Με 31 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας την Δευτέρα (6/12/21)

Με 31 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας την Δευτέρα (6/12/21)

Συνεδρίαση θα γίνει: α) διά ζώσης στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46 και β) με τηλεδιάσκεψη (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), στις 6-12-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ή μη α) παράτασης της μείωσης μισθωμάτων καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας και β) διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση ή μη α) παράτασης της μείωσης μισθωμάτων καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας και β) διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση ή μη σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού Δήμου Βέροιας ετών 2021-2023

ΘΕΜΑ 5ο : Καθορισμός αυτοτελών οικισμών του Δήμου Βέροιας, στα πλαίσια των γενικών απογραφών κτηρίων, πληθυσμού και κατοικιών 2021.

ΘΕΜΑ 6ο : Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (11η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021.

ΘΕΜΑ 7ο : Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (12η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021.

ΘΕΜΑ 8ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Α΄θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2022-2023

ΘΕΜΑ 9ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Β΄θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2022-2023

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση ή μη επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών (Δ΄ κατανομή έτους 2021).

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση ή μη συμπληρωματικής επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για λειτουργικές δαπάνες-θέρμανση

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση ή μη ανάκλησης της δωρεάν παραχώρησης τμήματος ακινήτου της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας προς το Ελληνικό Δημόσιο

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση ή μη  υποβολής αιτήματος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του υπ’ αριθ. 7 οικοπέδου του Ο.Τ. 2 της Δημοτικής Κοινότητας Μετοχίου

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση ή μη α) υπογραφής συμφωνητικού λύσης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου

ΘΕΜΑ 16ο : Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου (ΑΦΑ) Δυτικής Μακεδονίας»

ΘΕΜΑ 17ο : Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 309,4 MW και συνοδά έργα, της εταιρείας «ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΚΕ»

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση ή μη α) εφαρμογής προγράμματος διαχείρισης υπολειμμάτων ξύλου, κατόπιν συνεργασίας του Δήμου Βέροιας με αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισής τους και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση ή μη επικαιροποιημένου μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες 

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση ή μη εργασιών μικρής κλίμακας σε ρυμοτομούμενο τμήμα 

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση ή μη εξουσιοδότησης Δημάρχου για την υπογραφή συμβολαίου αγοράς τμήματος του υπ’ αριθ. 988 αγροτεμαχίου της Δημοτικής Κοινότητας Μακροχωρίου

ΘΕΜΑ 22ο : Επί αιτήματος της Φιλοζωικής Γερμανικής Οργάνωσης TierInsel – Umut  Evi e.V. για την εθελοντική παροχή εργασιών στο Δημοτικό Καταφύγιο Αδεσπότων Ζώων Βέροιας

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση ή μη φακέλου δημόσιας σύμβασης της μελέτης «Μελέτη ανέγερσης κλειστού γυμναστηρίου και ανάπλασης υπαιθρίου χώρου δραστηριοτήτων στην είσοδο της πόλης της Βέροιας» και καθορισμού του τρόπου δημοπράτησής της

ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης»

ΘΕΜΑ 25ο : Αποδοχή ή μη προτεινόμενων συμβιβασμών μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων πολιτών.

ΘΕΜΑ 26ο : Ορισμός μελών επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία

ΘΕΜΑ 27ο : Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους στο Α'/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων - Κινηματογράφων κλπ.

ΘΕΜΑ 28ο : Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους στο Β'/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων - Κινηματογράφων κλπ.

ΘΕΜΑ 29ο : Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Κ.Κάτου

ΘΕΜΑ 30ο : Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην Δ.Τζίμπουλα

ΘΕΜΑ 31ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη


 Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. με φυσική παρουσία παρευρίσκονται δημοτικοί σύμβουλοι που είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, οι οποίοι οφείλουν να επιδεικνύουν τα σχετικά πιστοποιητικά στον Πρόεδρο του Δ.Σ. πριν την έναρξη της συνεδρίασης, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού).

