Ενισχύονται διαρκώς με νέο προσωπικό  οι Υγειονομικές Μονάδες Βέροιας και Νάουσας

Ενισχύονται διαρκώς με νέο προσωπικό οι Υγειονομικές Μονάδες Βέροιας και Νάουσας

    Στο πλαίσιο της θωράκισης και ενίσχυσης του ΕΣΥ με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που υλοποιεί το Υπουργείο Υγείας σε συντονισμό με την 3η ΥΠΕ, οι Μονάδες Υγείας Βέροιας και Νάουσας ενισχύονται περαιτέρω.

   Από τα τέλη Ιουνίου όποτε και ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης  για την τακτική πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών,  το δυναμικό των Μονάδων Υγείας του Γ.Ν Ημαθίας ενδυναμώθηκε σε πρωτόγνωρο βαθμό. Από 1/9/2019 και εν μέσω πανδημίας,  τους πρώτους επτά μήνες του 2020 έως και σήμερα η ενίσχυση σε υγειονομικό προσωπικό αποτυπώνεται ως εξής:

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ  - ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ   ΑΠΟ 01/09/2019  ΕΩΣ  27/8/2020

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΟΥ  Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ  -  ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ  ΕΔΡΑΣ   ΒΕΡΟΙΑ

 

•              ΣΟΧ  2/2019:   26  ΥΕ   ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 

•              ΣΟΧ  1/2019:   14  ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 

                                           1  ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ    

 

•              ΕΙΔΙΚΟΙ  ΙΑΤΡΟΙ - ΚΛΑΔΟΥ  ΕΣΥ:    2  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄    &    1  ΦΥΣΙΚΗΣ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΕΒ΄.

 

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ  ΙΑΤΡΟΙ          ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ   ΙΑΤΡΟΙ                ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ  ΜΕ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΛΟΓΩ  COVID  -  4  ΙΑΤΡΟΙ                        

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ   5             ΠΕ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - COVID        1

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ     3             ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - COVID               1

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ    4             ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ                 1

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ   3             ΠΕ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ           1

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ     1                            ΠΕ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ      1

Ω.Ρ.Λ.    2                                           ΠΕ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ               1

ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ     3             ΣΥΝΟΛΟ              6

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ       1                            

ΣΥΝΟΛΟ              22                 

                 

    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  -  COVID

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ          1

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ     10

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ       7

ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ      6

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡ.ΕΡΓΑΣΤ.    1

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ       1

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ      2

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ       1

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ      2

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ         1

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ     1

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ           5

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ        1

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ   1

ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ       1

ΔΕ ΚΛΙΒΑΝΕΩΝ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ               1

ΣΥΝΟΛΟ:             42

 

                       ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                 1

ΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ            1

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ                   1

ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ               1

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ         1

ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝ/ΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ           1

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ       2

ΔΕ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ      2

ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ       1

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ     2

ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ      1

ΣΥΝΟΛΟ              14

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

ΕΝΑΣ  (1) ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑ  ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ  &  ΜΙΑ (1) ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥΣ.

 

  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΜΕ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΟΑΕΔ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ).

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ               1

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ          2

ΤΕ ΜΑΙΩΝ           1

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ           6

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    1

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ          5

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ        2

ΔΕ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ             1

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ        1

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ-ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ       1

ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 3

ΥΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ             2

ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ      6

ΣΥΝΟΛΟ              32

Η αρ.πρωτ.2177/11-02-2020 Απόφαση - Προκήρυξη Πλήρωσης θέσεων του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ.

•              ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄ - 2 ΘΕΣΕΙΣ.

•              ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄ - 1 ΘΕΣΗ,  ο φάκελος του ιατρού έχει σταλεί στο Υπουργείο για διορισμό.

•              ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄ - 1 ΘΕΣΗ, επαναξιολόγηση από τους επιλαχόντες.

•              ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΒ΄ -  1  ΘΕΣΗ,  ο φάκελος του ιατρού έχει σταλεί στο Υπουργείο για διορισμό.

Με το αρ.πρωτ.10613/04-08-2020 έγγραφο μας υποβλήθηκαν αιτήματα για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στην 3η ΥΠΕ Μακεδονίας μετά το υπ΄πρωτ.38101/03-08-2020 έγγραφο της, οι οποίες είναι οι εξής:

•              2  ΘΕΣΕΙΣ  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄

•              3  ΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ  (1 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, 2 ΕΒ΄)

•              1  ΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΕΒ΄

•              1  ΘΕΣΗ  ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ  ΕΒ΄

•              2  ΘΕΣΕΙΣ  ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄

•              1  ΘΕΣΗ  ΩΡΛ  ΕΒ΄

•              1  ΘΕΣΗ  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄

•              1  ΘΕΣΗ  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄

Επίσης, σύμφωνα με το αρ.πρωτ.Γ4β/Γ.Π.4634/24-01-2020 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας σας παραθέτουμε πίνακα με τις θέσεις της Οργανικής Μονάδας Έδρας Βέροια που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη 6Κ/2020.

                ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ     ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ   ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ   1

ΠΕ   ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ        1

ΤΕ    ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ       3

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ        1

Επιπλέον, 1 θέση ΤΕ Νοσηλευτικής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2643/98 ΑΜΕΑ ΦΕΚ 5054/31-12-2019.

