Αποτελέσματα εκλογών 25 Ιουνίου 2023 στην Ημαθία - Όλα τα εκλογικά τμήματα

Αποτελέσματα εκλογών 25 Ιουνίου 2023 στην Ημαθία - Όλα τα εκλογικά τμήματα

62 (Κυψέλη)

Ψήφισαν: . 305

Ακυρα-Λευκά: 0

Έγκυρα 305

Ν.Δ. 169

ΣΥΡΙΖΑ 45

ΠΑΣΟΚ 29

Κ.Κ.Ε. 6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 19

ΝΙΚΗ 5

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2

ΜΕΡΑ25 1

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 21

63 (Προδρόμου)

Ψήφισαν: . 464

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 462

Ν.Δ. 246

ΣΥΡΙΖΑ 68

ΠΑΣΟΚ 50

Κ.Κ.Ε. 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 34

ΝΙΚΗ 11

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 6

ΜΕΡΑ25 3

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 23

64 (Ν. Προδρόμου)

Ψήφισαν: . 185

Ακυρα-Λευκά: 0

Έγκυρα 185

Ν.Δ. 64

ΣΥΡΙΖΑ 22

ΠΑΣΟΚ. . 22

Κ.Κ.Ε. 22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 18

ΝΙΚΗ 7

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 4

ΜΕΡΑ25 5

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 12

65 (Αγ. Τριάδα)

Ψήφισαν: . 191

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 190

Ν.Δ. 79

ΣΥΡΙΖΑ 24

ΠΑΣΟΚ. . 50

Κ.Κ.Ε. 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 6

ΝΙΚΗ 10

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3

ΜΕΡΑ25 2

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 5

66 (Πλατύ)

Ψήφισαν: . 311

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 310

Ν.Δ. 122

ΣΥΡΙΖΑ 34

ΠΑΣΟΚ 32

Κ.Κ.Ε. 23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 30

ΝΙΚΗ 27

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 8

ΜΕΡΑ25 8

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 17

67 (Πλατύ)

Ψήφισαν: . 343

Ακυρα-Λευκά: 7

Έγκυρα 336

Ν.Δ. 154

ΣΥΡΙΖΑ 44

ΠΑΣΟΚ 30

Κ.Κ.Ε. 14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 27

ΝΙΚΗ 17

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 6

ΜΕΡΑ25 13

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 21

68 (Πλατύ)

Ψήφισαν: . 278

Ακυρα-Λευκά: 5

Έγκυρα 273

Ν.Δ. 113

ΣΥΡΙΖΑ 37

ΠΑΣΟΚ. . 18

Κ.Κ.Ε. 23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 21

ΝΙΚΗ 19

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 14

ΜΕΡΑ25 10

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 14

69 (Πλατύ)

Ψήφισαν: . 297

Ακυρα-Λευκά: 4

Έγκυρα 293

Ν.Δ. 115

ΣΥΡΙΖΑ 57

ΠΑΣΟΚ 24

Κ.Κ.Ε. 16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 18

ΝΙΚΗ 19

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 13

ΜΕΡΑ25 5

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 11

70 (Άραχος)

Ψήφισαν: . 257

Ακυρα-Λευκά: 5

Έγκυρα 252

Ν.Δ. 80

ΣΥΡΙΖΑ 30

ΠΑΣΟΚ 20

Κ.Κ.Ε. 26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 29

ΝΙΚΗ 32

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 12

ΜΕΡΑ25 1

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 17

71 (Κλειδί)

Ψήφισαν: . 291

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 290

Ν.Δ. 130

ΣΥΡΙΖΑ 31

ΠΑΣΟΚ 22

Κ.Κ.Ε. 9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 44

ΝΙΚΗ 16

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 11

ΜΕΡΑ25 5

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 14

72 (Κλειδί)

Ψήφισαν: . 239

Ακυρα-Λευκά: 4

Έγκυρα 235

Ν.Δ. 116

ΣΥΡΙΖΑ 36

ΠΑΣΟΚ 11

Κ.Κ.Ε. 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 32

ΝΙΚΗ 10

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 6

ΜΕΡΑ25 3

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 9

73 (Κλειδί)

Ψήφισαν: . 278

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 276

6

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

www.laosnews.gr

Ν.Δ. 145

ΣΥΡΙΖΑ 16

ΠΑΣΟΚ 25

Κ.Κ.Ε. 11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 30

ΝΙΚΗ 8

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 10

ΜΕΡΑ25 3

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 19

74 (Κορυφή)

Ψήφισαν: . 206

Ακυρα-Λευκά: 0

Έγκυρα 206

Ν.Δ. 89

ΣΥΡΙΖΑ 22

ΠΑΣΟΚ 31

Κ.Κ.Ε. 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 29

ΝΙΚΗ 11

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3

ΜΕΡΑ25 2

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 10

75 (Κορυφή)

Ψήφισαν: . 203

Ακυρα-Λευκά: 3

Έγκυρα 200

Ν.Δ. 92

ΣΥΡΙΖΑ 21

ΠΑΣΟΚ 29

Κ.Κ.Ε. 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 16

ΝΙΚΗ 6

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7

ΜΕΡΑ25 5

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 14

76 (Κορυφή)

Ψήφισαν: . 193

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 192

Ν.Δ. 92

ΣΥΡΙΖΑ 44

ΠΑΣΟΚ 24

Κ.Κ.Ε. 6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 17

ΝΙΚΗ 6

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3

ΜΕΡΑ25 2

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 13

77 (Κορυφή)

Ψήφισαν: . 243

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 241

Ν.Δ. 86

ΣΥΡΙΖΑ 41

ΠΑΣΟΚ 52

Κ.Κ.Ε. 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 22

ΝΙΚΗ 7

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2

ΜΕΡΑ25 2

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 13

78 (Λιανοβέργι)

Ψήφισαν: . 230

Ακυρα-Λευκά: 0

Έγκυρα 23

Ν.Δ. 73

ΣΥΡΙΖΑ 23

ΠΑΣΟΚ 37

Κ.Κ.Ε. 14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 24

ΝΙΚΗ 16

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 10

ΜΕΡΑ25 6

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 22

79 (Λιανοβέργι)

Ψήφισαν: . 228

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 227

Ν.Δ. 100

ΣΥΡΙΖΑ 31

ΠΑΣΟΚ 26

Κ.Κ.Ε. 14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 21

ΝΙΚΗ 11

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 4

ΜΕΡΑ25 2

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 7

80 (Λιανοβέργι)

Ψήφισαν: . 296

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 295

Ν.Δ. 104

ΣΥΡΙΖΑ 45

ΠΑΣΟΚ 32

Κ.Κ.Ε. 10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 23

ΝΙΚΗ 14

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 17

ΜΕΡΑ25 5

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 30

81 (Λιανοβέργι)

Ψήφισαν: . 212

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 211

Ν.Δ. 63

ΣΥΡΙΖΑ 52

ΠΑΣΟΚ 27

Κ.Κ.Ε. 6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 18

ΝΙΚΗ 15

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7

ΜΕΡΑ25 3

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 9

82 (Πλάτανος)

Ψήφισαν: . 178

Ακυρα-Λευκά: 3

Έγκυρα 175

Ν.Δ. 81

ΣΥΡΙΖΑ 26

ΠΑΣΟΚ 27

Κ.Κ.Ε. 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 11

ΝΙΚΗ 15

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1

ΜΕΡΑ25 2

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 6

83 (Πλάτανος)

Ψήφισαν: . 184

Ακυρα-Λευκά: 0

Έγκυρα 184

Ν.Δ. 64

ΣΥΡΙΖΑ 28

ΠΑΣΟΚ 22

Κ.Κ.Ε. 8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 17

ΝΙΚΗ 13

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2

ΜΕΡΑ25 1

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 16

84 (Πλάτανος)

Ψήφισαν: . 162

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 161

Ν.Δ. 66

ΣΥΡΙΖΑ 27

ΠΑΣΟΚ 12

Κ.Κ.Ε. 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 22

ΝΙΚΗ 8

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 6

ΜΕΡΑ25 2

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 9

85 (Πρασινάδα)

Ψήφισαν: . 210

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 209

Ν.Δ. 71

ΣΥΡΙΖΑ 24

ΠΑΣΟΚ. . 28

Κ.Κ.Ε. 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 29

ΝΙΚΗ 16

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 12

ΜΕΡΑ25 0

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 13

86 (Πρασινάδα)

Ψήφισαν: . 199

Ακυρα-Λευκά: 0

Έγκυρα 199

Ν.Δ. 100

ΣΥΡΙΖΑ 15

ΠΑΣΟΚ 19

Κ.Κ.Ε. 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 15

ΝΙΚΗ 27

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3

ΜΕΡΑ25 6

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 6

87 (Τρίκαλα)

Ψήφισαν: . 307

Ακυρα-Λευκά: 4

Έγκυρα 303

Ν.Δ. 145

ΣΥΡΙΖΑ 35

ΠΑΣΟΚ 50

Κ.Κ.Ε. 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 25

ΝΙΚΗ 7

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 4

ΜΕΡΑ25 2

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 26

88 (Τρίκαλα)

Ψήφισαν: . 280

Ακυρα-Λευκά: 4

Έγκυρα 276

Ν.Δ. 117

ΣΥΡΙΖΑ 41

ΠΑΣΟΚ 41

Κ.Κ.Ε. 6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 26

ΝΙΚΗ 6

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 10

ΜΕΡΑ25 2

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 18

89 (Τρίκαλα)

Ψήφισαν: . 321

Ακυρα-Λευκά: 7

Έγκυρα 314

Ν.Δ. 134

ΣΥΡΙΖΑ 46

ΠΑΣΟΚ 33

Κ.Κ.Ε. 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 28

ΝΙΚΗ 16

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 13

ΜΕΡΑ25 6

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 28

ΔΗΜΟΣ

ΒΕΡΟΙΑΣ

90 (Διαβατό)

