Πανόραμα 45ετίας του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας

Πανόραμα 45ετίας του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας

«Συμβούλους προκομμένους μὲ πατριωτισμὸν νὰ βάλωμεν εἰς ὅλα νὰ δίδουν ὁρισμὸν»

Ρήγας Βελεστινλής, Θούριος, στ. 23-24

Του Απόστολου Ιωσηφίδη

Επιστημονικού συνεργάτη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων


33 συνδημότισσες και 195 συνδημότες αποτελούν τα 228 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, που κράτησαν και κρατούν στα χέρια τους, κατά τα τελευταία 45 (συν τα επόμενα 4) χρόνια, τα ηνία του Δήμου μας, και με τις αποφάσεις τους καθόρισαν και ρυθμίζουν πολλές πτυχές της καθημερινότητας, αλλά και τις προοπτικές της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της Βέροιας. Στον παρατιθέμενο πανοραμικό πίνακα παρουσιάζονται οι 228 εκλεκτοί/ές της τοπικής μας κοινωνίας, και οι θητείες τους στα έδρανα του Δημοτικού μας Συμβουλίου, κατά τις 12 δημοτικές περιόδους από το 1975 και εντεύθεν (όπως έχουν προκύψει από ισάριθμες εκλογικές αναμετρήσεις): για τις 11 πρώτες θητείες αποτυπώνονται και οι μεταβολές που σημειώθηκαν, με παραιτήσεις-αντικαταστάσεις, στην σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της κάθε περιόδου, ενώ για την τελευταία, που, μόλις τώρα, αρχίζει, απεικονίζεται η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως έχει κατά την έναρξη της θητείας του). Συνυπολογίζοντας και την πρόσφατη εκλογή (του Μαΐου 2019), από τα 228 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου:

--- τα 133 (ή το 58,33% του συνόλου τους) καταγράφουν μία (1) εκλογή, που αντιστοιχεί, κατά κανόνα, σε μια (1) πλήρη θητεία (σε 19 περιπτώσεις η εκλογή αντιστοιχεί σε διάστημα μικρότερο της πλήρους θητείας, είτε λόγω παραίτησης, είτε λόγω ανάληψης καθηκόντων μεσούσης της οικείας δημοτικής περιόδου),

--- τα 49 (= 21,49%) καταγράφουν δύο (2) εκλογές, που αντιστοιχούν, κατά κανόνα, σε ισάριθμες θητείες (σε 12 περιπτώσεις η μια από τις δύο θητείες είναι, για τους προαναφερθέντες λόγους, «ημιτελής»),

--- τα 32 (= 14,03%) καταγράφουν τρεις (3) εκλογές, που αντιστοιχούν, κατά κανόνα, σε ισάριθμες θητείες (σε 9 περιπτώσεις η μια από τις τρεις θητείες είναι «ημιτελής»).

--- τα 10 (= 4,38%) καταγράφουν τέσσερις (4) εκλογές:  με 4 πλήρεις θητείες υπηρέτησαν τον Δημοτικό Συμβούλιο οι Β. Γιαννουλάκης, Δ. Ζαμάνης, Ι. Κουρουζίδης, Ε. Λελεκάκης, Μ. Ποτουρίδης, Θ. Σιδηρόπουλος, Α. Σιμόπουλος, ενώ με 4 εκλογές (αλλά με μια απ’ αυτές να αντιστοιχεί σε «ημιτελή» θητεία) υπηρέτησαν οι Γ. Ορφανίδης και Ε. Σοφιανίδης, και με 4, επίσης, εκλογές (αλλά με τις τρεις απ’ αυτές να αντιστοιχούν σε μη ολοκληρωθείσες θητείες) υπηρέτησε ο Π. Τσαπαρόπουλος.

--- τα 3 (= 1,31%) καταγράφουν πέντε (5) εκλογές: ο Κ. Ασλάνογλου, με 5 πλήρεις θητείες, ο Γ. Μιχαηλίδης, με 3 πλήρεις θητείες, 1 «ημιτελή» και την 5η να αρχίζει το 2019, και ο Μ. Σουμελίδης, με 4 πλήρεις θητείες και την 5η να αρχίζει, επίσης, το 2019. 

