ΤΟΠΙΚΑ

Πόσο αυξάνονται οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα από τον Ιανουάριο του 2021

Πόσο αυξάνονται οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα από τον Ιανουάριο του 2021

Αναλυτικοί πίνακες με τα καθαρά ποσά που θα λάβουν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Πόσο θα μειωθούν οι κρατήσεις ασφαλιστικών και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Πόσο θα μεταβληθούν οι κρατήσεις φόρου εισοδήματος.

Αυξήσεις από 1,45% έως και 10,43% αναμένεται να λάβουν από τον Ιανουάριο του 2021 στα καθαρά ποσά των μηνιαίων μισθών τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας “Ελεύθερος Τύπος”.

Οι αυξήσεις θα προκύψουν από την εφαρμογή των μέτρων για τη μείωση των κρατήσεων ασφαλιστικών εισφορών και την κατάργηση των κρατήσεων ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, που νομοθετεί η κυβέρνηση.

Τα ποσά και τα ποσοστά των αυξήσεων που θα λάβουν από το επόμενο έτος οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα αποτυπώνονται σε πίνακα με αναλυτικά παραδείγματα που παρουσιάζει σήμερα ο «Ε.Τ.» της Κυριακής. O πίνακας δείχνει τις μεταβολές στις ασφαλιστικές και φορολογικές κρατήσεις επί των ακαθάριστων (μικτών) μηνιαίων μισθών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα τις οποίες θα προκαλέσουν οι μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών και η προσωρινή κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από την 1η Ιανουαρίου 2021. Από τα παραδείγματα του πίνακα τα οποία αφορούν εργαζομένους χωρίς εξαρτώμενα τέκνα προκύπτει ότι από την 1η-1-2021: 

1 Οι μηνιαίες κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών θα μειωθούν κατά 8 έως 78 ευρώ για εργαζομένους με μικτές μηνιαίες αποδοχές από 650 έως 6.500 ευρώ. 

2 Οι μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος θα παραμείνουν μηδενικές για εργαζομένους με μικτές μηνιαίες αποδοχές από 650 έως 780 ευρώ και θα αυξηθούν κατά 0,80 έως 34,32 ευρώ για εργαζομένους με μικτές μηνιαίες αποδοχές πάνω από 780 και έως 6.500 ευρώ. Οι μικρές αυτές αυξήσεις στις κρατήσεις φόρου εισοδήματος θα οφείλονται στο γεγονός ότι, εξαιτίας της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, από την 1η-1-2021 οι φορολογητέες μηνιαίες αποδοχές, δηλαδή αυτές που θα απομένουν μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών κρατήσεων, θα είναι αυξημένες. Έτσι, οι κρατήσεις φόρου εισοδήματος θα υπολογίζονται από την 1η-1-2021 επί αυξημένων φορολογητέων μηνιαίων αποδοχών με αποτέλεσμα να αυξηθούν.

3 Οι μηνιαίες κρατήσεις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα παραμείνουν μηδενικές για όσους εργαζομένους λαμβάνουν μικτές αποδοχές μέχρι 1.000 ευρώ το μήνα και θα μηδενιστούν πλέον και για όσους λαμβάνουν μικτές αποδοχές άνω των 1.000 ευρώ, λόγω της προσωρινής κατάργησης της εισφοράς αυτής για τους μισθούς του 2021 στον ιδιωτικό τομέα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται σε ετήσια φορολογητέα εισοδήματα από μισθούς άνω των 12.000 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε μηνιαία φορολογητέα ποσά μισθών άνω των 858 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα. Μηνιαία φορολογητέα ποσά μισθών άνω των 858 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα θα αντιστοιχούν από την 1η-1-2021 σε ακαθάριστα (μικτά) ποσά μισθών άνω των 1.000 ευρώ, δεδομένου ότι από το επίπεδο αυτό των μικτών αποδοχών και πάνω οι μηνιαίες κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών θα ξεκινούν από τα 141 ευρώ. Συνεπώς, η προσωρινή κατάργηση των μηνιαίων κρατήσεων ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα θα ωφελήσει μόνο όσους εργαζομένους λαμβάνουν μικτά ποσά αποδοχών (ποσά μισθών πριν αφαιρεθούν οι κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών, φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης) άνω των 1.000 ευρώ το μήνα ή φορολογητέα ποσά αποδοχών άνω των 858 ευρώ το μήνα. Οι εργαζόμενοι αυτών των περιπτώσεων θα αποκομίσουν από την προσωρινή κατάργηση των μηνιαίων κρατήσεων ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης οφέλη τα οποία θα ξεκινούν από 1,07 ευρώ το μήνα για όσους έχουν μικτές αποδοχές 1.070 ευρώ το μήνα και θα φθάνουν έως τα 306,15 ευρώ για όσους έχουν μικτές αποδοχές 6.500 ευρώ το μήνα.

