Συνεδριάζει αύριο το Περιφερειακό Συμβούλιο  Κεντρικής Μακεδονίας - Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Συνεδριάζει αύριο το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας - Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Μ. Τετάρτη 24 Απριλίου 2019, στις 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών 17ης/02-11-2018, 18ης/12-11-2018, 19ης/12-11-2018, 20ης/26-11-2018, 21ης/07-12-2018 και 22ης/21-12-2018 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας Εισηγητής:     Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

 

Θέμα 2ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης χρηματοδοτούμενου από Ίδιους Πόρους, έτους 2019

Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

 

Θέμα 3οΈγκριση 1ης Τροποποίησης Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε Πέλλας χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), έτους 2019

Εισηγήτρια:         Αθηνά Αθανασιάδου - Αηδονά, Αν. Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας

 

Θέμα 4ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης των Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, χρηματοδοτούμενων (α) από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και (β) από Ίδιους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων)

Εισηγήτρια:         Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας

 

Θέμα 5ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

 

Θέμα 6ο: Έγκριση των θεωρημένων προγραμμάτων δημόσιας και μη δημόσιας δασοπονίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2019

Εισηγήτρια: Γερακίνα Μπισμπινά, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

Θέμα 7ο: Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

Θέμα 8ο: Έγκριση της υπογραφής πρακτικού λύσης και θέσης σε εκκαθάριση της Διαδημοτικής Αναπτυξιακής Εταιρίας Θεσσαλονίκης (Δ.Α.Ν.Ε.Θ. Α.Ε.)

Εισηγήτρια:         Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

 

Θέμα 9ο: Έγκριση περί αυτοδίκαιης ανάληψης οφειλής της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρίας Ν.Ε.Ο.Δ. Α.Ε.

Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

 

Θέμα 10ο: Έγκριση απόσυρσης και εκποίησης των υπ’ αριθμ. ΚΗΗ3523 & ΚΗΙ4770 υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

 

Θέμα 11ο:  Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως τακτικό μέλος και ορισμός εκπροσώπου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Οι πόλεις του Μέγα Αλεξάνδρου»

Εισηγητής: Αλέξανδρος Θάνος, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

Θέμα 12ο:  Έγκριση τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας «Μονή Λαζαριστών»

Εισηγητής: Αλέξανδρος Θάνος, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

Θέμα 13ο: Έγκριση αύξησης δαπάνης για πάγιο κατ' αποκοπή χορήγημα καθαριότητας των γραφείων της Περιφερειακής Ενότητα Ημαθίας και των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας, για το έτος 2019 στον Φορέα 0721 ΚΑΕ 1232

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

 

Θέμα 14ο: Έγκριση σκοπιμότητας για την επιχορήγηση του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας για αγορά φορείων μεταφοράς συνολικής δαπάνης 7.500,00€

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

 

Θέμα 15ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης έργων Π.Ε. Κιλκίς έτους 2019

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς

 

Θέμα 16ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 3ης ΥΠΕ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για «Αποκατάσταση αύλειου χώρου Κέντρου Υγείας Άρνισσας», προϋπολογισμού 20.000,00 €

Εισηγήτρια:         Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, Αν. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας

 

Θέμα 17ο:  Έγκριση τρόπου επιλογής εργοληπτικών-μελετητικών επιχειρήσεων για τα έργα- μελέτες- επιστημονικές υπηρεσίες της Π.Ε. Πιερίας

Εισηγήτρια:         Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας

 

Θέμα 18ο: Έγκριση σχεδίου κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και λήψης περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΤΗΣ 10ης ΕΠΟ ΤΗΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ»

Εισηγήτρια:         Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας

 

Θέμα 19ο: Αποδοχή εκχώρησης μετοχών από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε.Δ. Κ.Μ.) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) εταίρων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και κατ' ακολουθία τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρίας

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

 

Θέμα 20ο: Έγκριση καθορισμού ύψους ημερήσιου τέλους στις λαϊκές αγορές της Π.Ε. Σερρών

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

 

Θέμα 21ο: Έγκριση τροποποίησης της 235/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΩΕΟΖ7ΛΛ-6ΔΩ) με θέμα: «Αποδοχή της έκθεσης εκκαθάρισης της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΝΕΠΟΣ)» και απαλλαγή των ορισθέντων εκκαθαριστών με την υπ΄αριθ. 156/26-4-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας»

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

 

Θέμα 22ο: Έγκριση παράτασης του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με εξαίρεση αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο άρθρο 14 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 A)

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

 

