Το Πρόγραμμα του Κώστα Βοργιαζίδη για την επόμενη τετραετία (2019-2023) - «Άξονας 1ος: Δημιουργία Φιλικού Επενδυτικού Περιβάλλοντος»

Το Πρόγραμμα του Κώστα Βοργιαζίδη για την επόμενη τετραετία (2019-2023) - «Άξονας 1ος: Δημιουργία Φιλικού Επενδυτικού Περιβάλλοντος»

Το ευρύτερο οικονομικό κλίμα και οι επενδύσεις, είναι προφανές, ότι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εθνική πολιτική. Και σε επίπεδο όμως τοπικό, πεποίθησή μας είναι ότι  θεμελιώδης ρόλος του Δήμου είναι η δημιουργία ενός φιλικού οικονομικού και επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της βελτίωσης των οικονομικών, της διοικητικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας του Δήμου, με επενδύσεις σε υποδομές, με την υποστήριξη της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.

 

Ο Δήμος Βέροιας πέρα από το ανθρώπινο δυναμικό, τις κοινωνικές δομές και την υλικοτεχνική του υποδομή είναι και αναντίρρητα και μια οικονομική μονάδα που επηρεάζει άμεσα την οικονομική ζωή των πολιτών της Βέροιας, ευρύτερα του Δήμου αλλά και του νομού. Κατά συνέπεια, ένας εύρωστος οικονομικά δήμος είναι μοχλός ανάπτυξης για την περιοχή, κάτι που αποτέλεσε μια από τις βασικές μας ιδρυτικές αξίες πέντε χρόνια νωρίτερα στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό μέτωπο στην κρίση.

 

Τι καταφέραμε μέχρι σήμερα:

 

·         Επιτύχαμε δραστική περιστολή των δαπανών σε όλους τους τομείς

·         Ολοκληρώσαμε ή ολοκληρώνουμε όλα τα μεγάλα έργα υποδομών που ξεκίνησαν τα προηγούμενα χρόνια, υλοποιούμε και δρομολογούμε νέα σημαντικά έργα υποδομών με όφελος για τους δημότες και την τοπική οικονομία. 

·         Εξασφαλίσαμε έναν εύρωστο και υγιή οικονομικά Δήμο με τα σημερινά χρηματικά διαθέσιμα να υπερκαλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου αλλά και τις συνολικές του υποχρεώσεις, θέτοντας γερά θεμέλια για το μέλλον.

·         Αποπληρώσαμε 4.000.000€ σε δανειακές υποχρεώσεις, χωρίς να πάρουμε νέα δάνεια.

·         Αποπληρώσαμε περίπου 2.000.000€ σε υποχρεώσεις από δικαστικές αποφάσεις.

·         Καταφέραμε να επιτύχουμε σταθερά πλεονάσματα της τάξης των 2.000.000€ ετησίως τα τελευταία χρόνια.

·         Εντάξαμε σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το πρόγραμμα ΦιλόΔημος έργα συνολικά ύψους 19.000.000€ την τετραετία 2015-2018.

·         Υποβάλλαμε ολοκληρωμένες προτάσεις χρηματοδότησης και αναμένουμε την ένταξη νέων έργων προϋπολογισμού τουλάχιστον 20.000.000€.

·         Επενδύσαμε στις δεξιότητες και τη τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου μέσω τις συνεχούς κατάρτισης και εκπαίδευσης του προσωπικού. 

 

 

Τι σχεδιάζουμε για τα επόμενα χρόνια

 

Η δημιουργία φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο εδράζεται στην έννοια του «αποτελεσματικού δήμου» που έχει ως απώτερο στόχο μια πόλη ελκυστική σε επενδύσεις, επισκέπτες και νέους πολίτες που να διαθέτει την ικανότητα να δημιουργεί συνθήκες αυτάρκειας, εξασφαλίζοντας τους αναγκαίους πόρους για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε εξωγενείς πιέσεις και κρίσης αντίστοιχες με αυτή που διέρχεται η χώρας μας την τελευταία δεκαετία.