4 Εν τέλει, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με μικτές μηνιαίες αποδοχές από 650 έως 6.500 ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σήμερα σε καθαρές μηνιαίες αποδοχές από 550 έως 3.354,67 ευρώ (μετά την αφαίρεση των μηνιαίων κρατήσεων ασφαλιστικών εισφορών, φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης) θα λάβουν επί των καθαρών μηνιαίων αποδοχών τους αυξήσεις που θα κυμαίνονται σε ποσοστά από 1,45% έως και 10,43% και σε ποσά από 8 έως και 349,83 ευρώ. Ετσι, από τον Ιανουάριο του 2021, οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές τους θα κυμαίνονται πλέον από 558 έως 3.794,49 ευρώ!

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-1-300x208.jpg 300w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-1-1200x833.jpg 1200w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-1-768x533.jpg 768w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-1-1536x1066.jpg 1536w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-1-320x222.jpg 320w" data-lazy-sizes="(max-width: 1873px) 100vw, 1873px" data-lazy-src="https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-1.jpg" sizes="(max-width: 1873px) 100vw, 1873px" srcset="https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-1.jpg 1873w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-1-300x208.jpg 300w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-1-1200x833.jpg 1200w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-1-768x533.jpg 768w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-1-1536x1066.jpg 1536w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-1-320x222.jpg 320w" data-was-processed="true" style="height: auto; max-width: calc(100% + 80px); clear: both; display: block; margin: 1rem -40px; width: calc(100% + 80px);">https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-2-300x200.jpg 300w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-2-1200x802.jpg 1200w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-2-768x513.jpg 768w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-2-1536x1026.jpg 1536w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-2-320x214.jpg 320w" data-lazy-sizes="(max-width: 1946px) 100vw, 1946px" data-lazy-src="https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-2.jpg" sizes="(max-width: 1946px) 100vw, 1946px" srcset="https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-2.jpg 1946w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-2-300x200.jpg 300w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-2-1200x802.jpg 1200w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-2-768x513.jpg 768w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-2-1536x1026.jpg 1536w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-2-320x214.jpg 320w" data-was-processed="true" style="height: auto; max-width: calc(100% + 80px); clear: both; display: block; margin: 1rem -40px; width: calc(100% + 80px);">https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-3-300x188.jpg 300w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-3-1200x752.jpg 1200w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-3-768x481.jpg 768w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-3-1536x963.jpg 1536w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-3-2048x1284.jpg 2048w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-3-320x201.jpg 320w" data-lazy-sizes="(max-width: 2074px) 100vw, 2074px" data-lazy-src="https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-3.jpg" sizes="(max-width: 2074px) 100vw, 2074px" srcset="https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-3.jpg 2074w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-3-300x188.jpg 300w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-3-1200x752.jpg 1200w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-3-768x481.jpg 768w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-3-1536x963.jpg 1536w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-3-2048x1284.jpg 2048w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-3-320x201.jpg 320w" data-was-processed="true" style="height: auto; max-width: calc(100% + 80px); clear: both; display: block; margin: 1rem -40px; width: calc(100% + 80px);">https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-4-300x207.jpg 300w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-4-1200x829.jpg 1200w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-4-768x531.jpg 768w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-4-1536x1062.jpg 1536w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-4-320x221.jpg 320w" data-lazy-sizes="(max-width: 1881px) 100vw, 1881px" data-lazy-src="https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-4.jpg" sizes="(max-width: 1881px) 100vw, 1881px" srcset="https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-4.jpg 1881w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-4-300x207.jpg 300w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-4-1200x829.jpg 1200w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-4-768x531.jpg 768w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-4-1536x1062.jpg 1536w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-4-320x221.jpg 320w" data-was-processed="true" style="height: auto; max-width: calc(100% + 80px); clear: both; display: block; margin: 1rem -40px; width: calc(100% + 80px);">https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-5-300x199.jpg 300w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-5-1200x795.jpg 1200w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-5-768x509.jpg 768w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-5-1536x1017.jpg 1536w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-5-320x212.jpg 320w" data-lazy-sizes="(max-width: 1963px) 100vw, 1963px" data-lazy-src="https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-5.jpg" sizes="(max-width: 1963px) 100vw, 1963px" srcset="https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-5.jpg 1963w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-5-300x199.jpg 300w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-5-1200x795.jpg 1200w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-5-768x509.jpg 768w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-5-1536x1017.jpg 1536w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-5-320x212.jpg 320w" data-was-processed="true" style="height: auto; max-width: calc(100% + 80px); clear: both; display: block; margin: 1rem -40px; width: calc(100% + 80px);">https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-6-300x192.jpg 300w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-6-1200x770.jpg 1200w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-6-768x493.jpg 768w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-6-1536x986.jpg 1536w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-6-320x205.jpg 320w" data-lazy-sizes="(max-width: 2026px) 100vw, 2026px" data-lazy-src="https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-6.jpg" sizes="(max-width: 2026px) 100vw, 2026px" srcset="https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-6.jpg 2026w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-6-300x192.jpg 300w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-6-1200x770.jpg 1200w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-6-768x493.jpg 768w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-6-1536x986.jpg 1536w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-6-320x205.jpg 320w" data-was-processed="true" style="height: auto; max-width: calc(100% + 80px); clear: both; display: block; margin: 1rem -40px; width: calc(100% + 80px);">https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-7-300x159.jpg 300w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-7-1200x637.jpg 1200w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-7-768x408.jpg 768w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-7-1536x816.jpg 1536w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-7-2048x1088.jpg 2048w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-7-320x170.jpg 320w" data-lazy-sizes="(max-width: 2448px) 100vw, 2448px" data-lazy-src="https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-7.jpg" sizes="(max-width: 2448px) 100vw, 2448px" srcset="https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-7.jpg 2448w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-7-300x159.jpg 300w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-7-1200x637.jpg 1200w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-7-768x408.jpg 768w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-7-1536x816.jpg 1536w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-7-2048x1088.jpg 2048w, https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2020/10/misthoi-7-320x170.jpg 320w" data-was-processed="true" style="height: auto; max-width: calc(100% + 80px); clear: both; display: block; margin: 1rem -40px; width: calc(100% + 80px);">

