Συνεδριάζει την Τετάρτη 17 Απριλίου, με 34 θέματα, η Δημοτική Επιτροπή  Βέροιας

Συνεδριάζει την Τετάρτη 17 Απριλίου, με 34 θέματα, η Δημοτική Επιτροπή Βέροιας

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής  Βέροιας θα γίνει την Τετάρτη  17/04/2024 και ώρα 10:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ

1ο

Έγκριση ή μη ανάκλησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε της Δ.Κ.

ΘΕΜΑ

2ο

Έγκριση ή μη ανάκλησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε του Μ.Σ.

ΘΕΜΑ

3ο

Εισήγηση προς το Δ.Σ για κατάργηση ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί της Πλατείας Ρακτιβάν της Δ.Κ. Βέροιας.

ΘΕΜΑ

4ο

Εισήγηση προς το Δ.Σ για κατάργηση ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί της Πλατείας Δημαρχείου της Δ.Κ. Μακροχωρίου.

ΘΕΜΑ

5ο

Έγκριση ή μη δαπάνης μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα.

ΘΕΜΑ

6ο

Έγκριση ή μη δαπάνης μετακίνησης Δημοτικού Συμβούλου στην Ρουμανία.

ΘΕΜΑ

7ο

Έγκριση ή μη δαπάνης μετακίνησης Δημοτικού Συμβούλου στην Λάρισα και τα Τρίκαλα.

ΘΕΜΑ

8ο

Έγκριση ή μη δαπάνης μετακίνησης Αντιδημάρχου στην Κατερίνη και την Αθήνα.

ΘΕΜΑ

9ο

Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στον Ι΄ Κύκλο (2024) του Προγράμματος της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) για επιχορήγηση της απασχόλησης 21.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 ετών και άνω, στο πλαίσιο της 2ης Τροποποίησης Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017.

ΘΕΜΑ

10ο

Αποδοχή ή μη δωρεάς της εταιρείας HELLAS DIRECT στον Δήμο Βέροιας για την εργασία επιδιόρθωσης λακκουβών και κατασκευής διαβάσεων σε σχολικά συγκροτήματα.

ΘΕΜΑ

11ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την οικονομική ενίσχυση του αθλητικού σωματείου «ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ».

ΘΕΜΑ

12ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την οικονομική ενίσχυση του αθλητικού σωματείου «ΓΑΣ ΔΙΑΣ ΚΑΡΑΤΕ».

ΘΕΜΑ

13ο

Υποβολή ή μη πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Βέροιας στην Πρόσκληση «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)» του Προγρ/τος Κεντρικής Μακεδονίας.

ΘΕΜΑ

14ο

Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας ή μη σύναψης σύμβασης του Δήμου Βέροιας με ιδιωτική επιχείρηση για την υπηρεσία «Μεταφορά αποβλήτων για διάθεση».

ΘΕΜΑ

15ο

Ανάκληση ή μη της αριθμ. 105/2024 απόφασης Δ.Ε. και Αποδοχή ή μη της μελέτης με τίτλο «Εργασίες Εσωτερικών Διαρρυθμίσεων-Περιβάλλοντος χώρου-Κτιριακού Εξοπλισμού σε κτίρια Παιδικών-Βρεφικών Σταθμών του Δήμου Βέροιας για εναρμόνιση με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» ΑΜ:61/2024.

ΘΕΜΑ

16ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχων για «Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για τη συντήρηση-επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για δύο έτη».

ΘΕΜΑ

17ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση του ελαστικού συνθετικού τάπητα του στίβου στο δημοτικό Γυμναστήριο Δ.Βικέλας επιφάνειας 9.000 μ2, (ΑΜ:104/2019 Επικαιροποιημένη)».

ΘΕΜΑ

18ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου για «Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για τον σχεδιασμό, συντονισμό και τη διαμόρφωση στρατηγικού σχεδίου δράσης κλιματικής ουδετερότητας του Δήμου Βέροιας με ορίζοντα το 2030».

ΘΕΜΑ

19ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινών αναδόχων για την «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας τουλάχιστον 12 κ.μ. και 155 κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 lt έκαστος για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών καθαριότητας των διαβιούντων στη Δομή φιλοξενίας του Δήμου Βέροια».

ΘΕΜΑ

20ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για την «Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού και στειρώσεις αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Βέροιας - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού (φορτηγού οχήματος (τύπου van), εξοπλισμός περισυλλογής, καθαριότητας, ιατρικός εξοπλισμός)» και επανάληψη ή μη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους.

ΘΕΜΑ

21ο

Έγκριση ή μη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών (5ο, 8ο & 12ο Δημοτικά Σχολεία και 2ο Γυμνάσιο Βέροιας)» ΑΜ:82/2019.

ΘΕΜΑ

22ο

Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δ. Βέροιας» ΑΜ:92/2020.

ΘΕΜΑ

23ο

Έγκριση ή μη του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών, του 1ου ΠΚΝΤΜΕ και της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών της μελέτης «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου» ΑΜ:101/2019.

ΘΕΜΑ

24ο

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση-επισκευή-αναβάθμιση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Νικομήδειας για δημιουργία εκθετηρίου τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς» ΑΜ:6/2018 επικαιροποιημένη.

ΘΕΜΑ

25ο

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής ταμιευτήρα οικισμού Χαράδρας Δήμου Βέροιας» ΑΜ:120/2021.

ΘΕΜΑ

26ο

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων της Δημοτικής οδού Καστανιάς-Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά, πέριξ του σημείου με συντεταγμένες x:340338, ψ:4474745» ΑΜ:82/2022.

ΘΕΜΑ

27ο

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας» προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020" Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 (κωδ. ΟΠΣΑΑ 0011467441) ΑΜ:92/2020.

ΘΕΜΑ

28ο

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενδοδημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας» ΑΜ:82/2023.

ΘΕΜΑ

29ο

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ανοικτού κλιμακοστασίου στην οδό Καππαδοκίας» ΑΜ:140/2021.

ΘΕΜΑ

30ο

Έγκριση ή μη αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού για καθορισμό της τιμής μονάδας αποζημίωσης των επικειμένων της ιδιοκτησίας 03 (αρχικής) στα Ο.Τ. 606, 613, 618 και 619 της Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή στρατώνων της Βέροιας.

ΘΕΜΑ

31ο

Εισήγηση στο Δ.Σ. για την έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στα αριθμ. 106 & 107 εκτός σχεδίου γεωτεμάχια του αγροκτήματος Μαυροδενδρίου του Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

32ο

Εισήγηση στο Δ.Σ. για την έγκριση ή μη τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ 521 της πόλης Βέροιας.

ΘΕΜΑ

33ο

Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών.

ΘΕΜΑ

34ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνηση οχημάτων του Δήμου.

Εφημερίδα ΛΑΟΣ 2
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα ΛΑΟΣ 2 -

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Πρόσκληση σε σύσκεψη για κατανομή χώρων στους συμμετέχοντες στις Ευρωεκλογές

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Πρόσκληση σε σύσκεψη για κατανομή...

Καλούνται από τον Δήμαρχο Αλεξάνδρειας οι εκπρόσωποι...

Το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας στο 1ο Νηπιαγωγείο και στο 1ο Δημοτικό Βέροιας

Το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας στο 1ο Νηπιαγωγείο και...

Την Πέμπτη 16 Μαΐου 2024, μέλη του ΔΣ του Λ.Ε.Β....

Σημαντική Ευρωπαϊκή διάκριση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας, με το σήμα « eTwinning School Label»

Σημαντική Ευρωπαϊκή διάκριση του 4ου Δημοτικού...

Από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας, ανακοινώνονται τα...

Μήνυμα για την ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, από τον Δήμαρχο Αλεξάνδρειας, Παναγιώτη Γκυρίνη

Μήνυμα για την ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των...

Τιμάμε σήμερα, την ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των...

Έφυγε από τη ζωή η Βικτωρία Ζερδάλη σε ηλικία 93 ετών

Έφυγε από τη ζωή η Βικτωρία Ζερδάλη σε ηλικία 93 ετών

Έφυγε από τη ζωή και κηδεύεται την Δευτέρα 20 Μαϊου 2024...

Πετυχημένο το βιωματικό εργαστήριο του Κέντρου Κοινότητας Νάουσας

Πετυχημένο το βιωματικό εργαστήριο του Κέντρου...

Με  επιτυχία ολοκληρώθηκε, την Τετάρτη 15/5/2024 το...

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ...

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί...

Συνεδριάζει την Τετάρτη 22/5 το Δημοτικό Συμβούλιο  Νάουσας

Συνεδριάζει την Τετάρτη 22/5 το Δημοτικό Συμβούλιο ...

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας,...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα, πρωί Δευτέρας 1 Απριλίου, λίγο πριν τις 10.00, στην Πατρίδα Βέροιας, όταν  ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν απο Βέροια προς Νάουσα , ξέφυγε απο τον έλεγχο, πέρασε στο αντίθετο...

Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας, ανακοινώνεται ότι επικαιροποιήθηκε από την ΕΜΥ, το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, το οποίο για την περιοχή μας,...

Ο χαρακτηριστικός ήχος και το προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 ελήφθη πριν λίγο(απόγευμα Δευτέρας 04/9) από τους κατοίκους σε όλη την Ημαθία. Το «καμπανάκι» από την Πολιτική Προστασία χτύπησε λόγω της...

Παρουσίαση: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ Στις ανατολικές παρυφές του Γράμμου σε ύψος 1240 μέτρων και μια ανάσα από την αλβανική μεθόριο, βρίσκεται το χωριό Πληκάτι στο οποίο γεννήθηκε το 1937 και έζησε τα πρώτα παιδικά...