτη φορά το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

     Με το  ν.4486/2017 παρέχεται η δυνατότητα στους Οικογενειακούς Γιατρούς, που συμβάλλονται με τον ΕΟΠΥΥ, το δικαίωμα συνταγογράφησης  στους  ανασφάλιστους και τις ευάλωτες  κοινωνικές  ομάδες. 

      Η  πλέον  θεμελιώδης  αλλαγή  που εισάγει το θεσμικό πλαίσιο είναι η εξίσωση του δικαιώματος, ασφαλισμένων, ανασφάλιστων και  πρώην  κατόχων  Ατομικού  Βιβλιαρίου  Οικονομικά Αδυνάμου, ως προς την πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας.

      Η υγειονομική κάλυψη που εγγυάται το νέο πλαίσιο είναι πλήρης και περιλαμβάνει τη νοσηλευτική, διαγνωστική  και  φαρμακευτική  κάλυψή  τους. 

    * Όταν αναλάβαμε, θυμίζω, βρήκαμε βεβαιωμένες οφειλές ύψους 28 εκατ. ευρώ που είχατε χρεώσει σε ανασφάλιστους πολίτες - τα διαγράψαμε. Επιπλέον, 150 εκ. ευρώ από νοσήλια ανασφάλιστων - τα παγώσαμε, ώστε να μην βεβαιωθούν στις ΔΟΥ. Αυτή ήταν η κατάσταση το 2015, σήμερα κανένας ανασφάλιστος δεν χρεώνεται με νοσήλια (2.000.000 περίπου).

     ** Πρέπει να θυμίσω επίσης, ότι η δαπάνη του ΕΟΠΥ για τα φάρμακα των ανασφάλιστων ήταν περί τις 600.000   ευρώ το μήνα το 2014. Το 2018 η αντίστοιχη δαπάνη ήταν 20 εκατομμύρια το μήνα.

   Αυτό  είναι  και  το  πραγματικό  όφελος  της  κοινωνίας και εν τέλει της οικονομίας.     

   Το Νομοσχέδιο αφορά:

-      στο πλαίσιο Αδειοδότησης και λειτουργίας των Κλινικών

-      στη σύσταση  Εθνικού   Οργανισμού  Δημόσιας Υγείας  

-      στη σύσταση  Εθνικού   Ινστιτούτου   Νεοπλασιών   

 

  Στο Πρώτο μέρος ρυθμίζεται το πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας των κλινικών θέτοντας αυστηρότερες προδιαγραφές, με βάση τις παρακάτω κατευθύνσεις:

1.Ενοποίηση  σε ένα νομοθέτημα όλων των διατάξεων που είναι διάσπαρτες, κωδικοποιώντας ένα ενιαίο κείμενο.

2. Εκσυγχρονισμό  του πλαισίου λειτουργίας των κλινικών.

3. Απλοποίηση  διαδικασιών  και  αναθεώρηση  τεχνικών προδιαγραφών.

4.  Υπαγωγή όλων των κλινικών σε κοινούς κανόνες.

  Στο Δεύτερο μέρος  προβλέπεται η σύσταση νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας»

- Κατάργηση του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (Άρθρο 62)

       Ο νέος φορέας έχει τη μορφή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με αρμοδιότητα  την  προάσπιση  και  προαγωγή της υγείας του πληθυσμού  της  Ελλάδας  και ειδικότερα την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την πρόληψη νόσων.

 

    Η νομοθετική παρέμβαση επιχειρεί για πρώτη φορά:

- Tην εισαγωγική ρυθμίσεων για την ίδρυση Κέντρων Αναφοράς για συγκεκριμένα θέματα Δημόσιας Υγείας, τη λειτουργία Κεντρικού Εργαστηρίου και Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη εργαστηριακή επιτήρηση των νοσημάτων στη χώρα, καθώς και η επιδημιολογική καταγραφή και διαχρονική  παρακολούθηση της επίπτωσης των νοσημάτων.    

  - Τη λήψη μέτρων πρόληψης και διαρκούς ενημέρωσης του πληθυσμού, με δράσεις που αποσκοπούν στην προστασία του πληθυσμού από κάθε είδους απειλές που προέρχονται από εξάπλωση νοσημάτων βλαπτικών για την υγεία .

  - Την ορθή διαχείριση πόρων, με  παρακολούθηση  και εκτίμηση της υγείας του πληθυσμού, των βιολογικών, κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων που την προσδιορίζουν.

   Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (Άρθρο 84)

      Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας είναι μια υπηρεσία που έλειπε από την χώρα  -  δεν έχει καμία σχέση με τον «ασφαλιστικό φάκελο» του ΕΟΠΥΥ - περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις  δαπάνες  που έχουν γίνει για κάθε ασφαλισμένο, δεν περιέχει δηλαδή ιατρική πληροφορία(για παράδειγμα αποτελέσματα εξετάσεων), αλλά δαπάνες που έγιναν (δηλαδή ο τάδε ασθενής έκανε την τάδε  εξέταση με αυτό το κόστος).

      Η επιδιωκόμενη και απολύτως απαραίτητη ρύθμιση για την παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού, μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με τον Α.Η.Φ.Υ. (αρθ. 21/ν.4486/2017), ο οποίος αποτελεί ένα φιλικό, ασφαλές και κυρίως απαραίτητο εργαλείο για τον χρήστη και το Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

         Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών  

       Η νόσος του καρκίνου αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες θανάτου στη χώρα μας, μία νόσος που όλοι γνωρίζουμε πόσο  υποφέρει ο ασθενής, η οικογένειά του, αλλά κακά τα ψέματα, ο δρόμος προς τον «Γολγοθά» είναι μοναχικός - όλοι είχαμε κάποιον φίλο που τον έχει διαβεί.

       Αυτονόητο καθήκον λοιπόν, η απολύτως αναγκαία  διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής, για την απολύτως επιβεβλημένη ανάγκη ενημέρωσης και πρόληψης της νόσου. Αυτό ορίζει την υπεύθυνη στάση της πολιτείας απέναντι στους πολίτες, για την αντιμετώπισής  της.

        Προφανής η ανάγκη λοιπόν για την ίδρυση του Φορέα που θα αναλάβει τη διαμόρφωση και την εισήγηση  της Εθνικής Στρατηγικής για τον καρκίνο, που θα συντονίζει ενέργειες για τη διαχείριση νεοπλασματικών νοσημάτων με σκοπό την πρόληψη, τη διάγνωση και θεραπεία των συμπαγών και αιματολογικών νεοπλασματικών νοσημάτων, καθώς και τη συνεχή εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, για την ανακούφιση και τη φροντίδα των ασθενών.

      Όλα τα παραπάνω θεσμοθετούνται τώρα, και με την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση κατοχυρώνονται συνταγματικά, ώστε να μη διανοηθεί ποτέ κανείς να τα αμφισβητήσει.

      Όλα τα παραπάνω συμβαίνουν σε καιρούς δεινής οικονομικής κρίσης, όταν οι διαπλεκόμενοι, έκλειναν το ένα μετά το άλλο τα νοσοκομεία ή τα απαξίωναν προκειμένου να ξεπουληθούν σε ημετέρους, με ανταλλάγματα φυσικά!

 *  Χαρακτηριστικό παράδειγμα το νοσοκομείο «ΕΡΡΥΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ», τα πάντα αποδίδονταν σε μεταφυσικές καταστάσεις προκειμένου να απαξιωθεί και να ξεπουληθεί το νοσοκομείο, απόσπασμα από τα πρακτικά της επιτροπής: «το Ερρίκος Ντυνάν είχε την κακοδαιμονία της κακοδιαχείρησης», η κακοδαιμονία λοιπόν έφταιγε, και όχι η προφανέστατη λεηλασία της δημόσιας περιουσίας!! Δε θα επεκταθώ παραπάνω, θα μιλήσει η Δικαιοσύνη. (Το Νοσοκομείο καταλαμβάνει έκταση 55.000 m² στα οποία αναπτύσσονται κλινικές, χειρουργεία, διαγνωστικά & ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια, ειδικές μονάδες και εξωτερικά ιατρεία όλων των ειδικοτήτων, πλήρως εξοπλισμένα. Επίσης διαθέτει υπόγειο χώρο στάθμευσης 179 θέσεων. Το Νοσοκομείο διαθέτει 303 κλίνες κλινικών, 25 χειρουργεία, 38 κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας, 24 κλίνες μονάδων τεχνητού νεφρού και 78 κλίνες νοσηλείας μίας ημέρας.)

         Αγαπητοί συνάδελφοι, και προφανώς δεν αναφέρομαι σε εκείνους, του «λίγους», που κατείχαν θέση ευθύνης και λεηλάτησαν τη χώρα, ούτε σε εκείνους που προβάλλουν τις ανοησίες περί «προϊόντος συναλλαγής» - σε ό,τι καλό συμβαίνει - με αντάλλαγμα τη Συμφωνία των Πρεσπών, Σας καλώ να υπερψηφίσετε το νομοσχέδιο, αφήνοντας το αφήγημα αυτό, στους αμετροεπείς  και στους αναντίρρητα ανεπαρκείς!