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ  - ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ 01/09/2019  ΕΩΣ  27/8/2020

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΟΥ  Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ  -  ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

•              ΣΟΧ  2/2019: 16  ΥΕ   ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

•              ΣΟΧ  1/2019: 9  ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 

 

•              ΠΕ Ακτινοφυσικών:  τακτική πλήρωση 1  άτομο

 

•              ΕΙΔΙΚΟΙ  ΙΑΤΡΟΙ - ΚΛΑΔΟΥ  ΕΣΥ:  

  1  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄

  1  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΒ΄

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ  ΙΑΤΡΟΙ                                                               ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ   ΙΑΤΡΟΙ

 ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ             1                                                                         

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ     1

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ   1

    ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΗ       2

ΣΥΝΟΛΟ              5

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ     4

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ    2

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ   1

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ  1

ΟΦΘΑΛΟΜΟΛΟΓΙΑΣ      3

ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ          3

ΣΥΝΟΛΟ              14

 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  -  COVID

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ           4

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ         4

ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓΕΙΟΝ. ΠΡΟΣ.              4

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡ.ΕΡΓΑΣΤ.    1

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ- ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ     2

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ  5

ΔΕ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ               1

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2

ΣΥΝΟΛΟ:             23

 

 

 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ        1

ΣΥΝΟΛΟ              1

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ)

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ            1

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ         8

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ           3

ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓΕΙΟΝ. ΠΡΟΣ/ΚΟ        8

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ      2

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ          1

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ- ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ     1

ΣΥΝΟΛΟ              24

 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ :                                              

Σε διαδικασία πρόσληψης είναι :                                                                             

 -  (1) ΕΒ' Ορθοπαιδικής.              

 -  (1) ΕΒ΄Οφθαλμολογίας.

- (1) ΕΒ΄Μ/Γυναικολογίας.                                                                          

 -  ( 1 ) Αναισθησιολογίας.                           

(1) Ακτινοδιαγνωστικής .             

Εγκρίθηκε 1 θέση επιμελητή Β' Εσωτερικής Παθολογίας.

Εγκρίθηκε λόγω covid-19 οι παρακάτω ειδικότητες Επικουρικών Ιατρών.  

 - Μία ( 1 ) Οφθαλμολογίας            Η πρόσληψη έγινε.                                                                                     

 

 

Προκηρύχθηκαν μέσω ΑΣΕΠ στην  6Κ/2020 προκήρυξη

                ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ     ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 3

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΣΤΗ              1

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡ/ΤΗ              1

 

 

 

 

                                                                                                             Ο Διοικητής του Γ.Ν Ημαθίας

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

H ανασυγκρότηση της Αυτοδιοίκησης στο επίκεντρο της συνάντησης Τζιτζικώστα - Πέτσα, παρουσία Καλαφάτη

H ανασυγκρότηση της Αυτοδιοίκησης στο επίκεντρο της...

Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο...

Συνεδριάζει την Δευτέρα δια τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

Συνεδριάζει την Δευτέρα δια τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό...

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας,...

Μιχάλης Χρυσοχοϊδης: «Αλλάζει η ΕΛ.ΑΣ. του 21ου αιώνα, από τη στολή μέχρι την ψυχή…»

Μιχάλης Χρυσοχοϊδης: «Αλλάζει η ΕΛ.ΑΣ. του 21ου αιώνα,...

-Ποιο είναι το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης των...

Η κίνηση του Μητροπολίτη (22/1)

Η κίνηση του Μητροπολίτη (22/1)

Ο Σεβασμιώτατος ΜητροπολίτηςΒεροίας, Ναούσης και...

Η Λέσχη Καταδρομέων Ν. Ημαθίας έχασε έναν πρωτεργάτη της

Η Λέσχη Καταδρομέων Ν. Ημαθίας έχασε έναν πρωτεργάτη...

Το Δ.Σ. , τα μέλη και οι φίλοι της Λέσχης Καταδρομέων Ν....

Σχόλιο του Άγγελου Τόλκα για τον οδικό άξονα Σκύδρας – Νάουσας- Εγνατίας

Σχόλιο του Άγγελου Τόλκα για τον οδικό άξονα Σκύδρας –...

Σε σχόλιό του στη σελίδα του στο Facebook, ο πρώην...

Δήμος Νάουσας: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ενισχύουμε τα καταστήματα του δήμου μας

Δήμος Νάουσας: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ενισχύουμε...

Ο Δήμος Νάουσας, με αφορμή την πρόσφατη επανεκκίνηση...

Σύγκρουση νταλίκας με ΙΧ, χθες, στην Εγνατία Οδό

Σύγκρουση νταλίκας με ΙΧ, χθες, στην Εγνατία Οδό

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες, πρωί της Πέμπτης 21...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

-Τι λέει ο πρόεδρος Στ. Διαμάντης στον ΑΚΟΥ 99.6 για τους χαλασμένους κρουνούς, το νέο δίκτυο Μακροχωρίου και τα έργα σε χωριάΜε αφορμή το χθεσινό «λαϊκό» μας, «Πυροσβεστικός κρουνός-παγίδα έξω από το 16ο...

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 η βράβευση της εταιρείας ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία, με το Χρυσό Βραβείο "Top Branded Export Product" των Greek Exports Awards 2020 για το brand της SUPREME GREEN COTTON®! Η...

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου είναι 516, εκ των οποίων 16 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 149973 (ημερήσια...

Το θέμα στο πρωτοσέλιδο του «Λαού» στις 12 Ιανουαρίου 2021, αφορούσε στα ετοιμόρροπα της Βέροιας, της πόλης όπου έχουν καταγραφεί 28 επικινδύνως ετοιμόρροπα κτίρια και 21 ετοιμόρροπα, τα περισσότερα στις δύο...