Τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών 2019 σε Βέροια, Νάουσα και Αλεξάνδρεια

Τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών 2019 σε Βέροια, Νάουσα και Αλεξάνδρεια

ΔΗ­ΜΟΣ 

Α­ΛΕ­ΞΑΝ­ΔΡΕΙ­ΑΣ

1ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 306

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 16

Έ­γκυ­ρα 290

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 77

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 39

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 98

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 13

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 63


2ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 338

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 22

Έ­γκυ­ρα 316

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 81

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 52

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 94

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 12

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 77


3ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 350

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 22

Έ­γκυ­ρα 328

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 106

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 28

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 93

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 13

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 88


4ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 302

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 21

Έ­γκυ­ρα 281

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 74

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 32

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 95

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 13

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 67


5ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 309

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 26

Έ­γκυ­ρα 283

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 76

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 67

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 75

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 3

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 62


6ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 319

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 29

Έ­γκυ­ρα 290

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 76

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 38

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 98

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 24

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 54


7ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 331

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 26

Έ­γκυ­ρα 305

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 111

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 32

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 71

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 15

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 76


8ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 311

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13

Έ­γκυ­ρα 298

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 75

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 28

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 112

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 20

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 63


9ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 345

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13

Έ­γκυ­ρα 332

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 89

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 40

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 126

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 13

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 64


10ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 314

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 35

Έ­γκυ­ρα 279

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 88

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 43

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 67

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 8

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 73


11ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 315

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 24

Έ­γκυ­ρα 291

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 90

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 44

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 76

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 12

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 69


12ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 329

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 320

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 104

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 53

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 87

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 8

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 68


13ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 330

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 322

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 121

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 31

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 82

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 23

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 65


14ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 346

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9

Έ­γκυ­ρα 337

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 88

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 45

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 135

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 11

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 58


15ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 334

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 18

Έ­γκυ­ρα 316

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 88

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 36

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 101

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 22

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 69


16ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 323

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7

Έ­γκυ­ρα 316

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 103

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 45

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 99

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 10

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 59


17ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 301

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 15

Έ­γκυ­ρα 286

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 100

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 30

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 75

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 14

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 67


18ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 285

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 26

Έ­γκυ­ρα 259

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 70

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 38

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 66

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 7

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 78


19ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 303

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7

Έ­γκυ­ρα 296

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 95

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 40

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 93

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 9

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 59


20ο (Α­λε­ξάν­δρει­ας)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 337

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 20

Έ­γκυ­ρα 317

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 79

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 36

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 109

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 22

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 71


21ο (Καψόχωρα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 295

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 18

Έ­γκυ­ρα 277

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 113

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 28

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 62

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 5

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 69


22ο (Καψόχωρα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 359

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 22

Έ­γκυ­ρα 337

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 141

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 33

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 76

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 7

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 80


23ο (Νησέλι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 251

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11

Έ­γκυ­ρα 240

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 46

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 67

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 57

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 3

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 67


24ο (Νησέλι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 317

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 12

Έ­γκυ­ρα 305

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 62

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 84

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 88

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 5

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 66


25ο (Σχοινάς)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 312

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13

Έ­γκυ­ρα 299

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 127

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 22

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 89

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 5

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 56


26ο (Βρυσάκι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 279

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 15

Έ­γκυ­ρα 264

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 94

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 36

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 49

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 10

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 75


27ο (Βρυσάκι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 246

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13

Έ­γκυ­ρα 233

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 77

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 17

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 33

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 6

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 100


28ο (Καμποχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 294

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 18

Έ­γκυ­ρα 276

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 94

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 36

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 58

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 4

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 84


29ο (Καμποχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 339

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 12

Έ­γκυ­ρα 317

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 119

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 41

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 52

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 9

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 106


30ο (Λουτρό)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 328

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 14

Έ­γκυ­ρα 314

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 90

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 64

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 81

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 5

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 74


31ο (Λουτρό)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 379

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 16

Έ­γκυ­ρα 363

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 99

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 51

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 122

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 3

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 88


32ο (Λουτρό)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 351

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 16

Έ­γκυ­ρα 335

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 95

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 78

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 77

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 2

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 83


33ο (Νεοχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 256

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 15

Έ­γκυ­ρα 241

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 128

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 29

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 39

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 0

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 45


34ο (Νεοχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 298

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13

Έ­γκυ­ρα 285

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 101

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 24

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 83

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 13

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 64


35ο (Νησί)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 318

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 23

Έ­γκυ­ρα 295

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 113

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 70

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 43

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 8

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 61


36ο (Νησί)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 255

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11

Έ­γκυ­ρα 244

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 90

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 44

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 40

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 3

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 67


37ο (Νησί)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 243

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 16

Έ­γκυ­ρα 227

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 100

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 31

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 35

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 1

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 60


38ο (Νησί)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 236

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 18

Έ­γκυ­ρα 218

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 93

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 20

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 41

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 6

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 58


ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 172

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7

Έ­γκυ­ρα 165

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 20

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 29

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 43

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 5

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 68


40ο (Επισκοπή)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 251

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13

Έ­γκυ­ρα 238

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 29

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 62

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 67

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 5

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 75


41ο (Επισκοπή-Καλοχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 190

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 184

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 23

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 14

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 9

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 9

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 129


42ο (Καβάσιλα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 237

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 12

Έ­γκυ­ρα 225

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 61

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 16

