Ενισχύονται διαρκώς με νέο προσωπικό  οι Υγειονομικές Μονάδες Βέροιας και Νάουσας

Ενισχύονται διαρκώς με νέο προσωπικό οι Υγειονομικές Μονάδες Βέροιας και Νάουσας

    Στο πλαίσιο της θωράκισης και ενίσχυσης του ΕΣΥ με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που υλοποιεί το Υπουργείο Υγείας σε συντονισμό με την 3η ΥΠΕ, οι Μονάδες Υγείας Βέροιας και Νάουσας ενισχύονται περαιτέρω.

   Από τα τέλη Ιουνίου όποτε και ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης  για την τακτική πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών,  το δυναμικό των Μονάδων Υγείας του Γ.Ν Ημαθίας ενδυναμώθηκε σε πρωτόγνωρο βαθμό. Από 1/9/2019 και εν μέσω πανδημίας,  τους πρώτους επτά μήνες του 2020 έως και σήμερα η ενίσχυση σε υγειονομικό προσωπικό αποτυπώνεται ως εξής:

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ  - ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ   ΑΠΟ 01/09/2019  ΕΩΣ  27/8/2020

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΟΥ  Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ  -  ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ  ΕΔΡΑΣ   ΒΕΡΟΙΑ

 

•              ΣΟΧ  2/2019:   26  ΥΕ   ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 

•              ΣΟΧ  1/2019:   14  ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 

                                           1  ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ    

 

•              ΕΙΔΙΚΟΙ  ΙΑΤΡΟΙ - ΚΛΑΔΟΥ  ΕΣΥ:    2  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄    &    1  ΦΥΣΙΚΗΣ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΕΒ΄.

 

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ  ΙΑΤΡΟΙ          ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ   ΙΑΤΡΟΙ                ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ  ΜΕ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΛΟΓΩ  COVID  -  4  ΙΑΤΡΟΙ                        

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ   5             ΠΕ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - COVID        1

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ     3             ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - COVID               1

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ    4             ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ                 1

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ   3             ΠΕ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ           1

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ     1                            ΠΕ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ      1

Ω.Ρ.Λ.    2                                           ΠΕ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ               1

ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ     3             ΣΥΝΟΛΟ              6

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ       1                            

ΣΥΝΟΛΟ              22                 

                 

    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  -  COVID

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ          1

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ     10

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ       7

ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ      6

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡ.ΕΡΓΑΣΤ.    1

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ       1

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ      2

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ       1

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ      2

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ         1

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ     1

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ           5

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ        1

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ   1

ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ       1

ΔΕ ΚΛΙΒΑΝΕΩΝ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ               1

ΣΥΝΟΛΟ:             42

 

                       ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                 1

ΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ            1

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ                   1

ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ               1

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ         1

ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝ/ΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ           1

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ       2

ΔΕ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ      2

ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ       1

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ     2

ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ      1

ΣΥΝΟΛΟ              14

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

ΕΝΑΣ  (1) ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑ  ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ  &  ΜΙΑ (1) ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥΣ.

 

  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΜΕ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΟΑΕΔ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ).

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ               1

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ          2

ΤΕ ΜΑΙΩΝ           1

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ           6

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    1

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ          5

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ        2

ΔΕ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ             1

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ        1

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ-ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ       1

ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 3

ΥΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ             2

ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ      6

ΣΥΝΟΛΟ              32

Η αρ.πρωτ.2177/11-02-2020 Απόφαση - Προκήρυξη Πλήρωσης θέσεων του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ.

•              ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄ - 2 ΘΕΣΕΙΣ.

•              ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄ - 1 ΘΕΣΗ,  ο φάκελος του ιατρού έχει σταλεί στο Υπουργείο για διορισμό.

•              ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄ - 1 ΘΕΣΗ, επαναξιολόγηση από τους επιλαχόντες.

•              ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΒ΄ -  1  ΘΕΣΗ,  ο φάκελος του ιατρού έχει σταλεί στο Υπουργείο για διορισμό.

Με το αρ.πρωτ.10613/04-08-2020 έγγραφο μας υποβλήθηκαν αιτήματα για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στην 3η ΥΠΕ Μακεδονίας μετά το υπ΄πρωτ.38101/03-08-2020 έγγραφο της, οι οποίες είναι οι εξής:

•              2  ΘΕΣΕΙΣ  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄

•              3  ΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ  (1 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, 2 ΕΒ΄)

•              1  ΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΕΒ΄

•              1  ΘΕΣΗ  ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ  ΕΒ΄

•              2  ΘΕΣΕΙΣ  ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄

•              1  ΘΕΣΗ  ΩΡΛ  ΕΒ΄

•              1  ΘΕΣΗ  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄

•              1  ΘΕΣΗ  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄

Επίσης, σύμφωνα με το αρ.πρωτ.Γ4β/Γ.Π.4634/24-01-2020 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας σας παραθέτουμε πίνακα με τις θέσεις της Οργανικής Μονάδας Έδρας Βέροια που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη 6Κ/2020.

                ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ     ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ   ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ   1

ΠΕ   ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ        1

ΤΕ    ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ       3

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ        1

Επιπλέον, 1 θέση ΤΕ Νοσηλευτικής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2643/98 ΑΜΕΑ ΦΕΚ 5054/31-12-2019.

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ  - ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ 01/09/2019  ΕΩΣ  27/8/2020

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΟΥ  Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ  -  ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

•              ΣΟΧ  2/2019: 16  ΥΕ   ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

•              ΣΟΧ  1/2019: 9  ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 

 

•              ΠΕ Ακτινοφυσικών:  τακτική πλήρωση 1  άτομο

 

•              ΕΙΔΙΚΟΙ  ΙΑΤΡΟΙ - ΚΛΑΔΟΥ  ΕΣΥ:  

  1  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΒ΄

  1  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΒ΄

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ  ΙΑΤΡΟΙ                                                               ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ   ΙΑΤΡΟΙ

 ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ             1                                                                         

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ     1

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ   1

    ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΗ       2

ΣΥΝΟΛΟ              5

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ     4

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ    2

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ   1

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ  1

ΟΦΘΑΛΟΜΟΛΟΓΙΑΣ      3

ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ          3

ΣΥΝΟΛΟ              14

 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  -  COVID

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ           4

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ         4

ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓΕΙΟΝ. ΠΡΟΣ.              4

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡ.ΕΡΓΑΣΤ.    1

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ- ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ     2

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ  5

ΔΕ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ               1

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2

ΣΥΝΟΛΟ:             23

 

 

 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ        1

ΣΥΝΟΛΟ              1

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ)

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ            1

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ         8

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ           3

ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓΕΙΟΝ. ΠΡΟΣ/ΚΟ        8

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ      2

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ          1

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ- ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ     1

ΣΥΝΟΛΟ              24

 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ :                                              

Σε διαδικασία πρόσληψης είναι :                                                                             

 -  (1) ΕΒ' Ορθοπαιδικής.              

 -  (1) ΕΒ΄Οφθαλμολογίας.

- (1) ΕΒ΄Μ/Γυναικολογίας.                                                                          

 -  ( 1 ) Αναισθησιολογίας.                           

(1) Ακτινοδιαγνωστικής .             

Εγκρίθηκε 1 θέση επιμελητή Β' Εσωτερικής Παθολογίας.

Εγκρίθηκε λόγω covid-19 οι παρακάτω ειδικότητες Επικουρικών Ιατρών.  

 - Μία ( 1 ) Οφθαλμολογίας            Η πρόσληψη έγινε.                                                                                     

 

 

Προκηρύχθηκαν μέσω ΑΣΕΠ στην  6Κ/2020 προκήρυξη

                ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ     ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 3

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΣΤΗ              1

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡ/ΤΗ              1

 

 

 

 

                                                                                                             Ο Διοικητής του Γ.Ν Ημαθίας

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κοινή επιστολή των Περιφερειαρχών Κ. Μακεδονίας, Δ. Μακεδονίας και Θεσσαλίας στον Πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση των καταστροφών από τον πρόσφατο παγετό

Κοινή επιστολή των Περιφερειαρχών Κ. Μακεδονίας, Δ....

Κοινή επιστολή στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη...

Κορωνοϊός: Τα νέα κρούσματα της Τετάρτης (14/4) στην Ημαθία

Κορωνοϊός: Τα νέα κρούσματα της Τετάρτης (14/4) στην...

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ανακοίνωσε...

Τιμητική πλακέτα από τον Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας στον Ιωάννη Κοζάρτση για τις υπηρεσίες του στην πατρίδα στην γραμμή των οχυρών Ρούπελ

Τιμητική πλακέτα από τον Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας...

Τιμητική πλακέτα για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην...

Διημερίδα 17 & 18 Απριλίου 2021 για τον εορτασμό των 200 χρόνων από το 1821

Διημερίδα 17 & 18 Απριλίου 2021 για τον εορτασμό των 200...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ1821 – 200 χρόνια μετά…Διημερίδα 17 & 18...

Στη διενέργεια 60 rapid tests πραγματοποιήθηκαν στην Τ.Κ. Μαρίνας

Στη διενέργεια 60 rapid tests πραγματοποιήθηκαν στην Τ.Κ....

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (14.04.2021) στην...

ΕΛΜΕ Ημαθίας: ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ!  ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦAΛΕΙΑΣ ΤΩΡΑ!

ΕΛΜΕ Ημαθίας: ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ! ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...

            Η κυβέρνηση, 5 μήνες από τότε που ανεστάλη η...

Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας συνελήφθη ημεδαπός για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή

Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας συνελήφθη ημεδαπός για...

Στην οικία του σε περιοχή της Θεσσαλονίκης...

Έκλεψαν τσάντα με τραπεζική κάρτα μέσα από αυτοκίνητο και έκαναν ανάληψη  450€ από ΑΤΜ

Έκλεψαν τσάντα με τραπεζική κάρτα μέσα από αυτοκίνητο...

Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας σχηματίστηκε...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ1821 – 200 χρόνια μετά…Διημερίδα 17 & 18 Απριλίου 2021 για τον εορτασμό των 200 χρόνων από το 1821 Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Ημαθίας, για τον εορτασμό των 200...

Τιμητική πλακέτα για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην πατρίδα στον πόλεμο ενάντια στην Γερμανική επίθεση στα οχυρά Ρούπελ απένειμαν χθες Τρίτη 13 Απριλίου 2021, το απόγευμα, στον κ. Ιωάννη Κοζάρτση ο πρόεδρος...

και ειδικά την Ημαθία, πριν από 18 χρόνια, σαν χθες 13 Απριλίου του 2003, όταν μαθητές και μαθήτριες της Α΄ τάξης του Λυκείου Μακροχωρίου , κατά την επιστροφή τους από εκδρομή στην Αθήνα, το λεωφορείο στο οποίο...

Κυριακή 13 Απριλίου 2003. Η μέρα που πάγωσε η Ημαθία και κόπηκε το νήμα της ζωής για 21 μαθητές του Λυκείου Μακροχωρίου...Επέστρεφαν από εκδρομή και μέσα στην "φονική" κοιλάδα των Τεμπών μία νταλίκα τους...