Κώστας Βοργιαζίδης: 1ος άξονας - Απολογισμός 2014-2019 - Δημιουργία φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος

Κώστας Βοργιαζίδης: 1ος άξονας - Απολογισμός 2014-2019 - Δημιουργία φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος

Από το γραφείο Τύπου του Δημάρχου και Υπ. Δημάρχου Δ. Βέροιας Κ. Βοργιαζίδη ανακοινώθηκε αναλυτικά ο 1ος από τους οκτώ άξονες δράσης της περιόδου 2014-2019.

Αναλυτικά:

«Άξονας 1ος : Δημιουργία φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος»

 

Εξασφαλίσαμε ένα Δήμο με εύρωστο οικονομικό μέλλον

 

Το ευρύτερο οικονομικό κλίμα και οι επενδύσεις, είναι προφανές, ότι εξαρτώνται σε μεγάλο ποσοστό από την εθνική πολιτική. Και σε επίπεδο όμως τοπικό, πεποίθησή μας είναι ότι ρόλος του Δήμου είναι η δημιουργία ενός φιλικού οικονομικού και επενδυτικού περιβάλλοντος: με τη βελτίωση των οικονομικών, της διοικητικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας του Δήμου, με επενδύσεις σε υποδομές, με την υποστήριξη της τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.

 

Ο Δήμος Βέροιας πέρα από το ανθρώπινο δυναμικό, τις κοινωνικές δομές και την υλικοτεχνική του υποδομή είναι και αναντίρρητα και μια οικονομική μονάδα που επηρεάζει άμεσα την οικονομική ζωή των πολιτών της Βέροιας, ευρύτερα του Δήμου αλλά και του νομού. Κατά συνέπεια, ένας εύρωστος οικονομικά δήμος είναι μοχλός ανάπτυξης για την περιοχή, κάτι που αποτέλεσε αρχή και οδηγό για τη Δημοτικής μας Αρχή.

 

Ως εκ τούτου, παρότι οι Δήμοι της χώρας βιώνουν μια ασφυκτική κατάσταση που επιδεινώθηκε τα τελευταία χρόνια με τη συνεχή συρρίκνωση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων από το κεντρικό κράτος, καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε επιτυχώς, βελτιώνοντας τους οικονομικούς δείκτες του Δήμου και δημιουργώντας ευνοϊκές οικονομικές και επενδυτικές συνθήκες για την περιοχή ως μέτωπο στην κρίση.

 

Τι έγινε:


·         Επιτύχαμε δραστική περιστολή των δαπανών σε όλους τους τομείς ξεχωρίζοντας το απαραίτητο από το περιττό, με γνώμονα το κοινό καλό, τι ωφελεί τους πολλούς και όχι γενικευμένες και άσκοπες σπατάλες.

·         Βελτιώσαμε τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου Βέροιας, εξασφαλίζοντας ένα Δήμο εύρωστο, βιώσιμο και αξιόπιστο.

·         Λειτουργήσαμε με απόλυτη διαφάνεια και σεβασμό στους θεσμούς του κράτους και στα όργανα ελέγχου (επίτροπος κλπ).

·         Μειώσαμε το μέσο χρόνο αποπληρωμής των προμηθευτών που τόνωσε την αξιοπιστία του Δήμου, έφερε ποιοτικότερους προμηθευτές και φθηνότερο κόστος αγοράς των προμηθειών του Δήμου.

·         Δεν αφήσαμε χρηματοδότηση να πάει χαμένη από κοινοτικούς ή εθνικούς πόρους. Εκμεταλλευτήκαμε ότι μπορούσε να χρηματοδοτηθεί, εντάσσοντας σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα πολλά εκατομμύρια για νέα έργα και δράσεις τα επόμενα χρόνια.

·         Εντάξαμε δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες σε πρόγραμμα εξόφλησης από εθνικούς πόρους.

·         Καταφέραμε την είσπραξη απαιτήσεων του Δήμου από «στρατηγικούς οφειλέτες».

·         Συγχρονίσαμε το έτος κλήσεων τροχαίων παραβάσεων με το έτος βεβαίωσής τους.

