Μιχαηλίδης για την ΚΕΠΑ: Να κρατηθούν ψηλά σημαία και πήχης και να πάψουν οι πετροβολισμοί. Σοφιανίδης ο νέος πρόεδρος

Μιχαηλίδης για την ΚΕΠΑ: Να κρατηθούν ψηλά σημαία και πήχης και να πάψουν οι πετροβολισμοί. Σοφιανίδης ο νέος πρόεδρος

«Ελπίζω η νέα διοίκηση να κρατήσει τον πήχη της ΚΕΠΑ ψηλά, εκεί όπου τον βρήκα, εκεί όπου τον αφήνω…»

Με τη φράση αυτή έκλεισε την ενημέρωση και τον απολογισμό του έργου του στα 3,5 χρόνια της θητείας στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού ο Γιώργος Μιχαηλίδης (θα παραμείνει λογικά ως τις 10 Σεπτεμβρίου που θα ψηφιστεί η νέα διοίκηση, είπε), δηλώνοντας περήφανος για το έργο που επιτελέστηκε, όσο περήφανος πρέπει να δηλώνει και ο δήμος για την επιχείρηση. Στην εκδήλωση που έγινε στο 'Μεϊντάνι', ο κ. Μιχαηλίδης χαρακτήρισε την ΚΕΠΑ πολύτιμο μαργαριτάρι στο περιδέραιο του δήμου, ενώ μιλώντας για τους εργαζόμενους σ’ αυτή εξήρε το έργο τους, προϊόν της αγάπης τους για τη επιχείρηση και το αντικείμενο, αλλά και για τη μεθοδικότητα και εργατικότητά τους, χαρακτηρίζοντάς τους άξιους, ικανούς και πολύτιμα εργαλεία στα χέρια της διοίκησης.

«Οι νέοι διοικούντες οφείλουν να κρατήσουν ψηλά τη σημαία της ΚΕΠΑ», σημείωσε ο κ. Μιχαηλίδης, ενώ για τη δική του στάση μετά το τέλος της θητείας του υπογράμμισε ότι θα είναι «ασπίδα της επιχείρησης αν υπάρξουν ξανά φαινόμενα πετροβολισμού και άλλες τέτοιες ηλιθιότητες όπως στο παρελθόν…» Ερωτηθείς για τον νέο πρόεδρο της ΚΕΠΑ, ο κ. Μιχαηλίδης ενημέρωσε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο κ. Σοφιανίδης, ο οποίος ήδη ζήτησε και ενημερώθηκε από τον ίδιο για τα θέματα της επιχείρησης.

Αναφερόμενος στα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης ο πρόεδρος τόνισε ότι με τη συνένωση και τα χρέη από τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των πρώην δήμων το μηδενικό χρέος της ΚΕΠΑ έγινε αίφνης 1,7 εκατ. ευρώ (θεόρατο βουνό, το είπε), το οποίο μέσα από πολύ καλή διαχείριση και χωρίς να υστερήσει καμία δραστηριότητα έγινε και παραδίδεται στις 500.000.

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης

Δήμου Βέροιας

Ζητήματα που απασχόλησαν την ΚΕΠΑ

 • Συγχώνευση δημοτικών επιχειρήσεων 2011. Συγχωνεύτηκαν έξι δημοτικές επιχειρήσεις (ΚΕΠΑ - ΔΗΚΕΑΠ - κοινωφελής Δήμου Απ. Παύλου - κοινωφελής Δήμου Δοβρά - κοινωφελής Δήμου Μακεδονίδας - κοινωφελής Δήμου Βεργίνας ). Παράλληλα έγινε ανακατονομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των ΝΠΔΔ συνολικά - διαχωρισμός κοινωνικών υπηρεσιών και αθλητισμού που πήγαν στην ΚΑΠΑ ενώ στην ΚΕΠΑ ήρθαν όλες οι αρμοδιότητες Πολιτισμού και περιβάλλοντος

• Διαχείριση χρεών κοινωφελών επιχειρήσεων δήμων. Η ΚΕΠΑ ανάλαβε τη διαχείριση των υποχρεώσεων των άλλων κοινωφελών επιχειρήσεων συνολικού ύψους 1.500.000 €. Εκτός από το μεγάλο ύψος των υποχρεώσεων πολλές από αυτές δεν ήταν διαδικαστικά ορθές, με αποτέλεσμα περίπου 30 να οδηγηθούν στο δικαστήριο για την έκδοση δικαστικών αποφάσεων που θα επέτρεπαν την πληρωμή τους από το ελεγκτικό. Αυτή η διαδικασία επιβάρυνε με μεγάλο διοικητικό κόστος αλλά και μας υποχρέωσε στην καταβολή σε ορισμένες επιπλέον χρημάτων από το αρχικό κεφάλαιο- τόκοι.