--- το 1 (= 0,43%) καταγράφει έξι (6) εκλογές: ο Α. Δελαβερίδης, με 5 πλήρεις θητείες και 1 «ημιτελή» αναδεικνύεται ο «μακροβιότερος» Δημοτικός Σύμβουλος της 45ετίας 1975-2019.

Αξιοσημείωτη είναι η θητεία των Δημάρχων στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου:  με εξαίρεση τους δυο πρώτους, χρονολογικά, Δημάρχους της 45ετίας (: Ε. Τσελέπογλου, Κ. Ζαμπούνης), όλοι οι άλλοι Δήμαρχοι, πριν εκλεγούν στο δημαρχιακό αξίωμα, υπηρέτησαν την τοπική κοινωνία και ως Δημοτικοί Σύμβουλοι:  ο Α. Βλαζάκης (1979-1981 Δημοτικός Σύμβουλος, και 1981-1982 Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου), ο Ι. Χασιώτης (1983-1986 και 1987-1990 Δημοτικός Σύμβουλος, και 1991-1994 Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου), ο Χ. Σκουμπόπουλος [Δημοτικός Σύμβουλος, τόσο πριν (1999-2002) όσο και μετά (2007-2010) την δημαρχιακή θητεία του], η Χ. Ουσουλτζόγλου [Δημοτική Σύμβουλος 1991-1994 (Γραμματέας του ΔΣ) και 1999-2002], και ο Κ. Βοργιαζίδης (Δημοτικός Σύμβουλος 2011-2014), ενώ ως Δημοτικοί Σύμβουλοι του «καλλικρατικού» Δήμου Βέροιας εξελέγησαν και οι διατελέσαντες Δήμαρχοι των «καποδιστριακών» Δήμων: Αποστόλου Παύλου Α. Νεστορόπουλος (2011-2014) και Δοβρά Χ. Τσιούντας (2011-2014 και 2019-2023). 

Επισημαίνεται πως ο πίνακας καταγράφει όσες συνδημότισσες και όσους συνδημότες έφεραν και φέρουν το αξίωμα του/της Δημοτικού/ής Συμβούλου Βέροιας, σύμφωνα με την εκάστοτε έκταση του Δήμου Βέροιας:  μέχρι τις δημοτικές εκλογές του 1994 (για την περίοδο 1995-1998) ο Δήμος Βέροιας, στην «προκαποδιστριακή» μορφή του, συμπεριελάμβανε την πόλη της Βέροιας και τους οικισμούς Κυδωνοχωρίου, Λαζοχωρίου, Μέσης και Ταγαροχωρίου.  Από το 1999 και για τρεις περιόδους (1999-2002, 2003-2006, 2007-2010), ο «καποδιστριακός» Δήμος Βέροιας, περιελάμβανε τον «προκαποδιστριακό» τέως Δήμο, και τις τέως Κοινότητες Αγίας Βαρβάρας, Γεωργιανών, Καστανιάς, Κάτω Βερμίου, Κουμαριάς, Ράχης και Τριποτάμου (στις δυο πρώτες «καποδιστριακές» περιόδους, οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων των μεγαλύτερων Κοινοτήτων είχαν και το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου). Από το 2011 και μετά ο «καλλικρατικός», πλέον, Δήμος Βέροιας συναποτελείται από τους «καποδιστριακούς» πρώην Δήμους Βέροιας, Αποστόλου Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος.  Έτσι, στον πίνακα δεν συμπεριλαμβάνονται οι σύμβουλοι και πάρεδροι, εκπρόσωποι, κ.λπ., είτε των «προκαποδιστριακών» οικισμών και Κοινοτήτων, είτε των «καποδιστριακών» Δήμων και Διαμερισμάτων, είτε των «καλλικρατικών» Κοινοτήτων (μια προσεχής παρουσίαση θα επιχειρήσει να αποτυπώσει και τις ανωτέρω εκπροσωπήσεις).-

