Σύγκληση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Κεντρικής  Μακεδονίας  σε τακτική  συνεδρίαση -  Τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης

Σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας σε τακτική συνεδρίαση - Τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019, στις 13.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1ο:

Επιλογή του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης (άρθρο 179 του Ν. 3852/2010)

Εισηγητής :

Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 2ο:

Έγκριση 10ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2019

Εισηγήτρια :

Αθηνά Αθανασιάδου - Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 3ο:

Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020

Εισηγητής :

Αλέξανδρος Θάνος, Υπεύθυνος Τομέα Τουρισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 4ο:

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών της Π.Ε. Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων της 19ης και 22ας Νοεμβρίου 2019 με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου έως 8 μήνες από την επέλευση του γεγονότος

Εισηγητής :

Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

Θέμα 5ο:

Έγκριση για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων ειδικότητας Υ.Ε. Εργατών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας

Εισηγήτρια :

Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας

Θέμα 6ο:

Έγκριση για την παράταση ωραρίου λειτουργίας  εμπορικών καταστημάτων πέραν του εθνικού πλαισίου ωραρίου για την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019 στην πόλη των Σερρών, στο πλαίσιο διοργάνωσης «Λευκής Νύχτας»

Εισηγητής :

Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Θέμα 7ο:

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 της εταιρείας Σπήλαιο Αλιστράτης Α.Ε. - Ο.Τ.Α.

Εισηγητής :

Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Θέμα 8ο:

Αποδοχή εκτέλεσης του έργου «Ενίσχυση της τυποποίησης στρατηγικών και ολοκληρωμένων καινοτόμων τεχνολογιών για την ασφάλεια των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης» - “Enhancing Standardisation strategies to integrate innovative technologies for Safety and Security in existing water networks”, με ακρωνύμιο -aqua3Sστο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020.

Εισηγήτρια :

Αθηνά Αθανασιάδου - Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 9ο:

Αποδοχή εκτέλεσης  της πράξης  με τίτλο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων των παραγόντων της γαλάζιας οικονομίας για την αποτελεσματική χρήση συμμετοχικής χρηματοδότησης»- Capacity Building of blue economy stakeholders to effectively use CROWDFUNDING» - ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:”BLUE CROWDFUNDING η οποία συγχρηματοδοτείται από το “Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED 2014-2020”

Εισηγήτρια :

Αθηνά Αθανασιάδου - Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 10ο:

Έγκριση 3ης τροποποίησης προγράμματος επενδυτικών δαπανών ιδίων Πόρων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης έτους 2019

Εισηγήτρια :

Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Θέμα 11ο:

Έγκριση σχεδίου κανονισμού λειτουργίας του νέου διοικητηρίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Εισηγήτρια :

Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Θέμα 12ο:

Έγκριση τροποποίησης – συμπλήρωσης του προγράμματος έργων και εργασιών δημόσιας και μη δημόσιας δασοπονίας της Διεύθυνσης Δασών Θεσσαλονίκης έτους 2019

Εισηγητής :

Σωτήριος Μπάτος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Θέμα 13ο:

Έγκριση για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας στην τακτική συνέλευση της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

Εισηγητής :

Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας

Θέμα 14ο:

Έγκριση μεταβίβασης πενήντα (50) μετοχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑ Α.Ε. προς το Επιμελητήριο Ημαθίας

Εισηγητής :

Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας

Θέμα 15ο:

Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε.

Εισηγητής :

 Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 16ο:

Ορισμός εκπροσώπου στο Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Πιερίας “ΑΤΡΑΚΤΟΣ” σε συνεργασία με τον Οργανισμό κατά των ναρκωτικών

Εισηγήτρια :

Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας

Θέμα 17ο:

Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου ως εκπροσώπων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας στις Γνωμοδοτικές Επιτροπές Γ΄Λ/Τ Σκάλας Κατερίνης και Δ΄Λ/Τ Πλαταμώνα

Εισηγήτρια :

Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας

Θέμα 18ο:

Έγκριση τρόπου διενέργειας κοινωνικού προγράμματος για την οικονομική ενίσχυση ευπαθών ομάδων που αφορά στην κάλυψη βιοτικών τους αναγκών με είδη που πωλούνται στις λαϊκές αγορές, με τη διάθεση ποσού 220.000,00 ευρώ από τα ανταποδοτικά τέλη των λαϊκών αγορών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης έτους 2018.

Εισηγητής :

Κωνσταντίνος Γιουτίκας,  Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 19ο:

Έγκριση εξουσιοδότησης στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τον ορισμό υπευθύνων λογαριασμών έργων Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ - «Η πολιτική είναι τέχνη της ψευδολογίας»

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ - «Η...

Γράφει ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος  Φιλόλογος...

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ  *του Γιάννη Ναζλίδη

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ *του Γιάννη Ναζλίδη

 Οι λέξεις πενθούν.Η κυρία Κική τις άφησε μόνες τους...

Πρώτη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 34η SALON GOURMET στη Μαδρίτη -Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις επιχειρήσεις

Πρώτη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας...

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει για...

Το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά Αλεξάνδρειας ενημερώνει τους πολίτες για το επίδομα Γέννησης

Το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά Αλεξάνδρειας...

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ενημερώνει ότι ξεκίνησε η...

Yπεγράφη η σύμβαση για το “Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αλεξάνδρειας”

Yπεγράφη η σύμβαση για το “Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου...

Σήμερα στις 28 Φεβρουαρίου 2020 υπεγράφη η σύμβαση για το...

Έκλεψαν πορτοφόλι με χρήματα και κάρτες από 82χρονο κάνοντας ανάληψη 1200 ευρώ από ΑΤΜ!

Έκλεψαν πορτοφόλι με χρήματα και κάρτες από 82χρονο...

Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας σχηματίστηκε ...

 497 παραβάσεις το τελευταίο 24ωρο σε στοχευμένους τροχονομικούς ελέγχους στην Κεντρική Μακεδονία

497 παραβάσεις το τελευταίο 24ωρο σε στοχευμένους...

Στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν...

Ματαιώνονται όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου Βέροιας για τις απόκριες

Ματαιώνονται όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου Βέροιας για...

Ο Δήμος Βέροιας με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Τὴν Κυριακὴ 1 Μαρτίου στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀντωνίου, Πολιούχου Βεροίας, θά τελεσθεῖ ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας κ....

Ο καιρός τρελάθηκε και ένα δείγμα μας έδωσε χθες με τους ισχυρούς ανέμους  στην περιοχή μας όπου καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές από τον απίστευτο αέρα που τα πήρε και τα σήκωνε όλα! Συνεργεία πολιτικής...

Η τοποθέτηση του πρώην διευθυντή της ΚΕΠΑ, του κ. Γιάννη Καμπούρη, αναφορικά με την απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου να παραχωρήσει το (χαρακτηρισμένο ως μνημείο) αρχοντικό Σαράφογλου, προς χρήση,...

Πρόβλημα στέγης αντιμετωπίζουν οικογένειες και ζευγάρια από την κατακόρυφη πτώση των «οικοδομών» την 10ετία της κρίσηςΤης Σοφίας ΓκαγκούσηΕνός κακού, μύρια έπονται και το πάγωμα της ανοικοδόμησης είχε...