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 48

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 5

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 95


43ο (Καβάσιλα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 254

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10

Έ­γκυ­ρα 244

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 59

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 15

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 62

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 6

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 102


44ο (Κεφαλοχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 200

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 18

Έ­γκυ­ρα 182

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 54

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 34

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 30

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 1

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 63


45ο (Κεφαλοχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 202

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13

Έ­γκυ­ρα 189

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 57

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 28

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 31

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 3

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 70


46ο (Κεφαλοχώρι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 198

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 16

Έ­γκυ­ρα 182

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 43

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 39

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 31

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 1

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 68


47ο (Ξεχασμένη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 180

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8

Έ­γκυ­ρα 172

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 65

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 43

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 20

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 8

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 36


48ο (Ξεχασμένη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 170

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13

Έ­γκυ­ρα 157

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 50

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 32

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 11

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 3

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 61


49ο (Ξεχασμένη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 195

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 189

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 84

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 33

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 23

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 16

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 33


50ο (Ξεχασμένη-

Ραψωμανίκη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 162

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 20

Έ­γκυ­ρα 142

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 67

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 16

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 17

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 1

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 41


51ο (Π. Σκυλίτσι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 192

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 14

Έ­γκυ­ρα 178

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 45

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 19

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 30

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 8

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 76


52ο (Π. Σκυλίτσι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 287

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 14

Έ­γκυ­ρα 273

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 81

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 23

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 40

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 4

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 125


53ο (Σταυρός)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 267

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 261

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 43

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 35

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 43

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 6

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 134


54ο (Σταυρός)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 313

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 16

Έ­γκυ­ρα 297

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 59

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 33

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 46

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 4

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 155


55ο (Σταυρός)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 288

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 25

Έ­γκυ­ρα 263

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 48

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 42

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 38

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 6

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 129


56ο (Μελίκη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 322

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 34

Έ­γκυ­ρα 288

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 29

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 122

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 77

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 4

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 56


57ο (Μελίκη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 372

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 17

Έ­γκυ­ρα 355

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 41

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 170

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 67

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 11

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 66


58ο (Μελίκη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 331

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 17

Έ­γκυ­ρα 314

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 37

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 158

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 34

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 4

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 81


59ο (Μελίκη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 324

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 12

Έ­γκυ­ρα 312

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 31

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 151

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 60

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 16

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 54


60ο (Μελίκη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 307

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11

Έ­γκυ­ρα 296

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 35

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 132

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 55

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 7

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 67


61ο (Μελίκη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 288

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11

Έ­γκυ­ρα 277

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 38

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 102

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 47

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 14

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 76


62ο (Μελίκη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 328

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 15

Έ­γκυ­ρα 308

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 46

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 142

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 42

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 6

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 72


63ο (Νεόκαστρο)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 369

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 14

Έ­γκυ­ρα 355

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 34

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 42

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 159

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 8

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 112


64ο (Νεόκαστρο)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 296

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 15

Έ­γκυ­ρα 281

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 25

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 26

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 121

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 1

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 108


65ο (Αγκαθιά)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 300

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10

Έ­γκυ­ρα 290

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 82

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 43

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 53

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 0

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 112


66ο (Αγκαθιά)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 302

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11

Έ­γκυ­ρα 291

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 115

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 44

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 42

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 0

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 90


67ο (Αγκαθιά)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 312

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6

Έ­γκυ­ρα 306

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 101

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 77

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 40

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 2

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 86


68ο (Αγκαθιά)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 261

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 15

Έ­γκυ­ρα 246

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 89

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 64

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 39

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 1

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 53


69ο (Κυψέλη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 195

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13

Έ­γκυ­ρα 182

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 40

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 77

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 14

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 0

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 51


70ο (Κυψέλη)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 175

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10

Έ­γκυ­ρα 165

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 28

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 85

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 5

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 1

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 46


71ο (Προδρόμου)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 316

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 24

Έ­γκυ­ρα 292

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 85

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 134

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 38

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 3

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 32


72ο (Προδρόμου)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 253

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 15

Έ­γκυ­ρα 238

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 80

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 85

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 33

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 3

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 37


73ο (Ν. Πρόδρομος)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 223

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 18

Έ­γκυ­ρα 205

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 39

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 55

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 44

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 22

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 45


74ο (Προδρόμου-

Αγ. Τριάδα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 243

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 14

Έ­γκυ­ρα 229

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 49

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 75

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 17

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 3

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 85


75ο (Πλατύ)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 290

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 26

Έ­γκυ­ρα 264

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 67

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 41

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 90

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 19

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 47


76ο (Πλατύ)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 304

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 21

Έ­γκυ­ρα 283

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 73

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 41

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 91

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 13

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 65


77ο (Πλατύ)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 293

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 18

Έ­γκυ­ρα 275

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 66

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 41

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 74

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 29

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 65


78ο (Πλατύ)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 257

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 17

Έ­γκυ­ρα 240

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 53

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 72

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 71

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 20

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 24


79ο (Πλατύ)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 288

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 28

Έ­γκυ­ρα 260

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 65

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 34

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 79

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 16

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 66


80ο (Άραχος)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 126

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 3

Έ­γκυ­ρα 123

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 25

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 27

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 21

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 33

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 17


81ο (Άραχος)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 189

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7

Έ­γκυ­ρα 182

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 32

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 46

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 32

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 22

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 50


82ο (Κλειδί)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 336

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 17

Έ­γκυ­ρα 319

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 102

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 56

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 53

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 7

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 101


83ο (Κλειδί)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 322

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 20

Έ­γκυ­ρα 302

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 85

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 62

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 58

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 3

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 94