Ψήφισαν: . 285

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 283

Ν.Δ. 118

ΣΥΡΙΖΑ 39

ΠΑΣΟΚ 33

Κ.Κ.Ε. 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 20

ΝΙΚΗ 10

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 4

ΜΕΡΑ25 0

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 18

91 (Διαβατό)

Ψήφισαν: . 285

Ακυρα-Λευκά: 4

Έγκυρα 281

Ν.Δ. 87

ΣΥΡΙΖΑ 38

ΠΑΣΟΚ 42

Κ.Κ.Ε. 14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 40

ΝΙΚΗ 11

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 9

ΜΕΡΑ25 1

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 28

92 (Διαβατό)

Ψήφισαν: . 289

Ακυρα-Λευκά: 3

Έγκυρα 286

Ν.Δ. 101

ΣΥΡΙΖΑ 49

ΠΑΣΟΚ 31

Κ.Κ.Ε. 29

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 16

ΝΙΚΗ 15

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 8

ΜΕΡΑ25 0

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 30

93 (Κουλούρα)

Ψήφισαν: . 314

Ακυρα-Λευκά: 3

Έγκυρα 311

Ν.Δ. 107

ΣΥΡΙΖΑ 62

ΠΑΣΟΚ 53

Κ.Κ.Ε. 6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 36

ΝΙΚΗ 6

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3

ΜΕΡΑ25 7

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 19

94 (Κουλούρα)

Ψήφισαν: . 290

Ακυρα-Λευκά: 7

Έγκυρα 283

Ν.Δ. 121

ΣΥΡΙΖΑ 49

ΠΑΣΟΚ. . 44

Κ.Κ.Ε. 6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 18

ΝΙΚΗ 9

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 5

ΜΕΡΑ25 3

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 17

95 (Λυκογιάννη)

Ψήφισαν: . 221

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 220

Ν.Δ. 59

ΣΥΡΙΖΑ 37

ΠΑΣΟΚ 22

Κ.Κ.Ε. 15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 25

ΝΙΚΗ 14

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 10

ΜΕΡΑ25 1

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 23

96 (Λυκογιάννη)

Ψήφισαν: . 232

Ακυρα-Λευκά: 3

Έγκυρα 229

Ν.Δ. 67

ΣΥΡΙΖΑ 28

ΠΑΣΟΚ. . 32

Κ.Κ.Ε. 6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 36

ΝΙΚΗ 18

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 10

ΜΕΡΑ25 2

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 22

97 (Μακροχώρι)

Ψήφισαν: . 267

Ακυρα-Λευκά: 4

Έγκυρα 263

Ν.Δ. 97

ΣΥΡΙΖΑ 36

ΠΑΣΟΚ 35

Κ.Κ.Ε. 15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 17

ΝΙΚΗ 13

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 8

ΜΕΡΑ25 6

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 27

98 (Μακροχώρι)

Ψήφισαν: . 323

Ακυρα-Λευκά: 3

Έγκυρα 320

Ν.Δ. 128

ΣΥΡΙΖΑ 31

ΠΑΣΟΚ 38

Κ.Κ.Ε. 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 30

ΝΙΚΗ 17

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 11

ΜΕΡΑ25 8

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 37

99 (Μακροχώρι)

Ψήφισαν: . 268

Ακυρα-Λευκά: 6

Έγκυρα 262

Ν.Δ. 97

ΣΥΡΙΖΑ 39

ΠΑΣΟΚ 22

Κ.Κ.Ε. 19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 22

ΝΙΚΗ 11

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7

ΜΕΡΑ25 4

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 30

100 (Μακροχώρι)

Ψήφισαν: . 257

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 256

Ν.Δ. 97

ΣΥΡΙΖΑ 32

ΠΑΣΟΚ 25

Κ.Κ.Ε. 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 19

ΝΙΚΗ 16

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 11

ΜΕΡΑ25 3

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 25

101 (Μακροχώρι)

Ψήφισαν: . 276

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 275

Ν.Δ. 116

ΣΥΡΙΖΑ 27

ΠΑΣΟΚ 17

Κ.Κ.Ε. 11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 34

ΝΙΚΗ 21

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 14

ΜΕΡΑ25 2

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 22

102 (Μακροχώρι)

Ψήφισαν: . 246

Ακυρα-Λευκά: 0

Έγκυρα 246

Ν.Δ. 90

ΣΥΡΙΖΑ 30

ΠΑΣΟΚ 21

Κ.Κ.Ε. 9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 13

ΝΙΚΗ 16

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 11

ΜΕΡΑ25 5

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 38

103 (Μακροχώρι)

Ψήφισαν: . 256

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 254

Ν.Δ. 104

ΣΥΡΙΖΑ 33

ΠΑΣΟΚ 20

Κ.Κ.Ε. 14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 19

ΝΙΚΗ 13

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7

ΜΕΡΑ25 5

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 31

104 (Μακροχώρι)

Ψήφισαν: . 239

Ακυρα-Λευκά: 6

Έγκυρα 233

Ν.Δ. 75

ΣΥΡΙΖΑ 31

ΠΑΣΟΚ 29

Κ.Κ.Ε. 16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 22

ΝΙΚΗ 10

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 5

ΜΕΡΑ25 5

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 35

105 (Μακροχώρι)

Ψήφισαν: . 281

Ακυρα-Λευκά: 5

Έγκυρα 276

Ν.Δ. 99

ΣΥΡΙΖΑ 37

ΠΑΣΟΚ 25

Κ.Κ.Ε. 23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 33

ΝΙΚΗ 14

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7

ΜΕΡΑ25 5

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 18

106 (Μακροχώρι)

Ψήφισαν: . 244

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 242

Ν.Δ. 100

ΣΥΡΙΖΑ 31

ΠΑΣΟΚ 17

Κ.Κ.Ε. 8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 22

ΝΙΚΗ 17

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 8

ΜΕΡΑ25 3

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 24

107 (Νικομήδεια)

Ψήφισαν: . 175

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 174

Ν.Δ. 77

ΣΥΡΙΖΑ 7

ΠΑΣΟΚ 17

Κ.Κ.Ε. 6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 26

ΝΙΚΗ 8

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3

ΜΕΡΑ25 2

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 19

108 (Νικομήδεια)

Ψήφισαν: . 164

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 163

Ν.Δ. 37

ΣΥΡΙΖΑ 23

ΠΑΣΟΚ 22

Κ.Κ.Ε. 10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 29

ΝΙΚΗ 9

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2

ΜΕΡΑ25 2

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 14

109 (Νικομήδεια)

Ψήφισαν: . 202

CMYK

13

M. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

www.laos-epea.gr7

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

laosnews.gr

Ακυρα-Λευκά: 4

Έγκυρα 198

Ν.Δ. 56

ΣΥΡΙΖΑ 21

ΠΑΣΟΚ 26

Κ.Κ.Ε. 10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 34

ΝΙΚΗ 8

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 9

ΜΕΡΑ25 11

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 16

110 (Βεργίνα)

Ψήφισαν: . 301

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 300

Ν.Δ. 145

ΣΥΡΙΖΑ 24

ΠΑΣΟΚ. . 37

Κ.Κ.Ε. 15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 25

ΝΙΚΗ 15

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1

ΜΕΡΑ25 3

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 22

111 (Βεργίνα)

Ψήφισαν: . 318

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 316

Ν.Δ. 161

ΣΥΡΙΖΑ 37

ΠΑΣΟΚ 38

Κ.Κ.Ε. 8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 7

ΝΙΚΗ 12

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 8

ΜΕΡΑ25 5

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 22

112 (Βεργίνα)

Ψήφισαν: . 313

Ακυρα-Λευκά: 4

Έγκυρα 309

Ν.Δ. 158

ΣΥΡΙΖΑ 33

ΠΑΣΟΚ 33

Κ.Κ.Ε. 17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 19

ΝΙΚΗ 16

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 6

ΜΕΡΑ25 5

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 16

113 (Μετόχι)

Ψήφισαν: . 107

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 105

Ν.Δ. 29

ΣΥΡΙΖΑ 8

ΠΑΣΟΚ 5

Κ.Κ.Ε. 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 7

ΝΙΚΗ 6

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2

ΜΕΡΑ25 1

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 17

114 (Παλατίτσια)

Ψήφισαν: . 267

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 265

Ν.Δ. 120

ΣΥΡΙΖΑ 30

ΠΑΣΟΚ 31

Κ.Κ.Ε. 19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 21

ΝΙΚΗ 11

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 4

ΜΕΡΑ25 2

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 19

115 (Παλατίτσια)

Ψήφισαν: . 273

Ακυρα-Λευκά: 3

Έγκυρα 270

Ν.Δ. 98

ΣΥΡΙΖΑ 43

ΠΑΣΟΚ 29

Κ.Κ.Ε. 52

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 19

ΝΙΚΗ 12

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3

ΜΕΡΑ25 0

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 9

116 (Συκιά)