·         Προσπαθήσαμε σε όλα τα επίπεδα να μετατρέψουμε τη δαπάνη σε επένδυση σε εύλογο χρονικό διάστημα.

·         Ολοκληρώσαμε ή ολοκληρώνουμε όλα τα μεγάλα έργα υποδομών που ξεκίνησαν τα προηγούμενα χρόνια, υλοποιούμε και δρομολογούμε νέα σημαντικά έργα υποδομών με όφελος για τους δημότες και την τοπική οικονομία. 

·         Βελτιώσαμε εν γένει τη διοικητική λειτουργία και αποτελεσματικότητα του Δήμου. 


ΒΕΛΤΙΩΣΑΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  & ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΜΕ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 2.000.000€


Πιο συγκεκριμένα:


ü      Εξασφαλίσαμε έναν εύρωστο και υγιή οικονομικά Δήμο με τα σημερινά χρηματικά διαθέσιμα να υπερκαλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου αλλά και τις συνολικές του υποχρεώσεις, θέτοντας γερά θεμέλια για το μέλλον.

ü      Καταφέραμε να επιτύχουμε σταθερά πλεονάσματα της τάξης των 2.000.000€ ετησίως τα τελευταία χρόνια.

ü      Κρατήσαμε σταθερές τις επενδύσεις διαχρονικά σε υλικοτεχνικές υποδομές και ποιοτικές υπηρεσίες και σε σχολικά κτίρια. 

ü      Αυξήσαμε τις δαπάνες επενδυτικού χαρακτήρα. 

ü      Μειώσαμε το μέσο χρόνο αποπληρωμής και το ποσοστό χρέους των προμηθευτών από 7 σε 4 μήνες και το ποσό σε 300.000€ λιγότερα συνολικά.

 

ΑΠΟΠΛΗΡΩΣΑΜΕ 4.000.000€ ΣΕ ΔΑΝΕΙΑ & 2.000.000€ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΟΛΙΣ ΣΕ 4 ΧΡΟΝΙΑ

 

ü      Αποπληρώσουμε τις δανειακές υποχρεώσεις του Δήμου χωρίς να συνάψουμε νέα δάνεια για το διάστημα 1/9/2014 μέχρι 31/12/2018 πληρώνοντας 3.339.190€ για κεφάλαιο και 636.092€ για τόκους, σύνολο πληρωμών 3.975.282€. Εδώ θα πρέπει να ενημερώσουμε τους πολίτες ότι από το τέλος του 2019 και μετά θα υπάρχει ένα δάνειο με τοκοχρεολύσια περίπου στις 200.000 ευρώ, δηλ. 800.000 ευρώ λιγότερα απ’ ότι πληρώνουμε μέχρι σήμερα το χρόνο. Με αποτέλεσμα αυτό να αναδράσει στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της πόλης.

ü      Αποπληρώσαμε περίπου 2.000.000€ σε υποχρεώσεις από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

ü      Επενδύσαμε για πρώτη φορά στον τουρισμό 240.000€ με αποτελέσματα που αναδρούν στα έσοδα του Δήμου, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων μέσω της αύξησης των επισκεπτών.

ü      Συμβάλαμε στην απορρόφηση τουλάχιστον 6.000.000€ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρήματα που εισέπραξαν τοπικές ομάδες παραγωγών για τη δωρεάν διανομή χυμών και φρούτων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και μαθητές, τονώνοντας το αγροτικό εισόδημα, την κυριότερη οικονομική πηγή της περιοχής.

ü      Ολοκληρώσαμε έργα αγροτικής οδοποιίας και αρδευτικών δικτύων ενώ εντάξαμε νέα έργα εκατομμυρίων για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και τη διευκόλυνση του εμπορίου.

ü      Επενδύσαμε στις δεξιότητες και τη τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου μέσω τις συνεχούς κατάρτισης και εκπαίδευσης του προσωπικού.  

 

ΕΝΤΑΞΑΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 19.000.000€ & ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 20.000.000€ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ

 

ü      Εντάξαμε σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, τα προγράμματα Φιλόδημος Ι και Φιλόδημος ΙΙ έργα συνολικά ύψους 19.000.000€ την τετραετία 2015-2018.

ü      Έχουμε υποβάλλει ολοκληρωμένες προτάσεις χρηματοδότησης και αναμένουμε την ένταξη νέων έργων προϋπολογισμού 20.000.000€. 