Θέμα 23οΈγκριση τρόπου δημοπράτησης με επιλογή αναδόχου με ανοιχτή διαδικασία (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016) για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση οδοστρώματος στην παράπλευρη οδό της Περιφερειακής στην περιοχή Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου» προϋπολογισμού 700.000 € (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. και αναθεώρησης) σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

Θέμα 24ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου, με απευθείας ανάθεση (άρθρο 118 του Ν. 4412/2016), για την εκτέλεση του έργου:«Ορισμός ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή για τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης της αξίας των απαλλοτριούμενων, για τα έργα Περιμετρική οδός Πολυγύρου και Νότια Παράκαμψη Εδεσσας και για τη βεβαίωση πιστοποίησης της αξίας της εδαφικής έκτασης», σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Δικτύων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

Θέμα 25ο:  Έγκριση για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων Π.Ε. Ημαθίας

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

 

Θέμα 26ο:  Έγκριση για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων Π.Ε. Κιλκίς

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς

 

Θέμα 27οΈγκριση για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων Π.Ε. Πέλλας

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, Αν. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας

 

Θέμα 28ο: Έγκριση για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων Π.Ε. Σερρών.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στις 29 Αυγούστου η ορκωμοσία του νέου δημάρχου Νάουσας, Νικόλα Καρανικόλα

Στις 29 Αυγούστου η ορκωμοσία του νέου δημάρχου...

Την Πέμπτη 29 Αυγούστου, στις 8:30μμ, θα πραγματοποιηθεί η...

Πάνω από 10.000 κόσμου στο Σέλι την παραμονή της Παναγιάς!

Πάνω από 10.000 κόσμου στο Σέλι την παραμονή της Παναγιάς!

Θρησκευτικό, πολιτισμικό, πολιτικό και κοσμικό...

Άγνωστος στη Νάουσα έκαψε κουτάβια με καυτό λάδι!

Άγνωστος στη Νάουσα έκαψε κουτάβια με καυτό λάδι!

Μια υπόθεση βάναυσης κακοποίησης και θανάτωσης δύο...

Οδηγίες προς τους πολίτες μετά το κρούσμα Ιού του Δυτικού Νείλου στο Δήμο Βέροιας

Οδηγίες προς τους πολίτες μετά το κρούσμα Ιού του...

Το Κέντρο Υγείας Βέροιας,  κατόπιν επιβεβαιωμένου...

Απεβίωσε η Ελησσάβετ Αζή

Απεβίωσε η Ελησσάβετ Αζή

Απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών η Ελισσάβετ Αζή. Η νεκρώσιμη...

Ψεκασμός σήμερα το βράδυ στην Κουλούρα για την αντιμετώπιση των ακμαίων κουνουπιών

Ψεκασμός σήμερα το βράδυ στην Κουλούρα για την...

Ανακοινώνεται από το Δήμο Βεροίας ότι θα...

Παυλόπουλος από Παναγία Σουμελά: «Να αναγνωρισθεί διεθνώς η Γενοκτονία των Ποντίων»

Παυλόπουλος από Παναγία Σουμελά: «Να αναγνωρισθεί...

Στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο βρέθηκε για τη γιορτή...

Μήνυμα του Δημάρχου Αλεξάνδρειας Παναγιώτη Γκυρίνη για την γιορτή του Δεκαπενταύγουστου

Μήνυμα του Δημάρχου Αλεξάνδρειας Παναγιώτη Γκυρίνη...

Από άκρη σε άκρη της Ελλάδος ο Δεκαπενταύγουστος είναι...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Στην αίθουσα του Πολυμελούς Πρωτοδικειου Βέροιας έγινε στις 12 το πρωί η κλήρωση για την ανάδειξη του προέδρου του Κάτω Βερμίου (Σελίου). Στην κληρωτίδα μπήκαν τα ονόματα των Αντωνη Πιτουλια και Γιώργου...

Νεκρός από ανακοπή καρδιάς  διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Βέροιας, νωρίς το μεσημέρι, ο 60χρονος, συνταξιούχος  βεροιώτης, Απόστολος Χατζηλάμπρου. Το περιστατικό συνέβη στα Δικαστήρια της Βέροιας, όπου...

    Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου ενημερώνει ότι είναι για το σαββατοκύριακο 12-13 Ιανουαρίου είναι σε πλήρη λειτουργία όλες οι πίστες και οι αναβατήρες...

Εκτροχιασμός τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Πλατύ Ημαθίας.Σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ η αμαξοστοιχία 1591 εκτροχιάστηκε...