Ψήφισαν: . 248

Ακυρα-Λευκά: 0

Έγκυρα 248

Ν.Δ. 63

ΣΥΡΙΖΑ 37

ΠΑΣΟΚ 77

Κ.Κ.Ε. 16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 25

ΝΙΚΗ 6

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 5

ΜΕΡΑ25 4

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 3

117 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 327

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 325

Ν.Δ. 107

ΣΥΡΙΖΑ 45

ΠΑΣΟΚ 41

Κ.Κ.Ε. 21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 32

ΝΙΚΗ 12

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 12

ΜΕΡΑ25 7

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 30

118 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 310

Ακυρα-Λευκά: 5

Έγκυρα 305

Ν.Δ. 122

ΣΥΡΙΖΑ 48

ΠΑΣΟΚ 34

Κ.Κ.Ε. 15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 21

ΝΙΚΗ 18

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 10

ΜΕΡΑ25 4

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 18

119 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 275

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 274

Ν.Δ. 111

ΣΥΡΙΖΑ 46

ΠΑΣΟΚ 32

Κ.Κ.Ε. 17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 23

ΝΙΚΗ 12

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 6

ΜΕΡΑ25 4

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 14

120 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 323

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 321

Ν.Δ. 112

ΣΥΡΙΖΑ 43

ΠΑΣΟΚ 44

Κ.Κ.Ε. 31

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 24

ΝΙΚΗ 16

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 5

ΜΕΡΑ25 8

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 24

121 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 313

Ακυρα-Λευκά: 9

Έγκυρα 304

Ν.Δ. 108

ΣΥΡΙΖΑ 53

ΠΑΣΟΚ 39

Κ.Κ.Ε. 13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 30

ΝΙΚΗ 22

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 8

ΜΕΡΑ25 6

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 12

122 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 303

Ακυρα-Λευκά: 6

Έγκυρα 297

Ν.Δ. 95

ΣΥΡΙΖΑ 41

ΠΑΣΟΚ 29

Κ.Κ.Ε. 19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 36

ΝΙΚΗ 19

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15

ΜΕΡΑ25 7

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 19

123 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 310

Ακυρα-Λευκά: 3

Έγκυρα 307

Ν.Δ. 127

ΣΥΡΙΖΑ 55

ΠΑΣΟΚ 29

Κ.Κ.Ε. 16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 27

ΝΙΚΗ 14

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 10

ΜΕΡΑ25 4

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 8

124 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 304

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 302

Ν.Δ. 99

ΣΥΡΙΖΑ 59

ΠΑΣΟΚ 45

Κ.Κ.Ε. 15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 29

ΝΙΚΗ 10

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 5

ΜΕΡΑ25 4

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 17

125 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 324

Ακυρα-Λευκά: 4

Έγκυρα 320

Ν.Δ. 99

ΣΥΡΙΖΑ 62

ΠΑΣΟΚ 34

Κ.Κ.Ε. 42

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 21

ΝΙΚΗ 15

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 17

ΜΕΡΑ25 10

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 14

126 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 322

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 320

Ν.Δ. 110

ΣΥΡΙΖΑ 73

ΠΑΣΟΚ 24

Κ.Κ.Ε. 26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 27

ΝΙΚΗ 21

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 8

ΜΕΡΑ25 3

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 15

127 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 316

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 314

Ν.Δ. 95

ΣΥΡΙΖΑ 62

ΠΑΣΟΚ. . 44

Κ.Κ.Ε. 29

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 19

ΝΙΚΗ 13

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 5

ΜΕΡΑ25 7

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 19

128 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 319

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 318

Ν.Δ. 117

ΣΥΡΙΖΑ 51

ΠΑΣΟΚ. . 40

Κ.Κ.Ε. 24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 21

ΝΙΚΗ 15

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 8

ΜΕΡΑ25 8

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 20

129 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 292

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 290

Ν.Δ. 103

ΣΥΡΙΖΑ 40

ΠΑΣΟΚ 29

Κ.Κ.Ε. 26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 37

ΝΙΚΗ 14

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7

ΜΕΡΑ25 2

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 22

130 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 310

Ακυρα-Λευκά: 8

Έγκυρα 302

Ν.Δ. 91

ΣΥΡΙΖΑ 47

ΠΑΣΟΚ. . 49

Κ.Κ.Ε. 24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 26

ΝΙΚΗ 14

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 16

ΜΕΡΑ25 7

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 14

131 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 253

Ακυρα-Λευκά: 5

Έγκυρα 248

Ν.Δ. 72

ΣΥΡΙΖΑ 34

ΠΑΣΟΚ 32

Κ.Κ.Ε. 29

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 24

ΝΙΚΗ 20

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 8

ΜΕΡΑ25 8

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 9

132 (Μέσης)