84ο (Κλειδί)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 319

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13

Έ­γκυ­ρα 306

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 61

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 72

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 50

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 5

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 118


85ο (Κορυφή)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 264

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11

Έ­γκυ­ρα 253

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 98

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 45

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 51

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 5

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 54


86ο (Κορυφή)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 265

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 18

Έ­γκυ­ρα 247

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 84

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 78

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 43

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 0

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 42


87ο (Κορυφή)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 311

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 17

Έ­γκυ­ρα 294

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 116

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 87

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 37

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 1

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 53


88ο (Κορυφή)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 311

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 17

Έ­γκυ­ρα 294

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 116

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 87

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 37

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 1

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 53


89ο (Λιανοβέργι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 296

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 20

Έ­γκυ­ρα 276

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 65

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 36

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 55

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 8

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 112


90ο (Λιανοβέργι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 318

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 31

Έ­γκυ­ρα 287

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 69

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 23

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 69

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 2

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 124


91ο (Λιανοβέργι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 309

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 26

Έ­γκυ­ρα 283

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 82

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 46

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 55

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 6

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 94


92ο (Λιανοβέργι)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 293

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 29

Έ­γκυ­ρα 264

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 50

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 38

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 73

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 7

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 96


93ο (Πλάτανος)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 233

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 12

Έ­γκυ­ρα 221

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 91

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 29

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 50

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 3

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 48


94ο (Πλάτανος)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 230

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 15

Έ­γκυ­ρα 215

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 102

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 34

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 32

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 3

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 44


95ο (Πλάτανος)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 210

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 17

Έ­γκυ­ρα 193

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 70

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 26

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 46

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 3

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 48


96ο (Πρασινάδα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 279

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 14

Έ­γκυ­ρα 265

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 72

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 28

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 49

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 1

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 115


97ο (Πρασινάδα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 248

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 23

Έ­γκυ­ρα 225

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 41

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 28

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 33

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 7

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 116


98ο (Τρίκαλα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 284

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 17

Έ­γκυ­ρα 267

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 106

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 53

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 60

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 6

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 42


99ο (Τρίκαλα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 287

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11

Έ­γκυ­ρα 276

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 109

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 56

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 59

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 9

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 43


100ο (Τρίκαλα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 289

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7

Έ­γκυ­ρα 282

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 105

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 78

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 59

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 8

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 32


101ο (Τρίκαλα)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψή­φι­σαν: 284

Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11

Έ­γκυ­ρα 273

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Κ. 104

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Μ. 61

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. 57

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛ. 9

ΓΚΥΡΙΝΗΣ Π. 42ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
102 (Διαβατό)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 256
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 22
Έ­γκυ­ρα 234
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 129
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 14
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 50
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 17
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 20
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 4

103 (Διαβατό)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 272
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 15
Έ­γκυ­ρα 257
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 142
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 28
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 29
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 40
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 15
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 3

104 (Διαβατό)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 248
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13
Έ­γκυ­ρα 235
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 117
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 17
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 37
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 35
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 19
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 10

105 (Διαβατό)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 237
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 29
Έ­γκυ­ρα 208
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 102
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 21
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 28
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 23
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 24
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 10

106 (Κουλούρα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 362
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 30
Έ­γκυ­ρα 332
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 169
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 19
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 76
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 37
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 22
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 9

107 (Κουλούρα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 362
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 28
Έ­γκυ­ρα 334
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 157
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 25
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 83
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 42
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 24
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 3

108 (Λυκογιάννη)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 205
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 16
Έ­γκυ­ρα 189
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 63
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 70
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 17
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 27
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 10
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 2

109 (Λυκογιάννη)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 334
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 12
Έ­γκυ­ρα 322
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 146
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 104
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 17
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 23
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 27
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 5

110 (Μακροχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 307
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 12
Έ­γκυ­ρα 295
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 96
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 43
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 66
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 56
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 27
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 7

111 (Μακροχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 332
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 29
Έ­γκυ­ρα 303
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 110
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 20
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 82
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 49
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 40
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 2

112 (Μακροχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 298
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 24
Έ­γκυ­ρα 274
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 95
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 46
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 50
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 46
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 32
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 5

113 (Μακροχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 281
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 12
Έ­γκυ­ρα 269
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 99
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 28
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 50
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 57
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 29
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 6

114 (Μακροχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 315
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 17
Έ­γκυ­ρα 298
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 129
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 36
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 70
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 29
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 25
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 9

115 (Μακροχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 264
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 20
Έ­γκυ­ρα 244
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 104
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 21
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 53
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 33
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 23
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 10

116 (Μακροχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 282
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 15
Έ­γκυ­ρα 267
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 122
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 24
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 55
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 55
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 9
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 2

117 (Μακροχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 276
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13
Έ­γκυ­ρα 263
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 100
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 28
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 54
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 46
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 18
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 17

118 (Μακροχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 303
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 19
Έ­γκυ­ρα 284
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 86
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 21
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 62
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 61
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 32
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 22

119 (Μακροχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 313
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 16
Έ­γκυ­ρα 297
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 100
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 26
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 86
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 43
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 29
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 13

120 (Νικομήδεια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 168
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8
Έ­γκυ­ρα 160
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 53
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 11
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 40
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 47
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 9
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 0

121 (Νικομήδεια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 236
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 22
Έ­γκυ­ρα 214
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 63
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 23
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 40
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 67
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 16
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 5

122 (Νικομήδεια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 258
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 1
Έ­γκυ­ρα 257
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 61
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 27
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 55
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 101
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 10
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 3