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος


Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ!

ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ!

Του Ιωάννη Ιασ. ΒελέντζαΔιπλ. Ηλεκτρολόγου...

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΝΑΣΤΕΝΑΓΜΩΝ… του Γιάννη Ναζλίδη

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΝΑΣΤΕΝΑΓΜΩΝ… του Γιάννη Ναζλίδη

 …Στον Πειραιά συννέφιασε   και στην Αθήνα βρέχει   ...

Οι αριστούχοι του 6ου Γυμνασίου Βέροιας (2020-2021)

Οι αριστούχοι του 6ου Γυμνασίου Βέροιας (2020-2021)

ΑΡΙΣΤΕΙΑ Α' ΤΑΞΗ1 ΚΑΡΑΦΟΛΑ ΑΡΕΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 202...

Από Τρίτη οι αιτήσεις επιχειρήσεων για το νέο πρόγραμμα επιδότησης 1.000 νέων θέσεων εργασίας

Από Τρίτη οι αιτήσεις επιχειρήσεων για το νέο...

 Την Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021 και ώρα 9:00, θα ενεργοποιηθεί...

Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων: «Θεόφιλος Παπαφίλου, ένας διδάσκαλος του γένους, Επίσκοπος Καμπανίας» (Βίντεο)

Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων: «Θεόφιλος...

Την Πέμπτη 17 Ιουνίου το απόγευμα στο πλαίσιο του...

Τοποθέτηση Δημάρχου Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα σχετικά με τις εκκαθαρίσεις των Δημοτικών Επιχειρήσεων

Τοποθέτηση Δημάρχου Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα...

Τοποθέτηση του Δημάρχου Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα...

Δήμος Αλεξάνδρειας: Ενημέρωση προς τους ιδιοκτήτες των οποίων οι ιδιοκτησίες επηρεάζονται από τη διέλευση του Αγωγού φυσικού αερίου

Δήμος Αλεξάνδρειας: Ενημέρωση προς τους ιδιοκτήτες...

Η εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ...

4ο RIV3R ENDURO CROSSING στη Βέροια: Πότε και σε ποιες οδούς θα απαγορευτεί η στάση, η στάθμευση και η κυκλοφορία

4ο RIV3R ENDURO CROSSING στη Βέροια: Πότε και σε ποιες οδούς θα...

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ Α' ΤΑΞΗ1 ΚΑΡΑΦΟΛΑ ΑΡΕΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 202 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΣΜΑΣ 203 ΜΠΟΣΙ ΛΑΟΥΡΑ ΦΕΡΙΤ 204 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 205 ΖΙΩΓΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 13/146 ΠΑΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 19 13/147...

Την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021, στις 17:30 μ.μ. θα γίνει η κηδεία του Ιωάννη Χασιώτη. Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας. 

Συνελήφθη χθες (14 Ιουνίου 2021) το απόγευμα σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι...

 Με  δύο συγκεντρώσεις  στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που κήρυξαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ και όλα τα σωματεία -συνδικάτα και εργατικά κέντρα της χώρας., συμμετείχαν  στις κινητοποιήσεις της Βέροιας,...