Ψήφισαν: . 265

Ακυρα-Λευκά: 5

Έγκυρα 260

Ν.Δ. 102

ΣΥΡΙΖΑ 20

ΠΑΣΟΚ 52

Κ.Κ.Ε. 9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 27

ΝΙΚΗ 9

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 9

ΜΕΡΑ25 0

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 24

133 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 283

Ακυρα-Λευκά: 3

Έγκυρα 280

Ν.Δ. 124

ΣΥΡΙΖΑ 44

ΠΑΣΟΚ 33

Κ.Κ.Ε. 16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 21

ΝΙΚΗ 10

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 11

ΜΕΡΑ25 5

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 7

134 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 305

Ακυρα-Λευκά: 0

Έγκυρα 305

Ν.Δ. 116

ΣΥΡΙΖΑ 54

ΠΑΣΟΚ 39

Κ.Κ.Ε. 16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 25

ΝΙΚΗ 11

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 6

ΜΕΡΑ25 6

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 19

135 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 299

Ακυρα-Λευκά: 6

Έγκυρα 293

Ν.Δ. 128

ΣΥΡΙΖΑ 38

ΠΑΣΟΚ 29

Κ.Κ.Ε. 13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 22

ΝΙΚΗ 13

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 10

ΜΕΡΑ25 11

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 12

136 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 342

Ακυρα-Λευκά: 5

Έγκυρα 337

Ν.Δ. 123

ΣΥΡΙΖΑ 62

ΠΑΣΟΚ 47

Κ.Κ.Ε. 23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 22

ΝΙΚΗ 16

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 8

ΜΕΡΑ25 7

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 9

137 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 305

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 304

Ν.Δ. 119

ΣΥΡΙΖΑ 49

ΠΑΣΟΚ 29

Κ.Κ.Ε. 16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 31

ΝΙΚΗ 17

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 12

ΜΕΡΑ25 10

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 13

138 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 329

Ακυρα-Λευκά: 3

Έγκυρα 326

Ν.Δ. 125

ΣΥΡΙΖΑ 51

ΠΑΣΟΚ 38

Κ.Κ.Ε. 26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 27

ΝΙΚΗ 10

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 11

ΜΕΡΑ25 14

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 12

139 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 293

Ακυρα-Λευκά: 4

Έγκυρα 289

Ν.Δ. 134

ΣΥΡΙΖΑ 44

ΠΑΣΟΚ 31

Κ.Κ.Ε. 9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 10

ΝΙΚΗ 22

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 8

ΜΕΡΑ25 7

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 13

140 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 312

Ακυρα-Λευκά: 4

Έγκυρα 308

Ν.Δ. 123

ΣΥΡΙΖΑ 43

ΠΑΣΟΚ 16

Κ.Κ.Ε. 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 17

ΝΙΚΗ 13

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15

ΜΕΡΑ25 9

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 28

141 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 298

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 297

Ν.Δ. 118

ΣΥΡΙΖΑ 48

ΠΑΣΟΚ 39

Κ.Κ.Ε. 21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 21

ΝΙΚΗ 11

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 8

ΜΕΡΑ25 6

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 19

142 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 283

Ακυρα-Λευκά: 4

Έγκυρα 279

Ν.Δ. 117

ΣΥΡΙΖΑ 60

ΠΑΣΟΚ 24

Κ.Κ.Ε. 16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 13

ΝΙΚΗ 6

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 11

ΜΕΡΑ25 5

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 22

143 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 275

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 274

Ν.Δ. 122

ΣΥΡΙΖΑ 32

ΠΑΣΟΚ 31

Κ.Κ.Ε. 8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 20

ΝΙΚΗ 11

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 16

ΜΕΡΑ25 4

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 15

144 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 268

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 266

Ν.Δ. 123

ΣΥΡΙΖΑ 46

ΠΑΣΟΚ 16

Κ.Κ.Ε. 10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 14

ΝΙΚΗ 11

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 12

ΜΕΡΑ25 6

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 18

145 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 303

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 301

Ν.Δ. 118

CMYK

8

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

www.laosnews.gr

ΣΥΡΙΖΑ 58

ΠΑΣΟΚ 35

Κ.Κ.Ε. 17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 16

ΝΙΚΗ 12

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 8

ΜΕΡΑ25 4

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 18

146 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 317

Ακυρα-Λευκά: 5

Έγκυρα 312

Ν.Δ. 151

ΣΥΡΙΖΑ 43

ΠΑΣΟΚ 26

Κ.Κ.Ε. 15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 29

ΝΙΚΗ 13

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 4

ΜΕΡΑ25 12

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 9

147 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 312

Ακυρα-Λευκά: 4

Έγκυρα 308

Ν.Δ. 152

ΣΥΡΙΖΑ 39

ΠΑΣΟΚ 25

Κ.Κ.Ε. 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 12

ΝΙΚΗ 23

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 12

ΜΕΡΑ25 5

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 17

148 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 326

Ακυρα-Λευκά: 3

Έγκυρα 323

Ν.Δ. 143

ΣΥΡΙΖΑ 53

ΠΑΣΟΚ 35

Κ.Κ.Ε. 7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 16

ΝΙΚΗ 23

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 9

ΜΕΡΑ25 5

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 15

149 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 299

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 297

Ν.Δ. 132

ΣΥΡΙΖΑ 48

ΠΑΣΟΚ 26

Κ.Κ.Ε. 14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 17

ΝΙΚΗ 19

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 8

ΜΕΡΑ25 5

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 17

150 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 289

Ακυρα-Λευκά: 6

Έγκυρα 283

Ν.Δ. 130

ΣΥΡΙΖΑ 35

ΠΑΣΟΚ 32

Κ.Κ.Ε. 9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 24

ΝΙΚΗ 17

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 9

ΜΕΡΑ25 7

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 11

151 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 347

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 345

Ν.Δ. 144

ΣΥΡΙΖΑ 67

ΠΑΣΟΚ 34

Κ.Κ.Ε. 23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 21

ΝΙΚΗ 13

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 6

ΜΕΡΑ25 9

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 17

152 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 312

Ακυρα-Λευκά: 3

Έγκυρα 309

Ν.Δ. 121

ΣΥΡΙΖΑ 51

ΠΑΣΟΚ 36

Κ.Κ.Ε. 19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 16

ΝΙΚΗ 16

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 19

ΜΕΡΑ25 10

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 9

153 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 320

Ακυρα-Λευκά: 4

Έγκυρα 316

Ν.Δ. 131

ΣΥΡΙΖΑ 64

ΠΑΣΟΚ. . 24

Κ.Κ.Ε. 16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 25

ΝΙΚΗ 11

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 9

ΜΕΡΑ25 6

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 13

154 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 317

Ακυρα-Λευκά: 5

Έγκυρα 312

Ν.Δ. 131

ΣΥΡΙΖΑ 58

ΠΑΣΟΚ 26

Κ.Κ.Ε. 23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 15

ΝΙΚΗ 8

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 6

ΜΕΡΑ25 14

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 13

155 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 313

Ακυρα-Λευκά: 4

Έγκυρα 309

Ν.Δ. 113

ΣΥΡΙΖΑ 54

ΠΑΣΟΚ 33

Κ.Κ.Ε. 16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 23

ΝΙΚΗ 18

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 9

ΜΕΡΑ25 10

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 21

156 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 300

Ακυρα-Λευκά: 3

Έγκυρα 297

Ν.Δ. 122

ΣΥΡΙΖΑ 29

ΠΑΣΟΚ 28

Κ.Κ.Ε. 13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 28

ΝΙΚΗ 17

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 12

ΜΕΡΑ25 16

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 18

157 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 307

Ακυρα-Λευκά: 4

Έγκυρα 303

Ν.Δ. 124

ΣΥΡΙΖΑ 62

ΠΑΣΟΚ 21

Κ.Κ.Ε. 23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 23

ΝΙΚΗ 13

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7

ΜΕΡΑ25 6

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 10

158 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 280

Ακυρα-Λευκά: 6

Έγκυρα 274

Ν.Δ. 111

ΣΥΡΙΖΑ 38

ΠΑΣΟΚ 27

Κ.Κ.Ε. 17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 29

ΝΙΚΗ 4

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7

ΜΕΡΑ25 11

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 16

159 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 312

Ακυρα-Λευκά: 4

Έγκυρα 30

Ν.Δ. 135

ΣΥΡΙΖΑ 53

ΠΑΣΟΚ 25

Κ.Κ.Ε. 18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 24

ΝΙΚΗ 11

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 6

ΜΕΡΑ25 9

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 13

160 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 304

Ακυρα-Λευκά: 3

Έγκυρα 301

Ν.Δ. 131

ΣΥΡΙΖΑ 55

ΠΑΣΟΚ 29

Κ.Κ.Ε. 21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 12

ΝΙΚΗ 17

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 9

ΜΕΡΑ25 6

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 9

161 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 301

Ακυρα-Λευκά: 7

Έγκυρα 294

Ν.Δ. 121

ΣΥΡΙΖΑ 35

ΠΑΣΟΚ 46

Κ.Κ.Ε. 19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 23

ΝΙΚΗ 14

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7

ΜΕΡΑ25 2

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 9

162 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 277

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 275

Ν.Δ. 93

ΣΥΡΙΖΑ 41

ΠΑΣΟΚ 38

Κ.Κ.Ε. 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 19

ΝΙΚΗ 12

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 9

ΜΕΡΑ25 8

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 20

163 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 281

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 279

Ν.Δ. 116

ΣΥΡΙΖΑ 34

ΠΑΣΟΚ. . 43

Κ.Κ.Ε. 14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 23

ΝΙΚΗ 13

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7

ΜΕΡΑ25 4

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 11

164 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 270

Ακυρα-Λευκά: 5

Έγκυρα 265

Ν.Δ. 97

ΣΥΡΙΖΑ 43

ΠΑΣΟΚ 32

Κ.Κ.Ε. 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 19

ΝΙΚΗ 18

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 6

ΜΕΡΑ25 5

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 15

165 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 268

Ακυρα-Λευκά: 0

Έγκυρα 268

Ν.Δ. 91

ΣΥΡΙΖΑ 39

ΠΑΣΟΚ 38

Κ.Κ.Ε. 22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 20

ΝΙΚΗ 14

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 4

ΜΕΡΑ25 8

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 11

166 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 263

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 262

Ν.Δ. 85

ΣΥΡΙΖΑ 47

ΠΑΣΟΚ 15

Κ.Κ.Ε. 19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 27

ΝΙΚΗ 28

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 11

ΜΕΡΑ25 6

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 15

167 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 271

Ακυρα-Λευκά: 6

Έγκυρα 265

Ν.Δ. 98

ΣΥΡΙΖΑ 44

ΠΑΣΟΚ 31

Κ.Κ.Ε. 18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 20

ΝΙΚΗ 14

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7

ΜΕΡΑ25 4

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 17

168 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 277

Ακυρα-Λευκά: 4

Έγκυρα 273

Ν.Δ. 108

ΣΥΡΙΖΑ 46

ΠΑΣΟΚ 26

Κ.Κ.Ε. 21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 21

ΝΙΚΗ 9

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 11

ΜΕΡΑ25 2

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 13

169 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 281

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 279

Ν.Δ. 86

ΣΥΡΙΖΑ 58

ΠΑΣΟΚ 30

Κ.Κ.Ε. 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 24

ΝΙΚΗ 20

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 12

ΜΕΡΑ25 4

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 13

170 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 265

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 264

Ν.Δ. 97

ΣΥΡΙΖΑ 40

ΠΑΣΟΚ 19

Κ.Κ.Ε. 22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 21

ΝΙΚΗ 20

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 8

ΜΕΡΑ25 4

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 13

171 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 263

Ακυρα-Λευκά: 6

Έγκυρα 257

Ν.Δ. 91

ΣΥΡΙΖΑ 42

ΠΑΣΟΚ 24

Κ.Κ.Ε. 16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 22

ΝΙΚΗ 13

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 9

ΜΕΡΑ25 9

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 15

172 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 264

Ακυρα-Λευκά: 5

Έγκυρα 259

Ν.Δ. 97

ΣΥΡΙΖΑ 53

ΠΑΣΟΚ 21

Κ.Κ.Ε. 18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 22

ΝΙΚΗ 15

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 12

ΜΕΡΑ25 1

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 5

173 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 273

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 271

Ν.Δ. 106

ΣΥΡΙΖΑ 44

ΠΑΣΟΚ 23

Κ.Κ.Ε. 17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 20

ΝΙΚΗ 17

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 9

ΜΕΡΑ25 3

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 19

174 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 303

Ακυρα-Λευκά: 4

Έγκυρα 299

Ν.Δ. 96

ΣΥΡΙΖΑ 54

ΠΑΣΟΚ 33

Κ.Κ.Ε. 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 20

ΝΙΚΗ 21

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 9

ΜΕΡΑ25 4

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 32

175 (Βέροια)

Ψήφισαν: . 248

Ακυρα-Λευκά: 7

Έγκυρα 241

Ν.Δ. 75

ΣΥΡΙΖΑ 41

ΠΑΣΟΚ 22

Κ.Κ.Ε. 14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 20

ΝΙΚΗ 18

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 11

ΜΕΡΑ25 8

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 20

176 (Λαζοχώρι)

Ψήφισαν: . 86

Ακυρα-Λευκά: 0

Έγκυρα 86

Ν.Δ. 23

ΣΥΡΙΖΑ 18

ΠΑΣΟΚ 14

Κ.Κ.Ε. 7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 4

ΝΙΚΗ 4

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2

ΜΕΡΑ25 0

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 11

177 (Ταγαροχώρι)

Ψήφισαν: . 118

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 116

Ν.Δ. 34

ΣΥΡΙΖΑ 18

ΠΑΣΟΚ 2

Κ.Κ.Ε. 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 17

ΝΙΚΗ 15

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3

ΜΕΡΑ25 0

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 24

178 (Αγ. Βαρβάρα)

Ψήφισαν: . 255

Ακυρα-Λευκά: 5

Έγκυρα 250

Ν.Δ. 83

ΣΥΡΙΖΑ 24

ΠΑΣΟΚ 34

Κ.Κ.Ε. 7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 40

ΝΙΚΗ 13

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 4

ΜΕΡΑ25 5

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 23

179 (Αγ. Βαρβάρα)

Ψήφισαν: . 284

Ακυρα-Λευκά: 3

Έγκυρα 281

Ν.Δ. 91

ΣΥΡΙΖΑ 29

ΠΑΣΟΚ. . 45

Κ.Κ.Ε. 11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 34

ΝΙΚΗ 6

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 9

ΜΕΡΑ25 6

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 30

180 (Άμμος)

Ψήφισαν: . 125

Ακυρα-Λευκά: 0

Έγκυρα 125

Ν.Δ. 36

ΣΥΡΙΖΑ 10

ΠΑΣΟΚ 6

Κ.Κ.Ε. 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 15

ΝΙΚΗ 6

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3

ΜΕΡΑ25 2

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 41

181 (Ασώματα)

Ψήφισαν: . 373

Ακυρα-Λευκά: 7

Έγκυρα 366

Ν.Δ. 140

ΣΥΡΙΖΑ 41

ΠΑΣΟΚ 32

Κ.Κ.Ε. 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 63

ΝΙΚΗ 37

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7

ΜΕΡΑ25 3

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 19

182 (Γεωργιανοί)

Ψήφισαν: . 262

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 261

Ν.Δ. 72

ΣΥΡΙΖΑ 73

9

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

www.laosnews.gr

ΠΑΣΟΚ 29

Κ.Κ.Ε. 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 18

ΝΙΚΗ 8

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 9

ΜΕΡΑ25 7

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 1

183 (Λευκόπετρα)

Ψήφισαν: . 58

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 56

Ν.Δ. 12

ΣΥΡΙΖΑ 12

ΠΑΣΟΚ. . 6

Κ.Κ.Ε. 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 7

ΝΙΚΗ 3

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2

ΜΕΡΑ25 0

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 0

184 (Καστανιά)