#συνεχίζουμε_μαζί _μπροστάΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επιστολή των Πτυχιούχων Τεχνολόγων Γεωπόνων σε Υπ.Α.Α.Τ. και ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την επιμελητηριακή τους εκπροσώπηση

Επιστολή των Πτυχιούχων Τεχνολόγων Γεωπόνων σε...

Την ισότιμη ένταξη των Γεωπόνων – Γεωτεχνικών Τ.Ε. στο...

Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ για εργαζόμενους  σε διαλογητήρια και κονσερβοποιεία Ημαθίας - Πέλλας

Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ για εργαζόμενους σε...

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών...

Παρουσιάστηκε  η νέα υπηρεσία Egnatia Pass - Διευθύνων Σύμβουλος: «Από 4 Νοεμβρίου  οι αυτοκινητόδρομοι της χώρας γίνονται διαλειτουργικοί»

Παρουσιάστηκε η νέα υπηρεσία Egnatia Pass - Διευθύνων...

Παρουσιάστηκε χθες Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020, η νέα...

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΠΑΥΛΟΣ Δ. ΠΥΡΙΝΟΣ  (Οφφικιούχος άρχοντας διδάσκαλος   του Ευαγγελίου)  Βεροιώτικα Σημειώματα  Τόμος Γ΄ (2014-2019)

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΥΛΟΣ Δ. ΠΥΡΙΝΟΣ (Οφφικιούχος...

Είναι γεγονός, φίλοι αναγνώστες, ότι όσα δημοσιεύονται...

Διάγγελμα Μητσοτάκη: Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 12.30 ως τις 5 το πρωί και χρήση μάσκας παντού

Διάγγελμα Μητσοτάκη: Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις...

Η εφαρμογή των μέτρων θα ισχύσει από τις 6 το πρωί του...

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Μέτρα οικονομικής στήριξης για περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο «αυξημένου κινδύνου 4» και «αυξημένης επιτήρησης 3» στον Χάρτη υγειονομικής ασφάλειας.

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Μέτρα οικονομικής στήριξης...

Η Κυβέρνηση έχει ήδη ενεργοποιήσει μέτρα για τις ...

Νάουσα: Τροχαίο ατύχημα στη Σχολή Αριστοτέλους - Με ελαφρά τραύματα η οδηγός

Νάουσα: Τροχαίο ατύχημα στη Σχολή Αριστοτέλους - Με...

Τροχαίο με ελαφρύ τραυματισμό της νεαρής οδηγού, στις 3...

Βέροια: Κρούσμα κορωνοϊού σε μαθητή του 1ου ΕΠΑΛ - Κλειστά 3 τμήματα και απολύμανση σε όλους τους χώρους

Βέροια: Κρούσμα κορωνοϊού σε μαθητή του 1ου ΕΠΑΛ -...

Κρούσμα κορωνοϊού σε μαθητή του 1ου ΕΠΑΛ Βέροιας...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Με μια ακατανόητη απόφαση, η διοίκηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης του Δήμου μας, προχώρησε στην προβολή ταινιών με εισιτήριο (!), σε υπαίθριο χώρο. Αποδείχθηκε -για ακόμη μια φορά- ότι...

Φωτό: Ανατολική άποψη του (κατεδαφισμένου πλέον) Ι. Ναού Παναγιάς Κυριώτισσας, στα 1960, στην αυλή του οποίου γινόταν  η συγκέντρωση-έκθεση των αρχαιολογικών ευρημάτων της Βέροιας.Δεξιά, σε πρώτο πλάνο το...

Τα υγειονομικά πρωτόκολλα και οι περιορισμοί λόγω κορωνοϊού δεν εμπόδισαν ένα πολύ λαμπερό ζευγάρι να ενώσει τις ζωές του στον γάμο τους που έγινε το προηγούμενο Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στον Ι.Ν. Αγ....

Σύμφωνα με την έκθεση: «Η εβδομαδιαία αυτή αναφορά σκοπό έχει τη συνοπτική παρουσίαση της κατάστασης σχετικά με την καταγραφή κρουσμάτων που διαγιγνώσκονται εργαστηριακά με λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού...