Το πρωτόκολλο προς ομάδες Α Εθνικής Γυναικών, Α2 Μπάσκετ και Γ Εθνική Ανδρών

Το πρωτόκολλο προς ομάδες Α Εθνικής Γυναικών, Α2 Μπάσκετ και Γ Εθνική Ανδρών

Εκδόθηκε η ΚΥΑ με τις οδηγίες της ΓΓΑ όσον αφορά το υγειονομικό πρωτόκολλο που οφείλουν να τηρούν οι ομάδες της Α Εθνικής Γυναικών στο ποδόσφαιρο, της Α2 Ανδρών στο μπάσκετ και της Γ Εθνικής Ερασιτεχνικής στο ποδόσφαιρο.

Διαβάστε όλα όσα απαιτούνται για την επανέναρξη, μια διαδικασία που αποτελεί κάτι παραπάνω από…βουνό!

Αναλυτικά :

«Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ υπ.αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10969 (648Β΄) παρ. 20 για τον αθλητισμό, επιτρέπεται από την 22/02/2021 η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις, χωρίς την παρουσία θεατών, των ομάδων που μετέχουν στο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Α’ εθνικής κατηγορίας γυναικών, στο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Σάλας Α’ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών, Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γ’ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών, Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών.

Η έναρξη των προπονήσεων των ομάδων των εν λόγω κατηγοριών γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Υποχρεωτικό προληπτικό test COVID πριν από την έναρξη των προπονήσεων.
  • Ορισμός Υπεύθυνου COVID19 για κάθε ομάδα.
  • Ονομαστικός κατάλογος παικτών – προπονητών – τεχνικού προσωπικού για τις προπονήσεις.
  • Συγκεκριμένος, μοναδικός χώρος προπόνησης.
  • Συγκεκριμένο ωράριο προπόνησης και μόνο μία προπόνηση την ημέρα.
  • Καθημερινή ενεργητική επιτήρηση, για τυχόν συμπτώματα που σχετίζονται με τη λοίμωξη COVID-19.
  • Εβδομαδιαίος προληπτικός έλεγχος για COVID-19 με τεστ αντιγόνου από διαπιστευμένα εργαστήρια.
  • Εβδομαδιαία ενημέρωση της Ομοσπονδίας και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) για τον αριθμό των ελέγχων για COVID-19 και των τυχόν κρουσμάτων.
  • Αυστηρή τήρηση και εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων των αντίστοιχων αθλημάτων τα οποία αναρτώνται στην ενότητα «Αθλητισμός και COVID19», στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

2 Ειδικότερα: Οδηγίες προς τις ομάδες:

Οι ομάδες αποστέλλουν συμπληρωμένο σε μορφή word και pdf το συνημμένο έντυπο 1, προς την οικεία Ομοσπονδία.

Το έντυπο 1 περιλαμβάνει τον ονομαστικό κατάλογο αθλητών/τεχνικού προσωπικού κ.α., το ωράριο προπονήσεων, τον προτεινόμενο χώρο προπόνησης καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της εγκατάστασης. Κάθε ομάδα δηλώνει έως 35 άτομα για την Α’ Εθνική γυναικών και τη Γ’ Εθνική και έως 25 άτομα για την Α’ Εθνική Ποδοσφαίρου Σάλας και Α2 Καλαθοσφαίρισης (συμπεριλαμβανομένων αθλητών, προπονητών, τεχνικού και ιατρικού προσωπικού κ.α.) οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στο χώρο προπόνησης. Οι ομάδες μεριμνούν για την εκ των προτέρων συνεννόηση με τις αντίστοιχες αθλητικές εγκαταστάσεις, ώστε να είναι διαθέσιμες. Σε περίπτωση που περισσότερες από μία ομάδες κάνουν χρήση της ίδιας εγκατάστασης, η ώρα λήξης της προπόνησης της μίας ομάδας πρέπει να απέχει από την ώρα έναρξης της επόμενης τουλάχιστον μισή ώρα.

Οι αθλητές, προπονητές και το λοιπό προσωπικό των ομάδων που συμμετέχει στην προπονητική δραστηριότητα των ομάδων, υποχρεούνται από την πρώτη εβδομάδα των προπονήσεων να υποβάλλονται σε εβδομαδιαίο προληπτικό έλεγχο για COVID 19 με τεστ αντιγόνου από διαπιστευμένα εργαστήρια (PCR test ή rapid test).

Το πρώτο τεστ για COVID19 γίνεται πριν την έναρξη των προπονήσεων.

Μετά και τη διενέργεια του εβδομαδιαίου προληπτικού ελέγχου, η ομάδα γνωστοποιεί στην Ομοσπονδία τα αποτελέσματα του ελέγχου, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά τη σχετική βεβαίωση του εργαστηρίου.

Κατά τη διάρκεια της προπόνησης εφαρμόζονται αυστηρά και απαρέγκλιτα τα αντίστοιχα πρωτόκολλα και οι οδηγίες ασφαλούς άθλησης οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ και στο πεδίο ενημέρωσης «Αθλητισμός και COVID 19», στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports

Οι ως άνω οδηγίες καθώς και τα προπονητικά πρωτόκολλα δύναται να τροποποιούνται με βάση την τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση της χώρας μας.

Κατά τη διάρκεια των προπονήσεων οι παίκτες και προπονητές είναι σε καθεστώς ενεργητικής επιτήρησης δηλαδή κάνουν καθημερινή θερμομέτρηση και αναφέρουν στον ιατρό οποιοδήποτε σύμπτωμα που σχετίζεται με τη λοίμωξη COVID-19.

Οι σύλλογοι έχουν την υποχρέωση να διατηρούν στο αρχείο τους, για τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες, τις βεβαιώσεις των διαγνωστικών εργαστηρίων για τα τεστ αντιγόνου για COVID-19 που έχουν διενεργηθεί, καθώς ενδέχεται να ζητηθεί η προσκόμισή τους, στο πλαίσιο δειγματοληπτικών ελέγχων της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α. σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας.

3. Οδηγίες προς τις Ομοσπονδίες και Ποδοσφαιρικές Ενώσεις:

Η οικεία Oμοσπονδία αποστέλλει συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο 2 «Γνωστοποίηση χρήσης αθλητικής εγκατάστασης» προς την αθλητική εγκατάσταση. 2. Η οικεία Ομοσπονδία αποστέλλει προς το αθλητικό σωματείο συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο 3 «Βεβαίωση μετακίνησης μελών Ομάδας» προκειμένου να διανεμηθεί αρμοδίως από το σωματείο προς τους ενδιαφερόμενους.

Η Ομοσπονδία, μια φορά την εβδομάδα, αποστέλλει συμπληρωμένο προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση covid19@gga.gov.gr , το συνημμένο έντυπο 4 «Εβδομαδιαίοι προληπτικοί έλεγχοι COVID19», το οποίο περιλαμβάνει τον συνολικό αριθμό των εβδομαδιαίων προληπτικών ελέγχων COVID19 καθώς και τον αριθμό των τυχόν θετικών δειγμάτων.

Η οικεία Ομοσπονδία αποστέλλει προς τη ΓΓΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση covid19@gga.gov.gr, επικαιροποιημένο προπονητικό πρωτόκολλο το οποίο θα περιλαμβάνει τη διαδικασία των προληπτικών εβδομαδιαίων ελέγχων COVID19, όπως περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες. Για περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά στις ακόλουθες διευθύνσεις sgoffice@gga.gov.gr και covid19@gga,gov.gr. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας με τα των σχετικών συνημμένων εντύπων προς τις ομάδες που εμπίπτουν στις διατάξεις της ισχύουσας ΚΥΑ».

Βασίλης Βόλκος
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Βασίλης Βόλκος - Αθλητικογράφος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Λευτέρης Αυγενάκης: «13.268.500 € σε 4.811 ερασιτεχνικά σωματεία!»

Λευτέρης Αυγενάκης: «13.268.500 € σε 4.811 ερασιτεχνικά...

Ενεργό ξανά  το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων για...

Final-4 Λιγκ Καπ

Final-4 Λιγκ Καπ "Νίκος Σαμαράς": Τιμήθηκαν οι...

Ο Φοίνικας Σύρου ήταν πανάξια ο μεγάλος νικητής του...

Δ. Πιτούλιας:

Δ. Πιτούλιας: "Θέλουμε να κρατήσουμε τον Φίλιππο σε...

Ο χθεσινός τελικός του 10ου Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς»...

Ο Φοίνικας Σύρου ΟΝΕΧ κατέκτησε την κούπα του Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς και έγραψε ιστορία

Ο Φοίνικας Σύρου ΟΝΕΧ κατέκτησε την κούπα του Λιγκ Καπ...

Τον δεύτερο τίτλο στην ιστορία του στο επαγγελματικό...

Λιγκ καπ Ν. Σαμαράς. Ήττα του Φιλίππου στον τελικό από τον Φοίνικα Σύρου 1-3 σετ

Λιγκ καπ Ν. Σαμαράς. Ήττα του Φιλίππου στον τελικό από...

Πριν από λίγο τελείωσε ο τελικός του Λιγκ Καπ Ν....

Α.Π.Σ.Φίλιππος Βέροιας - Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ (Tελικός Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς, 18/4, 20:00, ΕΡΤ-3)

Α.Π.Σ.Φίλιππος Βέροιας - Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ (Tελικός Λιγκ...

Δύο ομάδες από την περιφέρεια και για πρώτη φορά εκτός...

Αργύρης Μαυροβουνιώτης, Δημήτρης Πιτούλιας: «Θέλουμε την κούπα να γράψουμε ιστορία»

Αργύρης Μαυροβουνιώτης, Δημήτρης Πιτούλιας: «Θέλουμε...

Ο ακραίος του Φιλίππου Βέροιας Αργύρης Mαυροβουνιώτης...

 Λιγκ Κάπ Ν. Σαμαράς. Ολυμπιακός - Φοίνικας 0-3: Με σόου Πρωτοψάλτη στον τελικό οι Συριανοί

Λιγκ Κάπ Ν. Σαμαράς. Ολυμπιακός - Φοίνικας 0-3: Με σόου...

Ο Φοίνικας Σύρου με τρομερή εμφάνιση και μεγάλο...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Τον Δήμαρχο Βέροιας Κώστα Βοργιαζίδη επισκέφθηκε σήμερα Τετάρτη ο αθλητής του Φιλίππου Βέροιας Σταύρος Παπαδόπουλος, μετά την συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Qatch που έγινε το Σαββατοκύριακο στην...

Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί ο βεροιώτης βετεράνος ποδοσφαιριστής Γιάννης Μιχαηλίδης. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική καριέρα του ως τερματοφύλακας της Βέροιας και στην συνέχεια διακρίθηκε με...

Μετά την αποχώρηση της Βέροιας από το πρωτάθλημα το ενδιαφέρον των φιλάθλων της βασίλισσα του βορρά έχει στραφεί σε άλλα αθλήματα .Έτσι για το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Μαρτίου διεξάγονται αγώνες στην Γ'...

Ενεργό ξανά  το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων για εγγραφές και επικαιροποίηση στοιχείων, καταβάλλονται και τα 3,6 εκατ. ευρώ της ενίσχυσης σε 1.403 δικαιούχα σωματεία, όπως τόνισε ο Υφυπουργός Αθλητισμού στη...