Ψήφισαν: . 125

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 124

Ν.Δ. 45

ΣΥΡΙΖΑ 30

ΠΑΣΟΚ. . 18

Κ.Κ.Ε. 7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 6

ΝΙΚΗ 3

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1

ΜΕΡΑ25 5

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 4

185 (Μ. Σάντα)

Ψήφισαν: . 93

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 92

Ν.Δ. 38

ΣΥΡΙΖΑ 6

ΠΑΣΟΚ 13

Κ.Κ.Ε. 10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 7

ΝΙΚΗ 6

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2

ΜΕΡΑ25 0

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 7

186 (Κ. Βέρμιο)

Ψήφισαν: . 262

Ακυρα-Λευκά: 0

Έγκυρα 262

Ν.Δ. 118

ΣΥΡΙΖΑ 51

ΠΑΣΟΚ. . 18

Κ.Κ.Ε. 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 13

ΝΙΚΗ 10

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7

ΜΕΡΑ25 2

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 15

187 (Κ. Βέρμιο)

Ψήφισαν: . 259

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 257

Ν.Δ. 112

ΣΥΡΙΖΑ 38

ΠΑΣΟΚ 23

Κ.Κ.Ε. 10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 20

ΝΙΚΗ 19

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 8

ΜΕΡΑ25 4

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 16

188 (Κ. Βέρμιο)

Ψήφισαν: . 241

Ακυρα-Λευκά: 0

Έγκυρα 241

Ν.Δ. 129

ΣΥΡΙΖΑ 32

ΠΑΣΟΚ 24

Κ.Κ.Ε. 6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 11

ΝΙΚΗ 6

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3

ΜΕΡΑ25 12

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 12

189 (Κ. Βέρμιο)

Ψήφισαν: . 250

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 248

Ν.Δ. 107

ΣΥΡΙΖΑ 42

ΠΑΣΟΚ 27

Κ.Κ.Ε. 21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 13

ΝΙΚΗ 10

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3

ΜΕΡΑ25 3

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 14

190 (Κουμαριά)

Ψήφισαν: . 251

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 249

Ν.Δ. 110

ΣΥΡΙΖΑ 31

ΠΑΣΟΚ 60

Κ.Κ.Ε. 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 12

ΝΙΚΗ 12

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 4

ΜΕΡΑ25 3

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 9

191 (Ράχης)

Ψήφισαν: . 230

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 229

Ν.Δ. 90

ΣΥΡΙΖΑ 24

ΠΑΣΟΚ 34

Κ.Κ.Ε. 18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 3

ΝΙΚΗ 24

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 6

ΜΕΡΑ25 5

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 16

192 (Ράχης)

Ψήφισαν: . 221

Ακυρα-Λευκά: 0

Έγκυρα 221

Ν.Δ. 120

ΣΥΡΙΖΑ 25

ΠΑΣΟΚ. . 23

Κ.Κ.Ε. 11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 9

ΝΙΚΗ 11

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1

ΜΕΡΑ25 1

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 11

193 (Τριποτάμου)

Ψήφισαν: . 282

Ακυρα-Λευκά: 3

Έγκυρα 279

Ν.Δ. 89

ΣΥΡΙΖΑ 45

ΠΑΣΟΚ. . 36

Κ.Κ.Ε. 29

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 26

ΝΙΚΗ 7

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7

ΜΕΡΑ25 9

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 20

194 (Τριποτάμου)

Ψήφισαν: . 265

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 263

Ν.Δ. 101

ΣΥΡΙΖΑ 29

ΠΑΣΟΚ. . 33

Κ.Κ.Ε. 24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 27

ΝΙΚΗ 8

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7

ΜΕΡΑ25 4

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 19

195 (Αγ. Μαρίνας)

Ψήφισαν: . 278

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 276

Ν.Δ. 101

ΣΥΡΙΖΑ 36

ΠΑΣΟΚ 47

Κ.Κ.Ε. 10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 32

ΝΙΚΗ 7

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 10

ΜΕΡΑ25 2

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 22

196 (Αγ. Μαρίνας)

Ψήφισαν: . 270

Ακυρα-Λευκά: 0

Έγκυρα 270

Ν.Δ. 114

ΣΥΡΙΖΑ 35

ΠΑΣΟΚ 44

Κ.Κ.Ε. 7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 27

ΝΙΚΗ 11

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 5

ΜΕΡΑ25 6

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 18

197 (Αγ. Γεώργιος)

Ψήφισαν: . 277

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 276

Ν.Δ. 93

ΣΥΡΙΖΑ 60

ΠΑΣΟΚ 41

Κ.Κ.Ε. 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 16

ΝΙΚΗ 18

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7

ΜΕΡΑ25 1

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 20

198 (Αγ. Γεώργιος)

Ψήφισαν: . 267

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 266

Ν.Δ. 89

ΣΥΡΙΖΑ 46

ΠΑΣΟΚ. . 46

Κ.Κ.Ε. 16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 24

ΝΙΚΗ 10

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7

ΜΕΡΑ25 1

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 17

199 (Αγ. Γεώργιος)

Ψήφισαν: . 250

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 249

Ν.Δ. 77

ΣΥΡΙΖΑ 42

ΠΑΣΟΚ. . 49

Κ.Κ.Ε. 16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 15

ΝΙΚΗ 20

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 8

ΜΕΡΑ25 7

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 11

200 (Αγ. Γεώργιος)

Ψήφισαν: . 217

Ακυρα-Λευκά: 4

Έγκυρα 213

Ν.Δ. 73

ΣΥΡΙΖΑ 35

ΠΑΣΟΚ. . 31

Κ.Κ.Ε. 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 24

ΝΙΚΗ 25

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 4

ΜΕΡΑ25 1

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 9

201 (Πατρίδα)

Ψήφισαν: . 254

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 253

Ν.Δ. 94

ΣΥΡΙΖΑ 25

ΠΑΣΟΚ 51

Κ.Κ.Ε. 13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 28

ΝΙΚΗ 4

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 8

ΜΕΡΑ25 4

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 18

202 (Πατρίδα)

Ψήφισαν: . 229

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 227

Ν.Δ. 78

ΣΥΡΙΖΑ 27

ΠΑΣΟΚ 28

Κ.Κ.Ε. 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 20

ΝΙΚΗ 6

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 10

ΜΕΡΑ25 14

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 17

203 (Πατρίδα)

Ψήφισαν: . 271

Ακυρα-Λευκά: 3

Έγκυρα 268

Ν.Δ. 70

ΣΥΡΙΖΑ 40

ΠΑΣΟΚ 39

Κ.Κ.Ε. 27

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 29

ΝΙΚΗ 13

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 11

ΜΕΡΑ25 6

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 20

204 (Τρίλοφος)

Ψήφισαν: . 221

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 219

Ν.Δ. 76

ΣΥΡΙΖΑ 29

ΠΑΣΟΚ 26

Κ.Κ.Ε. 26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 19

ΝΙΚΗ 8

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1

ΜΕΡΑ25 6

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 16

205 (Τρίλοφος)

Ψήφισαν: . 235

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 233

Ν.Δ. 71

ΣΥΡΙΖΑ 26

ΠΑΣΟΚ 33

Κ.Κ.Ε. 32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 27

ΝΙΚΗ 9

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3

ΜΕΡΑ25 1

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 13

206 (Φυτειά)

Ψήφισαν: . 309

Ακυρα-Λευκά: 3

Έγκυρα 306

Ν.Δ. 139

ΣΥΡΙΖΑ 44

ΠΑΣΟΚ. . 45

Κ.Κ.Ε. 19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 20

ΝΙΚΗ 15

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2

ΜΕΡΑ25 7

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 4

207 (Φυτειά)

Ψήφισαν: . 328

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 327

Ν.Δ. 168

ΣΥΡΙΖΑ 38

ΠΑΣΟΚ 37

Κ.Κ.Ε. 18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 13

ΝΙΚΗ 14

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 6

ΜΕΡΑ25 8

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 16

208 (Ριζώματα)

Ψήφισαν: . 296

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 295

Ν.Δ. 108

ΣΥΡΙΖΑ 64

ΠΑΣΟΚ. . 56

Κ.Κ.Ε. 11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 14

ΝΙΚΗ 7

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 11

ΜΕΡΑ25 6

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 11

209 (Ριζώματα)

Ψήφισαν: . 278

Ακυρα-Λευκά: 7

Έγκυρα 271

Ν.Δ. 89

ΣΥΡΙΖΑ 40

ΠΑΣΟΚ 47

Κ.Κ.Ε. 18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 20

ΝΙΚΗ 11

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 17

ΜΕΡΑ25 4

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 18

210 (Ριζώματα)

Ψήφισαν: . 245

Ακυρα-Λευκά: 5

Έγκυρα 240

Ν.Δ. 89

ΣΥΡΙΖΑ 60

ΠΑΣΟΚ. . 24

Κ.Κ.Ε. 10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 19

ΝΙΚΗ 14

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 6

ΜΕΡΑ25 2

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 7

211 (Δάσκιο)

Ψήφισαν: . 287

Ακυρα-Λευκά: 5

Έγκυρα 282

Ν.Δ. 125

ΣΥΡΙΖΑ 63

ΠΑΣΟΚ 25

Κ.Κ.Ε. 7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 20

ΝΙΚΗ 8

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 8

ΜΕΡΑ25 2

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 9

212 (Πολυδένδρι)

Ψήφισαν: . 146

Ακυρα-Λευκά: 0

Έγκυρα 146

Ν.Δ. 76

ΣΥΡΙΖΑ 22

ΠΑΣΟΚ. . 11

Κ.Κ.Ε. 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 8

ΝΙΚΗ 7

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2

ΜΕΡΑ25 0

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 8

213 (Χαράδρα-Ελαφίνα)

