21 ομάδες και 370 μαθητές φέτος στα Τμήματα Θεατρικής Υποδομής του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας     --Έναρξη στις 5 Οκτωβρίου 2018

21 ομάδες και 370 μαθητές φέτος στα Τμήματα Θεατρικής Υποδομής του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας --Έναρξη στις 5 Οκτωβρίου 2018

Μετά από 11 χρόνια που το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βέροιας στο πλαίσιο των Θεατρικών του Δράσεων, διοργανώνει σειρά εργαστηρίων για όλες τις ηλικιακές ομάδες της πόλης που ενδιαφέρονται για την  τέχνη του θεάτρου καλεί και πάλι τους φίλους του, να έρθουν κοντά στην τέχνη του θεάτρου γνωρίζοντάς την «εκ των έσω!».

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ:

Η   θεατρική   αγωγή  απευθύνεται   σε   άτομα   όλων  των ηλικιών. Περιλαμβάνει  θεατρικό  παιχνίδι, ασκήσεις (ρυθμού, εμπιστοσύνης, παρατηρητικότητας, μνήμης, αισθήσεων, φαντασίας, επικοινωνίας, συνεργασίας),  σωματική   έκφραση,  φωνή- λόγο,  μουσικοκινητικές   ασκήσεις, 

παιχνίδια ρόλων,  αυτοσχεδιασμούς, δραματοποίηση  κ.α.

Τα εργαστήρια είναι χωρισμένα ηλικιακά ως εξής:

 1ο Τμήμα «Τα Αστεράκια»

Εργαστήρι Θεατρικής Υποδομής  παιδιών με ΥΛΑ  - «Δραματοποίηση Κοινωνικών Ιστοριών».

Το εργαστήρι απευθύνεται σε παιδιά με ΥΛΑ (Υψηλής Λειτουργικότητας Αυτισμό) Σύνδρομο Asperger ηλικίας  5 – 10 ετών και ο  βασικός άξονάς του είναι η  «Δραματοποίηση Κοινωνικών Ιστοριών». Συγκεκριμένα:

- Οι Κοινωνικές Ιστορίες αποτελούν κοινωνικά σενάρια – καταστάσεις και αποσκοπούν στη μείωση ή αντιμετώπιση κοινωνικών και επικοινωνιακών δυσκολιών.

- Στόχος μας είναι μία πρώτη προσέγγιση του παιδιού με τον κόσμο του θεάτρου μέσω της δραματοποίησης Κοινωνικών Ιστοριών.

- Η θεατρική αγωγή προωθεί την βιωματική, τη συνεργατική και την ενεργητική μάθηση μέσω της εμπειρίας, της μίμησης, της ταύτισης, της εξερεύνησης, της ομαδικότητας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, καθώς και της εκμάθησης και εφαρμογής επίλυσης προβλημάτων.

- Ο συνδυασμός των κοινωνικών ιστοριών με την θεατρική αγωγή συμβάλλει σημαντικά στην πρόσληψη και επεξεργασία πληροφοριών, τη διαχείριση των συναισθημάτων, την ανάπτυξη επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά και την ενίσχυση της φαντασίας και της δημιουργικότητας.

2ο Τμήμα «Όνειρο», «Κομήτες Α’»  «Μικροί Κομήτες» «Κομήτες» «ΣΒΟΥΡΕΣ» και ΘΕΑΤΡΟΠΑΓΙΔΑ»

Εργαστήρια Θεατρικής Υποδομής «Προσχολικής Ηλικίας και παιδιών της Α’ & Β’ Δημοτικού» (5- 9 ετών)                                                                     

Μια πρώτη προσέγγιση του παιδιού με τον κόσμο του θεάτρου.

Βασικός στόχος των εργαστηρίων είναι η  ομαδοποίηση και συμμετοχή των παιδιών σε ένα κοινωνικό σύνολο μέσα από δραματοποίηση παραμυθιών και θεατρικών παιχνιδιών κατάλληλων για αυτές τις ηλικίες.       