123 (Βεργίνα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 333
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9
Έ­γκυ­ρα 324
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 122
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 25
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 40
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 115
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 12
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 10

124 (Βεργίνα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 354
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6
Έ­γκυ­ρα 348
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 107
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 22
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 81
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 101
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 25
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 12

125 (Βεργίνα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 341
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 19
Έ­γκυ­ρα 322
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 150
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 13
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 37
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 95
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 15
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 12

126 (Μετόχι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 133
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9
Έ­γκυ­ρα 124
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 37
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 17
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 15
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 40
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 8
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 7

127 (Παλατίτσια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 360
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 20
Έ­γκυ­ρα 340
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 136
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 22
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 83
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 59
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 21
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 19

128 (Παλατίτσια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 304
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 24
Έ­γκυ­ρα 280
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 82
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 11
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 35
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 73
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 49
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 30

129 (Συκιά)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 133
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9
Έ­γκυ­ρα 124
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 74
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 18
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 1
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 15
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 9
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 7

130 (Συκιά)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 191
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10
Έ­γκυ­ρα 181
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 89
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 25
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 4
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 32
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 21
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 10

131 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 303
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 16
Έ­γκυ­ρα 287
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 115
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 17
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 62
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 45
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 30
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 18

132 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 307
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9
Έ­γκυ­ρα 298
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 114
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 16
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 56
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 53
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 40
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 19

133 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 325
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 21
Έ­γκυ­ρα 304
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 112
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 32
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 51
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 69
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 31
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 9

134 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 330
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 17
Έ­γκυ­ρα 313
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 116
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 25
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 47
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 63
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 41
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 21

135 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 285
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8
Έ­γκυ­ρα 277
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 85
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 29
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 42
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 68
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 38
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 15

136 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 320
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 21
Έ­γκυ­ρα 299
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 112
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 22
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 48
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 50
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 50
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 17

137 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 293
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10
Έ­γκυ­ρα 283
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 89
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 28
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 69
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 51
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 29
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 19

138 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 301
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10
Έ­γκυ­ρα 291
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 111
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 15
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 46
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 65
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 33
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 21

139 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 308
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13
Έ­γκυ­ρα 295
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 108
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 38
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 51
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 44
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 38
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 16

140 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 327
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 18
Έ­γκυ­ρα 309
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 125
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 19
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 52
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 53
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 33
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 27

141 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 290
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 18
Έ­γκυ­ρα 272
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 100
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 24
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 45
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 46
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 48
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 9

142 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 315
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 15
Έ­γκυ­ρα 300
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 101
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 37
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 42
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 54
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 52
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 14

143 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 300
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11
Έ­γκυ­ρα 289
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 101
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 22
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 63
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 44
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 45
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 14

144 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 298
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 17
Έ­γκυ­ρα 281
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 100
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 38
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 59
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 39
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 29
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 16

145 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 306
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7
Έ­γκυ­ρα 299
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 102
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 29
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 52
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 52
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 43
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 21

146 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 270
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 12
Έ­γκυ­ρα 258
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 90
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 33
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 38
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 30
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 47
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 20

147 (Μέσης)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 310
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 23
Έ­γκυ­ρα 287
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 80
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 18
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 43
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 124
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 12
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 10

148 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 331
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 14
Έ­γκυ­ρα 317
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 116
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 23
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 61
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 54
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 54
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 9

149 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 313
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11
Έ­γκυ­ρα 302
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 121
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 33
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 50
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 50
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 35
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 13

150 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 306
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 14
Έ­γκυ­ρα 292
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 104
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 30
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 50
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 57
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 36
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 15

151 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 300
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8
Έ­γκυ­ρα 292
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 111
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 42
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 54
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 38
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 42
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 5

152 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 305
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 20
Έ­γκυ­ρα 285
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 103
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 25
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 52
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 58
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 36
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 11

153 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 310
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10
Έ­γκυ­ρα 300
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 100
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 17
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 69
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 47
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 45
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 22

154 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 323
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11
Έ­γκυ­ρα 312
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 113
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 23
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 91
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 35
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 43
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 7

155 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 330
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9
Έ­γκυ­ρα 321
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 108
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 26
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 69
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 60
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 45
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 13

156 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 292
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8
Έ­γκυ­ρα 284
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 94
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 18
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 63
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 63
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 38
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 8

157 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 309
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 15
Έ­γκυ­ρα 294
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 101
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 16
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 53
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 64
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 51
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 9

158 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 333
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 12
Έ­γκυ­ρα 321
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 105
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 30
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 61
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 59
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 56
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 10

159 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 312
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13
Έ­γκυ­ρα 299
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 112
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 24
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 57
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 59
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 37
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 10

160 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 317
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 20
Έ­γκυ­ρα 297
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 98
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 27
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 53
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 53
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 56
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 10

161 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 296
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 15
Έ­γκυ­ρα 281
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 115
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 31
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 57
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 40
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 31
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 7

162 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 321
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6
Έ­γκυ­ρα 315
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 111
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 24
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 74
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 48
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 51
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 7

163 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 368
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 19
Έ­γκυ­ρα 349
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 143
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 28
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 63
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 54
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 56
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 5

164 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 339
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9
Έ­γκυ­ρα 330
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 111
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 32
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 67
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 70
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 40
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 10

165 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 326
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11
Έ­γκυ­ρα 315
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 128
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 40
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 55
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 58
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 28
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 6

166 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 365
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 14
Έ­γκυ­ρα 351
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 124
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 30
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 72
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 58
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 58
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 9