Ψήφισαν: . 86

Ακυρα-Λευκά: 0

Έγκυρα 86

Ν.Δ. 21

ΣΥΡΙΖΑ 33

ΠΑΣΟΚ 10

Κ.Κ.Ε. 8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 3

ΝΙΚΗ 2

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1

ΜΕΡΑ25 1

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 3

214 (Σφηκιά)

Ψήφισαν: . 233

Ακυρα-Λευκά: 4

Έγκυρα 229

Ν.Δ. 71

ΣΥΡΙΖΑ 49

ΠΑΣΟΚ 46

Κ.Κ.Ε. 9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 13

ΝΙΚΗ 7

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7

ΜΕΡΑ25 8

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 15

215 (Σφηκιά)

Ψήφισαν: . 229

Ακυρα-Λευκά: 4

Έγκυρα 225

Ν.Δ. 88

ΣΥΡΙΖΑ 41

ΠΑΣΟΚ. . 31

Κ.Κ.Ε. 13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 10

ΝΙΚΗ 5

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 10

ΜΕΡΑ25 10

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 10

ΔΗΜΟΣ

ΝΑΟΥΣΑΣ

216 (Κοπανός)

Ψήφισαν: . 266

Ακυρα-Λευκά: 0

Έγκυρα 266

Ν.Δ. 109

ΣΥΡΙΖΑ 27

ΠΑΣΟΚ 33

Κ.Κ.Ε. 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 31

ΝΙΚΗ 23

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 11

ΜΕΡΑ25 1

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 18

217 (Κοπανός)

Ψήφισαν: . 260

Ακυρα-Λευκά: 4

Έγκυρα 256

Ν.Δ. 86

ΣΥΡΙΖΑ 35

ΠΑΣΟΚ. . 37

Κ.Κ.Ε. 11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 22

ΝΙΚΗ 10

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 14

ΜΕΡΑ25 1

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 24

218 (Κοπανός)

Ψήφισαν: . 247

Ακυρα-Λευκά: 9

Έγκυρα 238

Ν.Δ. 92

ΣΥΡΙΖΑ 31

ΠΑΣΟΚ. . 27

Κ.Κ.Ε. 11

10

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

www.laosnews.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 20

ΝΙΚΗ 23

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 6

ΜΕΡΑ25 2

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 12

219 (Κοπανός)

Ψήφισαν: . 268

Ακυρα-Λευκά: 5

Έγκυρα 263

Ν.Δ. 86

ΣΥΡΙΖΑ 43

ΠΑΣΟΚ 44

Κ.Κ.Ε. 14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 17

ΝΙΚΗ 13

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 17

ΜΕΡΑ25 0

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 18

220 (Επισκοπή)

Ψήφισαν: . 254

Ακυρα-Λευκά: 4

Έγκυρα 250

Ν.Δ. 85

ΣΥΡΙΖΑ 33

ΠΑΣΟΚ 35

Κ.Κ.Ε. 23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 23

ΝΙΚΗ 28

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 5

ΜΕΡΑ25 1

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 7

221 (Επισκοπή)

Ψήφισαν: . 279

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 278

Ν.Δ. 105

ΣΥΡΙΖΑ 21

ΠΑΣΟΚ 37

Κ.Κ.Ε. 37

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 19

ΝΙΚΗ 23

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 6

ΜΕΡΑ25 4

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 15

222 (Επισκοπή)

Ψήφισαν: . 268

Ακυρα-Λευκά: 4

Έγκυρα 264

Ν.Δ. 111

ΣΥΡΙΖΑ 37

ΠΑΣΟΚ 17

Κ.Κ.Ε. 22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 22

ΝΙΚΗ 23

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 5

ΜΕΡΑ25 6

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 9

223 (Επισκοπή)

Ψήφισαν: . 248

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 246

Ν.Δ. 66

ΣΥΡΙΖΑ 45

ΠΑΣΟΚ 45

Κ.Κ.Ε. 29

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 12

ΝΙΚΗ 24

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 4

ΜΕΡΑ25 6

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 6

224 (Λευκάδια)

Ψήφισαν: . 273

Ακυρα-Λευκά: 3

Έγκυρα 270

Ν.Δ. 119

ΣΥΡΙΖΑ 23

ΠΑΣΟΚ 24

Κ.Κ.Ε. 7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 26

ΝΙΚΗ 22

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 9

ΜΕΡΑ25 6

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 19

225 (Λευκάδια)

Ψήφισαν: . 258

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 256

Ν.Δ. 100

ΣΥΡΙΖΑ 29

ΠΑΣΟΚ 21

Κ.Κ.Ε. 17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 25

ΝΙΚΗ 28

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 11

ΜΕΡΑ25 5

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 15

226 (Μαρίνα)

Ψήφισαν: . 220

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 218

Ν.Δ. 65

ΣΥΡΙΖΑ 32

ΠΑΣΟΚ 44

Κ.Κ.Ε. 9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 20

ΝΙΚΗ 15

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 12

ΜΕΡΑ25 4

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 12

227 (Μαρίνα)

Ψήφισαν: . 214

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 212

Ν.Δ. 94

ΣΥΡΙΖΑ 23

ΠΑΣΟΚ 17

Κ.Κ.Ε. 9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 25

ΝΙΚΗ 17

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7

ΜΕΡΑ25 2

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 8

228 (Μαρίνα)

Ψήφισαν: . 183

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 181

Ν.Δ. 65

ΣΥΡΙΖΑ 31

ΠΑΣΟΚ. . 38

Κ.Κ.Ε. 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 8

ΝΙΚΗ 12

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 11

ΜΕΡΑ25 1

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 9

229 (Πολλών Νερών)

Ψήφισαν: . 101

Ακυρα-Λευκά: 0

Έγκυρα 101

Ν.Δ. 29

ΣΥΡΙΖΑ 2

ΠΑΣΟΚ 23

Κ.Κ.Ε. 0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 19

ΝΙΚΗ 6

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 4

ΜΕΡΑ25 1

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 11

230 (Μονόσπιτα)

Ψήφισαν: . 265

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 263

Ν.Δ. 75

ΣΥΡΙΖΑ 34

ΠΑΣΟΚ. . 37

Κ.Κ.Ε. 28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 28

ΝΙΚΗ 17

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 12

ΜΕΡΑ25 5

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 17

231 (Μονόσπιτα)

Ψήφισαν: . 253

Ακυρα-Λευκά: 3

Έγκυρα 250

Ν.Δ. 96

ΣΥΡΙΖΑ 22

ΠΑΣΟΚ 24

Κ.Κ.Ε. 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 33

ΝΙΚΗ 21

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7

ΜΕΡΑ25 2

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 18

232 (Χαρίεσσα)

Ψήφισαν: . 279

Ακυρα-Λευκά: 4

Έγκυρα 275

Ν.Δ. 93

ΣΥΡΙΖΑ 43

ΠΑΣΟΚ. . 48

Κ.Κ.Ε. 22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 22

ΝΙΚΗ 16

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 10

ΜΕΡΑ25 0

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 13

233 (Χαρίεσσα)

Ψήφισαν: . 278

Ακυρα-Λευκά: 4

Έγκυρα 274

Ν.Δ. 93

ΣΥΡΙΖΑ 41

ΠΑΣΟΚ. . 38

Κ.Κ.Ε. 16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 20

ΝΙΚΗ 27

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 6

ΜΕΡΑ25 2

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 22

234 (Αγγελοχώρι)

Ψήφισαν: . 262

Ακυρα-Λευκά: 0

Έγκυρα 262

Ν.Δ. 106

ΣΥΡΙΖΑ 37

ΠΑΣΟΚ 30

Κ.Κ.Ε. 8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 25

ΝΙΚΗ 25

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 10

ΜΕΡΑ25 2

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 9

235 (Αγγελοχώρι)

Ψήφισαν: . 260

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 259

Ν.Δ. 109

ΣΥΡΙΖΑ 52

ΠΑΣΟΚ. . 24

Κ.Κ.Ε. 6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 20

ΝΙΚΗ 18

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 11

ΜΕΡΑ25 3

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 9

236 (Αγγελοχώρι)

Ψήφισαν: . 244

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 242

Ν.Δ. 87

ΣΥΡΙΖΑ 41

ΠΑΣΟΚ. . 37

Κ.Κ.Ε. 7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 14

ΝΙΚΗ 17

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3

ΜΕΡΑ25 3

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 17

237 (Αγγελοχώρι)

Ψήφισαν: . 238

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 236

Ν.Δ. 87

ΣΥΡΙΖΑ 41

ΠΑΣΟΚ 28

Κ.Κ.Ε. 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 31

ΝΙΚΗ 17

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 5

ΜΕΡΑ25 1

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 17

238 (Ζερβοχώρι)

Ψήφισαν: . 224

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 223

Ν.Δ. 77

ΣΥΡΙΖΑ 28

ΠΑΣΟΚ 39

Κ.Κ.Ε. 16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 30

ΝΙΚΗ 7

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 5

ΜΕΡΑ25 0

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 11

239 (Ζερβοχώρι)

Ψήφισαν: . 240

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 238

Ν.Δ. 112

ΣΥΡΙΖΑ 18

ΠΑΣΟΚ. . 28

Κ.Κ.Ε. 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 17

ΝΙΚΗ 13

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 6

ΜΕΡΑ25 1

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 21

240 (Ζερβοχώρι-

Αρχάγγελος)

Ψήφισαν: . 202

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 201

Ν.Δ. 97

ΣΥΡΙΖΑ 26

ΠΑΣΟΚ 22

Κ.Κ.Ε. 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 15

ΝΙΚΗ 16

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 5

ΜΕΡΑ25 1

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 13

241 (Π. Ζερβοχώρι)

Ψήφισαν: . 216

Ακυρα-Λευκά: 3

Έγκυρα 213

Ν.Δ. 64

ΣΥΡΙΖΑ 60

ΠΑΣΟΚ 34

Κ.Κ.Ε. 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 19

ΝΙΚΗ 15

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2

ΜΕΡΑ25 1

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 9

242 (Πολυπλάτανος)