3ο Τμήμα  « «ΣΧΕΔΙΟ Α’» & «ΣΧΕΔΙΟ Β’»

Εργαστήρια Θεατρικής Υποδομής  παιδιών  9- 12 ετών - Μια πρώτη προσέγγιση του παιδιού με τον κόσμο του θεάτρου.

- Μέσα από τη διασκεδαστική λειτουργία του οργανωμένου παιχνιδιού, το παιδί  γνωρίζει και οξύνει την έννοια της συνεργασίας, της ομαδικότητας και της εφευρετικότητας. Μαθαίνει να σέβεται τους φίλους του, να διεκδικεί την ελευθερία του, να αντιλαμβάνεται τη δύναμη του συνόλου.
 - Με τη βοήθεια απλών ασκήσεων αντιλαμβάνεται το σώμα του και τη σχέση του με το χώρο και το χρόνο.
- Αναπτύσσει την φαντασία του και τη χρησιμοποιεί δημιουργικά, κυρίως μέσα από ασκήσεις μίμησης και παντομίμας.
- Εξελίσσει την επικοινωνία εντός της ομάδας, συν-κοινωνεί και αναπτύσσει κώδικες όπου ο λόγος δεν είναι απαραίτητος.
- Γνωρίζει στοιχεία του κόσμου (κινήσεις, ήχους, μεγέθη, ποιότητες, αισθήσεις ) και δημιουργεί εικόνες και μικρά δρώμενα.
Στόχος , σ’ αυτήν την ηλικία, είναι πρωταρχικά το παιδί να βιώσει τη χαρά του οργανωμένου παιχνιδιού, να κοινωνικοποιηθεί και παράλληλα να γνωρίσει τις πολλαπλές ιδιότητες και χρήσεις του σώματός του, με κυριότερη αυτή της επικοινωνίας. 

4ο Τμήμα  «Ονειροπόλοι», «Στιχομυθία» και «Στιχομυθία»

Εργαστήρια Θεατρικής Υποδομής  παιδιών γυμνασίου 12-15 ετών.

 «Εισαγωγή στη θεατρική δράση».

- Το παιδί νιώθει την ανάγκη να γίνει το ίδιο δημιουργός, σκηνοθέτης και ηθοποιός στο δικό του θεατρικό κόσμο.
- Σταδιακή χρήση όλων των εκφραστικών μέσων (σώμα, φωνή, σχέση με το χώρο).
- Μέσα πάντα από το παιχνίδι και τις ασκήσεις εντοπίζει τις βασικές θεατρικές έννοιες. Αυτοσχεδιάζει και πειραματίζεται.
- Γνωριμία με την έννοια ¨ηθοποιός¨ και θεατρική τη πράξη.
Στόχος, η ανάπτυξη της θεατρικής συνείδησης του παιδιού. 

5ο Τμήμα «Ονειροπόλοι», «Ορίζοντες» και «Πρώτη Πράξη»

Εργαστήρι Θεατρικής Υποδομής παιδιών λυκείου 16 – 18 ετών.

 «Εισαγωγή στη θεατρική δράση».

Ο έφηβος νιώθει την ανάγκη να γίνει το ίδιο δημιουργός, σκηνοθέτης και ηθοποιός στον δικό του θεατρικό κόσμο.
- Σταδιακή χρήση όλων των εκφραστικών μέσων (σώμα, φωνή, σχέση με τον χώρο   και τον χρόνο).
- Μέσα πάντα από το παιχνίδι και τις ασκήσεις εντοπίζει τις βασικές θεατρικές έννοιες. Αυτοσχεδιάζει και πειραματίζεται.
- Γνωριμία με την έννοια ¨ηθοποιός¨ και θεατρική πράξη.
Στόχος, η ανάπτυξη της θεατρικής συνείδησης του εφήβου.

6ο Τμήμα «Πειραματική Σκηνή» «Έκφραση Α’»,  «Έκφραση Β’» ,“Σανίδι» και «Ομάδα Μάγδας Πένσου»

Εργαστήρια  Θεατρικής Υποδομής 18 ετών και άνω.

      « Εισαγωγή στη θεατρική δράση».

-Τα εργαστήρια απευθύνονται σε ενήλικες, που νιώθουν την ανάγκη να εκφραστούν μέσα από το θέατρο. Που νιώθουν την ανάγκη να γίνουν οι ίδιοι δημιουργοί, σκηνοθέτες και ηθοποιοί στο δικό τους θεατρικό κόσμο.
- Σταδιακή χρήση όλων των εκφραστικών μέσων (σώμα, φωνή, σχέση με το χώρο).
- Μέσα από τις ασκήσεις εντοπίζουν τις βασικές θεατρικές έννοιες. Αυτοσχεδιάζουν και πειραματίζονται.
- Γνωριμία με την έννοια  ηθοποιός  και τη θεατρική πράξη.
 Στόχος, η ανάπτυξη της θεατρικής συνείδησης.

7ο Τμήμα, ομάδες παιδιών δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου κι ενηλίκων: «Θεατρικό τραγούδι»

 Στόχοι του εργαστηρίου είναι η απελευθέρωση της φωνής, η οποία είναι αυτή που εκφέρει το λόγο, η διεύρυνση της μουσικοθεατρικής αντίληψης και η αναζήτηση του τι σημαίνει αφήγηση μιας ιστορίας με μέσο το τραγούδι.

Με εργαλεία τη φωνή, το σώμα, το ρυθμό και το λόγο  αναζητούμε τη θεατρική ερμηνεία τραγουδιών ως μέλος ενός συνόλου αλλά και ως μονάδα. Με μέσο τη φωνή  είτε μελωδικά, είτε ρυθμικά, θα αφηγηθούμε ιστορίες αντλούμενες από το ρεπερτόριο του θεάτρου, του κινηματογράφου, της παράδοσης και των παραμυθιών. 

Κάθε μάθημα θα περιλαμβάνει:

·                     Ορθοφωνία – Αγωγή του λόγου

·                     Πολύ αυτοσχεδιασμό με στόχο να ενεργοποιηθούν όλα τα εκφραστικά μέσα

·                     Παιχνίδι, κατά κύριο λόγο, το οποίο σημαίνει χαλάρωση, διασκέδαση αλλά και συνέπεια στους κανόνες του.

Οι μαθητές των θεατρικών  εργαστηρίων της Κ.Ε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας θα συναντιούνται στους  Χώρους Προβών  (2ος και 3ος όροφος) του  Χώρου  Τεχνών τις εξής μέρες και ώρες: 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

1.Παρασκευή:  5:30 μ.μ.  –   7:00 μ.μ.       3ο   τμήμα   ( 11   –  12 ετών (E’ -  ΣΤ’  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) Χρήστος Κυπαρισσόπουλος

        «ΣΧΕΔΙΟ Α’»  ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ

2. Παρασκευή:  7:00 μ.μ.  –   8:30 μ.μ.       3ο   τμήμα   ( 11   –  12 ετών (E’ -  ΣΤ’  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ) Χρήστος Κυπαρισσόπουλος

        «ΣΧΕΔΙΟ Β’» ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ

3. Σάββατο:   9:30 π.μ.  –     10:30 π.μ      1ο   τμήμα       Μαρία  Κυροπούλου

        «ΤΑ ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ»   ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ

4. Σάββατο:  10:00 π.μ.  –    11:30 π.μ       2ο   τμήμα      ( 6  --   7  ετών (Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) Δήμητρα  Σταματίου

       «ΚΟΜΗΤΕΣ »  ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ Β’ αίθουσα

5. Σάββατο:  11:30 π.μ.  –      1:00 μ.μ.      2ο   τμήμα     ( 7   --  8  ετών (Γ’  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ) Δήμητρα  Σταματίου

        «ΟΝΕΙΡΟ»  ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ Β’ αίθουσα

6. Σάββατο: 1:00 μ.μ.      –     2:30 μ.μ.     2ο   τμήμα     ( 8   --  9  ετών (Δ’  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) Δήμητρα  Σταματίου

        «ΘΕΑΤΡΟΠΑΓΙΔΑ»  ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ Β’ αίθουσα

7. Σάββατο:   5:00 π.μ.  –       6:30 μ.μ.      2ο   τμήμα         ( 5   --   6  ετών (ΠΡΟΝΗΠΙΑ ΝΗΠΙΑ, Α’  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Δήμητρα Σταματίου   

     «ΜΙΚΡΟΙ ΚΟΜΗΤΕΣ»  ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ Β’ αίθουσα

8. Σάββατο:   6:30 π.μ.  –       8:00 μ.    2ο   τμήμα     ( 6  --   7  ετών  (Β’,  Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) Δήμητρα Σταματίου

       «ΣΒΟΥΡΕΣ»  ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ Β’ αίθουσα

9. Σάββατο:  12:30 μ.     –      2:30 μ.μ       4ο   τμήμα     (12  –   15  ετών  (Α’ & Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ) Πέτρος Μαλιάρας

         «ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ»  ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ

10.               Σάββατο:   2:30 μ.μ.  –       4:30 μ.μ.     4ο   τμήμα    ( 12  -   15   ετών (Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  )  Πέτρος Μαλιάρας

          «ΣΤΙΧΟΜΥΘΙΑ» ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ

11.               Σάββατο:   4:30 μ.μ.  –       7:30 μ.μ.      5ο   τμήμα         (15  –  17  ετών (ΛΥΚΕΙΟ) Πέτρος Μαλιάρας

         «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ

12.               Σάββατο:   7:30 μ.μ.  –     10:30 μ.μ.      6ο   τμήμα         (18     και  άνω ) Κωνσταντίνος  Αποστολίδης

       «ΕΚΦΡΑΣΗ Γ’»  ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ

13.               Κυριακή:   10:00 π.μ.  –       1:00 μ.μ.      5ο   τμήμα         (15  –  17  ετών (ΛΥΚΕΙΟ)) Πέτρος Μαλιάρας

        «ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ» ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ  

14.               Κυριακή   1:00 μ.μ.  –           4:00 μ.μ.      5ο   τμήμα          (15  –  17  ετών (ΛΥΚΕΙΟ) ) Πέτρος Μαλιάρας

        «ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΟΙ» ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ

15.               Σάββατο:  7:30 μ.μ.  –      10:30 μ.μ.  και    Κυριακή   4:00 μ.μ.  –   7:00 μ.μ.

    6ο   τμήμα         (18    και  άνω ) Πέτρος Μαλιάρας

      «ΣΑΝΙΔΙ»      ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ                                  

16.               Δευτέρα :   4:00 μ.μ.  –    10:00 μ.μ.      6ο   τμήμα         (18    και  άνω ) Κωνσταντίνος Αποστολίδης «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ» ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ

17.                Τρίτη 6: 00 μ.μ. –  9:00 μ.μ.  6ο  τμήμα  (18 και άνω)  Μάγδα Πένσου

               «ΟΜΑΔΑ ΜΑΓΔΑΣ ΠΕΝΣΟΥ»   ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ

18.               Τετάρτη  :  6:00 μ.μ.  –       10:30 μ.μ.      6ο   τμήμα       (18   και  άνω ) Κωνσταντίνος Αποστολίδης

        «ΕΚΦΡΑΣΗ Β’» ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ

19.               Πέμπτη  5: 00  μ.μ.  –        7:00 μ.μ.        7ο   τμήμα    (παιδιά)   Έλενα Χασιώτου - Μουδίρη

      «ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΠΑΙΔΙΩΝ»  ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ

20.               Πέμπτη  7: 00 μ.μ.  –      9:00 μ.μ.          7ο   τμήμα         (18   και  άνω ) Έλενα Χασιώτου - Μουδίρη

       «ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»   ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΩΝ

 

Έναρξη μαθημάτων: Παρασκευή 5  Οκτωβρίου 2018

Εγγραφές από Δευτέρα 10.09 έως Δευτέρα 24.09.2018


Κόστος μηνιαίας συμμετοχής: 10 ευρώ, 20 ευρώ: «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ» και «ΣΑΝΙΔΙ» και 15 ευρώ «ΕΚΦΡΑΣΗ Β’»

 

 

Πληροφορίες: γραφεία ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας, 3ος όροφος Χώρου Τεχνών, 2331078140,42 

 

 

//////////////

 

 

 

 

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κατασκήνωση 5ης Αγέλης : Οι Γαλάτες ταξίδεψαν στο χωριό τους

Κατασκήνωση 5ης Αγέλης : Οι Γαλάτες ταξίδεψαν στο χωριό...

Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 και οι Γαλάτες μας προσκαλούν να...

“ Η Μάσα και ο αρκούδος” στο  Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αλεξάνδρειας

“ Η Μάσα και ο αρκούδος” στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο...

Τη Δευτέρα 22 Ιουλίου στις 21:00 στο  «Ανοιχτό Δημοτικό ...

Εκπληκτική εμφάνιση του Α.Ο.Ρ.Γ. ΒΕΡΟΙΑΣ: Οκτώ ομαδικά κύπελλα και δύο ατομικά στους χορευτικούς αγώνες KAVALA OPEN 2019

Εκπληκτική εμφάνιση του Α.Ο.Ρ.Γ. ΒΕΡΟΙΑΣ: Οκτώ ομαδικά...

ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΙ ΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ Α.Ο.Ρ.Γ...

Η Παιδική ταινία ‘’Αλαντίν’’ σήμερα στο Θερινό Κινηματογράφο Αλεξάνδρειας

Η Παιδική ταινία ‘’Αλαντίν’’ σήμερα στο Θερινό...

Σήμερα Τετάρτη 17 Ιουλίου στο πλαίσιο του Θερινού ...

Αποστολή της Ευξείνου Λέσχης Επισκοπής στη Ρόδο

Αποστολή της Ευξείνου Λέσχης Επισκοπής στη Ρόδο

Η Εύξεινος Λέσχη Επισκοπής Νάουσας ύστερα από...

5η Ομάδα Προσκόπων Βέροιας: Ολοκληρώθηκε η κατασκήνωση και από Σεπτέμβριο πολλές εκπλήξεις

5η Ομάδα Προσκόπων Βέροιας: Ολοκληρώθηκε η κατασκήνωση...

Ολοκληρώθηκε και φέτος η κατασκήνωση της 5ης Ομάδας...

21o Συναπάντημα Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων στην Παναγία Σουμελά! Από 18 έως 21 Ιουλίου

21o Συναπάντημα Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων στην...

Το Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα και το Σωματείο...

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΥΝΗΓΟΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΩΝ στο θερινό ΚινηματοΘέατρο ΣΤΑΡ

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΥΝΗΓΟΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΩΝ στο θερινό...

Την Παρασκευή 19 ΙΟΥΛΙΟΥ στις 20.00Στον πύργο που...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Οι προκλήσεις & το μέλλον του Περιφερειακού & Κλαδικού τύπου - 1η Ενότηταhttps://www.youtube.com/watch?v=LhYHKBT_Up8&feature=youtu.beΟι προκλήσεις & το μέλλον του Περιφερειακού & Κλαδικού τύπου - 2η...

Παρασκευή 20 Ιουλίου και ώρα 9.15 μ.μ.στο Θέατρο Άλσους «Μελίνα Μερκούρη»Η Συνάντηση του Σταύρου Ξαρχάκου με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη ήταν τελικά… Η Συνάντηση που ζητούν όλοι και αυτήν την χρονιά!Η μοναδική...

Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 και οι Γαλάτες μας προσκαλούν να ταξιδέψουμε στο χωριό τους . Έτσι λοιπόν τα Λυκόπουλα της 5ης Αγέλης Βεροίας ξεκινούν την επίσκεψη τους στο ανυπότακτο χωριό των Γαλατών την «ΚΑΣΤΑΝΙΑ...

Τη Δευτέρα 22 Ιουλίου στις 21:00 στο  «Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αλεξάνδρειας» σε συνδιοργάνωση με την κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας“Η Μάσα και ο αρκούδος” είναι ένα κλασσικό ρωσικό παραμύθι...