ΤΟΠΙΚΑ

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (1/2) η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας - Τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (1/2) η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας - Τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας, θα γίνει την Δευτέρα 1-2-2021 από ώρα 09:00 έως 10:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) για τη διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω των έκτακτων μέτρων για την προστασία από την COVID-19.

-Αποδοχή ή μη όρων συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή ή μη αιτήματος ένταξης πράξης για «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας Δήμου Βέροιας» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ11 με τίτλο: «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)».

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχων για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Βέροιας και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2021-2022».

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου για «Προμήθεια ειδών Αρτοποιείου για τη λειτουργία δομών του Δήμου Βέροιας και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2021-2022».

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Δαπάνες για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και επικινδύνων και ρυμοτομούμενων κτισμάτων».

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Ανακατασκευή πλατείας Κουμαριάς».

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία «Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της πόλης της Βέροιας».

-Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου».

-Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη για την άρση επικινδυνότητας πρανών στην περιοχή Λευκόπετρας».

-Έγκριση ή μη διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την προμήθεια «Μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Βέροιας».

-Έγκριση ή μη τροποποίησης-συμπλήρωσης της αριθμ. 494/2020 απόφασης Ο.Ε. «Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2021».

-Τροποποίηση ή μη της αριθ. 459/2020 απόφασης Ο.Ε. «Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δοβρά»».

-Επί αιτήσεως Σ.Ζιαμπούλη & Σια Ο.Ε. για έγκριση ή μη μείωσης μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020, σύμφωνα με την αριθμ. Α1225/7-10-2020 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών, λόγω COVID-19.

-Διαπίστωση ή μη υπέρ της αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης του Δήμου Βέροιας με ιδιωτική επιχείρηση για εργασία καθαρισμού τσιμενταυλάκων.

-Ανανέωση ή μη της έγκρισης δωρεάν παραχώρησης χώρου του Δημαρχιακού Μεγάρου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βέροιας (Δ.Ε.Υ.Α.Β.).

-Έγκριση ή μη της αριθμ. 1/2021 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης

Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας, περί έγκρισης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, Εισηγητικής Έκθεσης του Δ.Σ., Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης, έτους 2021.

-Έγκριση ή μη παράτασης χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Συμπλήρωση της αρχιτεκτονικής μελέτης του διατηρητέου, από το ΥΠ.ΠΟ.Α. κτιρίου (Κέντρο Νεότητας-Πολιτισμού Ευθυμίου και Κορνηλίας Καραναστάση επί της οδού Βερμίου 11 (Ο.Τ.156)».

-Έγκριση ή μη παράτασης χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων οδών Δήμου Βέροιας».

-Έγκριση ή μη παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων».

-Έγκριση ή μη παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Τριλόφου Δήμου Βέροιας».

-Έγκριση ή μη παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αγροτική οδοποιία αγροκτημάτων Μακροχωρίου και Ν.Νικομήδειας Δήμου Βέροιας».

-Έγκριση ή μη παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2019).

-Έγκριση ή μη παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση οδών Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος (2019)».

-Έγκριση ή μη 1ης παράτασης της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας χωρίς την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου και 13ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής και τελικής-συνολικής παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για το έργο «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας ΑΦΩΝ ΚΟΥΣΙΟΥ»».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες για τη μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου στο πρώην στρατόπεδο Αγίας Βαρβάρας».

-Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων του έργου «Αγροτική οδοποιία αγροκτημάτων Μακροχωρίου και Νέας Νικομήδειας Δήμου Βέροιας».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γέφυρας στον Άγιο Νικόλαο Δ.Ε. Δοβρά».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας 2016».

-Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από την υπάλληλο Χ.Παραθυρά.

-Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 222/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας.

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ!

ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ!

Του Ιωάννη Ιασ. ΒελέντζαΔιπλ. Ηλεκτρολόγου...

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΝΑΣΤΕΝΑΓΜΩΝ… του Γιάννη Ναζλίδη

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΝΑΣΤΕΝΑΓΜΩΝ… του Γιάννη Ναζλίδη

 …Στον Πειραιά συννέφιασε   και στην Αθήνα βρέχει   ...

Οι αριστούχοι του 6ου Γυμνασίου Βέροιας (2020-2021)

Οι αριστούχοι του 6ου Γυμνασίου Βέροιας (2020-2021)

ΑΡΙΣΤΕΙΑ Α' ΤΑΞΗ1 ΚΑΡΑΦΟΛΑ ΑΡΕΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 202...

Από Τρίτη οι αιτήσεις επιχειρήσεων για το νέο πρόγραμμα επιδότησης 1.000 νέων θέσεων εργασίας

Από Τρίτη οι αιτήσεις επιχειρήσεων για το νέο...

 Την Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021 και ώρα 9:00, θα ενεργοποιηθεί...

Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων: «Θεόφιλος Παπαφίλου, ένας διδάσκαλος του γένους, Επίσκοπος Καμπανίας» (Βίντεο)

Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων: «Θεόφιλος...

Την Πέμπτη 17 Ιουνίου το απόγευμα στο πλαίσιο του...

Τοποθέτηση Δημάρχου Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα σχετικά με τις εκκαθαρίσεις των Δημοτικών Επιχειρήσεων

Τοποθέτηση Δημάρχου Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα...

Τοποθέτηση του Δημάρχου Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα...

Δήμος Αλεξάνδρειας: Ενημέρωση προς τους ιδιοκτήτες των οποίων οι ιδιοκτησίες επηρεάζονται από τη διέλευση του Αγωγού φυσικού αερίου

Δήμος Αλεξάνδρειας: Ενημέρωση προς τους ιδιοκτήτες...

Η εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ...

4ο RIV3R ENDURO CROSSING στη Βέροια: Πότε και σε ποιες οδούς θα απαγορευτεί η στάση, η στάθμευση και η κυκλοφορία

4ο RIV3R ENDURO CROSSING στη Βέροια: Πότε και σε ποιες οδούς θα...

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ Α' ΤΑΞΗ1 ΚΑΡΑΦΟΛΑ ΑΡΕΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 202 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΣΜΑΣ 203 ΜΠΟΣΙ ΛΑΟΥΡΑ ΦΕΡΙΤ 204 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 205 ΖΙΩΓΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 13/146 ΠΑΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 19 13/147...

Την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021, στις 17:30 μ.μ. θα γίνει η κηδεία του Ιωάννη Χασιώτη. Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας. 

Συνελήφθη χθες (14 Ιουνίου 2021) το απόγευμα σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι...

 Με  δύο συγκεντρώσεις  στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που κήρυξαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ και όλα τα σωματεία -συνδικάτα και εργατικά κέντρα της χώρας., συμμετείχαν  στις κινητοποιήσεις της Βέροιας,...