Ψήφισαν: . 237

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 236

Ν.Δ. 93

ΣΥΡΙΖΑ 30

ΠΑΣΟΚ 32

Κ.Κ.Ε. 11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 30

ΝΙΚΗ 17

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 6

ΜΕΡΑ25 2

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 8

243 (Πολυπλάτανος)

Ψήφισαν: . 261

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 259

Ν.Δ. 125

ΣΥΡΙΖΑ 31

ΠΑΣΟΚ. . 25

Κ.Κ.Ε. 17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 19

ΝΙΚΗ 21

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 9

ΜΕΡΑ25 1

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 8

244 (Νάουσα)

Ψήφισαν: . 296

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 295

Ν.Δ. 118

ΣΥΡΙΖΑ 43

ΠΑΣΟΚ. . 13

Κ.Κ.Ε. 32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 16

ΝΙΚΗ 28

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 22

ΜΕΡΑ25 4

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 11

245 (Νάουσα)

Ψήφισαν: . 311

Ακυρα-Λευκά: 8

Έγκυρα 303

Ν.Δ. 110

ΣΥΡΙΖΑ 38

ΠΑΣΟΚ 19

Κ.Κ.Ε. 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 18

ΝΙΚΗ 31

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 19

ΜΕΡΑ25 6

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 20

246 (Νάουσα)

Ψήφισαν: . 272

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 270

Ν.Δ. 101

ΣΥΡΙΖΑ 37

ΠΑΣΟΚ 23

Κ.Κ.Ε. 18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 23

ΝΙΚΗ 24

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 21

ΜΕΡΑ25 7

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 5

247 (Νάουσα)

Ψήφισαν: . 268

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 266

Ν.Δ. 78

ΣΥΡΙΖΑ 63

ΠΑΣΟΚ. . 25

Κ.Κ.Ε. 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 15

ΝΙΚΗ 20

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 9

ΜΕΡΑ25 11

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 7

248 (Νάουσα)

Ψήφισαν: . 280

Ακυρα-Λευκά: 3

Έγκυρα 277

Ν.Δ. 94

ΣΥΡΙΖΑ 53

ΠΑΣΟΚ 28

Κ.Κ.Ε. 37

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 13

ΝΙΚΗ 15

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 11

ΜΕΡΑ25 4

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 13

249 (Νάουσα)

Ψήφισαν: . 265

Ακυρα-Λευκά: 5

Έγκυρα 260

Ν.Δ. 83

ΣΥΡΙΖΑ 33

ΚΙΝ.ΑΛ. 25

Κ.Κ.Ε. 40

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 17

ΝΙΚΗ 18

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 8

ΜΕΡΑ25 4

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 13

250 (Νάουσα)

Ψήφισαν: . 279

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 277

Ν.Δ. 100

ΣΥΡΙΖΑ 54

ΠΑΣΟΚ 8

Κ.Κ.Ε. 37

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 18

ΝΙΚΗ 17

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 9

ΜΕΡΑ25 7

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 16

251 (Νάουσα)

Ψήφισαν: . 264

Ακυρα-Λευκά: 3

Έγκυρα 261

Ν.Δ. 78

ΣΥΡΙΖΑ 47

ΠΑΣΟΚ 21

Κ.Κ.Ε. 35

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 12

ΝΙΚΗ 17

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15

ΜΕΡΑ25 13

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 11

252 (Νάουσα)

Ψήφισαν: . 285

Ακυρα-Λευκά: 6

Έγκυρα 279

Ν.Δ. 104

ΣΥΡΙΖΑ 43

ΠΑΣΟΚ 18

Κ.Κ.Ε. 42

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 19

ΝΙΚΗ 15

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 14

ΜΕΡΑ25 6

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 11

253 (Νάουσα)

Ψήφισαν: . 329

Ακυρα-Λευκά: 4

Έγκυρα 325

Ν.Δ. 127

ΣΥΡΙΖΑ 46

ΠΑΣΟΚ 28

Κ.Κ.Ε. 32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 16

ΝΙΚΗ 17

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 17

ΜΕΡΑ25 13

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 10

254 (Νάουσα)

Ψήφισαν: . 298

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 297

Ν.Δ. 121

ΣΥΡΙΖΑ 38

ΠΑΣΟΚ 28

Κ.Κ.Ε. 26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 22

ΝΙΚΗ 23

11

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

www.laosnews.gr

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 13

ΜΕΡΑ25 9

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 9

255 (Νάουσα)

Ψήφισαν: . 302

Ακυρα-Λευκά: 4

Έγκυρα 298

Ν.Δ. 107

ΣΥΡΙΖΑ 39

ΠΑΣΟΚ. . 32

Κ.Κ.Ε. 26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 21

ΝΙΚΗ 18

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 19

ΜΕΡΑ25 14

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 15

256 (Νάουσα)

Ψήφισαν: . 328

Ακυρα-Λευκά: 1

Έγκυρα 327

Ν.Δ. 117

ΣΥΡΙΖΑ 45

ΠΑΣΟΚ. . 19

Κ.Κ.Ε. 40

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 27

ΝΙΚΗ 29

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 17

ΜΕΡΑ25 11

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 10

257 (Νάουσα)

Ψήφισαν: . 329

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 327

Ν.Δ. 100

ΣΥΡΙΖΑ 55

ΠΑΣΟΚ 31

Κ.Κ.Ε. 59

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 17

ΝΙΚΗ 23

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 11

ΜΕΡΑ25 8

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 7

258 (Νάουσα)

Ψήφισαν: . 322

Ακυρα-Λευκά: 3

Έγκυρα 319

Ν.Δ. 115

ΣΥΡΙΖΑ 46

ΠΑΣΟΚ. . 22

Κ.Κ.Ε. 39

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 22

ΝΙΚΗ 31

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15

ΜΕΡΑ25 15

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 6

259 (Νάουσα)

Ψήφισαν: . 337

Ακυρα-Λευκά: 7

Έγκυρα 330

Ν.Δ. 102

ΣΥΡΙΖΑ 45

ΠΑΣΟΚ. . 30

Κ.Κ.Ε. 53

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 22

ΝΙΚΗ 28

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15

ΜΕΡΑ25 11

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 15

260 (Νάουσα)

Ψήφισαν: . 316

Ακυρα-Λευκά: 5

Έγκυρα 311

Ν.Δ. 98

ΣΥΡΙΖΑ 45

ΠΑΣΟΚ. . 23

Κ.Κ.Ε. 44

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 18

ΝΙΚΗ 18

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 17

ΜΕΡΑ25 15

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 25

261 (Νάουσα)

Ψήφισαν: . 291

Ακυρα-Λευκά: 3

Έγκυρα 288

Ν.Δ. 93

ΣΥΡΙΖΑ 50

ΠΑΣΟΚ 33

Κ.Κ.Ε. 24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 26

ΝΙΚΗ 24

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 11

ΜΕΡΑ25 3

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 12

262 (Νάουσα)

Ψήφισαν: . 284

Ακυρα-Λευκά: 5

Έγκυρα 279

Ν.Δ. 107

ΣΥΡΙΖΑ 45

ΠΑΣΟΚ. . 15

Κ.Κ.Ε. 34

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 23

ΝΙΚΗ 18

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 10

ΜΕΡΑ25 5

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 10

263 (Νάουσα)

Ψήφισαν: . 298

Ακυρα-Λευκά: 4

Έγκυρα 294

Ν.Δ. 121

ΣΥΡΙΖΑ 59

ΠΑΣΟΚ. . 25

Κ.Κ.Ε. 21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 18

ΝΙΚΗ 15

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 16

ΜΕΡΑ25 7

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 7

264 (Νάουσα)

Ψήφισαν: . 332

Ακυρα-Λευκά: 4

Έγκυρα 328

Ν.Δ. 130

ΣΥΡΙΖΑ 53

ΠΑΣΟΚ. . 30

Κ.Κ.Ε. 25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 24

ΝΙΚΗ 22

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15

ΜΕΡΑ25 5

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 13

265 (Νάουσα)

Ψήφισαν: . 274

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 272

Ν.Δ. 94

ΣΥΡΙΖΑ 35

ΠΑΣΟΚ. . 20

Κ.Κ.Ε. 36

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 25

ΝΙΚΗ 25

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 12

ΜΕΡΑ25 0

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 16

266 (Νάουσα)

Ψήφισαν: . 279

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 277

Ν.Δ. 85

ΣΥΡΙΖΑ 43

ΠΑΣΟΚ. . 26

Κ.Κ.Ε. 28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 18

ΝΙΚΗ 23

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 12

ΜΕΡΑ25 10

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 14

267 (Νάουσα)

Ψήφισαν: . 294

Ακυρα-Λευκά: 3

Έγκυρα 291

Ν.Δ. 95

ΣΥΡΙΖΑ 48

ΠΑΣΟΚ. . 18

Κ.Κ.Ε. 40

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 20

ΝΙΚΗ 23

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 11

ΜΕΡΑ25 9

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 9

268 (Νάουσα)

Ψήφισαν: . 264

Ακυρα-Λευκά: 4

Έγκυρα 260

Ν.Δ. 82

ΣΥΡΙΖΑ 48

ΠΑΣΟΚ. . 21

Κ.Κ.Ε. 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 25

ΝΙΚΗ 23

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 19

ΜΕΡΑ25 3

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 8

269 (Νάουσα)

Ψήφισαν: . 329

Ακυρα-Λευκά: 4

Έγκυρα 325

Ν.Δ. 115

ΣΥΡΙΖΑ 41

ΠΑΣΟΚ 24

Κ.Κ.Ε. 35

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 26

ΝΙΚΗ 20

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 18

ΜΕΡΑ25 8

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 18

270 (Νάουσα)

