Νέα Δάνεια με την Εγγύηση του Δημοσίου ( αφορά και αγρότες ) *Εύα Λιλιοπούλου  Λογίστρια Φοροτεχνικός

Νέα Δάνεια με την Εγγύηση του Δημοσίου ( αφορά και αγρότες ) *Εύα Λιλιοπούλου Λογίστρια Φοροτεχνικός

α) Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε

όλους τους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων

που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, αλιεία και

υδατοκαλλιέργειες.

β) Ανώτατο ποσό Χρηματοδότησης : ότι από τα παρακάτω, όποιο είναι

μεγαλύτερο: (1) το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της Επιχείρησης

για το 2019. (Στην περίπτωση Επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η

Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση

ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του) ή

(2) το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019

γ) Διαδικασία :

Η Τράπεζα, ελέγχει, πριν την δανειοδότηση, ότι οι υποψήφιες επιχειρήσεις είναι

επιλέξιμες και, δυνητικά, οικονομικά βιώσιμες.

Η Τράπεζα, διασφαλίζει, τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες περί κρατικών

ενισχύσεων ( «Προσωρινό πλαίσιο - COVID-19» ) , όπως εκάστοτε ισχύει.

Για τον σκοπό ελέγχου της σώρευσης κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του

παραπάνω καθεστώτος και πριν από την ένταξη στο Χαρτοφυλάκιο θα εφαρμόζεται

η ακόλουθη διαδικασία:

Ελέγχει σε πρώτο στάδιο εάν το συνολικό σωρευτικό «Ακαθάριστο Ισοδύναμο

Επιχορήγησης» (ΑΙΕ) του Αποδέκτη δεν είναι υψηλότερο από το σχετικό όριο που

ορίζεται στο «Προσωρινό πλαίσιο - COVID-19» , μέσω Υπεύθυνης Δήλωσης του

Τελικού Αποδέκτη και αποστέλλει τα στοιχεία, στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

( ΕΑΤ ).

 

Αυτή προωθεί το ποσό του ΑΙΕ του συγκεκριμένου δανείου, προς το Πληροφοριακό

Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΣΚΕ), προκειμένου να επιβεβαιωθεί

από αυτό, σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία του κατά τον χρόνο ελέγχου, η

τήρηση του ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του

συγκεκριμένου καθεστώτος κρατικής ενίσχυσης.

Η ΕΑΤ θα μεταφέρει το αποτέλεσμα της επιβεβαίωσης του ΠΣΣΚΕ στην Τράπεζα

προκειμένου να προβεί στην ένταξη του δανείου στο εγγυημένο Χαρτοφυλάκιο.

δ) Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

(1) Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα τηρούν τους όρους και τις

προϋποθέσεις που τίθενται στο «Πρόγραμμα Ενίσχυσης» , τις υποχρεώσεις που

προκύπτουν από την Δανειακή Σύμβαση και διασφαλίζουν ότι τα δηλούμενα

στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.

(2) Η Επιχείρηση υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της και στα

έγγραφα σχετικά με το εγγυημένο, από την ΕΑΤ, δάνειο .

(3 ) Η Επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί για 10 έτη τον φυσικό φάκελο του έργου

(δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και άλλα έντυπα), καθώς και τα παραστατικά του

δανείου και τις λογιστικές εγγραφές στα φορολογικά της βιβλία, ακόμη και αν δεν

είναι υποχρεωμένη να τα τηρεί από τη σχετική νομοθεσία.

(4 ) Η επιχείρηση αναγνωρίζει ότι η ΕΑΤ και το Ελληνικό Δημόσιο δεν ευθύνονται σε

καμία περίπτωση για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία

ενδέχεται να υποστεί η επιχείρηση από τη μη τήρηση των όρων επιλεξιμότητας,

όπως προσδιορίζονται στη παρούσα πρόσκληση.