 

Στην κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει να βελτιώσουμε την εν γένει λειτουργία και διοικητική αποτελεσματικότητα του δήμου, να αξιοποιήσουμε, να βελτιώσουμε και να επεκτείνουμε τις ήδη υπάρχουσες υποδομές και να επενδύσουμε στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων εργασίας.

 

Α. Βελτίωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας του Δήμου

 

Ένας δήμος σύγχρονος, οικονομικά υγιής, ευέλικτος και αποτελεσματικός αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης και την προσέλκυση επενδύσεων.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκουμε:

 

·         Τη συνέχιση της ορθολογικής οικονομικής διαχείρισης των προηγούμενων ετών που περιλαμβάνει περιορισμό των εξόδων, αποτελεσματική αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και την εξοικονόμηση πόρων με στόχο την επίτευξη σταθερών πλεονασμάτων και τη σταδιακή αύξηση των επενδυτικών δαπανών 

·         Την αποπληρωμή του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων του Δήμου

·         Την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό του δήμου μέσω της συνεχούς κατάρτισης και βελτίωσης των δεξιοτήτων των υπαλλήλων

·         Την ενίσχυση της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), τόσο στη σχέση των πολιτών με τον Δήμο, όσο και μεταξύ των υπηρεσιών του που περιλαμβάνει:

ü  Εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε αιτήματα που αφορούν την παραγωγική και επιχειρηματική διαδικασία

ü  Επέκταση του δωρεάν Wi-Fi σε όλο το Δήμο

ü  Ενίσχυση και αξιοποίηση του διαθέσιμου GIS (Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος) για τη βελτίωση της απόδοσης και της καθημερινής λειτουργίας και ιδιαίτερα στην ανταπόκριση αιτημάτων από τους πολίτες

ü  Αναμετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων (Social Media)

ü  Υποδοχή ψηφιακών αιτημάτων από τους πολίτες και αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρουν το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και η ηλεκτρονική υπογραφή

ü  Ψηφιακή διαχείριση εγγράφων   

ü  Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής δημοκρατίας (e-democracy) για τη διαβούλευση και τον ανοιχτό διάλογο γύρω από διάφορα ζητήματα του Δήμου

ü  Ενημέρωση των πολιτών με SMS και email για διάφορες δράσεις του Δήμου

 

B. Επενδύσεις σε υποδομές

 

Η ορθολογική οικονομική διαχείριση των τελευταίων ετών και η αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων μας επιτρέπουν να αυξήσουμε σημαντικά τις επενδυτικές δαπάνες για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Στο πεδίο αυτό, το σχέδιο μας περιλαμβάνει:

 

·         Τουρισμός – Πολιτισμός – Αθλητισμός

 

ü  Ανάπλαση και ενοποίηση των διατηρητέων συνοικιών Κυριώτισσας, Μπαρμπούτας και Παναγίας Δεξιάς με σκοπό τη δημιουργία ενιαίας φυσιογνωμίας «παλιάς πόλης» στο κέντρο της Βέροιας

ü  Ριζική ανάπλαση της Πλατείας Ωρολογίου και ανάδειξής της σε αληθινό τοπόσημο

ü  Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών για τη σύνδεση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων

ü  Κατασκευή χώρων στάθμευσης λεωφορείων επί της οδού Στρατού κάτω από την Εληά και στα Εβραίικα Μνήματα

ü  Αποκατάσταση και αξιοποίηση της οικίας Χατζίκου και της Οικίας Καραναστάση

ü  Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου υψηλών προδιαγραφών με χωρητικότητα 3.000 θεατών

ü  Αναμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Εληάς και κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης

 

·         Πρωτογενής Τομέας

 

ü  Κατασκευή νέων αρδευτικών υποδομών

ü  Επέκταση και αναβάθμιση δικτύου αγροτικής οδοποιίας

 

 

 

·         Περιβάλλον και ενέργεια

 

ü  Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου

ü  Δημιουργία μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών για την παραγωγή ενέργειας από πόσιμο νερό

ü  Δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας

ü  Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών, σχολικών και αθλητικών κτηρίων

 

·         Εμπόριο

 

ü  Χρηματοδότηση και δημιουργία ανοιχτού εμπορικού κέντρου (Open Mall) στην παλαιά αγορά της Βέροιας σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας

 

Γ. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

 

Η επένδυση στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα του προγράμματος μας το οποίο προβλέπει:

 

·         Δημιουργία Γραφείου Καινοτομίας

·         Οργάνωση και λειτουργία «συστάδας» (cluster) μικρών επιχειρήσεων με στόχο την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου μας, όπως τα τοπικά αγροδιατροφικά προϊόντα, οι τουριστικές και πολιτιστικές διαδρομές

·         Δημιουργία χώρου δικτύωσης για νέους επαγγελματίες πλήρως εξοπλισμένου όπου θα παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης συναντήσεων και συσκέψεων

·         Προώθηση και υποστήριξη των συλλογικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στις Τοπικές Κοινότητες (π.χ. γυναικείοι συνεταιρισμοί)

·         Αναθεώρηση ζωνών οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ) για προώθηση της επιχειρηματικότητας

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τροχαίο στην Εγνατία Οδό - Στο ύψος της Κουλούρας

Τροχαίο στην Εγνατία Οδό - Στο ύψος της Κουλούρας

Ένα ακόμη τροχαίο με ελαφρύ τραυματισμό του οδηγού τη...

SIMPARTS.GR -  Η τεχνογνωσία, η συνέπεια και οι άριστες επιλογές αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για την υψηλή ποιότητα

SIMPARTS.GR - Η τεχνογνωσία, η συνέπεια και οι άριστες...

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η επιχείρηση Γαβριηλίδης Κ....

Τροχαίο ατύχημα στη Νάουσα - Αναποδογύρισε δύο μόλις μέτρα πριν από περίπτερο

Τροχαίο ατύχημα στη Νάουσα - Αναποδογύρισε δύο μόλις...

Τροχαίο ατύχημα στις 6.30 το πρωί της Δευτέρας μπροστά...

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής  Μακεδονίας - Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου...

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου...

Σύλληψη 42χρονου για απόπειρα κλοπής στα κοιμητήρια Βέροιας

Σύλληψη 42χρονου για απόπειρα κλοπής στα κοιμητήρια...

Συνελήφθη χθες (17 Αυγούστου 2019) το απόγευμα στη Βέροια,...

Στις 29 Αυγούστου η ορκωμοσία του νέου δημάρχου Νάουσας, Νικόλα Καρανικόλα

Στις 29 Αυγούστου η ορκωμοσία του νέου δημάρχου...

Την Πέμπτη 29 Αυγούστου, στις 8:30μμ, θα πραγματοποιηθεί η...

Πάνω από 10.000 κόσμου στο Σέλι την παραμονή της Παναγιάς!

Πάνω από 10.000 κόσμου στο Σέλι την παραμονή της Παναγιάς!

Θρησκευτικό, πολιτισμικό, πολιτικό και κοσμικό...

Άγνωστος στη Νάουσα έκαψε κουτάβια με καυτό λάδι!

Άγνωστος στη Νάουσα έκαψε κουτάβια με καυτό λάδι!

Μια υπόθεση βάναυσης κακοποίησης και θανάτωσης δύο...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Στην αίθουσα του Πολυμελούς Πρωτοδικειου Βέροιας έγινε στις 12 το πρωί η κλήρωση για την ανάδειξη του προέδρου του Κάτω Βερμίου (Σελίου). Στην κληρωτίδα μπήκαν τα ονόματα των Αντωνη Πιτουλια και Γιώργου...

Νεκρός από ανακοπή καρδιάς  διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Βέροιας, νωρίς το μεσημέρι, ο 60χρονος, συνταξιούχος  βεροιώτης, Απόστολος Χατζηλάμπρου. Το περιστατικό συνέβη στα Δικαστήρια της Βέροιας, όπου...

    Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου ενημερώνει ότι είναι για το σαββατοκύριακο 12-13 Ιανουαρίου είναι σε πλήρη λειτουργία όλες οι πίστες και οι αναβατήρες...

Εκτροχιασμός τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Πλατύ Ημαθίας.Σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ η αμαξοστοιχία 1591 εκτροχιάστηκε...