Ψήφισαν: . 274

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 272

Ν.Δ. 99

ΣΥΡΙΖΑ 49

ΠΑΣΟΚ 23

Κ.Κ.Ε. 37

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 15

ΝΙΚΗ 15

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 12

ΜΕΡΑ25 2

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 12

271 (Νάουσα)

Ψήφισαν: . 256

Ακυρα-Λευκά: 4

Έγκυρα 252

Ν.Δ. 98

ΣΥΡΙΖΑ 38

ΠΑΣΟΚ. . 18

Κ.Κ.Ε. 22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 20

ΝΙΚΗ 22

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 9

ΜΕΡΑ25 5

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 9

272 (Νάουσα)

Ψήφισαν: . 288

Ακυρα-Λευκά: 2

Έγκυρα 286

Ν.Δ. 106

ΣΥΡΙΖΑ 38

ΠΑΣΟΚ 28

Κ.Κ.Ε. 35

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 19

ΝΙΚΗ 14

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 11

ΜΕΡΑ25 0

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 21

273 (Νάουσα)

Ψήφισαν: . 310

Ακυρα-Λευκά: 5

Έγκυρα 305

Ν.Δ. 107

ΣΥΡΙΖΑ 47

ΠΑΣΟΚ 34

Κ.Κ.Ε. 31

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 18

ΝΙΚΗ 22

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 16

ΜΕΡΑ25 2

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 17

274 (Νάουσα)

Ψήφισαν: . 299

Ακυρα-Λευκά: 0

Έγκυρα 299

Ν.Δ. 99

ΣΥΡΙΖΑ 35

ΠΑΣΟΚ 21

Κ.Κ.Ε. 32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 33

ΝΙΚΗ 32

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15

ΜΕΡΑ25 10

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 8

275 (Νάουσα)

Ψήφισαν: . 274

Ακυρα-Λευκά: 5

Έγκυρα 269

Ν.Δ. 91

ΣΥΡΙΖΑ 41

ΠΑΣΟΚ 24

Κ.Κ.Ε. 32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 29

ΝΙΚΗ 18

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 13

ΜΕΡΑ25 8

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 7

276 (Νάουσα)

Ψήφισαν: . 239

Ακυρα-Λευκά: 5

Έγκυρα 234

Ν.Δ. 80

ΣΥΡΙΖΑ 37

ΠΑΣΟΚ. . 19

Κ.Κ.Ε. 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 22

ΝΙΚΗ 13

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 10

ΜΕΡΑ25 2

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 9

277 (Αρκοχώρι)

Ψήφισαν: . 363

Ακυρα-Λευκά: 3

Έγκυρα 360

Ν.Δ. 155

ΣΥΡΙΖΑ 44

ΠΑΣΟΚ 52

Κ.Κ.Ε. 23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 24

ΝΙΚΗ 22

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 12

ΜΕΡΑ25 9

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 10

278 (Γιαννακοχώρι)

Ψήφισαν: . 355

Ακυρα-Λευκά: 3

Έγκυρα 352

Ν.Δ. 93

ΣΥΡΙΖΑ 42

ΠΑΣΟΚ. . 53

Κ.Κ.Ε. 37

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 58

ΝΙΚΗ 21

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 16

ΜΕΡΑ25 9

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 14

279 (Ροδοχώρι)

Ψήφισαν: . 393

Ακυρα-Λευκά: 4

Έγκυρα 389

Ν.Δ. 152

ΣΥΡΙΖΑ 44

ΠΑΣΟΚ. . 37

Κ.Κ.Ε. 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 44

ΝΙΚΗ 26

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 14

ΜΕΡΑ25 8

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 18

280 (Στενήμαχος)

Ψήφισαν: . 248

Ακυρα-Λευκά: 3

Έγκυρα 245

Ν.Δ. 97

ΣΥΡΙΖΑ 24

ΠΑΣΟΚ 23

Κ.Κ.Ε. 24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 25

ΝΙΚΗ 18

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7

ΜΕΡΑ25 7

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 8

281 (Στενήμαχος)

Ψήφισαν: . 240

Ακυρα-Λευκά: 3

Έγκυρα 237

Ν.Δ. 107

ΣΥΡΙΖΑ 31

ΠΑΣΟΚ 20

Κ.Κ.Ε. 14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 23

ΝΙΚΗ 15

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 9

ΜΕΡΑ25 2

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 5

ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

282 (Βέροιας)

Ψήφισαν: . 177

Ακυρα-Λευκά: 3

Έγκυρα 174

Ν.Δ. 70

ΣΥΡΙΖΑ 31

ΠΑΣΟΚ 13

Κ.Κ.Ε. 37

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 5

ΝΙΚΗ 8

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 11

ΜΕΡΑ25 6

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 8

283 (Βέροιας)

Ψήφισαν: . 310

Ακυρα-Λευκά: 0

Έγκυρα 310

Ν.Δ. 96

ΣΥΡΙΖΑ 75

ΠΑΣΟΚ 31

Κ.Κ.Ε. 29

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 12

ΝΙΚΗ 3

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 22

ΜΕΡΑ25 22

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 10

284 (Βέροιας)

Ψήφισαν: .

Ακυρα-Λευκά:

Έγκυρα

Ν.Δ.

ΣΥΡΙΖΑ

ΠΑΣΟΚ. .

Κ.Κ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

ΝΙΚΗ

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΜΕΡΑ25

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ .

285 (Βέροιας)

Ψήφισαν: .

Ακυρα-Λευκά:

Έγκυρα

Ν.Δ.

ΣΥΡΙΖΑ

ΠΑΣΟΚ. .

Κ.Κ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

ΝΙΚΗ

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΜΕΡΑ25

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ .

286 (Βέροιας)

Ψήφισαν: . 14

Ακυρα-Λευκά: 0

Έγκυρα 14

Ν.Δ. 1

ΣΥΡΙΖΑ 5

ΠΑΣΟΚ. . 1

Κ.Κ.Ε. 0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2

ΝΙΚΗ 3

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 0

ΜΕΡΑ25 1

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ . 0

287 (Βέροιας)

Ψήφισαν: .

Ακυρα-Λευκά:

Έγκυρα

Ν.Δ.

ΣΥΡΙΖΑ

ΠΑΣΟΚ. .

Κ.Κ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

ΝΙΚΗ

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΜΕΡΑ25

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ .

288 (Βέροιας)

Ψήφισαν: .

Ακυρα-Λευκά:

Έγκυρα

Ν.Δ.

ΣΥΡΙΖΑ

ΠΑΣΟΚ. .

Κ.Κ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

ΝΙΚΗ

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΜΕΡΑ25

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ .

289 (Βέροιας)

Ψήφισαν: .

Ακυρα-Λευκά:

Έγκυρα

Ν.Δ.

ΣΥΡΙΖΑ

ΠΑΣΟΚ. .

Κ.Κ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

ΝΙΚΗ

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΜΕΡΑ25

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ

Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος σε περιοχές της Ημαθίας από 14/7 έως 18/7/24

Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος σε περιοχές της...

Από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανακοινώθηκε διακοπή ηλεκτρικού...

Κάλεσμα για  ορθολογική χρήση  του νερού από τους  κατοίκους της Μελίκης

Κάλεσμα για ορθολογική χρήση του νερού από τους ...

Αγαπητοί μου συμπολίτες,οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες...

Η εξάλειψη της μάστιγας   των ναρκωτικών ως κυρίαρχη κοινωνική απαίτηση

Η εξάλειψη της μάστιγας των ναρκωτικών ως κυρίαρχη...

Γράφει ο Αναστάσιος ΒασιάδηςΗ  πρόσφατη μετεκλογική...

Αιτήσεις για τους Βρεφικούς, Παιδικούς Σταθμούς και τα ΚΔΑΠ του Δήμου Αλεξάνδρειας

Αιτήσεις για τους Βρεφικούς, Παιδικούς Σταθμούς και τα...

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας μέσω του Τμήματος Προσχολικής...

Τα λείψανα των Αγ. Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στην Πατρίδα Βέροιας (21-29 Ιουλίου 2024)

Τα λείψανα των Αγ. Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στην...

Στο πλαίσιο του εορτασμού της πολιούχου της Πατρίδος...

Στο Δημαρχείο Νάουσας,  μέλη Σχολής Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών από την Αυστραλία

Στο Δημαρχείο Νάουσας, μέλη Σχολής Εκμάθησης...

Μέλη της Σχολής Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών «MANASIS»...

Άνοιξε την πόρτα

Άνοιξε την πόρτα

Οι λέξεις χτυπούσαν με επιμονή την πόρτα του Νου. Ο...

Α.Ε.Κ.  (Αλλη Ελληνική Κυβέρνηση)!

Α.Ε.Κ. (Αλλη Ελληνική Κυβέρνηση)!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα Διπλ. Ηλεκτρολόγου...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Η είδηση της αιφνίδιας απώλειας του 66χρονου ηλεκτρολόγου Γιώργου Κουτσιώνη, το πρωί της Τετάρτης (29/5/2024), σκόρπισε θλίψη στην κοινωνία της Βέροιας.  Ο Γιώργος Κουτσιώνης υπήρξε άριστος επαγγελματίας και...

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα, πρωί Δευτέρας 1 Απριλίου, λίγο πριν τις 10.00, στην Πατρίδα Βέροιας, όταν  ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν απο Βέροια προς Νάουσα , ξέφυγε απο τον έλεγχο, πέρασε στο αντίθετο...

Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας, ανακοινώνεται ότι επικαιροποιήθηκε από την ΕΜΥ, το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, το οποίο για την περιοχή μας,...

Ο χαρακτηριστικός ήχος και το προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 ελήφθη πριν λίγο(απόγευμα Δευτέρας 04/9) από τους κατοίκους σε όλη την Ημαθία. Το «καμπανάκι» από την Πολιτική Προστασία χτύπησε λόγω της...