Υ.Γ.: Θερμότατες ευχαριστίες, για την πολύτιμη συνδρομή τους στην κατάστρωση του παρόντος «πανοράματος», οφείλονται στους εκλεκτούς συναδέλφους:  Αντώνη Κινικλή, Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας, Γιάννη Χατζηγιάννη, Προϊστάμενο Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων του Δήμου Βέροιας, και Χρήστο Λιλιόπουλο, Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.-


Μεταβολές στην σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια των δημοτικών περιόδων

περίοδος 1975-1978

(1)-(2): στην θέση του αποβιώσαντος Τ. Τριανταφυλλίδη (1978) ανέλαβε καθήκοντα δημοτικού συμβούλου ο Λ. Χατζηευστράτογλου.


περίοδος 1979-1981

(3)-(4): στην θέση του παραιτηθέντος Ν. Κοτρίδη (1981) ανέλαβε ο Ν. Καρυπίδης.

(5)-(6): στην θέση του παραιτηθέντος Β. Παπαγιάννη (1981) ανέλαβε ο Χ. Μελετίδης.


περίοδος 1983-1986

(7)-(8): στην θέση του παραιτηθέντος Σ. Ελευθεριάδη (14-07-1983) ανέλαβε ο Ν. Παπαγιαννούλης.


περίοδος 1987-1990

(9)-(10): στην θέση του παραιτηθέντος Π. Τσαπαρόπουλου (08-12-1987) ανέλαβε ο Σ. Γαβριηλίδης.

(11)-(12): στην θέση του παραιτηθέντος Α. Κάκαρη (01-01-1989) ανέλαβε ο Π. Κουρουζίδης.

(13)-(14): στην θέση του παραιτηθέντος Σ. Γαβριηλίδη (18-12-1989) ανέλαβε ο Ι. Στιόκας.

(15)-(16): στην θέση του παραιτηθέντος Ι. Χασιώτη (13-03-1990) ανέλαβε ο Α. Δελαβερίδης.


περίοδος 1991-1994

(17)-(18): στην θέση του παραιτηθέντος Α. Τσαχουρίδη (14-09-1994) ανέλαβε ο Π. Τσαμπουλατίδης (13-12-1994).


περίοδος 1995-1998

(19)-(20): στην θέση του παραιτηθέντος Ο. Σιδηρόπουλου (24-12-1998) ανέλαβε ο Χ. Γιαννακάκης.


περίοδος 1999-2002

(21)-(22): στην θέση του παραιτηθέντος Κ. Βαφείδη (06-07-2000) ανέλαβε ο Λ. Τάκης.

(23)-(24): στην θέση του παραιτηθέντος Κ. Γκαβαϊσέ (15-03-2001) ανέλαβε ο Ν. Ουσουλτζόγλου.


περίοδος 2003-2006

(25)-(26): στην θέση του παραιτηθέντος Δ. Ταχματζίδη (23-03-2004) ανέλαβε ο Α. Τσιάρας (26-03-2004).

(27)-(28): στην θέση του αποβιώσαντος Χ. Φουρνιάδη (28-09-2006) ανέλαβε ο Ε. Σοφιανίδης (03-10-2006).


περίοδος 2010-2015

(29)-(30): στην θέση του παραιτηθέντος Γ. Ορφανίδη (10-06-2011) ανέλαβε ο Γ. Μελιόπουλος.

(31)-(32): στην θέση της παραιτηθείσας Χ. Σαββαΐδου (17-02-2012) ανέλαβε ο Ι. Αγγελόγλου.

(33)-(34): στην θέση του παραιτηθέντος Α. Βεσυρόπουλου (04-10-2012) ανέλαβε ο Α. Βασιάδης.

(35)-(36): στην θέση του παραιτηθέντος Κ. Συμεωνίδη (18-07-2012) ανέλαβε ο Β. Λυκοστράτης.