167 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 325
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8
Έ­γκυ­ρα 317
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 118
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 30
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 72
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 58
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 58
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 9

168 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 339
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13
Έ­γκυ­ρα 326
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 109
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 34
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 53
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 58
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 64
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 8

169 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 341
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 12
Έ­γκυ­ρα 329
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 134
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 22
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 51
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 59
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 50
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 13

170 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 329
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 12
Έ­γκυ­ρα 317
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 117
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 33
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 54
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 59
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 45
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 9

171 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 329
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 18
Έ­γκυ­ρα 311
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 119
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 27
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 70
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 56
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 27
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 12

172 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 349
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8
Έ­γκυ­ρα 341
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 121
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 31
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 52
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 64
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 58
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 15

173 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 323
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13
Έ­γκυ­ρα 310
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 108
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 18
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 64
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 59
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 49
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 12

174 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 346
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 15
Έ­γκυ­ρα 331
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 118
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 31
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 61
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 71
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 35
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 15

175 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 325
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 19
Έ­γκυ­ρα 306
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 106
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 23
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 74
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 57
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 34
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 12

176 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 341
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5
Έ­γκυ­ρα 336
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 114
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 36
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 58
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 54
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 62
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 12

177 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 301
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 14
Έ­γκυ­ρα 287
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 96
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 25
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 59
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 50
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 44
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 13

178 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 293
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 12
Έ­γκυ­ρα 281
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 92
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 33
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 60
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 60
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 23
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 13

179 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 317
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6
Έ­γκυ­ρα 311
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 103
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 19
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 68
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 69
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 41
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 11

180 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 288
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13
Έ­γκυ­ρα 275
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 114
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 15
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 38
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 62
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 23
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 23

181 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 289
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10
Έ­γκυ­ρα 279
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 89
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 29
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 52
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 48
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 46
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 15

182 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 273
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7
Έ­γκυ­ρα 266
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 103
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 33
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 44
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 49
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 29
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 8

183 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 278
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 19
Έ­γκυ­ρα 259
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 98
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 22
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 59
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 37
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 28
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 15

184 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 256
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10
Έ­γκυ­ρα 246
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 90
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 27
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 35
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 62
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 20
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 12

185 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 278
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 19
Έ­γκυ­ρα 259
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 91
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 28
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 54
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 51
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 23
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 12

186 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 267
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 12
Έ­γκυ­ρα 255
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 101
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 31
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 36
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 43
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 38
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 6

187 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 309
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 21
Έ­γκυ­ρα 288
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 101
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 18
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 49
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 73
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 36
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 11

188 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 288
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8
Έ­γκυ­ρα 280
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 95
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 26
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 61
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 57
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 33
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 8

189 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 312
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 16
Έ­γκυ­ρα 296
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 77
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 36
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 36
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 81
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 50
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 16

190 (Βέροια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 284
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13
Έ­γκυ­ρα 271
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 88
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 37
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 52
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 47
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 38
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 9

191 (Λαζοχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 93
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 0
Έ­γκυ­ρα 93
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 30
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 19
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 16
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 11
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 16
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 1

192 (Ταγαροχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 122
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7
Έ­γκυ­ρα 115
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 39
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 29
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 23
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 12
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 10
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 2

193 (Αγ. Βαρβάρα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 202
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 19
Έ­γκυ­ρα 183
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 74
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 31
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 30
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 23
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 22
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 3

194 (Αγ. Βαρβάρα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 218
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 17
Έ­γκυ­ρα 201
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 77
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 34
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 27
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 29
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 28
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 6

195 (Αγ. Βαρβάρα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 213
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9
Έ­γκυ­ρα 204
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 81
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 37
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 31
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 23
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 29
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 3

196 (Άμμος)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 140
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5
Έ­γκυ­ρα 135
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 39
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 24
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 34
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 33
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 5
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 0

197 (Ασωμάτων)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 190
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5
Έ­γκυ­ρα 185
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 57
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 17
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 44
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 41
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 19
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 7

198 (Ασωμάτων)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 256
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10
Έ­γκυ­ρα 246
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 84
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 23
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 40
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 66
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 18
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 15

199 (Γεωργιανών)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 289
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13
Έ­γκυ­ρα 276
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 100
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 7
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 22
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 31
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 105
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 11

200 (Λευκόπετρα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 63
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6
Έ­γκυ­ρα 57
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 19
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 5
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 9
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 6
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 8
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 10

201 (Καστανιά)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 165
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 3
Έ­γκυ­ρα 162
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 95
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 4
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 10
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 23
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 18
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 12

202 (Μ. Σάντα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 105
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 1
Έ­γκυ­ρα 104
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 48
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 7
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 9
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 28
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 8
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 4

203 (Κ. Βέρμιο)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 301
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 4
Έ­γκυ­ρα 297
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 124
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 16
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 70
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 45
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 33
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 9

204 (Κ. Βέρμιο)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 269
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 19
Έ­γκυ­ρα 250
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 81
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 12
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 65
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 48
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 39
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 5

205 (Κ. Βέρμιο)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 275
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10
Έ­γκυ­ρα 265
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 96
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 14
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 70
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 53
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 29
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 3

206 (Κ. Βέρμιο)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 261
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9
Έ­γκυ­ρα 252
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 84
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 15
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 68
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 32
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 46
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 7

207 (Κουμαριά)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 282
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8
Έ­γκυ­ρα 274
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 134
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 13
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 54
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 46
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 21
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 6