Με τηλεδιάσκεψη (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) συμμετέχουν οι αιρετοί που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στον χώρο της συνεδρίασης, εκπρόσωποι φορέων,  πολίτες και εκπρόσωποι των Μ.Μ.Ε. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 

Α) Οφείλουν να ενημερώσουν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. μέχρι την Παρασκευή 3/12/2021 και ώρα 13:00 για τον τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Β) Που δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στον χώρο της συνεδρίασης, οφείλουν να προσέλθουν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, εντός τριάντα (30) λεπτών από την έναρξη της μυστικής ψηφοφορίας του πρώτου θέματος  της ημερήσιας διάταξης, για να παράσχουν την ψήφο τους

Εκπρόσωποι φορέων, πολίτες κι εκπρόσωποι Μ.Μ.Ε. δύνανται να συμμετέχουν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (τηλ. 2331350529, 2331350597), μέχρι την Παρασκευή 3/12/2021.

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για όλους τους πολίτες θα μεταδοθεί διαδικτυακά από το επίσημο κανάλι του Δήμου Βέροιας στο youtube (https://www.youtube.com/channel/UCzMw_dKHDI9RbdOfhTxiO4w)


Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Για ανέργους 30 ετών και άνω  - Από Δευτέρα οι αιτήσεις για τον Γ΄ κύκλο επιδότησης νέων θέσεων  εργασίας και στην Κεντρική Μακεδονία

Για ανέργους 30 ετών και άνω - Από Δευτέρα οι αιτήσεις...

Τη Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου και ώρα 13:00 ξεκινά η υποβολή...

Δυναμικό άνοιγμα στην ισπανική τουριστική αγορά κάνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Δυναμικό άνοιγμα στην ισπανική τουριστική αγορά κάνει...

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της...

Τάσος Μπαρτζώκας: Να επανενταχθούν οι μειονεκτικές περιοχές της Ημαθίας - Διόρθωση της αδικίας τώρα!

Τάσος Μπαρτζώκας: Να επανενταχθούν οι μειονεκτικές...

Να επανενταχθούν οι μειονεκτικές περιοχές της Ημαθίας...

Την Κυριακή 30 Ιανουαρίου - Ομιλία στη Βέροια από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Πρόδρομο Εμφιετζόγλου

Την Κυριακή 30 Ιανουαρίου - Ομιλία στη Βέροια από τον...

Στο πλαίσιο του 5ου κύκλου περιοδείας που...

Συλλήψεις για κατοχή κάνναβης

Συλλήψεις για κατοχή κάνναβης

Συνελήφθησαν στις 26 Ιανουαρίου 2022) το μεσημέρι σε...

Μήνυμα του Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης, Δ. Πυρινού, για την εορτή των Τριών Ιεραρχών

Μήνυμα του Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης, Δ. Πυρινού, για...

Αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί, μαθητές και...

Άγγελος Τόλκας: « Προσπάθεια συγκάλυψης από τον κ. Πλεύρη;»

Άγγελος Τόλκας: « Προσπάθεια συγκάλυψης από τον κ....

Στη Βουλή έφεραν στις 21/1/2022 31 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ,...

Σειρά επαφών της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Ημαθίας με όλες τις περιοχές της περιφερειακής ενότητας

Σειρά επαφών της Διοικούσας Επιτροπής Νέας...

Η σχέση των κομμάτων με την κοινωνία εμπεριέχει πολλές...

ΑΚΟΥ 99.6FM

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας, ενόψει της νέας κακοκαιρίας, ενημερώνει τους δημότες για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό. Ο...

Πέρασε μια εβδομάδα από την κακοκαιρία που άφησε 1-1,5 μέτρο βαρύ, υγρό χιόνι στο Σέλι. Μια κακοκαιρία που άφησε το Σέλι δυο ημέρες χωρίς ρεύμα και εδώ και μια εβδομάδα αφήνει χωρίς νερό ένα πολύ μεγάλο τμήμα της...

Υπεγράφη η σύμβαση μακροχρόνιας εκμίσθωσης του Χιονοδρομικού Κέντρου «3-5 Πηγάδια» μεταξύ του Δήμου Νάουσας και της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας  «Ορεινός Τουρισμός»Υπεγράφη σήμερα Πέμπτη (20.01.2022) η...

Με πανό και συνθήματα αντιπροσωπεία του σωματείου εργαζομένων της κλωστοϋφαντουργίας «Βαρβαρέσος» βρέθηκε χθες το πρωί(Τρίτη 18/01) στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Βέροιας και διαδήλωσαν για περίπου μία...