(37)-(38): στην θέση του παραιτηθέντος Π. Τσαπαρόπουλου (02-08-2013) ανέλαβε ο Α. Δέλλας.

(39)-(40): στην θέση του παραιτηθέντος Λ. Τσαβδαρίδη (10-04-2014) ανέλαβε ο Ι. Ασλανίδης.


περίοδος 2014-2019

(41)-(42): στην θέση του παραιτηθέντος Κ. Καραπαναγιωτίδη (03-08-2018) ανέλαβε ο Γ. Μιχαηλίδης.

(43)-(44): στην θέση του παραιτηθέντος Τ. Χατζηαθανασίου (21-11-2018) ανέλαβε η Θ. Στιόκα-Δραγκόλα (22-11-2018).

(45)-(46): στην θέση του παραιτηθέντος Π. Τσαπαρόπουλου (12-04-2019) ανέλαβε ο Η. Γραμματικόπουλος (17-04-2019).


περίοδος 2019-2023

(47)-(48): στην θέση του παραιτηθέντος Ι. Παπαγιάννη (πριν από την ορκωμοσία) ανέλαβε ο Γ. Δεμερτζίδης.


Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Λ. Τσαβδαρίδης ρωτά τον υπουργό για τα προβλήματα στο

Ο Λ. Τσαβδαρίδης ρωτά τον υπουργό για τα προβλήματα στο...

Για το αν προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο...

Τράπεζα Πειραιώς: Βελτιώστε το ενεργειακό  αποτύπωμα της κατοικίας σας · Άνοιξε ο Β’ κύκλος του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄  Οίκον ΙΙ»

Τράπεζα Πειραιώς: Βελτιώστε το ενεργειακό αποτύπωμα...

Επιθυμείτε να μειώσετε τις δαπάνες του σπιτιού σας...

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με θέμα την διενέργεια δημόσιας κλήρωσης μεταξύ των αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας ζωής

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου...

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα...

Σπιρομέτρηση στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας
Καιρός: Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης για βροχές και καταιγίδες

Καιρός: Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης για βροχές και...

Από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της...

Προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο και τη σύλληψη ... αλλά δεν τα κατάφερε! - Συνελήφθη για κατοχή κάνναβης από την ΟΠΚΕ Ημαθίας

Προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο και τη σύλληψη ......

(φωτό αρχείου)Συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα σε...

Νέα επιδοτούμενα Προγράμματα για 8.250 ωφελούμενους! Αποδοχές - Προθεσμία Αιτήσεων
EΛΜΕ Ημαθίας: Αγωνιστικό κάλεσμα για διορισμούς  στην Ειδική Αγωγή  και διαμαρτυρία για τα ΕΠΑΛ

EΛΜΕ Ημαθίας: Αγωνιστικό κάλεσμα για διορισμούς στην...

  Από το το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ γνωστοποιούνται τα εξής:Δέκα...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ήρθε η είδηση της απώλειας μιας από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της Ημαθίας. Ο γιατρός, δημοσιογράφος, ποιητής, συγγραφέας και πολιτικός, αλλά πάνω απ' όλα Άνθρωπος, Ορέστης...

Στην αίθουσα του Πολυμελούς Πρωτοδικειου Βέροιας έγινε στις 12 το πρωί η κλήρωση για την ανάδειξη του προέδρου του Κάτω Βερμίου (Σελίου). Στην κληρωτίδα μπήκαν τα ονόματα των Αντωνη Πιτουλια και Γιώργου...

Νεκρός από ανακοπή καρδιάς  διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Βέροιας, νωρίς το μεσημέρι, ο 60χρονος, συνταξιούχος  βεροιώτης, Απόστολος Χατζηλάμπρου. Το περιστατικό συνέβη στα Δικαστήρια της Βέροιας, όπου...

    Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου ενημερώνει ότι είναι για το σαββατοκύριακο 12-13 Ιανουαρίου είναι σε πλήρη λειτουργία όλες οι πίστες και οι αναβατήρες...