208 (Ράχης)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 282
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8
Έ­γκυ­ρα 274
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 93
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 55
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 24
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 50
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 34
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 18

209 (Ράχης)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 256
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7
Έ­γκυ­ρα 249
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 99
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 29
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 32
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 53
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 25
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 11

210 (Τριποτάμου)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 222
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11
Έ­γκυ­ρα 211
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 80
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 8
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 24
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 29
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 48
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 22

211 (Τριποτάμου)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 222
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11
Έ­γκυ­ρα 211
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 91
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 7
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 19
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 40
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 41
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 13

212 (Τριποτάμου)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 234
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10
Έ­γκυ­ρα 224
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 88
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 12
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 25
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 59
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 33
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 7

213 (Αγ. Μαρίνα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 312
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 20
Έ­γκυ­ρα 292
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 135
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 58
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 47
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 21
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 29
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 2

214 (Αγ. Μαρίνα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 355
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 22
Έ­γκυ­ρα 333
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 142
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 66
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 49
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 22
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 50
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 4

215 (Αγ. Γεώργιος)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 331
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 18
Έ­γκυ­ρα 313
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 122
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 43
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 42
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 38
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 63
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 5

216 (Αγ. Γεώργιος)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 307
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10
Έ­γκυ­ρα 297
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 114
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 43
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 40
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 44
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 53
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 3

217 (Αγ. Γεώργιος)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 291
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 18
Έ­γκυ­ρα 273
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 131
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 32
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 17
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 28
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 57
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 8

218 (Αγ. Γεώργιος)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 262
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13
Έ­γκυ­ρα 249
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 83
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 61
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 28
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 50
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 21
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 6

219 (Πατρίδα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 305
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 20
Έ­γκυ­ρα 285
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 107
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 42
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 42
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 46
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 38
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 10

220 (Πατρίδα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 274
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10
Έ­γκυ­ρα 264
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 96
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 30
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 45
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 40
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 41
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 12

221 (Πατρίδα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 327
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 16
Έ­γκυ­ρα 311
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 113
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 37
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 41
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 52
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 54
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 14

222 (Τρίλοφος)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 295
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 29
Έ­γκυ­ρα 266
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 100
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 17
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 48
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 39
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 40
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 22

223 (Τρίλοφος)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 265
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11
Έ­γκυ­ρα 254
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 75
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 24
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 87
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 35
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 26
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 7

224 (Φυτειά)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 349
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 18
Έ­γκυ­ρα 331
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 108
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 30
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 27
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 111
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 46
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 9

225 (Φυτειά)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 399
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11
Έ­γκυ­ρα 388
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 130
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 25
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 56
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 96
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 70
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 11

226 (Ριζώματα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 343
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 26
Έ­γκυ­ρα 317
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 94
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 15
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 107
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 32
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 46
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 23

227 (Ριζώματα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 318
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 24
Έ­γκυ­ρα 294
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 80
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 11
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 118
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 19
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 32
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 34

228 (Ριζώματα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 284
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 20
Έ­γκυ­ρα 264
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 83
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 4
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 85
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 21
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 37
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 34

229 (Δάσκιο)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 188
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10
Έ­γκυ­ρα 178
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 45
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 9
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 35
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 49
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 31
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 9

230 (Δάσκιο)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 184
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 22
Έ­γκυ­ρα 162
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 59
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 7
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 17
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 61
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 16
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 2

231 (Πολυδένδρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 205
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8
Έ­γκυ­ρα 197
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 35
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 21
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 94
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 40
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 4
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 3

232 (Πολυδένδρι-
Χαράδρα-Ελαφίνα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 104
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5
Έ­γκυ­ρα 99
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 26
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 7
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 14
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 28
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 14
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 10

233 (Σφηκιά)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 267
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 24
Έ­γκυ­ρα 243
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 110
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 24
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 44
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 25
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 28
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 12

234 (Σφηκιά)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 274
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7
Έ­γκυ­ρα 267
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κ. 79
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. 15
ΜΠΑΤΣΑΡΑ Γ. 69
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. 36
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α.. 55
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 13ΔΗΜΟΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
235 (Κοπανός)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 345
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7
Έ­γκυ­ρα 338
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 14
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 142
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 155
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 14
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 13 

236 (Κοπανός)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 320
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 19
Έ­γκυ­ρα 301
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 16
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 127
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 128
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 19
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 11 

237 (Κοπανός)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 310
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 31
Έ­γκυ­ρα 279
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 8
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 98
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 149
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 11
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 13 

238 (Κοπανός)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 326
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 17
Έ­γκυ­ρα 309
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 12
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 125
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 142
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 24
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ...

239 (Επισκοπή)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 311
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 14
Έ­γκυ­ρα 297
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 8
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 180
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 64
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 13
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 32 

240 (Επισκοπή)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 309
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 24
Έ­γκυ­ρα 285
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 31
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 138
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 65
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 12
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 39 

241 (Επισκοπή)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 283
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 14
Έ­γκυ­ρα 269
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 28
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 93
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 101
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 10
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 37 

242 (Επισκοπή)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 298
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13
Έ­γκυ­ρα 285
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 34
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 138
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 55
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 5
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 53 

243 (Λευκάδια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 379
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 16
Έ­γκυ­ρα 363
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 10
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 65
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 241
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 21
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 26 

244 (Λευκάδια)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 338
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 16
Έ­γκυ­ρα 322
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 9
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 89
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 177
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 14
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 33 

245 (Μαρίνα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 306
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13
Έ­γκυ­ρα 293
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 5
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 129
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 137
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 13
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ...

246 (Μαρίνα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 251
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7
Έ­γκυ­ρα 244
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 6
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 132
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 89
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 12
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ...

247 (Μαρίνα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 237
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 12
Έ­γκυ­ρα 225
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 6
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 99
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 113
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 2
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ...

248 (Πολλών Νερών)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 124
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5
Έ­γκυ­ρα 119
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 0
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 42
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 71
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 1
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ...

249 (Μονόσπιτα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 300
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 12
Έ­γκυ­ρα 288
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 7
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 104
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 123
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 28
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 26 

250 (Μονόσπιτα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 310
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 37
Έ­γκυ­ρα 273
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 6
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 93
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 106
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 44
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 24 

251 (Χαρίεσσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 664
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 45
Έ­γκυ­ρα 619
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 18
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 416
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 150
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 6
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 29 

252 (Χαρίεσσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 348
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 20
Έ­γκυ­ρα 328
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 10
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 222
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 80
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 5
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 11 

253 (Αγγελοχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 328
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 29
Έ­γκυ­ρα 299
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 23
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 151
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 104
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 9
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 12 

254 (Αγγελοχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 331
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 17
Έ­γκυ­ρα 314
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 38
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 137
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 123
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 7
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ...

255 (Αγγελοχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 312
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 27
Έ­γκυ­ρα 285
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 33
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 143
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 93
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 9
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ...

256 (Αγγελοχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 306
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 19
Έ­γκυ­ρα 287
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 29
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 146
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 91
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 10
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 11 

257 (Ζερβοχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 234
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 23
Έ­γκυ­ρα 211
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 5
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 81
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 95
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 5
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 25 

258 (Ζερβοχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 311
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9
Έ­γκυ­ρα 302
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 17
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 110
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 149
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 4
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 22 

259 (Ζερβοχώρι-
Αρχάγγελος)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 247
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 19
Έ­γκυ­ρα 228
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 3
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 103
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 103
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 16
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ...

260 (Π. Ζερβοχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 278
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 15
Έ­γκυ­ρα 263
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 7
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 203
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 51
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 1
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ...

261 (Πολυπλάτανος)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 266
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 26
Έ­γκυ­ρα 240
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 13
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 83
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 112
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 6
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 26 

262 (Πολυπλάτανος)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 349
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 23
Έ­γκυ­ρα 326
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 31
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 133
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 122
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 9
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 31 

263 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 341
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10
Έ­γκυ­ρα 331
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 44
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 89
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 105
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 37
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 56 

264 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 332
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 19
Έ­γκυ­ρα 313
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 37
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 81
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 116
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 35
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 44 

265 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 330
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 14
Έ­γκυ­ρα 316
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 41
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 83
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 102
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 39
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 51 

266 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 293
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9
Έ­γκυ­ρα 284
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 40
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 83
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 58
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 35
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 68 

267 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 298
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 16
Έ­γκυ­ρα 282
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 64
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 74
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 69
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 27
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 48 

268 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 272
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9
Έ­γκυ­ρα 262
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 37
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 67
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 84
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 31
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 43 

269 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 308
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11
Έ­γκυ­ρα 297
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 39
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 72
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 85
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 41
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 60 

270 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 301
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 16
Έ­γκυ­ρα 285
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 32
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 56
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 98
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 37
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 62 

271 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 309
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 16
Έ­γκυ­ρα 293
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 32
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 76
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 102
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 30
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 53 

272 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 279
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9
Έ­γκυ­ρα 270
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 39
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 61
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 86
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 26
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 58 

273 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 304
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 15
Έ­γκυ­ρα 289
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 18
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 94
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 101
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 29
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 47 

274 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 315
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13
Έ­γκυ­ρα 302
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 49
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 78
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 75
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 55
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 45 

275 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 314
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 9
Έ­γκυ­ρα 305
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 32
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 58
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 86
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 49
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 80 

276 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 339
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13
Έ­γκυ­ρα 326
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 50
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 75
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 102
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 35
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 64 

277 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 352
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8
Έ­γκυ­ρα 344
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 46
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 92
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 92
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 31
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 83 

278 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 327
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11
Έ­γκυ­ρα 316
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 34
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 86
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 84
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 48
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 64 

279 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 330
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8
Έ­γκυ­ρα 322
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 48
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 77
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 101
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 40
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 56 

280 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 340
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 15
Έ­γκυ­ρα 325
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 37
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 100
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 94
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 31
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 63 

281 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 309
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6
Έ­γκυ­ρα 303
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 51
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 80
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 109
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 27
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 36 

282 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 320
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13
Έ­γκυ­ρα 307
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 32
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 71
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 97
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 32
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 75 

283 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 324
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10
Έ­γκυ­ρα 314
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 48
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 92
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 88
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 42
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 44 

284 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 353
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13
Έ­γκυ­ρα 340
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 41
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 99
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 108
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 39
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 53 

285 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 323
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 14
Έ­γκυ­ρα 309
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 47
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 69
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 100
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 46
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 47 

286 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 309
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 4
Έ­γκυ­ρα 305
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 23
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 75
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 134
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 28
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 45 

287 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 305
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 19
Έ­γκυ­ρα 286
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 34
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 74
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 85
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 46
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 47 

288 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 308
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7
Έ­γκυ­ρα 301
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 34
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 97
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 84
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 39
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 47 

289 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 324
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11
Έ­γκυ­ρα 313
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 44
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 80
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 103
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 36
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 50 