  Ουρσουζίδης Ν. Γιώργος

Βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ

 

   *  Αξίζει να αναφερθεί η προτεινόμενη αναθεώρηση του Άρθρου 21 παρ.1 του Συντάγματος, που αναφέρεται στην εγγύηση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης των ελλήνων πολιτών.

 Άρθρο 21 παρ.1.

        «Το κράτος εγγυάται, μέσω καθολικών κοινωνικών υπηρεσιών και εισοδηματικών ενισχύσεων, αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για όλους. Για τον προσδιορισμό του επιπέδου διαβίωσης ο νομοθέτης οφείλει να χρησιμοποιεί επιστημονικές μεθόδους και να λαμβάνει υπόψη τις επίκαιρες αντικειμενικές κοινωνικές συνθήκες. Ειδική προστασία παρέχεται στην οικογένεια, το γάμο, τη μητρότητα, στα παιδιά, τους νέους και τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρία και τους άπορους.» 

 

 

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι υποψήφιοι της Ημαθίας για την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας

Οι υποψήφιοι της Ημαθίας για την Περιφέρεια Κ....

Την Κυριακή 26 Μαΐου 2019, από τις 07.00 π.μ. έως τις 7.00 μ.μ. θα...

«ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ» Αυτά θα κάνουμε για το Περιβάλλον και την Καθαριότητα..

«ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ» Αυτά θα κάνουμε για το Περιβάλλον και την...

Τα κυριότερα προβλήματα του πολίτη, τα αιτήματα των...

Οι υποψήφιοι των έξι συνδυασμών που «κατεβαίνουν» στο Δήμο Βέροιας

Οι υποψήφιοι των έξι συνδυασμών που «κατεβαίνουν» στο...

Έξι συνδυασμοί διεκδικούν την ψήφο των πολιτών του...

«Καλλίστρατε, γιατί να σε ψηφίσω;»

«Καλλίστρατε, γιατί να σε ψηφίσω;»

Ζητώ την ψήφο σας επειδή πιστεύω στη συμμετοχή και στο...

« Τα Παιδιά της Άνοιξης»: Κανείς  δεν έχει εξουσιοδότηση να διακινεί και να πουλάει προϊόντα μας

« Τα Παιδιά της Άνοιξης»: Κανείς δεν έχει...

Τις τελευταίες ημέρες έχει παρατηρηθεί ότι, άτομα σε...

Στο Μακροχώρι ο υποψήφιος δήμαρχος Βέροιας Αντώνης Μαρκούλης

Στο Μακροχώρι ο υποψήφιος δήμαρχος Βέροιας Αντώνης...

Δυναμική συγκέντρωση και θερμή υποδοχή στον Αντώνη...

Μυρτώ Μπέτζιου: Με εμπειρία και γνώση στην επόμενη τετραετία!

Μυρτώ Μπέτζιου: Με εμπειρία και γνώση στην επόμενη...

Ελάχιστες ώρες μας χωρίζουν από τις κάλπες της...

Πρόσκληση του υποψήφιου δημάρχου Βέροιας Αντώνη Μαρκούλη για την κεντρική προεκλογική ομιλία

Πρόσκληση του υποψήφιου δημάρχου Βέροιας Αντώνη...

Σας προσκαλώ στην κεντρική προεκλογική ομιλία μου,...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

    Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου ενημερώνει ότι είναι για το σαββατοκύριακο 12-13 Ιανουαρίου είναι σε πλήρη λειτουργία όλες οι πίστες και οι αναβατήρες...

Εκτροχιασμός τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Πλατύ Ημαθίας.Σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ η αμαξοστοιχία 1591 εκτροχιάστηκε...

Γράφει η Ευδοξία ΔαβόραΜουσικοπαιδαγωγός - μουσικοθεραπεύτρια Όταν ο τρόπος της ζωής και η καθημερινότητά μας, μας επιτάσσουν γρήγορους ρυθμούς, άμεσες αποφάσεις, και περιορισμένο χώρο και χρόνο για τον...

Την Κυριακή 26 Μαΐου 2019, από τις 07.00 π.μ. έως τις 7.00 μ.μ. θα διεξαχθεί στα εκλογικά τμήματα του Δήμου Βέροιας η ψηφοφορία για την εκλογή Περιφερειάρχη και Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής ...