26-28 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΠΑΥΛΕΙΩΝ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Υπομονή και την Καρτερία κατά τον Απ. Παύλο

26-28 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΠΑΥΛΕΙΩΝ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Υπομονή και την Καρτερία κατά τον Απ. Παύλο

Με το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδιρο με θέμα “Υπομονή και καρτερία στη σύγχρονη εποχή κατά τον Απόστολο Παύλο” λήγουν οι εκδηλώσεις και των φετινών Παυλείων που διοργανώνει η Ι. Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας. Οι εργασίες του Συνεδρίου που θα γίνει στο Χώρο Τεχνών Βέροιας ξεκινούν την Παρασκευή 26 Ιουνίου και ολοκληρώνονται την Κυριακή 28 Ιουνίου.

Το πρόγραμμα του διημέρου έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  26 ΙΟΥΝΙΟΥ FRIDAY, JUNE 26th

09:30 – 10:45  Ἐπίσημη Ἔναρξη  Official opening

Ὕμνοι Ἀποστόλου Παύλου  Apostle Paul’s hymns

Χαιρετισμοί  Greetings

Κήρυξη ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα.

Opening of the Proceedings of the Congress by His Eminence the Metropolitan Panteleimon of Veria, Naoussa and Kampania

10:45 – 11:10  Διάλειμμα  Break

Α΄ Συνεδρία  1st SESSION

Πρόεδρος Chairman

Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου

Κοσμήτωρ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

 11:10 – 11:30  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 

 Ὁμ. Καθηγητής – Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.

Ὑπομονή καί καρτερία στήν παύλεια θεολογία (ἐναρκτήρια εἰσήγηση)

 Patience and endurance in Pauline theology (opening speach)

11:30 – 11:50  Συζήτηση  Discussion

11:50 – 12:10  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΛΕΖΟΣ

Καθηγητής – Θεολογική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Ὑπομονή καί καρτερία στά Εὐαγγέλια καί τήν Ἀποκάλυψη

Patience and endurance in the Gospels and the Revelation

12:10 – 12:30  Συζήτηση  Discussion

12:30 – 12:50  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΪΜΑΚΗΣ

Ὁμ. Καθηγητής – Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.

Ὑπομονή καί καρτερία στήν Παλαιά Διαθήκη

Patience and endurance in the Old Testament

12:50 – 13:10  Συζήτηση  Discussion

Β΄ Συνεδρία  2nd SESSION

Πρόεδρος  Chairman

Ὁμ. Καθηγητής Ἀστέριος Ἀργυρίου

18:00 – 18:20  Ἀνάγνωση Μηνυμάτων  Messages – Greetings

18:20 – 18:40  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ

Ἀν. Καθηγητής Τμ. Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν Παν. Θεσσαλίας

Ἡ ὑπομονή καί ἡ καρτερία ὡς ἀπάντηση στίς ἐποχές κρίσης

Patience and endurance in response to times of crisis

18:40 – 19:00  Συζήτηση Discussion

19:00 – 19:20  πρωτ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

Διδάκτωρ  Θεολογίας Α.Π.Θ. 

Ὑπομονή καί καρτερία στήν ὑμνογραφία τῆς Ἐκκλησίας

Patience and endurance in the hymnography of the Ecclesia

19:20 – 19:40  Συζήτηση Discussion

19:40 – 20:00 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΤΣΙΟΥΜΗ

Ὁμ. Καθηγήτρια – Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΜΙΑ – ΤΣΕΡΝΟΥ 

Ἀν. Καθηγήτρια – Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ. 

Ἡ ἀποτύπωση τῆς ὑπομονῆς καί τῆς καρτερίας στήν παλαιοχριστιανική καί βυζαντινή τέχνη

The rendering of patience and perseverance in Early Christian and Byzantine art

20:00 – 20:20  Συζήτηση  Discussion

20:20 – 20:30  Ἀπονομή Διακρίσεων  Conferring of honors

20:30 – 21:00  Διάλειμμα  Break

21:00 – 22:30  «Ἀγάπησα τό μαρτύριο. ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ: Τῶν πασχόντων ἰατρός καί λιμάνι», Μουσική ἐκδήλωση,  “SAINT LUKE”, Concert

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ  SATURDAY, JUNE 27th

Γ΄ Συνεδρία 3rd SESSION

Πρόεδρος Chairman

Ὁμ. Καθηγητής Ἰωάννης Καραβιδόπουλος

09:30 – 09:50  Ἀνάγνωση Μηνυμάτων  Messages - Greetings

09:50 – 10:10  ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

Ὁμ. Καθηγητής – Πανεπιστημίου Στρασβούργου

Ἡ Τουρκοκρατία ὡς περίοδος ἄσκησης ὑπομονῆς καί καρτερίας

The Ottoman occupation  as a time of exercising patience and endurance

10:10 – 10:30  Συζήτηση Discussion

10:30 – 10:50  ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Καθηγητής – Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.

Παύλεια ἐπίδραση στή διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου γιά τήν καρτερία καί τήν ὑπομονή

Pauline effect on the teachings of St. Neophytos the Recluse as to endurance and patience

10:50 – 11:10  Συζήτηση  Discussion

11:10 – 11:40  Διάλειμμα  Break

Δ΄ Συνεδρία 4th SESSION

Πρόεδρος Chairman

Μητροπολίτης Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεώργιος

11:40 – 12:00  Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διδάκτωρ HST καί Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Θετικές ἐπιστῆμες καί ὑπομονή

Exact Sciences and patience

12:00 – 12:20  Συζήτηση  Discussion

12:20 – 12:40  Πρωτ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ

Ἀν Καθηγητής – Θεολογική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. / Ψυχίατρος 

Ἡ ὑπομονή ὡς ἀντίδοτο τοῦ ἄγχους.

Patience as an antidote to stress

12:40 – 13:00  Συζήτηση  Discussion

13:00 – 13:20  Ἀπονομή Διακρίσεων  Conferring of honors

Ε΄ Συνεδρία 5th SESSION

Πρόεδρος  Chairman

Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος

18:00 – 18:20  Ἀνάγνωση Μηνυμάτων Messages – Greetings

18:20 – 18:40  Ἀρχιμ. ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΜΠΟΝΗΣ

Ἱεροκῆρυξ - Ἱερά Μονή Πετράκη Ἀθηνῶν 

Ὑπομονή καί καρτερία στόν μοναχισμό καί τό γάμο

Patience and endurance in monasticism and marriage

18:40 – 19:00  Συζήτηση Discussion

19:00 – 19:20  ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ

Διδάκτωρ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., Διδάσκουσα Α.Ε.Α.Θ.

Ἡ ὑπομονή ὡς ἡ ἀπάντηση τοῦ ἀνθρώπου στή σιωπή τοῦ Θεοῦ

Patience as the response of man to the silence of God

19:20 – 19:40  Συζήτηση Discussion

19:40 – 20:00  Μοναχή ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Καθηγουμένη Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Μικροκάστρου

Ὑπομονή καί καρτερία στή ζωή καί τήν διδασκαλία συγχρόνων ἀσκητῶν γερόντων.

Patience and endurance in the life and teachings of contemporary ascetic elders.

20:00 – 20:20  Συζήτηση  Discussion

20:20 – 20:45  Απονομή Διακρίσεων  Conferring of honors

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ   SUΝDAY, JUNE 28th

07:00 – 10:30  Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία  Matins and Divine Liturgy 

Στ΄ Συνεδρία 6th SESSION

Πρόεδρος Chairman

Ὁμ. Καθηγητής Ἰωάννης Γαλάνης

11:30 – 11:50  Μητροπολίτης Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ

Οἱ ἀρετές τῆς ὑπομονῆς καί καρτερίας στούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας

The virtues of patience and endurance in the Fathers of the Church

11:50 – 12:10  Συζήτηση Discussion

12:10 – 12:30  Μητροπολίτης Ἀργολίδος κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Ἡ διάσταση τῆς ὑπομονῆς καί τῆς καρτερίας στό μαρτύριο

The dimension of patience and endurance in martyrdom

12:30 – 12:50  Συζήτηση  Discussion

12:50 – 13:00  Ἀπονομή Διακρίσεων  Conferring of honors

13:00 – 13:20  Παρουσίαση τοῦ Τόμου Πρακτικῶν τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου τῶν Κ΄Παυλείων (Ἰούνιος 2014) 

Presentation of the Proceedings Volume of the 20th Pavleia (June 2014) International Congress

Λήξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα 

Closing of the proceedings of the Congress by His Eminence the Metropolitan Panteleimon of Veria, Naoussa and Kampania

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

WORSHIP CELEBRΑTIONS

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 

SUΝDAY, JUNE 28th

19:00 – 21:00  Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό

Great Hierarchal Vespers in the Cathedral

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 

 MONDAY, JUNE 29th

07:00 – 11:00  Ὄρθρος καί Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό

Matins and Hierarchal Cocelebration of the Divine Liturgy in the Cathedral

19:00 – 21:00  Λιτανεία πρός τό «Βῆμα» τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μέ τή συμμετοχή τῶν ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καί Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν

Procession to St Paul’s “Altar” and festal Hierarchal Vespers with the participation of the representativies of the Orthodox Patriarchates and Autocephalous Churches

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   

ORGANISING COMMITEE

† Παντελεήμων, Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας

Κωνσταντῖνος Βοργιαζίδης, Δήμαρχος Βεροίας

Ἀρχιμανδρίτης Ἀθηναγόρας Μπίρδας, Πρωτοσύγκελλος 

Ἀρχιμανδρίτης Δημήτριος Μπακλαγῆς, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος 

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ACADEMIC COMMITEE

Ἰωάννης Καραβιδόπουλος, Ὁμ. Καθηγητής Α.Π.Θ. (Πρόεδρος)

Μητροπολίτης Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεώργιος, Καθηγητής Α.Ε.Α.Θ.

Ἰωάννης Γαλάνης, Ὁμ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Χαράλαμπος Ἀτματζίδης, Ἐπ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Αἰκατερίνη Τσαλαμπούνη, Ἐπ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ SECRETARY

Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Χαλδαιόπουλος

Ἀρχιμανδρίτης Καλλίνικος Λημνιώτης

Οἰκ. Λάζαρος Μουρατίδης

Δημήτριος Σαραντῆς

Νικόλαος Σούμπουρος

Θεόδωρος Ἀναστασόπουλος

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ SPONSORS

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας ταξιδεύει στο Edje Hill Univercity Of England

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους...

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους...

Πρωτοβουλία για το Παιδί: Ετήσια εκδήλωση προς τιμήν των εθελοντών της

Πρωτοβουλία για το Παιδί: Ετήσια εκδήλωση προς τιμήν...

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί διοργανώνει τη τρίτη...

“Από το Broadway στο Hollywood” - Συναυλία με μουσικές και τραγούδια από διάσημα Musicals την Κυριακή στο Χώρο Τεχνών Βέροιας

“Από το Broadway στο Hollywood” - Συναυλία με μουσικές και...

 To Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής...

Συναυλία για το   Γηροκομείο Νάουσας

Συναυλία για το Γηροκομείο Νάουσας

  Το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης &...

Αφιέρωμα στον Μάνο Ελευθερίου

Αφιέρωμα στον Μάνο Ελευθερίου

ΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ(τραγούδι)-ΜΑΝΟΛΗΣ...

Εκδηλώσεις σήμερα στη Βέροια για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Εκδηλώσεις σήμερα στη Βέροια για την επέτειο του...

Την επέτειο του Πολυτεχνείου τιμάει σήμερα Σάββατο 17...

Μουσική εκδήλωση, στο πλαίσιο του εορτασμού της «Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων», από την 1η Μεραρχία Πεζικού

Μουσική εκδήλωση, στο πλαίσιο του εορτασμού της...

Την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 19:00, στο πλαίσιο του...

"Πολιτισμός 2030" - συνάντηση στην Ελευσίνα

Γράφει  ο πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Νίκος Μαυροκεφαλίδης*...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Οι προκλήσεις & το μέλλον του Περιφερειακού & Κλαδικού τύπου - 1η Ενότηταhttps://www.youtube.com/watch?v=LhYHKBT_Up8&feature=youtu.beΟι προκλήσεις & το μέλλον του Περιφερειακού & Κλαδικού τύπου - 2η...

Παρασκευή 20 Ιουλίου και ώρα 9.15 μ.μ.στο Θέατρο Άλσους «Μελίνα Μερκούρη»Η Συνάντηση του Σταύρου Ξαρχάκου με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη ήταν τελικά… Η Συνάντηση που ζητούν όλοι και αυτήν την χρονιά!Η μοναδική...

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας ανοίγει τα φτερά του για να ταξιδέψει στις οθόνες της Ελλάδας και του εξωτερικού. 7 ταινίες από το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ...

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί διοργανώνει τη τρίτη τακτική ετήσια εκδήλωση προς τιμήν των Εθελοντών της, που θα γίνει το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 20:30 στο Κέντρο «Ακρόπολη».Είναι σε όλους γνωστή η μεγάλη...