290 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 316
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 18
Έ­γκυ­ρα 298
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 33
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 86
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 88
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 42
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 49 

291 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 296
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 5
Έ­γκυ­ρα 291
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 44
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 55
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 105
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 43
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 44 

292 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 293
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8
Έ­γκυ­ρα 285
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 20
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 101
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 79
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 44
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 41 

293 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 297
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 17
Έ­γκυ­ρα 280
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 41
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 72
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 87
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 27
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 53 

294 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 322
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13
Έ­γκυ­ρα 309
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 30
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 101
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 93
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 45
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 40 

295 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 321
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 22
Έ­γκυ­ρα 299
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 39
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 72
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 113
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 33
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 42 

296 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 295
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8
Έ­γκυ­ρα 287
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 34
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 70
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 103
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 32
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 48 

297 (Νάουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 307
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 10
Έ­γκυ­ρα 297
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 30
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 75
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 94
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 44
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 54 

298 (Αρκοχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 193
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 7
Έ­γκυ­ρα 186
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 42
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 50
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 46
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 32
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 16 

299 (Αρκοχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 237
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 8
Έ­γκυ­ρα 229
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 24
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 71
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 82
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 20
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 32 

300 (Γιαννακοχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 207
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 11
Έ­γκυ­ρα 196
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 11
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 73
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 57
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 12
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 43 

301 (Γιαννακοχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 243
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 16
Έ­γκυ­ρα 227
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 19
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 75
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 71
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 17
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 45 

302 (Ροδοχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 233
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 15
Έ­γκυ­ρα 218
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 10
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 90
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 5
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 22
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 30 

303 (Ροδοχώρι)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 242
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 6
Έ­γκυ­ρα 236
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 6
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 96
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 73
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 13
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 48 

304 (Στενήμαχος)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 299
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 15
Έ­γκυ­ρα 284
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 7
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 146
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 91
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 19
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 21 

305 (Στενήμαχος)
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ψή­φι­σαν: 258
Α­κυ­ρα-Λευ­κά: 13
Έ­γκυ­ρα 245
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΙΛ. 8
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν.. 106
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. 112
ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. 8
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Θ... 11 

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης συναντήθηκε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας για τη νέα ΚΑΠ

Με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης συναντήθηκε ο...

Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και...

Ανοίγει τις πύλες του το Κέντρο Βιομηχανικής Κληρονομιάς Νάουσας – ΕΡΙΑ

Ανοίγει τις πύλες του το Κέντρο Βιομηχανικής...

Παρουσία του Υφυπουργού Οικονομικών, Φορολογικής...

Επαναληπτικός ψεκασμός ULV στο Λαζοχώρι για την αντιμετώπιση των ακμαίων κουνουπιών

Επαναληπτικός ψεκασμός ULV στο Λαζοχώρι για την...

Επαναληπτικός ψεκασμός ULV το βράδυ της Δευτέρας 20-9-2021...

Ανακοίνωση της Τ.Ε ΚΚΕ για το

Ανακοίνωση της Τ.Ε ΚΚΕ για το "κόκκινο" στην...

Για ακόμα μια φορά ο Νομός Ημαθίας μπαίνει στο ...

ΔΕΥΑΒ: Παρελθόν οι αμιαντοσωλήνες στο δίκτυο ύδρευσης της Βέροιας, με την ολοκλήρωση του μεγάλου έργου, στο τέλος Μαΐου

ΔΕΥΑΒ: Παρελθόν οι αμιαντοσωλήνες στο δίκτυο ύδρευσης...

-Κατανόηση για την ταλαιπωρία που θα συνεχιστεί, με...

Μέχρι την επόμενη Παρασκευή  τα περιοριστικά μέτρα στην Ημαθία

Μέχρι την επόμενη Παρασκευή τα περιοριστικά μέτρα...

Από τις 6.00 το πρωί, σήμερα (Παρασκευή) έως και την...

Κορωνοϊός: Τα νέα κρούσματα της Πέμπτης (16/9/2021) στην Ημαθία

Κορωνοϊός: Τα νέα κρούσματα της Πέμπτης (16/9/2021) στην...

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ανακοίνωσε...

Παύλος Παυλίδης: Φταίνε όλοι οι άλλοι, εκτός του Δήμου

Παύλος Παυλίδης: Φταίνε όλοι οι άλλοι, εκτός του Δήμου

 Αυτές τις μέρες, υπήρξαν δυο διαμαρτυρίες πλήθους...

ΑΚΟΥ 99.6FM
ΑΚΟΥ 99.6FM

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού που ιστορικά πραγματοποιήθηκε δύο φορές.Σύμφωνα με την παράδοση ρο 326 η μητέρα του αυτοκράτορα Μέγα Κωνσταντίνου, Αυγούστα Ελένη, πήγε...

Στην υπογραφή της σύμβασης «Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της πόλης της Βέροιας» προχώρησαν την Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2021, παρουσία του Δημάρχου Βέροιας κ. Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, ο ...

Βγήκε και επίσημα η απόφαση για την λειτουργία των σχολείων τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου. Στην απόφαση που μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω, αναφέρεται τι προβλέπεται για μάσκες, self test για μαθητές και...

Σήμερα το ξημέρωμα άγνωστοι δηλητηρίασαν ( βρέθηκαν και σχετικές φόλες) 4 σκυλιά και μια γάτα που βρίσκονταν στην πάνω γειτονιά του Σελίου.Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Σελίου, Γιώργο Φαρσαρώτο, αμέσως...