(5) Η επιχείρηση αποδέχεται την δημοσιοποίηση των στοιχείων της που σχετίζονται

με το παρόν πρόγραμμα.

(6 ) Η Επιχείρηση υποχρεούται να έχει διακριτή λογιστική καταγραφή του

εγγυημένου δανείου και σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον

τομέα της γεωργίας, μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, αλιείας ή

υδατοκαλλιέργειας θα πρέπει να προβαίνει σε επιμερισμό των αντίστοιχων

δαπανών, ώστε να προκύπτει η χρήση του δανείου.

(7) Η Επιχείρηση υποχρεούται στην υποβολή υπευθύνων δηλώσεων βάσει των

απαιτήσεων του «Προσωρινού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με

 

σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου

COVID-19».

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο  στην Πανελλήνια Ένωση Εκκοκκιστών -Αντιπρόεδρος ο βεροιώτης Πρόδρομος Ουσουλτζόγλου

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Πανελλήνια Ένωση...

Πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 30 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη...

Και επίσημα η ενθρόνιση του Ηγούμενου π. Παλαμά στη Μονή Καλλίπετρας

Και επίσημα η ενθρόνιση του Ηγούμενου π. Παλαμά στη...

Την Κυριακή 5 Ιουλίου 2020 θα γίνει και η επίσημη...

Στους βασιλικούς τάφους  των Αιγών στη Βεργίνα και στο  Αρχαιολογικό Μουσείο Δίου σήμερα  ο  υφ. Εσωτερικών Θ. Καράογλου

Στους βασιλικούς τάφους των Αιγών στη Βεργίνα και στο ...

Επίσκεψη σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους...

Έρχονται οι θερινές εκπτώσεις! Οδηγίες προς τους καταστηματάρχες

Έρχονται οι θερινές εκπτώσεις! Οδηγίες προς τους...

Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων,...

Ερασιτεχνική θεατρική ομάδα δημιουργεί η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας

Ερασιτεχνική θεατρική ομάδα δημιουργεί η Εύξεινος...

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας,  μετά την μεγάλη επιτυχία ...

Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδος: Διαφορετική και πρωτότυπη η  φετινή χρονιά! - Μοναδικό

Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδος: Διαφορετική και...

Η φετινή χρονιά είναι πραγματικά διαφορετική και ...

Δωρεά γλυπτών του Μιχάλη Κευγά στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας - Περισσότερα από 160.000 τεκμήρια στη συλλογή της!

Δωρεά γλυπτών του Μιχάλη Κευγά στη Δημόσια Βιβλιοθήκη...

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας ευχαριστεί...

Συνάντηση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Απόστολου Τζιτζικώστα με τον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν Μαργαρίτη Σχοινά

Συνάντηση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των...

Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι τρόποι βελτίωσης της...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Την Κυριακή 5 Ιουλίου 2020 θα γίνει και η επίσημη ενθρόνιση του Ηγούμενου  της Μονής Καλλίπετρας Βέροιας Αρχιμανδρίτη Παλαμά Καλλιπετρίτη από τον  Μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονα.Μετά από πολλά χρόνια...

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας ευχαριστεί θερμά τον γλύπτη κ. Μιχάλη Κευγά για τη δωρεά τριών (3) γλυπτών για τη συλλογή της Βιβλιοθήκης, η οποία έχει ξεπεράσει πλέον τον αριθμό των 160.000 τεκμηρίων...

      Λόγω τεχνικού προβλήματος που διαπιστώθηκε στην εφαρμογή e-eggrafes, κατά την προσπάθεια βελτίωσης απόκρισης του συστήματος, είναι απαραίτητο να υποβληθούν εκ νέου από τους γονείς/κηδεμόνες των...

Με ανακοίνωση τους τα ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ ενημερώνουν το επιβατηγό κοινό της Νάουσας και των Δημοτικών Διαμερισμάτων για την περικοπή των δρομολιγίων. Αναλυτικά η ανακοίνωση...