 • Έλεγχος δαπανών από το ελεγκτικό συνέδριο. Από το 2011 ξεκίνησε ο έλεγχος των δαπανών από το ελεγκτικό συνέδριο, που μαζί με τη διαύγεια επιβάρυναν σημαντικά τις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες της ΚΕΠΑ, ενώ το στελεχιακό δυναμικό παρέμεινε το ίδιο.

• Πράξη της επιτρόπου για την καταβολή του αρχικού κεφαλαίου. Με την πράξη της αυτή η προηγούμενη επίτροπος δεν αναγνώρισε ως ορθό τον υπολογισμό του αρχικού κεφαλαίου με αποτέλεσμα να αρνηθεί την έγκριση πληρωμής σχετικών ενταλμάτων. Αυτό έγινε ενώ οι πιστωτές των συγχωνευόμενων κοινωφελών των άλλων δήμων πίεζαν για τις πληρωμές παλαιών υποχρεώσεων. Αποτέλεσμα αυτής της έλλειψης της ταμειακής ρευστότητας ήταν μια μεγάλη κρίση που ίσως και να έθετε σε αμφιβολία ακόμα και την ύπαρξη της νέας ΚΕΠΑ. Βέβαια σε δευτεροβάθμιο επίπεδο το ελεγκτικό συνέδριο δικαίωσε την ΚΕΠΑ.

 • Η αδυναμία έγκαιρης καταβολής του αρχικού κεφαλαίου από το δήμο. Η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου σε βάθος περίπου δέκα ετών, δημιουργεί προβλήματα ταμειακής ρευστότητας στην ΚΕΠΑ. Είναι κατανοητό ότι πολλές υποχρεώσεις πρέπει να καλυφθούν άμεσα και δε μπορεί να γίνει αποδεκτό από τους πιστωτές ένα τόσο μεγάλο χρονικό βάθος στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων. Μάλιστα πολλές για από τις υποχρεώσεις αυτές έχουν εκδοθεί και δικαστικές αποφάσεις, που διατάσουν την άμεση αποπληρωμή τους. Σε μια περίπτωση μάλιστα είχαμε και κατάσχεση από τραπεζικό λογαριασμό της ΚΕΠΑ εν αγνοία της επιχείρησης καταθέσεών.

• Η εμμονή του δήμου να προχωρήσει σε λογιστικό συμψηφισμό ποσού περίπου 140.000 € από το αρχικό κεφάλαιο άμεσα -το 2014, για υποχρέωση της ΚΕΠΑ προς το δήμο - αφορά υποχρέωση της κοινωφελής του δήμου Μακεδονίδας - γεγονός που επηρεάζει την ταμειακή ρευστότητα στην ΚΕΠΑ.

• Τέλος η καταβολή το 2011 στην ΚΕΠΑ ως επιχορήγηση του ποσού των 150.000 €, έναντι των προβλεπόμενων 900.000 €, γεγονός που δημιούργησε τότε στην ΚΕΠΑ συνθήκες οικονομικής ασφυξίας και μέρος των σημερινών οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει οφείλεται στο 2011.

Οικονομικά στοιχεία

Το 2011 το δημοτικό συμβούλιο Βέροιας αποφάσισε με βάση τον ν.3852/2010(Καλλικράτης) την συγχώνευση των κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων των πρώην δήμων του νομού Ημαθίας που συγχωνεύτηκαν και προέκυψε ο νέος Δήμος Βέροιας.

Η συγχώνευση αυτή αφορούσε έξι κοινωφελείς δημοτικές επιχειρήσεις, αυτές των πρώην δήμων Μακεδονίδας, Βεργίνας, Δοβρά, Απ.Παύλου και Βέροιας(ΔΗΚΕΑΠΠ και ΚΕΠΑ).

Από τις οικονομικές καταστάσεις αυτών η νέα ΚΕΠΑ παρέλαβε υποχρεώσεις ύψους 1.720.000€, ενώ αντίστοιχα τα πραγματικά στοιχεία ενεργητικού ανέρχονταν σε 428.000€. Βέβαια κατά τα έτη 2011-2014 προέκυπταν και νέες υποχρεώσεις οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στις αρχικές ή ήταν μεγαλύτερες από αυτές και τις οποίες κλήθηκε να αντιμετωπίσει η νέα ΚΕΠΑ. Αυτές υπολογίζονται μέχρι τώρα σε 140.000€ περίπου.

Από τις αρχικές υποχρεώσεις των 1.720.000€ , 221.000€ αφορούσαν ασφαλιστικούς οργανισμούς, 452.000€ δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων(Τ.Π.Δ.) και 1.047.000€ οφειλές σε προσωπικό των επιχειρήσεων, προμηθευτές και πιστωτές.

Την 31/7/2014 οι αρχικές υποχρεώσεις των 1.720.000€, έχουν περιοριστεί σε 687.000€ από τις οποίες υποχρεώσεις 17.000€ αφορούν ασφαλιστικούς οργανισμούς, 348.000€ υπόλοιπα δανείων από το Τ.Π.Δ και 322.000€ οφειλές σε προσωπικό, προμηθευτές και πιστωτές.

 

 

2011-2014 */ εκδηλώσεις – δράσεις

 

Για τα έτη 2011-2014 η Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας οργάνωσε πάνω από πεντακόσιες (500) εκδηλώσεις (μέσος ετήσιος  όρος περίπου 200 εκδηλώσεις), από τις οποίες οι μισές είναι αποκλειστική διοργάνωση της Κ.Ε.Π.Α. και με ελεύθερη είσοδο.

 

ΘΕΣΜΟΙ

Ø    Θεσμοθετήθηκαν και επιδοκιμάστηκαν από την τοπική κοινωνία δράσεις και φεστιβάλ όπως το «Βέροια Εύηχη Πόλη»(μουσικό), η «Εβδομάδα Θεάτρου» τον Μάρτη με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Έντεχνου Χορού «Ευ Δημιουργείν»,η «Εβδομάδα Σχολικής Δημιουργίας» με συμμετοχή όλων των σχολείων της Β’θμιας Εκπαίδευσης, η «Αύρα Θεάτρου» στο Άλσος , οι «Νότες Δροσιάς» ( συναυλίες καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού), η συναυλία με αφορμή την Πανσέληνο του Αυγούστου στη Βεργίνα, η Πανελλήνια Συνάντηση Μαθητικών Ορχηστρών Κιθάρας, ο Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός «Δημήτριος Βικέλας»,  έξι ετήσια φεστιβάλ Κινηματογράφου (Γαλλόφωνου, Ισπανόφωνου, Γερμανόφωνου, προβολές ταινιών από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, από το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης), διήμερα θεματικών προβολών, οι «Δράσεις Πολιτισμού στο Πάρκο»,  εκδηλώσεις-δρώμενα για παιδιά όλο το μήνα Δεκέμβρη στο Χώρο Τεχνών και στην Αντωνιάδειο Στέγη, η  ετήσια συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ) , της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης -Σ.Ο.Θ- στον Χώρο Τεχνών και της Ορχήστρας Εγχόρδων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ø    Τα  έτη 2011-2014 η Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας διοργάνωσε ή είχε την τιμή να φιλοξενήσει μεγάλες εκδηλώσεις όπως η   συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Βερολίνου στον Χώρο Τεχνών, η συναυλία της  Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στη Βεργίνα , η συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ στον Χώρο Τεχνών, η συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδος αλλά και άλλες εκδηλώσεις μουσικές , θεατρικές, εκπαιδευτικές  με αξιόλογους Έλληνες και ξένους δημιουργούς. Έμφαση δόθηκε στην υποστήριξη νέων – ανερχόμενων καλλιτεχνών.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ-ΤΡΙΤΩΝ

Ø     Επιπλέον η Κ.Ε.Π.Α. φιλοξένησε στους χώρους της και  υποστήριξε με τεχνικά μέσα και προσωπικό εκδηλώσεις σχολείων όλων των βαθμίδων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Δ/νσεις και τη Σχολική Επιτροπή Δήμου Βέροιας, αλλά και φορέων-συλλόγων  όπως η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, το Υπουργείο Γεωργίας, το Β’ Σώμα Στρατού, η Δ/νση Τροχαίας, η Αστυνομική Δ/νση Ημαθίας, το Μουσικό Σχολείο Βέροιας κ.α)  συλλόγων ειδικού σκοπού (Πρωτοβουλία για το Παιδί, ΚεΜαΕΔ, ΕΕΕΕΚ Μακροχωρίου, Παιδιά της Άνοιξης, Σύλλογος Καρκινοπαθών Ν.Ημαθίας, Σύλλογος Διαβητικών Βέροιας, συλλογο Καρκινοπαθ’ων Ημαθίας, «Φλογα» κ.α) επιστημονικών συλλόγων (Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας, Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας, Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν.Ημαθίας, Μαθηματική Εταιρία κ.α) πολιτιστικών κ.α συλλόγων ( Εύξεινος Λέσχη Βέροιας, Σύλλογος Μικρασιατών Ν.Ημαθίας, Λαογραφικός Σύλλογος Βλάχων Βέροιας, Θρακική Εστία Βέροιας, Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας, Μ.Α.Σ «η Καλλιθέα», Π.Γ.Σ Βέροιας «ο Προμηθέας», όμιλος Φίλων Θεάτρου και Τεχνών Βέροιας, Φωτογραφική Ομάδα Αντίθεσις κ.α.

 

 

Όλες οι παραπάνω εκδηλώσεις πραγματοποιηθήκαν όχι μόνο καθημερινές (εργάσιμες για το Δημόσιο) αλλά και Σαββατοκύριακα και σε επίσημες αργίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι παιδικές εκδηλώσεις της Κ.Ε.Π.Α  είχαν σχεδόν όλες ελεύθερη είσοδο, ενώ σε όσες υπήρχε εισιτήριο προβλέπονταν δωρεάν είσοδος για συγκεκριμένο αριθμό παιδιών –σε συνεργασία με τους σχετικούς συλλόγους- και ανέργων. Για το 2014 (κ μέχρι στιγμής) ο αριθμός των εκδηλώσεων της Κ.Ε.Π.Α αυξήθηκε κατά 50%, ενώ η επιχείρηση  υποστηρίζει τη λειτουργία ακόμη τριών  χώρων , της Δημοτικής Βιβλιοθήκης «Θ.Ζωγιοπούλου», του Μουσείου Εκπαίδευσης Βέροιας και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Μακροχωρίου . Επίσης, ξεναγεί  επισκέπτες  στην πόλη και κυρίως στην Εβραϊκή Συνοικία .

 

 

Τομέας  Προγραμματισμού κ Οργάνωσης Παραγωγής

εκδηλώσεων Κ.Ε.Π.Α

 

 

Εκπαίδευση

 

 

Στα τμήματα της Κ.Ε.Π.Α., Ωδείο – Σχολή Χορού – Εικαστικά – Λαογραφία – Φιλαρμονική- Κινηματογράφος- Κατασκευές και Κόσμημα  κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία είχαμε 900 μαθητές σε ετήσια βάση . Πολιτική της επιχείρησης είναι οι χαμηλές τιμές  και εκπτώσεις στα δίδακτρα, διατηρώντας παράλληλα την υψηλή ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι εκτεταμένες ζημιές στις καλλιέργειες του Δήμου Νάουσας στο επίκεντρο της συνάντησης του Δημάρχου Nάουσας με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ

Οι εκτεταμένες ζημιές στις καλλιέργειες του Δήμου...

Η επίσπευση των διαδικασιών για την καταβολή...

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ: Ανάδειξη προβλημάτων και εύρεση λύσεων σε αυτά λόγω πανδημίας  COVID-19 μέσω Τηλεδιάσκεψης

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ...

Στις 14/04/2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ του...

Ολοκληρώθηκαν τα δωρεάν Rapid Test στη συνοικία του Προμηθέα

Ολοκληρώθηκαν τα δωρεάν Rapid Test στη συνοικία του...

Με την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών ...

Δωρεάν Rapid Test στον οικισμό Μέσης Δήμου Βέροιας

Δωρεάν Rapid Test στον οικισμό Μέσης Δήμου Βέροιας

Δωρεάν έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του νέου...

Απονομή τιμητικής πλακέτας στον απερχόμενο Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, Διονύση Κούγκα

Απονομή τιμητικής πλακέτας στον απερχόμενο Διευθυντή...

Την Παρασκευή 16-04-2021 ο Διευθυντής της Διεύθυνσης...

Με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου, συναντήθηκε στην Αθήνα ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας

Με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων...

Συνάντηση με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών...

‘Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Δημήτριος Γ. Μούρνος

‘Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Δημήτριος Γ....

Απεβίωσε σε ηλικία 49 ετών ο Δημήτριος Γεωρ. Μούρνος....

Πάσχα 2021 - Η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου: Ανοικτές εκκλησίες τη Μεγάλη Εβδομάδα - Ανάσταση στις 21:00 στο προαύλιο

Πάσχα 2021 - Η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου: Ανοικτές...

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Απεβίωσε σε ηλικία 49 ετών ο Δημήτριος Γεωρ. Μούρνος. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην κοινωνία της Βέροιας. Ηταν πατέρας τεσσάρων παιδιών και διακρινόταν για τον πράο χαρακτήρα του. Η κηδεία του θα γίνει σήμερα...

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας (ΔΙΣ) συνεδρίασε υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου και αποφάσισε το άνοιγμα των ιερών ναών κατά τη διάρκεια...

Σε πελάγη ευτυχίας βρίσκονται από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 11 Απριλίου ο Αντώνης Καραβασίλης και η σύζυγός του Βιολέτα Ηλιάδη που έφεραν στον κόσμο ένα υγιέστατο και χαριτωμένο κοριτσάκι.  Τρισευτυχισμένοι...

Στον Προμηθέα βρέθηκε σήμερα ο Σύλλογος Νεολαίας Βέροιας για τον καθαρισμό της περιοχής μαζεύοντας 30 σακούλες γεμάτες από σκουπίδια!@@ads-307@@@@ads-307@@Σε ανάρτηση τους στο fb αναφέρουν: @@ads-307@@Απόλυτη επιτυχία!...