1,44 δισ. από το νέο ΕΣΠΑ για την Κεντρική Μακεδονία - Α. Τζιτζικώστας: “ Στην πρώτη γραμμή εκκίνησης για την  μεγαλύτερη αναπτυξιακή παρέμβαση που έγινε ποτέ στην περιοχή”

1,44 δισ. από το νέο ΕΣΠΑ για την Κεντρική Μακεδονία - Α. Τζιτζικώστας: “ Στην πρώτη γραμμή εκκίνησης για την μεγαλύτερη αναπτυξιακή παρέμβαση που έγινε ποτέ στην περιοχή”

-Σε ποιους τομείς και δράσεις θα πάνε οι ευρωπαϊκοί πόροι

Υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα πραγματοποιήθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη, η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του νέου ΕΣΠΑ 2021 – 2027 για την Κεντρική Μακεδονία.

Το νέο Πρόγραμμα έχει συνολικό ύψος 1,44 δισεκατομμύρια ευρώ και οι άξονες προτεραιότητας είναι έξι: 1.Παραγωγικός ανταγωνιστικός μετασχηματισμός της Κεντρικής Μακεδονίας: 190,3 εκ. ευρώ. 2.Στήριξη της πράσινης και αειφόρου ανάπτυξης στην Κεντρική Μακεδονία 290,7 εκ. ευρώ. 3.Εξασφάλιση της διασυνδεσιμότητας της Κεντρικής Μακεδονίας: 105,5 εκ. ευρώ. 4.Προώθηση της Κοινωνικής Συνοχής στην Κεντρική Μακεδονίας: 576,4 εκ. ευρώ (ΕΤΠΑ 211,0 εκ. ευρώ και ΕΚΤ 365,4 εκ. ευρώ). 5.Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Κεντρική Μακεδονία: 257,9 εκ. ευρώ. 6.Τεχνική Βοήθεια: 19,3 εκ. ευρώ (ΕΤΠΑ 11,6 εκ. ευρώ και ΕΚΤ 7,7 εκ. ευρώ).

Κηρύσσοντας ουσιαστικά την έναρξη του νέου ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε ότι “το πρόγραμμα, ύψους 1,44 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή παρέμβαση, η οποία έγινε ποτέ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το νέο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι συνδεδεμένο με τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές, εναρμονισμένο με το Κανονιστικό Πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων, που σχεδιάστηκε με βάση τις πραγματικές αναπτυξιακές δυνατότητες της Κεντρικής Μακεδονίας, με συγκεκριμένους άξονες προτεραιοτήτων”.

Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε ότι «στη νέα Προγραμματική Περίοδο έχουμε πολύ σημαντικές δυνατότητες για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Και η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης αποτελεί ορόσημο για την έναρξη του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Με το νέο Πρόγραμμα, αν και εγκρίθηκε μόλις πρόσφατα, ξεκινάμε δυναμικά, καθώς ήδη προγραμματίσαμε προσκλήσεις για ένταξη δράσεων ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ: 134 εκατομμυρίων ευρώ στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 116 εκατομμυρίων ευρώ στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο».

“Σήμερα είμαστε έτοιμοι, στην πρώτη γραμμή της εκκίνησης του αγώνα της υλοποίησης όλων των έργων που αναβαθμίζουν τις υποδομές μας και δημιουργούν νέες ευκαιρίες, νέες δυνατότητες και προοπτική για όλους τους συμπολίτες μας. Και δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω ότι ο βασικός καταλύτης για την πρόοδο και την ταχύτατη και αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων είναι η συνεργασία. Συνεργασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τους 38 Δήμους και στις επτά Περιφερειακές Ενότητες. Συνεργασία με όλους τους οικονομικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς. Συνεργασία με την πολιτεία και τα Υπουργεία ανά τομέα πολιτικής. Συνέργεια με την Κομισιόν. Και για να είναι ακόμα πιο επωφελής για τους πολίτες η συνεργασία πρέπει να βασίζεται πάνω σε κοινές αποδεκτές αρχές από όλα τα μέρη. Ο προγραμματισμός, η διαφάνεια, η κατανόηση των περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων, η εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας των δικαιούχων, η απλοποίηση του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου χωρίς άσκοπες γραφειοκρατικές εμμονές, συνιστούν αυτό το πλαίσιο αρχών για την συνεργασία… Συνεχίζουμε με μεθοδικότητα και πολλή δουλειά να χτίζουμε τη Μακεδονία του 2030. Την σύγχρονη, έξυπνη, πράσινη και ανθρώπινη Περιφέρεια, που αντανακλά των καλύτερό μας εαυτό”, υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε επίσης σε δυο προκλήσεις: “Στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, πέρα από τις παγκόσμιες προκλήσεις και κινδύνους που αντιμετωπίζουμε, υπάρχουν δύο ακόμα προκλήσεις, στις οποίες ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα δώσουμε απαντήσεις: Πρώτον, στην αυξημένη χρηματοδότηση του Περιφερειακού Προγράμματος, όπου για ακόμα μία φορά θα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο όλους τους πόρους για να πιάσει τόπο, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο ευρώ. Δεύτερον, στην τυπολογία των δράσεων σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της Περιφέρειας, που φροντίσαμε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες και τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας”.

Ποιοι είναι οι άξονες του Προγράμματος

Αναλύοντας τους άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος, ο κ. Τζιτζικώστας ανά άξονα επισήμανε:

1.Πρώτος άξονας, ο παραγωγικός ανταγωνιστικός μετασχηματισμός της οικονομίας, με δράσεις που θα αγγίξουν τα 183 εκατομμύρια ευρώ, για:

-Την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας.

-Την αξιοποίηση των νέων προηγμένων τεχνολογιών.

-Την ανάπτυξη της ψηφιοποίησης προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

-Την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

-Την εξειδίκευση σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

2.Δεύτερος άξονας, η στήριξη της πράσινης και αειφόρου ανάπτυξης, με δράσεις που θα ξεπεράσουν τα 290 εκατομμύρια ευρώ, για:

-Την προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

-Την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές.

-Την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την πρόληψη των κινδύνων.

-Την προστασία και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και των πράσινων υποδομών, με μείωση της ρύπανσης.

-Τη βιώσιμη διαχείριση και την πρόσβαση στο νερό.

-Τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία.

3.Τρίτος άξονας, η εξασφάλιση της διασυνδεσιμότητας της Κεντρικής Μακεδονίας, με δράσεις προϋπολογισμού 105,5 εκατομμυρίων ευρώ, που ενισχύουν τη βιώσιμη, έξυπνη και ασφαλή κινητικότητα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

4.Τέταρτος άξονας, η στήριξη της κοινωνικής συνοχής: Αφενός με δράσεις ύψους 211 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, για νέα σχολεία, εκσυγχρονισμό των νοσοκομείων, ενίσχυση της κοινωνικής πρόνοιας, επέκταση των πολιτιστικών και τουριστικών υποδομών. Και αφετέρου με δράσεις ύψους 365,4 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για την ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση και την εκπαίδευση, την κατάρτιση και αναβάθμιση δεξιοτήτων και τη στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας.

5.Πέμπτος άξονας η Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη, με τους συνολικούς πόρους να αγγίζουν τα 258 εκατομμύρια ευρώ και δράσεις για την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη, με έμφαση στην ασφάλεια, τη φυσική κληρονομιά, τον τουρισμό και τον πολιτισμό.

Η Προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Αγγελική Ωραιοπούλου ανέλυσε τους τομείς έργων και δράσεων, που θα χρηματοδοτηθούν ανά άξονα προτεραιότητας από το νέο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

ΑΞΟΝΑΣ 1: Παραγωγικός ανταγωνιστικός μετασχηματισμός της Κεντρικής Μακεδονίας

-Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων Έρευνας και Καινοτομίας και αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών - 82,5 εκ. ευρώ.

-Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές – 24 εκ. ευρώ.

-Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και δημιουργία θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις αυτές, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων - 83,8 εκ. ευρώ.

ΑΞΟΝΑΣ 2: Στήριξη της πράσινης και αειφόρου ανάπτυξης στην Κεντρική Μακεδονία

-Προώθηση μέτρων ενεργειακή απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου – 94,7 εκ. ευρώ.

-Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα – 60 εκ. ευρώ.

-Προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού – 96 εκ. ευρώ.

-Προαγωγή της μετάβασης σε κυκλική οικονομία και αποδοτική ως προς τους πόρους οικονομία – 15 εκ. ευρώ.

-Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές, και μείωση όλων των μορφών ρύπανσης – 25 εκ. ευρώ.

ΑΞΟΝΑΣ 3: Εξασφάλιση της διασυνδεσιμότητας της Κεντρικής Μακεδονίας

-Ανάπτυξη και ενίσχυση βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης και διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη πρόσβαση στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών και διασυνοριακή κινητικότητα – 105,5 εκ. ευρώ.

ΑΞΟΝΑΣ 4: Προώθηση της Κοινωνικής Συνοχής στην Κεντρική Μακεδονία

-Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς μέσω ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της εξ αποστάσεως και διαδικτυακής εκπαίδευσης και κατάρτισης – 68 εκ. ευρώ.

-Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της Πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, και προώθηση της μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα που βασίζεται σε επίπεδο οικογένειας και τοπικής κοινότητας – 100 εκ. ευρώ.

-Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία – 43 εκ. ευρώ.

-Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία – 26,7 εκ. ευρώ.

-Προώθηση της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων στην αγορά εργασίας, ισότιμων συνθηκών εργασίας και καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής – 2,5 εκ. ευρώ.

-Προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση και της ολοκλήρωσής τους, ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες – 70,6 εκ. ευρώ.

-Προαγωγή της ενεργητικής ένταξης για προώθηση των ίσων ευκαιριών, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ενεργού συμμετοχής, καθώς και βελτίωση της απασχολησιμότητας, ειδικότερα των μειονεκτουσών ομάδων – 10,6 εκ. ευρώ.

-Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών – 10 εκ. ευρώ.

-Προώθηση της κοινωνικονομικής ένταξης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά – 5 εκ. ευρώ.

-Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και φροντίδα με επίκεντρο τον άνθρωπο – 234,8 εκ. ευρώ.

-Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών – 5,1 εκ. ευρώ.

ΑΞΟΝΑΣ 5: Προώθηση της Κοινωνικής Συνοχής στην Κεντρική Μακεδονία

-Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές – 221,8 εκ. ευρώ.

-Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές πλην των αστικών – 36,1 εκ. ευρώ.

Η Προϊσταμένη Μονάδας Α2 Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πράξεων της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το νέο ΕΣΠΑ Στέλλα Αικατερινιάδου, αναφέρθηκε αναλυτικά στον προγραμματισμό των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης από το νέο ΕΣΠΑ για το πρώτο τετράμηνο του 2023 (Ιανουάριος – Απρίλιος), συνολικού ύψους άνω των 250 εκ. ευρώ.

Οι 18 προσκλήσεις είναι:

-Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας.

-Πρόγραμμα «εξοικονόμησης κατ’ οίκον» (Εξοικονομώ – Αυτονομώ).

-Ανάπτυξη κτιριακών υποδομών σχολικής εκπαίδευσης.

-Προμήθεια εξοπλισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

-Εξοπλισμός υποστήριξης ενός ανθεκτικού και χωρίς αποκλεισμούς συστήματος υγείας στην Κεντρική Μακεδονία – Α’ βάθμια Φροντίδα Υγείας.

-Εξοπλισμός υποστήριξης ενός ανθεκτικού και χωρίς αποκλεισμούς συστήματος υγείας στην Κεντρική Μακεδονία - Β’ βάθμια Φροντίδα Υγείας.

-Συνέχιση Δράσης Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ).

-Συνέχιση Δράσης Κέντρων Κοινότητας.

-Συνέχιση Δράσης Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).

-Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης.

-Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας.

-Συνέχιση δράσης Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικά Παντοπωλεία, Παροχή Συσσιτίων, Κοινωνικά Φαρμακεία.

-Συνέχιση δράσης Δομών Αστέγων.

-Συνέχιση δράσης «Ενίσχυση των υπηρεσιών πολιτισμικής διαμεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών».

-Συνέχιση δράσης Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

-Συνέχιση δράσης των Δομών προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας.

-Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ για την Διαχείριση και Παρακολούθηση του Προγράμματος και την Προβολή – Επικοινωνία.

-Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+ για την Διαχείριση και Παρακολούθηση του Προγράμματος και την Προβολή – Επικοινωνία.

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Β΄ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ Η ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Β΄ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ Η ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΜΗ...

Γράφει οΠαναγιώτης ΠαπαδόπουλοςΦιλόλογοςΣυνέχεια...

Το δικό μου παράθυρο - Γράφει η Όλγα Κουτμηρίδου - Μεταξά

Το δικό μου παράθυρο - Γράφει η Όλγα Κουτμηρίδου -...

Το γραφείο ευρύχωρο,φωτεινό,με ένα μεγάλο παράθυρο που...

«ΤΟΙΣ ΠΤΩΧΟΙΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΣΤΙ ΘΕΟΣ» ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΥ (1ος αι. π.Χ.)

«ΤΟΙΣ ΠΤΩΧΟΙΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΣΤΙ ΘΕΟΣ» ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ...

Γράφει οΘωμάς Γαβριηλίδης«ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ...

Παρά τη βροχή στη Βέροια, διαμαρτυρήθηκαν κατά του νομοσχεδίου για το ΕΣΥ

Παρά τη βροχή στη Βέροια, διαμαρτυρήθηκαν κατά του...

Παρά τη συνεχή βροχή η συγκέντρωση διαμαρτυρίας της...

«Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ «ΑΡΙΣΤΩΝ» ΒΑΖΕΙ ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ»

«Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ «ΑΡΙΣΤΩΝ» ΒΑΖΕΙ ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ...

* του Βασίλη Κωνσταντινόπουλου Η βάση για ένα...

Οι νόμοι γιατί  περιφρονούνται;

Οι νόμοι γιατί περιφρονούνται;

Του ιερέωςΠαναγιώτου Σ. ΧαλκιάΗ πολιτισμική κρίση που...

1935: Όταν ο Δήμαρχος Βέροιας δώριζε στον βασιλιά ένα… ελάφι

1935: Όταν ο Δήμαρχος Βέροιας δώριζε στον βασιλιά ένα…...

του Χρήστου ΜπλατσιώτηΤην 1η Μαρτίου του 1935, η πλευρά...

ΜΕ ΤΙΣ ΥΓΕΙΕΣ ΜΑΣ!

ΜΕ ΤΙΣ ΥΓΕΙΕΣ ΜΑΣ!

Του Ιωάννη Ιασ. ΒελέντζαΔιπλ. Ηλεκτρολόγου...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με απόφασή της στις 17 Δεκεμβρίου 1999, ανακήρυξε την 25η Νοεμβρίου ως Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών για να αναδείξει ένα σημαντικό πρόβλημα με παγκόσμια...

-Δήμαρχος Βέροιας και Αντιπεριφερειάρχης θα ανάψουν το δέντρο της γιορτήςΤα Χριστούγεννα πλησιάζουν και προ(σ)καλούν όσο ποτέ τη θετική μας διάθεση απέναντι στη δύσκολη καθημερινότητα της εποχής μας. Στο...

Στις 27 Νοεμβρίου ο φαρμακευτικός σύλλογος Ημαθίας καλείται να ψηφίσει αυτούς που θα τον οδηγήσουν στη μελλοντική πορεία του και στον αγώνα για την βιωσιμότητα των φαρμακείων του.Οραματιζόμαστε ένα ευοίωνο...

Του Πάρη ΠαπακανάκηΤον Νοέμβριο του 1974, η Βέροια, στον απόηχο του Αττίλα ΙΙ και εν όψει της 1ης επετείου των γεγονότων του Πολυτεχνείου, έκανε τα πρώτα βήματα που της αναλογούσαν στο πλαίσιο της νεότευκτης Γ’...